دسته: فرهنگ اعلام

آریس سیده ربیعه

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آریس، سیده ربیعه: چهارم فروردین ۱۳۳۳ ‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش سیدفرج الله و مادرش ربابه نام […]

آرن فتح الله

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
 آرن، فتح الله: نهم بهمن ۱۳۳۹‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش […]

رحمان آربونی

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آربونی، رحمان: نهم آذر ١۴١٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رخساره نام داشت. در […]

آرام پرویز

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آرام، پروپز: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای قره آقاج تابعه شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش […]

آراسته جمشید

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آراسته، جمشید: یکم مرداد۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شهربانی کار می کرد و مادرش […]

آدینه لو رستم

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
 آدینه لو رستم: دوم خرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشد، کشاورز […]

آدینه لو رجبعلی

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آدینه لو رجبعلی :دوم اسفند۱۳۴۲ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، کشاورز بود […]

آدینه لو بهمن

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آدینه لو بهمن: یکم مهر  ‏۱۳۴۶، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر و مادرش […]

آدینه لو ارس

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آدینه لو ارس: یکم فروردین ١٣٣٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و […]

آدینه لو‏ ابوالفضل

  • ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمجید، در […]
عنوان ۴ از ۵«۱۲۳۴۵ »