دسته: حروف الفبایی س ش

شهید نقدعلی شقاقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۳۰
شقاقی، نقدعلی: سوم آذر ۱۳۴۸‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش ربابه نام داشت.کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. او را نورعلی […]

شهید محمدحسین شکارچی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکارچی، محمدحسین: یکم خرداد ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبان و مادرش توران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. عضو کادر شهربانی بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. بیست و نهم مرداد ۱۳۶۰‏، در زادگاهش هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به […]

شهید اباسلط شکوری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکوری، اباسلط: یکم آذر ۱۳۴۷، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله، خواربار فروش بود و مادرش لعیا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری […]

شهید روح الله شکوری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکوری، روح الله: پنجم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نجفعلی و مادرش ام لیلا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر شد. ششم مرداد ۱۳۶۷‏، با سمت فرمانده گردان علی ابن […]

شهید علی شکوری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکوری، علی: نهم بهمن ۱۳۴۵‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر و مادرش قدمخیر نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. نقاش خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۲‏، در محور اهواز _ آبادان دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. […]

شهید قدرت الله شکوری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکوری، قدرت الله: دوم شهریور ۱۳۴۲‏، در روستای سونتو از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سلمان، کارگر بود و مادرش باجی خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آبان ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به […]

شهید محمدناصر شکوری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکوری، محمدناصر: ششم بهمن ۱۳۴۳‏، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی النقی و مادرش شاه صنم نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. کارمند بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نوزدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید […]

شهید نصرت الله شکوری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شکوری، نصرت الله: هشتم فروردین ۱۳۲۹‏، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطفعلی و نام مادرش تاجر بود. سواد قرآنی داشت. نانوا بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید […]

شهید سعید شمس

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شمس، سعید: بیست و چهارم مرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدمهدی، عضو کادر شهربانی بود و مادرش معصومه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. او نیز عضو کادر شهربانی بود. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش […]

شهید نورالدین شمس

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شمس، نورالدین: دوم مهر ۱۳۴۲‏، در روستای الزین از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش ارسلان، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، با سمت راننده آمبولانس در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر […]

شهید آزادعلی شمس بلاغی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شمس بلاغی، آزادعلی: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۲‏، در روستای ایل بلاغ از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم و مادرش گلی نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. دامداری وکارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۲‏، در پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر […]

شهید غلامحسین شویکلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شویکلو، غلامحسین: پنجم تیر ۱۳۴۵‏، در روستای محمدخلج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کارگر و کشاورز بود و مادرش خانم قزلر نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و دوازدهم فروردین ۱۳۶۴‏، در جزیره مجنون عراق دچار مصدومیت شیمیایی شد. […]

شهید اباصلت شهبازی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شهبازی، اباصلت: سوم فروردین ۱۳۴۸‏، در روستای طاهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عطاءالله، کارگری می کرد و مادرش حبیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در زیوه ارومیه هنگام درگیری با […]

شهید اصغر شهبازی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شهبازی، اصغر: هفدهم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای رشیدعلیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلیمان، کشاورزی می کرد و مادرش صفورا نام داشت. دانش آموز اول متوسطه و بسیجی بود. بیست و ‏دوم شهریور ۱۳۶۱‏، در پایگاه امیدیه هنگام آموزش بر اثر ‏اصابت سهوی گلوله به شکم، شهید شد. پیکرش را در مزار […]

شهید امان الله شهبازی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شهبازی، امان الله: یکم تیر ۱۳۴۶، در روستای گماندشت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش شهباز، کشاورز بود و مادرش طیاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷‏، در فکه بر اثر عوارض ناشی از […]

شهید حسین شهبازی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شهبازی، حسین: دوم فروردین ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یونس و مادرش سیده اختر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر و سه دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت فرمانده گروهان در شلمچه بر […]

شهید عبدالرحمان شهبازی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شهبازی، عبدالرحمان: بیست و نهم مرداد ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل خواربار فروش بود و مادرش مکرمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به […]

شهید عربعلی شهبازی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۱
شهبازی، عربعلی: دوم خرداد ۱۳۴۲‏، در روستای کناوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کشاورز بود و مادرش رخساره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت […]
عنوان ۱۰ از ۱۳« اولین...«۸۹۱۰۱۱۱۲ » ...آخر »