دسته: فرهنگ اعلام

شهید علی گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، علی: دوم خرداد ۱۳۴۲‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود […]

شهید علی گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، علی: یکم شهریور ۱۳۵۴‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز […]

شهید قاسم گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، قاسم: چهارم آذر ۱۳۴۱‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود […]

شهید قربانعلی گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، قربانعلی: پانزدهم مرداد ۱۳۴۵‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش گل محمد و […]

شهید قندعلی گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، قندعلی: هشتم خرداد ۱۳۳۴‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز […]

شهید محرمعلی گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، محرمعلی: دوم خرداد ۱۳۴۹‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورزی […]

شهید محمد اسماعیل گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، محمداسماعیل: دوم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیزالله، کشاورز […]

شهید مصیب گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، مصیب: دوم مهر ۱۳۳۸، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود […]

شهید ناصر گنج خانلو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانلو، ناصر: هشتم شهریور ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، مداح بود و مادرش زیبا نام […]

شهید اسحاق گنج خانی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانی، اسحاق: چهارم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای خنداب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فرامرز، کشاورزی می […]

شهید معرفت الله گنج خانی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنج خانی، معرفت الله: بیستم بهمن ۱۳۴۹‏، در روستای خنداب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حکمعلی (فوت […]

شهید جواد گنجی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنجی، جواد: دوم تیر ۱۳۴۲‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش بهجت […]

شهید داوود گنجی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۶
گنجی، داود: یکم فروردین ۱۳۴۸‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جعفر، کشاورز بود و […]

شهید رضا گنجی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۵
گنجی، رضا: دوم مهر ۱۳۴۲‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارگر بود و […]

شهید حبیب الله گوزلیان

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۵
گوزلیان، حبیب الله: بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم، بلور فروش بود و […]

شهید رسول گوزلیان

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۵
گوزلیان، رسول: بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم، بلور فروش بود و مادرش […]

شهید حمید گیلک

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۵
گیلک، حمید: یکم مهر ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزت الله، خواربار فروش بود و مادرش کرامه […]

شهید مرتضی گیلک

 • ۱۴۰۰-۰۱-۲۵
گیلک، مرتضی: یکم خرداد ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان […]
عنوان ۱ از ۵۹۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »