مرا زیرپای شهیدان به خاک بسپارید

مرا زیرپای شهیدان به خاک بسپارید؛این وصیت عارف عاشقی است که عمری درمجاهدت ومبارزه بانفس تلاش نموده بود وخودعالم ومرجع دینی عظیم شانی بود که جزرضای الهی ندید ونگفت وانجام نداد. آری این شخصیت عالی مقام حضرت آیت الله العظمی حاج میرزاعبدالرحیم واسعی بود. ایشان علاوه برمرجعیت دینی امام جماعت مسجدانقلاب اسلامی (دمیرلو)زنجان بودند شخصیتی که استاد وامید وراهنمای طلاب علوم دینی ومردم درمنزلشان به روی همگان بازبود ودرعین ساده زیستی یارویاورمردم محروم جامعه بودند. حضرت آیت الله واسعی زنجانی یکی ازیاران حضرت امام خمینی (ره)بودند که درمبارزات علیه رژیم ستم شاهی درسخنان شان علیه این دست نشانده شیطان بزرگ حمله وسخن می گفتند ومنبرومسجد ایشان محل تجمع مردم وشروع راهپیمایی ها علیه رژیم شاه بود که چندین شهید عزیز هم درهمان محل توسط عمال رژیم به شهادت رسیدند.همچنین آیت الله واسعی درشب ۲۲بهمن ۵۷پیشاپیش تظاهرات کنندگان برای تصرف شهربانی حضوریافتند تا درآستانه پیروزی انقلاب اسلامی باردیگرحمایت خودشان را به اثبات برسانند که دراین اتفاق که منجربه درگیری با عوامل رژیم شد چندین نفرنیزبه شهادت رسیدند .حضرت آیت الله واسعی درآخرین روزهای عمرشریف خود ضمن توصیه مردم به حمایت انقلاب وامام فرمودند بعدازوفاتم مرازیرپای شهیدان بخاک بسپارید این حرف ایشان علاوه بربزرگی روح ایشان مقام والای شهدای عزیز میرساند که چنین عارف بزرگی افتخاردارد که زیرپای آنان بخاک سپرده شود !! همین اخلاص ایشان باعث شد که درحال حاضر نگین مزارشهدای عزیزباشند.روحشان شاد

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code