دسته: حروف الفبایی ل م

شهید اسماعیل معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، اسماعیل: دوازدهم اردیبهشت ۱۳۴۰ ‏، در روستا ی شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز […]

شهید جلال معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، جلال: دوم دی ۱۳۴۴ ‏، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فیاض، کشاورز بود […]

شهید حجت معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، حجت: سی ام مهر ١٣١٢ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش رجب (فوت۱۳۳۳‏) و […]

شهید عیسی معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، عیسی: نهم فروردین ۱۳۴۱، د‏ر روستای زرین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود […]

شهید فرهادعلی معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، فرهادعلی: هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶، در روستای حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی (فوت ۱۳۴۰‏) کشاورز […]

شهید قاسم معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، قاسم: هفدهم دی۱۳۴۶د‏ر روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حکمت الله، کشاورز بود و مادرش […]

شهید نورالدین معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، نورالدین: سی ام مراد۱۳۴۱ ‏، در روستای ایتگنه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود […]

شهید شکرالله معصومی چمنی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی چمنی، شکرالله: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای چمن وزیری از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عین الله، […]

شهید علی معینی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معینی، علی: دوازدهم بهمن ١٣۴٧ ‏، در شهر صائین قلعه به دنیا آمد. پدرش فضل الله، کشاورزی می کرد و […]

شهید علیرضا معینی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معینی، علیرضا: هشتم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش منور نام داشت. تا […]

شهید نادر معینی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معینی، نادر: بیست و پنجم آذر ۱۳۳۹ ‏، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش […]

شهید جانعلی مغان لو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مغان لو، جانعلی: دوم مرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای ساری کندعلیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش […]

شهید سلطانعلی مغان لو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مغان لو، سلطانعلی: سی ام مهر ۱۳۳۳ ‏، در روستای ساری کندعلیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش […]

شهید عزیز مغان لو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مغان لو، عزیز: ششم اسفند ١٣۵٠ ‏، در روستای قره آقاج سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. […]

شهید میرزاعلی مغان لو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مغان لو، میرزاعلی: یکم مهر ۱۳۴۸ ‏، در روستای نوروزآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حکمعلی، کشاورز […]

شهید بلال مقدم

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مقدم، بلال: یکم مرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستای زر زر از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش هاشمعلی، کشاورزی […]

شهید جعفر مقدم

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مقدم، جعفر: بیست و دوم شهریور ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی و مادرش فاطمه نام […]

شهید حسین مقدم

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مقدم، حسین: چهارم دی ۱۳۴۲ ‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورز بود […]
عنوان ۱ از ۵۱۲۳۴۵ »