دسته: حروف الفبایی ل م

شهید حجت الله محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حجت الله: ششم تیر ۱۳۴۵‏، در روستای دوتپه سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محب الله، کشاورز بود و مادرش قدمخیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. بیست و […]

شهید حسن محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حسن: نهم دی ۱۳۴۰‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورز بود و مادرش کوکب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم […]

شهید حسین محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حسین: چهارم شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای قلعه حسینیه از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اسحاق، کشاورز بود و مادرش رغیبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام شهریور ۱۳۶۵‏، در رودخانه خلف آباد امیدیه غرق شد و به شهادت رسید. مزار […]

شهید حسین محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حسین: شانزدهم تیر ۱۳۴۸‏، در روستای دوزکندی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در ابوغریب توسط نیروهای عراقی به […]

شهید حسین محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حسین: یکم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای کهیا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اسلام و مادرش حنیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. نهم بهمن ۱۳۶۸‏، در کالیک خوی بر اثر بیماری به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید حسین محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حسین: یکم مهر ۱۳۴۷‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین […]

شهید حق وردی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حق وردی: یکم فروردین ۱۳۳۸‏، در روستای زرده ‏از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود و مادرش بنفشه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. […]

شهید حمید محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حمید: بیست و هشتم آذر ۱۳۳۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی و مادرش افروز نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه و بسیجی بود. یکم مهر ۱۳۵۹‏، در زنجان بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

شهید حمید محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
  محمدی، حمید: دوم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای شاه‏بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مرداد ۱۳۶۶‏، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش […]

شهید حمید محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حمید: یازدهم شهریور ١٣۴٢ ‏، در روستای دوتپه سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدشفیع (فوت ۱۳۶۴‏) کشاورز بود و مادرش زری نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. […]

شهید داود محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، داود: دوم فروردین ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظام و مادرش صغرا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت بی سیم چی در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش را در گلزار شهدای پایین زادگاهش به خاک سپردند.

شهید دولتعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، دولتعلی: نهم مهر ۱۳۴۴‏، در روستای درگرماندرسی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش مقدوده نام داشت. درحد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم دی ۱۳۶۴‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر […]

شهید رجبعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، رجبعلی: نهم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در روستای صائین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش غیبعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سادات نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم دی ۱۳۶۰‏، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، […]

شهید رضا محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
  محمدی، رضا: یکم شهریور ۱۳۴۲‏، در روستای چپر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شرکت کار می کرد و مادرش مکرمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در […]

شهید رضاعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، رضاعلی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۷‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رکابعلی (فوت ۱۳۶۵‏) کشاورز بود و مادرش عظمت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۷ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهثست ۱۳۶۷‏، در فاو عراق به […]

شهید روح الله محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، روح الله: یکم اسفند ۱۳۴۱‏، در روستای بویین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۲‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید زین العابدین محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، زین العابدین: یکم آذر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفقار، کارگر بود و مادرش شمامه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶‏، با سمت تخریب چی در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و دست، شهید شد. […]

شهید ساجدین محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، ساجدین: دوم خرداد ۱۳۲۶‏، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورز بود و مادرش بیوک ننه نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم اسفند ۱۳۵۹‏، […]
عنوان ۵ از ۲۷« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰۲۰...آخر »