دسته: حروف الفبایی ه ی

شهید رضا همتی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، رضا: بیستم شهریور ١٧۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش گل محمد، قبرکن بود و مادرش ام […]

شهید حسین همتی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
همتی، حسین: بیست و هشتم خرداد ۱۳۳۴ ‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، […]

شهید حسین هدایتی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هدایتی، حسین: دوم مرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای قشلاجوق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش شعبان […]

شهید تقی هاشمی بنقاری

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی بنقاری، تقی: یکم بهمن ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، مصالح فروش بود و مادرش […]

شهید محسن هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، محسن: هشتم تیر ۱۳۴۳، در روستای گروس از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش عباس، کارگر بود و […]

شهید علی هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
هاشمی، علی: ششم تیر ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام […]

شهید سید عمران هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی سید عمران: بیستم دی ١٣١٣ ‏، در روستای فیروزآباد از توابح شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معصوم و […]

شهید سید عادل هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید عادل: پنجم آذر ۱۳۴۵ ‏، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی و […]

شهید سید صمد هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید صمد: سی ام فروردیئ ١٣١٢ ‏، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش […]

هاشمی، سید ستار

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، سید ستار: پنجم خرداد ۱۳۳۰‏، در روستای داش کسن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی و […]

شهید حکمت الله هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، حکمت الله: نهم شهریور ۱۳۴۷ ‏، در روستای بورون از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کشاورز […]

شهید تقی هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۷-۰۱
هاشمی، تقی: دوم آذر ١٣۴٢ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، بوتیکداربود و مادرش شیرین نام داشت. […]

شهید بوداغعلی هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشمی، بوداغعلی: سوم مهر ۱۳۴۱ ‏، در روستای کرده ناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقاجان و […]

شهید اسحاق هاشمی

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشمی، اسحاق: ششم خرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش شوکت نام داشت. […]

شهید اکبر هاشم نژاد

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشم نژاد، اکبر: چهارم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، در شرکت ریسندگی و بافندگی کار […]

شهید محرمعلی هاشملو

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشم لو، محرمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مشتاق، کارمند بنیاد مسکن بود و مادرش […]

شهید الله وردی هاشملو

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هاشم لو، الله وردی: نهم شهریور ۱۳۴۱‏، در روستای ایچ از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قارداش علی، […]

شهید غلامرضا هادی لو

 • ۱۳۹۹-۰۶-۳۱
هادی لو، غلامرضا: دوازدهم آذر ١٣۴٠ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محمدرضا و مادرش اقدس نام داشت. […]
عنوان ۱ از ۴۱۲۳۴ »