دسته: حروف الفبایی ل م

شهیدعلی مقدم کوهی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مقدم کوهی، علی: دوم خرداد ۱۳۴۲‏، در روستای کوه زین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش آفرین نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم شهریور ۱۳۶۲‏، در پاسگاه ایران خواه سقز هنکام درکیری با […]

شهید علی مقدم کوهی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مقدم کوهی، علی: دهم آذر ۱۳۴۷‏، در روستا ی علی آباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش اکبر، کارگری می کرد و مادرش حدیقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. گچکار و راننده بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷ ‏، با سمت راننده در اسلام […]

شهید جلیل مکاریان

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مکاریان، جلیل: دوازدهم آذر ١٣١٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. راننده سازمان آموزش و پرورش بود. دوم بهمن ١٣۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده […]

شهید ایپکعلی محرمی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مکرمی، ایپکعلی: بیستم اردیبهشت ١٣٢٣ ‏، در شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش امیرعلی و مادرش نسیبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی […]

شهید حمید مکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مکی، حمید: ششم آذر۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، در اداره پست کار می کرد و مادرش زهرا نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی در رشته برق بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در […]

شهید مجید مکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
مکی، مجید: دوم مرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، در اداره پست کار می کرد و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. پیکر او را در […]

شهید صادق ملامحمدپور زنجانی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملامحمدپور زنجانی، صادق: دوازدهم مرداد ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی، خواربار فروش بود و مادرش معصومه نام داشت. تا دوم راهنمایی درسی خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید شیرالله ملایی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
  ملایی، شیرالله: دوم خرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت ۱۳۶۰‏) و مادرش مخدره خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم آبان ۱۳۶۵‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به […]

شهید علی ملایی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملایی، علی: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای کرزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فضایل، کشاورز بود و مادرش آق گل نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۷ ‏، در حلبچه عراق بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت […]

شهید محمود ملایی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملایی، محمود: یکم مهر۱۳۴۶ ‏، در روستای کرزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد مهدی، کشاورز بود و مادرش بهجت نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم فروردین۱۳۶۷‏، در شیخ صالح بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به […]

شهید اژدر ملک محمدی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملک محمدی نژاد: نهم مهر ۱۳۴۵ ‏، درروستای قشلاجوق علیا از توابع شهوستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر و مادرش ماه زر نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کفاش بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۵‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار به […]

شهید حسن ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، حسن: سوم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای دستجرده از توابع شهوستان طارم به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشمت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۶ ‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت […]

شهید عشقعلی ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، عشقعلی: دهم شهریور ۱۳۴۱ ‏، درروستای چیر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، در شهرداری کارگری می کرد و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. شاگرد نجار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ١٣۶٢ ‏، در سرپل ذهاب توسط […]

شهید علیرضا ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، علیرضا: یکم خرداد ١٣۴٧ ‏، در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان خرمدره ‏به دنیا آمد. پدرش فتحعلی، کشاورز بود و مادرش خانمتاج نام داشت. تا پایان دور ٠ ‏ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷ ‏، در مهران توسط نیروهای عراقی […]

شهید کوثرعلی ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، کوثرعلی: هفتم تیر ۱۳۴۰ ‏، در روستا ی بلندپرچین از توابع شهرستان ماهنشان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، درشلمچه […]

شهید محمدباقر ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، محمد باقر: دوم اردیبهشت ١٣۴٢ ‏، در روستای اوریاد از توابع شهرستان ما هنشان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۶١ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم […]

شهید مسلم ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، مسلم: چهارم خرداد ۱۳۴۷ ‏، در روستای خاکریز از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش باقر، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درسی خواند. نانوا بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. نوزدهم مهر ۱۳۶۶ ‏، در شهرستان زادگاهش بر اثر ابتلا به بیماری به شهادت رسید. پیکرش […]

شهید یعقوبعلی ملکی

 • ۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ملکی، یعقوبعلی: نهم دی ۱۳۳۱، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حنیفه و مادرش آسیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بازاری بود. سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲ ‏، در پنجوین عراق […]
عنوان ۲۰ از ۲۷« اولین...۱۰«۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲ » ...آخر »