دسته: حروف الفبایی ل م

شهید اکبر محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، اکبر: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خاصعلی، بنا بود و مادرش راضیه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۶‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و دوم مهر […]

شهید اکبر محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، اکبر: دوم آذر ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کارگری می کرد و مادرش قدمخیر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نقاش خودرو بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۴‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. […]

شهید اکبر محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، اکبر: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته اقتصاد بود. ازسوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید الیاس محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، الیاس: چهاردهم بهمن ۱۳۳۵‏، در روستای سفیدکمر از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش نوروز، کشاورز بود و مادرش زرافشان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی ستاد جنگ های نامنظم دکتر چموان در جبهه حضور یافت. بیست و […]

شهید امامعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، امامعلی: یکم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای پایین کوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۶۲‏) و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. […]

شهید امیرعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، امیرعلی: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش ملک سیما نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم تیر ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش […]

شهید انعام الله محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، انعام الله: هشتم اسفند ۱۳۴۰‏، در روستای سلطان آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در موسیان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت […]

شهید ایظام محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، ایظام: نهم آذر ۱۳۳۷، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش سلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، […]

شهید آبس محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محمدی، آبس: چهارم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای صائین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش جهانگیر (فوت ۱۳۵۰‏) کشاورزی می کرد و مادرش مدینه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید باب الله محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، باب الله: یکم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای جزلان دشت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورز بود و مادرش خاور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۶‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت […]

شهید بخشعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، بخشعلی: سوم اسفند ۱۳۱۶‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش مسیب و مادرش حدیقه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۴۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش […]

شهید بهرام محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، بهرام: پانزدهم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای دوزکندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم مهر ۱۳۶۲‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به […]

شهید بهنام محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، بهنام: شانزدهم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خان اوغلان، کارمند اداره کار و امور اجتماعی بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۶۶‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره […]

شهید تورج محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، تورج: یازدهم تیر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمدد. پدرش اکبر، کارگر شرکت بود و مادرش عفت نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم خرداد ۱۳۶۷‏، در زبیدات عراق بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار […]

شهید توکل محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، توکل: دوم اسفند ۱۳۴۶‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذکریا، گاوداری داشت و نام مادرش شاه بیگم بود. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کفاش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۳‏، با سمت بی سیم چی در سردشت هنگام درگیری با […]

شهید جعفر محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، جعفر: چهارم مرداد ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کارگر کارخانه بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. مامور شهربانی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش […]

شهید جواد محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، جواد: دوم مهر ۱۳۴۱‏، در روستای شهرک از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدباقر، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۱‏، در پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت […]

شهید حبیب الله محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۸
محمدی، حبیب الله: یکم مهر ۱۳۴۶‏، در روستای ریحان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوطالب و مادرش عالیه نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش […]
عنوان ۴ از ۲۷« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰۲۰...آخر »