دسته: شهدای زنجان

شهید یولعلی عزیزی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۸/۸/۹   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید جمال حبیبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: رئوف محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۵   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید داود ابراهیم خانی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: هدایت محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۷/۱۰/۸   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید اسماعیل قربانلو

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: قندعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۵/۱/۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۰  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید رضا آلاچمنی اصل

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: اسماعیل محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۶/۱۲/۴۵   تاریخ شهادت: ۲۰/۱۰/۶۵  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید رسول محرمی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: حسین محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۸/۹/۱   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۰  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید مرسل محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: عباس محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۵/۱۲/۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید اصغر بسطامیان

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: محمدحسین محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۶/۹/۴   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید ابوالفضل خدامرادی وطن

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: حبیب‌اله محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌ عملیاتی: شلمچه محل […]

شهید محمود سهرابی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: خلیل محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۳/۱/۲ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه عملیاتی: شلمچه محل […]

شهید علیرضا داورپناه

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: محمدعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۳/۱/۱   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید یوسف قربانی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: صمد محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۵   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید علیرضا عبدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۵/۴/۴۷   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: تنگه چزابه محل […]

شهید امیرهوشنگ ارشدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ارشدی، امیرهوشنگ: دوم اردیبهشت۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم […]

شهید رضا ارفعی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ارفعی، رضا: بیستم مهر ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموز […]

شهید مجتبی ارفعی زرندی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ارفعی زرندی، مجتبی: هشتم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای زرند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و […]

شهید عبدالله بیگ محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۰
بیگ محمدی، عبدالله: پانزدهم مهر ۱۳۳۱، در ‏روستای ینگجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود […]

شهید رحیم بیگوردی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۱۰
بیگوردی، رحیم: یکم آبان ١٣٣٨ ‏، در روستای ازناب از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش کریم، کشاورز بود […]
عنوان ۱ از ۳۵۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰۳۰...آخر »