دسته: حروف الفبایی س ش

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ش

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏ ۱۴۴۷)شادمانی، جعفر: دوم خرداد ۱۳۳۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیخ علی، کشاورز بود و مادرش صفیه […]

فرهنگ اعلام حرف س

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۳۶۹)سابقی، شوذب: بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، درروستای بلند پرچین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سرخعلی، […]