دسته: فرهنگ اعلام

شهید محمد ذوالقدری

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ذوالقدری، محمد: پنجم مهر ۱۳۴۷‏، در روستای گوندره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش کاظم، کشاورزی می کرد […]

شهید جواد ذوالقدریان

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ذوالقدریان، جواد: دهم مرداد ۱۳۴۵‏، در روستای گوندره قیدار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسن (فوت ۱۳۵۶‏) […]

شهید رضا همتی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، رضا: بیستم شهریور ١٧۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش گل محمد، قبرکن بود و مادرش ام […]

شهید حسین همتی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، حسین: بیست و هشتم خرداد ۱۳۳۴ ‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، […]

شهید حسین هدایتی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هدایتی، حسین: دوم مرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای قشلاجوق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش شعبان […]

شهید تقی هاشمی بنقاری

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی بنقاری، تقی: یکم بهمن ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، مصالح فروش بود و مادرش […]

شهید محسن هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، محسن: هشتم تیر ۱۳۴۳، در روستای گروس از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش عباس، کارگر بود و […]

شهید علی هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، علی: ششم تیر ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام […]

شهید سید عمران هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی سید عمران: بیستم دی ١٣١٣ ‏، در روستای فیروزآباد از توابح شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معصوم و […]

شهید سید عادل هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید عادل: پنجم آذر ۱۳۴۵ ‏، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی و […]
عنوان ۱ از ۸۱۲۳۴۵ » ...آخر »