دسته: حروف الفبایی ه ی

شهید رضا همتی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، رضا: بیستم شهریور ١٧۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش گل محمد، قبرکن بود و مادرش ام […]

شهید حسین همتی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، حسین: بیست و هشتم خرداد ۱۳۳۴ ‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، […]

شهید حسین هدایتی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هدایتی، حسین: دوم مرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای قشلاجوق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش شعبان […]

شهید تقی هاشمی بنقاری

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی بنقاری، تقی: یکم بهمن ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، مصالح فروش بود و مادرش […]

شهید محسن هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، محسن: هشتم تیر ۱۳۴۳، در روستای گروس از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش عباس، کارگر بود و […]

شهید علی هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، علی: ششم تیر ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام […]

شهید سید عمران هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی سید عمران: بیستم دی ١٣١٣ ‏، در روستای فیروزآباد از توابح شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معصوم و […]

شهید سید عادل هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید عادل: پنجم آذر ۱۳۴۵ ‏، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی و […]

شهید سید صمد هاشمی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید صمد: سی ام فروردیئ ١٣١٢ ‏، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش […]

هاشمی، سید ستار

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید ستار: پنجم خرداد ۱۳۳۰‏، در روستای داش کسن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی و […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »