دسته: حروف الفبایی ل م

شهید علی اصغر لشگری

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لشگری، علی اصغر: دهم فروردین ۱۳۴۲‏، در ‏روستای توده بین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز […]

شهید علی اکبر لشگری

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لشگری، علی اکبر: یکم شهریور۱۳۳۳، در ‏روستای توده بین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی عباس (فوت […]

شهید نصرت الله لشگری

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لشگری، نصرت الله: پنجم دی ۱۳۲۰‏، در روستای ضیاءآباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش اصغر، کارمند آموزش […]

شهید ولی الله لشگری

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لشگری، ولی الله: نوزدهم شهریور ۱۳۳۷، در ‏شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرم، در شرکت نفت کار می کرد […]

شهید ابولفضل لطفی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لطفی، ابوالفضل: دوم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش غریبعلی، کارگری می کرد و مادرش کبرا نام […]

شهید رمضانعلی لطفی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لطفی، رمضانعلی: دوم مهر ۱۳۳۸، در شهر گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی، کشاورز بود و […]

شهید محمد لطفی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لطفی، محمد: پانزدهم اردیبهشت ۱۳۳۹‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کارگری می کرد و مادرش عالیه نام […]

شهید عباس لیمونانچی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
لیمونانچی، عباس: هجدهم فروردین ۱۳۳۵‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش اصغر و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان […]

شهید رضا مالکی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۰
مالکی، رضا: چهارم آذر ۱۳۴۱‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلامعلی، کشاورزی می کرد […]

شهید علی ماماغانی نیا

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
ماماغانی نیا، علی: یکم خرداد ۱۳۳۵، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قنبرعلی، کشاورز بود […]

شهید محمد مجتهدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجتهدی، محمد: دوم مرداد ۱۳۴۸‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، روحانی و محضردار […]

شهید محمد مجتهدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجتهدی، محمد: دهم اسفند ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود و […]

شهید محمدحسن مجتهدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجتهدی، محمدحسن: دوم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، روحانی و محضردار […]

شهید نقی مجتهدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجتهدی، نقی: هفدهم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش باقر و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز […]

شهید رحمان مجیدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجیدی، رحمان: سوم تیر ۱۳۴۸‏، در روستای آزادسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۸‏) و […]

شهید ابولفضل مجینه

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجینه، ابوالفضل: شانزدهم خرداد ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عظیم و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان […]

شهید اصغرعلی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، اصغرعلی: سوم فروردین ۱۳۳۸‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کارگر بود […]

شهید حسینعلی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، حسینعلی: هشتم مرداد ۱۳۳۹‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش […]
عنوان ۱ از ۲۱۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »