دسته: حروف الفبایی ل مRSS
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م

٢۶٢۶‏) میرزایی، داود: یکم فروردین۱۳۳۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدباقر و مادرش بتول نام داشت. دانشجوی…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ل
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ل

۲۱۴۹) لشگری، علی اصغر: دهم فروردین ۱۳۴۲‏، در ‏روستای توده بین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم،…..