حروف الفبایی ه ی

شهید رضا همتی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، رضا: بیستم شهریور ١٧۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش گل محمد، قبرکن بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا چهارم ابتد ایی درسی خواند. مسگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ١٣۶٣ ‏، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش و سوختگی به شهادت […]

شهید حسین همتی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، حسین: بیست و هشتم خرداد ۱۳۳۴ ‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش مهری نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر ویک دختر شد. به عنوان استوار دوم ارتش در جبهه حضور یافت. […]

شهید حسین هدایتی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هدایتی، حسین: دوم مرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای قشلاجوق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش شعبان و مادرش هاجر نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۲‏، در مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به […]

شهید تقی هاشمی بنقاری

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی بنقاری، تقی: یکم بهمن ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، مصالح فروش بود و مادرش معصومه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش […]

شهید محسن هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، محسن: هشتم تیر ۱۳۴۳، در روستای گروس از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش عباس، کارگر بود و مادرش هویدا (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۵ […]

شهید علی هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، علی: ششم تیر ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درسی خواند. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیست و پنجم شهریور ١٣٧٠ ‏، در ارتفاعات سورکوه بانه بر اثر انفجار مین گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکرش […]

شهید سید عمران هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی سید عمران: بیستم دی ١٣١٣ ‏، در روستای فیروزآباد از توابح شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معصوم و مادرش بی بی خانم نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. ستوانیار دوم ارتش بود. سال ١٣٣٧ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. چهاردهم فروردین ۱۳۶۰ ‏، در رقابیه بر اثر […]

شهید سید عادل هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید عادل: پنجم آذر ۱۳۴۵ ‏، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی و مادرش طوبا نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته کشاورزی درس خواند. پاسدار بود. سال۱۳۶۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. سوم آذر ١٣٧٠ ‏، در کرج هنگام درگیری با قاچاقچیان بر اثر اصابت […]

شهید سید صمد هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید صمد: سی ام فروردیئ ١٣١٢ ‏، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداحمد و مادرش سیده صاحب نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر قهوه خانه بود. سال ۱۳۳۳ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه […]

هاشمی، سید ستار

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید ستار: پنجم خرداد ۱۳۳۰‏، در روستای داش کسن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی و مادرش بتول نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. سال ١٣۵١ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. سوم مهر ١٣۵٩ ‏، به عنوان بسیجی در همدان دچار سانحه رانندگی […]

شهید حکمت الله هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، حکمت الله: نهم شهریور ۱۳۴۷ ‏، در روستای بورون از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷‏، در فکه بر […]

شهید تقی هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، تقی: دوم آذر ١٣۴٢ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، بوتیکداربود و مادرش شیرین نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم بهمن ۱۳۶۳ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای […]

شهید بوداغعلی هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشمی، بوداغعلی: سوم مهر ۱۳۴۱ ‏، در روستای کرده ناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقاجان و مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نانوا بود. سال ١٣۶٢ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۵ ‏، در لولان اشنویه […]

شهید اسحاق هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشمی، اسحاق: ششم خرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش شوکت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم تیر ۱۳۶۵ ‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست، پهلو و قطع پا، شهید […]

شهید اکبر هاشم نژاد

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشم نژاد، اکبر: چهارم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، در شرکت ریسندگی و بافندگی کار می کرد و مادرش پروین نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق به […]

شهید محرمعلی هاشملو

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشم لو، محرمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مشتاق، کارمند بنیاد مسکن بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. سال ۱۳۶۶ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد۱۳۶۷ ‏، در اسلام آباد غرب توسط […]

شهید الله وردی هاشملو

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشم لو، الله وردی: نهم شهریور ۱۳۴۱‏، در روستای ایچ از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قارداش علی، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم متوسطه درسی خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ۱۳۶۲‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت […]

شهید غلامرضا هادی لو

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هادی لو، غلامرضا: دوازدهم آذر ١٣۴٠ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محمدرضا و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. در و پنجره ساز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۳‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. […]
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »