دسته: فرهنگ اعلام

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف چ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏۷۸۵) چپقلو، نجاتعلی: بیستم خرداد ۱۳۳۴، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، کشاورز بود […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏ ۲۱۰۲) گارابی، منصور: هفتم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تیمور، […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۹۹۳) کابلی، بهمن: دهم دی ۱۳۴۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۵۵) و مادرش بتول نام […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ق

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۸۹۹) قادری، فرضعلی: یکم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای قره آقاجلو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش عینعلی و […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ف

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۸۵۴) فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف غ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏ ۱۸۲۷) غایبی، سیدبرهان: دوم آذر ۱۳۳۷، در روستای آلاچمن از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سیدمحمود، […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ع

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏ ۱۸۱۰) علی محمدی، محمدرضا: بیست و هفتم مرداد ۱۳۴۷‏، در شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ط

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۶۳۵) طارمی، احمد: یکم تیر ۱۳۴۷‏، در روستای ازناب از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیف الله، کشاورز […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ص

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۵۴۳) صادق بیگی، محمد: یکم فروردین ۱۳۴۰‏، در ‏روستای میلان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ش

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏ ۱۴۴۷)شادمانی، جعفر: دوم خرداد ۱۳۳۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیخ علی، کشاورز بود و مادرش صفیه […]
عنوان ۲ از ۵«۱۲۳۴۵ »