دسته: حروف الفبایی ل م

شهید نقی مجتهدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجتهدی، نقی: هفدهم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش باقر و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در محور شوش _ دزفول بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید رحمان مجیدی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجیدی، رحمان: سوم تیر ۱۳۴۸‏، در روستای آزادسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۸‏) و مادرش عزیزه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۷‏، در کوشک بر اثر گرمازدگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع […]

شهید ابولفضل مجینه

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
مجینه، ابوالفضل: شانزدهم خرداد ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عظیم و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق صنعتی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار […]

شهید اصغرعلی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، اصغرعلی: سوم فروردین ۱۳۳۸‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کارگر بود و مادرش هاجر نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۵۹‏، در محور سلیمانیه اهواز […]

شهید حسینعلی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، حسینعلی: هشتم مرداد ۱۳۳۹‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش خیرالنسا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم مهر ۱۳۵۹‏، در خوزستان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست […]

شهید رجبعلی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، رجبعلی: دوم تیر ۱۳۳۵، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محبعلی و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آذر ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط […]

شهید رحمان محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، رحمان: یکم اسفند ۱۳۴۷‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش ام لیلا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت […]

شهید عزیزالله محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، عزیزالله: چهارم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم شهریور ۱۳۶۴‏، با سمت تکاور در سیدکان عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش […]

شهید علی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، علی: هفتم مهر ۱۳۴۳‏، در روستای چنگوری از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نژادعلی، کشاورز بود و مادرش آق گل نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ‏ششم اردیبهشت ۱۳۶۴‏، در پاسگاه نصیریان دهلران هنگام ‏درگیری […]

شهید غلامحسین محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، غلامحسین: ششم اسفند ۱۳۳۹‏، در روستای کاروانسرا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش گوزل نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کرکره ساز بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، […]

شهید کریم محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، کریم: هفتم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباسی و مادرش سکینه نام داشت. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و […]

شهید مسلم محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، مسلم: دوم تیر ۱۳۴۶، در روستای ساغرچی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش نارستان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم […]

شهید نظامعلی محبی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محبی، نظامعلی: چهارم شهریور ۱۳۴۱‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۰، در بستان بر اثر اصابت ترکش […]

شهید پرویز محرم خانی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محرم خانی، پرویز: دهم بهمن ۱۳۴۶‏، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷‏، با سمت تیربارچی در فکه بر اثر […]

شهید محرمعلی محرم خانی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محرم خانی، محرمعلی: پنجم فروردین ۱۳۳۷، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش خیرقدم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مهر ۱۳۵۹‏، در […]

شهید اصغر محرمی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محرمی، اصغر: دوازدهم خرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خالق و مادرش اعظم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ۱۳۶۴‏، در بمباران شیمیایی شلمچه به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید رسول محرمی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محرمی، رسول: یکم آذر ۱۳۴۸‏، در روستای احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، فروشنده بود و مادرش شکوفه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله و ترکش به صورت، شهید شد. پیکرش را در مزار […]

شهید عبدالعلی محرمی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹
محرمی، عبدالعلی: دوم فروردین ۱۳۴۳‏، در روستای سرچم از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسداردرجبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. […]
عنوان ۲ از ۲۷«۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »