دسته: فرهنگ اعلام

شهید امیرهوشنگ ارشدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ارشدی، امیرهوشنگ: دوم اردیبهشت۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم […]

شهید رضا ارفعی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ارفعی، رضا: بیستم مهر ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموز […]

شهید مجتبی ارفعی زرندی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ارفعی زرندی، مجتبی: هشتم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای زرند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و […]

شهید عبدالله بیگ محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۰
بیگ محمدی، عبدالله: پانزدهم مهر ۱۳۳۱، در ‏روستای ینگجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود […]

شهید رحیم بیگوردی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۰
بیگوردی، رحیم: یکم آبان ١٣٣٨ ‏، در روستای ازناب از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش کریم، کشاورز بود […]

شهید بهرامعلی ازگلینی باغدره

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷
ازگلینی، بهرامعلی: هجدهم شهریور ۱۳۴۵، در روستای باغدره از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش امیرعلی و مادرش زهره […]

شهید علی اژدری عیسی زنجانی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷
اژدری عیسی زنجانی، علی: ششم بهمن۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش جده نام داشت. تا […]

شهید رحیم استجلو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۰
استجلو، رحیم : بیست و یکم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای کلکش از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش جعغر […]

شهید محمدجعفر استجلو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۰
استجلو، محمد جعفر: هشتم آبان ۱۳۴۰، در روستای کلکش از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش […]

شهید مظفر استجلو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۰
  استجلو، مظفر: یکم اسفند ۱۳۴۰، در روستای کلکش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمزه علی و […]

شهید معرفت استجلو

 • ۱۳۹۹-۰۹-۲۰
استجلو، معرفت: یکم فروردین ۱۳۴۰، در روستای کلکش از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش یحیی و مادرش هاجر […]

شهید اسماعیل معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، اسماعیل: دوازدهم اردیبهشت ۱۳۴۰ ‏، در روستا ی شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز […]

شهید جلال معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، جلال: دوم دی ۱۳۴۴ ‏، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فیاض، کشاورز بود […]

شهید حجت معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، حجت: سی ام مهر ١٣١٢ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش رجب (فوت۱۳۳۳‏) و […]

شهید عیسی معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، عیسی: نهم فروردین ۱۳۴۱، د‏ر روستای زرین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود […]

شهید فرهادعلی معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، فرهادعلی: هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶، در روستای حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی (فوت ۱۳۴۰‏) کشاورز […]

شهید قاسم معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، قاسم: هفدهم دی۱۳۴۶د‏ر روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حکمت الله، کشاورز بود و مادرش […]

شهید نورالدین معصومی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
معصومی، نورالدین: سی ام مراد۱۳۴۱ ‏، در روستای ایتگنه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود […]
عنوان ۱ از ۲۵۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »