دسته: سرداران شهید زنجان

شهید محمد ناصر اشتری

 • ۱۳۹۹-۰۹-۰۳
اشتری، محمد ناصر: دوم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیادالله و مادرش اکرم نام داشت. تا […]

امیر سرتیپ شهید رحمان فروزنده

 • ۱۳۹۹-۰۴-۱۴
زندگینامه امیر سرتیپ شهید رحمان فروزنده رحمان فروزنده در سال ۱۳۴۱ در شهر زنجان دیده به جهان گشود و در […]

سردار شهید حسین علیمحمدی

 • ۱۳۹۹-۰۴-۱۱
زندگینامه سردار شهید حسین علیمحمدی حسین علیمحمدی در روستای ولی آباد از توابع زنجان در سال ۱۳۴۴ در یک خانواده […]

سردار شهید علیرضا بیات

 • ۱۳۹۹-۰۴-۱۱
زندگینامه سردار شهید علیرضا بیات علیرضا بیات در تاریخ ۴۹/۷/۱ در شهر زنجان متولد شد و در تاریخ ۱/۹/۴۹ همراه […]

سردار شهید احمد احمدی

 • ۱۳۹۹-۰۴-۱۱
زندگینامه سردار شهید احمد احمدی احمد احمدی، سال ۱۳۴۵ش در شهرک کرسف در شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان چشم […]

سردار شهید مجتبی شهبازی

 • ۱۳۹۵-۱۲-۱۲
زندگینامه سردار شهید مجتبی شهبازی مجتبی شهبازی در سال ۱۳۳۵ در خانواده‌ای متدین و معتقد به اسلام ناب محمدی(ص)از پدری […]

سردار شهید محمدرضا خوشنام

 • ۱۳۹۴-۰۹-۰۱
زندگی نامه شهید محمد رضا خوشنام شهید محمد رضا خوشنام در سال ۱۳۴۰ در یک خانواده مومن در شهر زنجان […]

سردارشهید غلامرضا رجبی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۹
زندگینامه شهید غلامرضا رجبی غلامرضا رجبی در روستای “گوندره” از بخش قیدار در استان زنجان ودر سال ۱۳۴۲ ه ش […]

سردارشهید سید ابوالحسن صفوی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۹
زندگینامه شهید سید ابوالحسن صفوی سید ابوالحسن در سال ۱۳۴۰ در خانواده مستضعف و مذهبی چشم به جهان گشود . […]

سردار شهیدمحمدرضا فتحی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۹
زندگینامه شهید محمدرضا فتحی محمدرضا فتحی فرزند اسماعیل در خرداد ماه سال ۱۳۳۷ در قلابر سفلی در زنجان در خانواده […]

سردار شهید اسدالله حیدری

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۵
زندگینامه سردار شهید اسدالله حیدری اسدالله حیدری در سال ۱۳۴۱ در سلطانیه زنجان در یک خانواده مذهبی دیده به جهان […]

سردارشهید یعقوبعلی محمدی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۴
زندگینامه سردار شید یعقوبعلی محمدی یعقوبعلی محمدی مردی از دیار شب شکنان سپیده باور بود که در برکه ای از […]

سردارشهید اباصلت باقری

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۴
زندگینامه سردار شهید اباصلت باقری اباصلت باقری اسفند ۱۳۴۵ ه ش در خانواده ای نسبتا مرفه در روستای حصار در […]

سردار شهید ابراهیم اصغری

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۲
زندگینامه سردار شهید ابراهیم اصغری ابراهیم اصغری در سال ۱۳۴۰ در استان زنجان چشم به جهان گشود. تولد ابراهیم نور […]

سردارشهید ناصر شهبازی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۲
 زندگینامه شهید ناصر شهبازی ناصر شهبازی به سال ۱۳۴۱ در کانون  گرم مذهبی و پیرو کتب سرخ تشیع در روستای […]

سردارشهید یاور معروفخانی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۲
زندگینامه سردار شهید یاور معروفخانی یاور معروفخانی سال ۱۳۳۸ ه ش در شهرستان ابهر به دنیا آمد . پدرش فرش […]

سردار شهید محمدباقر فتح اللهی

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۲
زندگینامه سردار شهید محمدباقر فتح اللهی محمدباقر فتح اللهی سال ۱۳۴۱ در شهرستان سلطانیه به دنیا آمد.باقر در خانواده ای […]

سردار شهید حمید گیلک

 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۲
زندگینامه سردار شهید حمید گیلک حمید گیلک سال ۱۳۴۳ه ش درزنجان به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی را دردبستان فرهنگ به پایان […]
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »