فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک

۱۹۹۳) کابلی، بهمن: دهم دی ۱۳۴۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۵۵) و مادرش بتول نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. سرباز ارتش بود. بیست و یکم مرداد ۱۳۶۹، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۹۴) کابلی، رمضان: دوم بهمن ۱۳۵۸، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفقار، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. گروهبان دوم نیروی انتظامی بود. دوازدهم آبان ۱۳۷۸، درایرانشهر هنگام درگیری با اشرار بر اثراصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۹۵) کابلی، روح الله: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای قره بوته از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش امیراصلان، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۷، در میمک توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۹۹۶) کابلی، فضایل: دوم اسفند ۱۳۲۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرت و مادرش حمیده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. راننده بود. سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵، در دزفول به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

کارگرزاده، ایوب: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان کردستان.

کارگرزاده، یونس: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان کردستان.

۱۹۹۷) کاظم زاده، صفرعلی: پنجم فروردین ۱۳۴۷، در روستای گرگینی از توابع شهرستان گروس به دنیا آمد. پدرش مهرعلی (فوت ۱۳۵۸) و مادرش صغرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم خرداد ۱۳۶۷، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۹۹۸) کاظمی، آیت الله: دوم تیر ۱۳۴۲، در روستای احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش ربابه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. سنگکار ساختمان بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۱، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۹۹) کاظمی، جهانگیر: دوم بهمن ۱۳۴۴، در روستای احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، سنگ فروش بود و مادرش سکینه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز سنگ فروش بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم آبان ۱۳۶۶، با سمت راننده در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۰۰) کاظمی، حمید: بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تیمور و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۰۱) کاظمی، رجب: نهم دی ۱۳۴۶، در روستای ونسر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد و مادرش ماهی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کفاش بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

۲۰۰۲) کاظمی، سیدیوسف: دوم مرداد ۱۳۴۳، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدعباس، کشاورز بود و مادرش ام لیلان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم آبان ۱۳۶۳، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۰۳) کاظمی، صمد: بیستم بهمن ۱۳۴۸، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورزی می کرد و مادرش یاسمن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. آلومینیوم ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۰۴) کاظمی، عین الله: دهم اسفند ۱۳۲۵، در روستای طویله ورق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آدشیرین، کشاورز بود و مادرش گوهرچین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. فرش فروش بود. سال ۱۳۴۳ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۳، درجزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۰۵) کاظمی، غلامرضا: پانزدهم آذر ۱۳۳۱، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش خانعلی و مادرش بالاخانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. استوار یکم ژاندارمری بود. سال ۱۳۵۴ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. دوازدهم شهریور ۱۳۶۲، در پایگاه ماچکه حسین آباد دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۰۶) کاظمی، نادر: سوم شهریور ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش عالم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۰۷) کاظمی، یدالله: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش هدایت، نجار بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶، در ابوالفتح عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوم مهر ۱۳۶۷، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۰۰۸) کاظمی قفس آبادی، جهانگیر: هفتم خرداد ۱۳۳۸، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، نانوا بود و مادرش نیره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت. سوم شهریور ۱۳۵۹، با سمت چترباز در تپه کازرانی کامیاران هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۰۰۹) کاکایی، علی: نهم خرداد ۱۳۳۵، در روستای اوریار از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش بلقیس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۵۲ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی درجبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر انفجار بمب به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۱۰) کامجو، حسن: یکم فروردین ۱۳۴۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیز و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲، در فکه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۱۱) کاوندی، سجاد: دوم بهمن ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، لباس فروش بود و مادرش بهجت نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سیزدهم تیر ۱۳۷۶، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۱۲) کبودخانی، صفدرعلی: سوم خرداد ۱۳۴۱، در روستای محمودآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حیدرعلی، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۱۳) کتابی، فرض الله: نهم آبان ۱۳۳۵، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم، کشاورز بود و مادرش مولود نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. ازدواج کرد. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم خرداد ۱۳۶۱، در سرپل ذهاب بر اثر انفجار مین و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

۲۰۱۴) کتابی قیداری، قوچعلی: پنجم خرداد ۱۳۴۴، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس (فوت ۱۳۵۸) قصاب بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز قصاب بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۳، با سمت نیروی واحد توپخانه در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۱۵) کحالی، حسن: دوم آبان ۱۳۴۸، در روستای حاج آرش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش مولود نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۱۶) کرانی، محمد: دوم تیر ۱۳۴۵، در روستای حلب علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش احمد، سرایدار سازمان اوقاف بود و مادرش شمس الملوک نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۰۱۷) کرباسی، سیداصغر: هفدهم دی ۱۳۴۱، در روستای باغ از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سید حسین، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۳، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۱۸) کربلایی حسینی، کریم: چهارم بهمن ۱۳۴۲، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. چهارم مهر ۱۳۶۴، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۰۱۹) کرد، علی الله: دوازدهم فروردین ۱۳۴۶، در روستای بولدوق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رحمتعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۷، در شلمچه بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در روستای قجور تابعه شهرستان زادگاهش واقع است‌.

۲۰۲۰) کرد، غلامحسن: بیستم اسفند ۱۳۳۷، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش زهرا (فوت ۱۳۵۶) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش غلامرضا نیز به شهادت رسیده است.

۲۰۲۱) کرد، غلامرضا: بیستم اردیبهشت ۱۳۳۶، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش زهرا (فوت ۱۳۵۶) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۳ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ۱۳۶۵، در موصل عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام تیر ۱۳۸۱، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش غلامحسن نیز به شهادت رسیده است.

۲۰۲۲) کردبچه، مهدی: چهارم آبان ۱۳۴۰، در روستای چشمه بار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عیسی و مادرش بتول نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. کارمند سازمان جهاد کشاورزی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۰۲۳) کردلو، ابراهیم: یکم فروردین ۱۳۴۷، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش مبارکه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٨ پس از تفحص در شهرستان خرمدره به خاک سپرده شد.

۲۰۲۴) کردلو، حسن: بیست و هشتم فروردین ۱۳۲۸، در روستای اردجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بشیر، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به سر و قطع پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۲۵) کردلو، علی: دوم شهریور ۱۳۵۰، در روستای اردجین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۲۶) کردلو، نجات الله: پنجم اردیبهشت ۱۳۱۹، در روستای قجور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یدالله (فوت ۱۳۳۸) کشاورز بود و مادرش قدمخیر (فوت ۱۳۵۸) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۲ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در روستای زاغج تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۰۲۷) کردی، الهیار: دوم تیر ۱۳۴۶، در روستای داشبلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش آقاولی (فوت ۱۳۵۱) کشاورز بود و مادرش تمام زر نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آبان ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۲۸) کردی سنبل آبادی، رسول: یکم اسفند ۱۳۴۰، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش گوهر نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در حمیدیه اهواز بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۲۹) کرم زاده، علی محمد: پنجم مهر ۱۳۴۳، در روستای اوغل بیک از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش فرض الله و مادرش شهربانو نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ١٣٧۵ ، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۰۳۰) کرم زاده، گل محمد: دوم خرداد ۱۳۴۵، در روستای میلان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۰۳۱) کرم زاده، ناصر: چهاردهم مرداد ۱۳۴۰، در روستای میلان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کشاورز بود و مادرش بلقیس نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۳۲) کرمی، احمد: دوم خرداد ۱۳۴۱، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی و مادرش شیرین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم تیر ۱۳۶۶، در مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در شهر سلطانیه تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۰۳۳) کرمی، اسلام: هفتم خرداد ۱۳۴۴، در روستای تله گرد از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش افضل، کشاورزی می کرد و مادرش قزبس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم آبان ۱۳۶۴، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۳۴) کرمی، اسماعیل: دوم شهریور ۱۳۴۲، در روستای سعیدآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش رعنا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام مهر ۱۳۶۱، در بانه هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۳۵) کرمی، الله وردی: سوم اردیبهشت ۱۳۴۱، در روستای شقاقی جزلا از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰، در فیاضیه آبادان بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۳۶) کرمی، امیرعلی: یکم فروردین ۱۳۴۸، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خلیل، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش معرفت نیز به شهادت رسیده است.

۲۰۳۷) کرمی، حسن: دهم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز و کارگر بود و مادرش سیده صفیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در فکه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۰۳۸) کرمی، حسن: هفدهم دی ۱۳۴۴، در روستای سعیدآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، راننده بود و مادرش نرگس خاتون نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در فکه بر اثر اصابت ترکش به کتف و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۳۹) کرمی، حسنعلی: بیست و هشتم مهر ۱۳۳۴، در روستای سها از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صدقعلی و مادرش خدیجه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم خرداد ۱۳۶۰، در کرخه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است‌.

۲۰۴۰) کرمی، حسین: دوم اردیبهشت ۱۳۴۲، در روستای ارکوین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. نانوا بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. هجدهم اسفند ۱۳۶۶، در بمباران هوایی تهران بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است.

۲۰۴۱) کرمی، حمید: دوم خرداد ۱۳۴۲، در روستای سعیدآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فیروز، نانوا بود و مادرش زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. شاگرد نانوایی بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۴۲) کرمی، رضوان الله: یکم دی ۱۳۳۳، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش عامله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۶، با سمت امدادگر در کردستان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۰۴۳) کرمی، زیدالله: هفتم تیر ۱۳۳۲، در روستای سها از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرالله و مادرش صفوره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نانوا بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۴۴) کرمی، سعید: دوم آذر ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کارمند شرکت برق بود و مادرش معصومه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم خرداد ۱۳۵۹، با سمت مسئول دسته در روستای حسین آباد دیواندره توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۴۵) کرمی، طیب: چهارم شهریور ۱۳۴۴، در روستای حسین آباد قارقالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کارگر و بنا بود و مادرش راضیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در میمک توسط نیروهای عواقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط تابعه شهرستان زادگاهش واقع است. او را طاهر نیز می نامیدند.

۲۰۴۶) کرمی، عزیزالله: چهارم تیر ۱۳۴۰، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش همای نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵٩ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مهر ۱۳۶۴، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۴۷) کرمی، غیب الله: چهارم فروردین ۱۳۴۳، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. دهم مرداد ۱۳۶۲، با سمت بی سیم چی در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان کرج واقع است.

۲۰۴۸) کرمی، فتح الله: یکم اسفند ۱۳۴۷، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش فرنگیس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مرداد ۱۳۶۲، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۴۹) کرمی، فخرالدین: ششم آذر ۱۳۴۰، در روستای بابالنگ از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اصغر و مادرش کبرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۱، در کرخه نور بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند‌.

۲۰۵۰) کرمی، محرمعلی: دوم تیر ۱۳۴۶، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش مظفر، کشاورز بود و مادرش گل نسا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در ارتفاعات باباهادی قصرشیرین توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۰۵۱) کرمی، محمد: سوم تیر ۱۳۴۰، در روستای بابالنگ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش براتعلی، کشاورز بود و مادرش گلزار نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۵۲) کرمی، محمدباقر: دوم مهر ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱، در شوش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر وی در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۵۳) کرمی، معرفت الله: دوم دی ۱۳۴۵، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خلیل، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم تیر ۱۳۶۲، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و پنجم آبان ۱۳۶۶، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش امیرعلی نیز به شهادت رسیده است.

۲۰۵۴) کرمی، منصور: یکم دی ۱۳۴۱، در روستای کران از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش احدالله، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰، در تنگه چزابه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در روستای آب بر تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۰۵۵) کرمی، مهراب: پنجم بهمن ۱۳۴۶، در روستای امیرآباد از توابع شهرستان تاکستان به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر بود و مادرش سیده جمیله نام داشت. تا اول راهنمایی درسی خواند. کارگر شرکت بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در روستای شناط تابعه شهرستان ابهر واقع است.

۲۰۵۶) کرمی، نبی الله: سوم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اژدر و مادرش گل صبا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم شهریور ۱۳۶۰، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۵۷) کرمی، ولی: هشتم مرداد ۱۳۴۸، در روستای خشکرود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگری می کرد و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شاگرد نجار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم شهریور ۱۳۶۳، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۵۸) کرمی زرندی، جهانبخش: نهم اسفند ۱۳۴۰، در روستای زرند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کشاورز بود و مادرش نرگس نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۲، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش گلوله خمپاره به سر، دست ها، شکم و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۵۹) کرمی زرندی، حسین: هشتم خرداد ۱۳۴۵، در روستای زرند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، فروشنده بود و مادرش ایران نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۶۰) کرمی زرندی، مردعلی: نهم اردیبهشت ۱۳۱۴، در روستای زرند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ١٣٧٠) کشاورز بود و مادرش رخشنده (فوت ١٣٧٩) نام داشت. تا پایان دوره تکمیلی در نهضت سوادآموزی درس خواند. سال ۱۳۵۵ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۷، در بمباران شیمیایی ماووت عراق مجروح شد و هجدهم اردیبهشت ١٣٨١ ، در شهرستان زادگاهش بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان واقع است.

۲۰۶۱) کرمی زرندی، یدالله: هفدهم مهر ۱۳۴۵، در روستای زرند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ذکرالله، کشاورز بود و مادرش گل گز نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم اردیبهشت ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، سر و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۶۲) کریمی، اباصلت: چهارم اسفند ۱۳۴۰، در روستای شیلاندر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش گرجی نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم بهمن ۱۳۶۱، در چزابه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به دست و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۶۳) کریمی، احد: هشتم آبان ۱۳۴۰، در روستای دهنه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در کرخه بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۶۴) کریمی، امیر: یکم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، مسگر بود و مادرش کبرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج به جبهه رفت. دوم تیر ۱۳۶۳، در اروندکنار غرق شد و به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای زادگاهش قرار دارد.

۲۰۶۵) کریمی، آرازعلی: سوم آذر ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کارگر بود و مادرش اصلی نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۶۶) کریمی، داود: دوم مهر ۱۳۳۸، در روستای شیلاندر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش جیران نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارمند شرکت نفت بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، با سمت غواص در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۶۷) کریمی، روح الله: یکم فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش راضیه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. تعمیرکار خودرو و بسیجی بود. بیست و نهم مرداد ۱۳۶۰، در زادگاهش توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان همان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۶۸) کریمی، شعبانعلی: نوزدهم خرداد ۱۳۴۷، در روستای قلعلی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش همتعلی، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۳، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. مزار وی در زادگاهش واقع است.

۲۰۶۹) کریمی، صادق: بیستم مرداد ۱۳۴۶، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمودعلی، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶، در باباهادی کرمانشاه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او مدت ها در منطقه بر جا ماند و پنجم اسفند ۱۳۷۱، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۷۰) کریمی، علی: دوم خرداد ۱۳۵۴، در روستای آقکند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کارمند اداره امور آب بود و مادرش محبوبه نام داشت. دانش آموز پنجم ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۲۰۷۱) کریمی، علی: نهم شهریور ۱۳۳۶، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش عبدالوهاب (فوت ۱۳۵۵) کشاورز بود و مادرش هاجر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر کارخانه بود. سال ١٣۵٧ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم دی ١٣۵٩ ، در تنگه کورک سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۷۲) کریمی، فضایل: دوم شهریور ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیبر و مادرش طوبا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگربود. ازسوی بسیج درجبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش میکاییل نیز به شهادت رسیده است.

۲۰۷۳) کریمی، قربانعلی: نهم اسفند ۱۳۳۸، در روستای آقکند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حقعلی، کشاورز بود و مادرش جهان خانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و نوزدهم آبان ۱۳۶۷، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۷۴) کریمی، محمدحسین: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای قزلجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، پیمانکار بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. مربی کشتی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، درجزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۷۵) کریمی، محمدمهدی: دوم آذر ۱۳۴۲، در روستای چیلان از توابع شهرستان زنجان چشم به جهان گشود. پدرش علی و مادرش گل سونا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۷۶) کریمی، میکاییل: دوم تیر ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیبر، فروشنده دوره گرد بود و مادرش طوبا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت فرمانده گردان ١۴ امام حسین در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و صورت، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش فضایل نیز به شهادت رسیده است.

۲۰۷۷) کریمی، یقینعلی: چهارم تیر ۱۳۴۶، در روستای مروارید از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هدایت الله، کشاورز بود و مادرش نیم تاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پا و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۷۸) کریمی ارقینی، مرحمت: دوم تیر ۱۳۳۹، در روستای ارقین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵۵ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۵۹، در آبادان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۷۹) کریمی ارقینی، مرحمت: یکم خرداد ۱۳۴۴، در روستای ارقین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، کشاورز بود و مادرش رحیله نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۱، در اهواز بر اثر غرق شدن در آب شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۸۰) کریمی ارقینی، یدالله: چهارم شهریور ۱۳۴۴، در روستای مزیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عزت الله، کشاورزی می کرد و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ادبیات درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم آبان ۱۳۶۳، در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۸۱) کریمی مطلق، قبله علی: نهم تیر ۱۳۴۰، در روستای گمان از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش هاجر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۶، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۲۰۸۲) کشاورز، مردعلی: ششم مرداد ۱۳۴۰، در روستای بهستان از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش خرامان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۵۹، در گیلانغرب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۸۳) کشاورزی، حمید: سوم تیر ۱۳۴۷، در روستای بهستان از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش امیرعلی، کارگری می کرد و مادرش صدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم مرداد ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۰۸۴) کلانتری، حسن: شانزدهم مهر ۱۳۴۶، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش عباسعلی و مادرش خدیجه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۵، در ارومیه بر اثر سقوط بهمن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۸۵) کلانتری، رسول: بیست و سوم دی ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کشاورز بود و مادرش گوهر نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، دست و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۸۶) کلانتری، طاهر: نهم تیر ۱۳۴۵، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش الماس، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و نهم اسفند ۱۳۷۳، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۰۸۷) کلانتری، عباس: نوزدهم تیر ۱۳۴۰، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. یکم شهریور ۱۳۶۲، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. او را محرم نیز می نامیدند.

۲۰۸۸) کلانتری، غلامعلی: پنجم اردیبهشت ۱۳۴۰، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورزی می کرد و مادرش زینب نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ۱۳۶۹، در زاهدان هنگام درگیری با اشرار بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

o

۲۰۸۹) کلانتری، کریم: چهارم اردیبهشت ۱۳۲۰، در شهرستان خرمدره به دنیا آمدد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان ستوانیار سوم شهربانی در جبهه حضور یافت. هشتم دی ۱۳۶۱، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۹۰) کلانتری، مجید: پانزدهم اردیبهشت ۱۳۴۶، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش منصور و مادرش ایران نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. معلم بود. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۹۱) کلانتری، مجید: چهارم اسفند ۱۳۳۹، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تقی، کارگر بود و مادرش رقیه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۹۲) کلانتری، مهدی: پانزدهم آبان ۱۳۴۴، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم تیر ۱۳۶۷، با سمت آشپز در بمباران شیمیایی کوشک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۹۳) کلانتری، یاورعلی: دهم فروردین ۱۳۴۶، در روستای حصار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران شیمیایی جزیره مجنون عراق مصدوم شد. بیست و نهم آذر ۱۳۶۸، در بیمارستان امام خمینی تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۹۴) کلانتری حصاری، رضا: چهارم مهر ۱۳۴۵، در روستای حصار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت، کشاورز بود و مادرش عفت نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰، با سمت آرپی جی زن در آبادان بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۰۹۵) کمالی، ابوطالب: بیست و هشتم دی ۱۳۴۱، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش مسیب، کشاورز بود و مادرش محترمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم مرداد ۱۳۶۱، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای اندآباد از توابع شهرستان زنجان واقع است.

۲۰۹۶) کوسنی، ذولفعلی: دوم تیر ۱۳۴۴، در روستای اوریاده از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی، نجار بود و مادرش زیور نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۰۹۷) کوشکنی، علی: سوم اردیبهشت ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. در و پنجره ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۰۹۸) کوماسی، رشید: نهم مرداد ۱۳۴۰، در روستای مبارک آباد از توابع شهرستان قیدار به دنیا آمد. پدرش وجیهه الله، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۶، در دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در روستای فریدون تابعه شهرستان خدابنده واقع است.

۲۰۹۹) کوهساری، سعید: هشتم اردیبهشت ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی و مادرش ایران نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم آذر ۱۳۵۹، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۱۰۰) کیانی، حمدالله: پانزدهم شهریور ۱۳۴۲، در روستای چنگور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصیرالله، دامپرور و کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق بر اثر سقوط بهمن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

کریمی، محمدعلی: ر. ک: فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۲۱۰۱) کوهی، ایوب: بیست و یکم خرداد ۱۳۵۹، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش بشیر، کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ١٣٧٩ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. استوار یکم نیروی انتظامی بود. بیستم مرداد ١٣٨٧ ، در قرچک ورامین هنگام درگیری با سارقین بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code