حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6262 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 363×
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و
2

٢٧٩۵) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر […]

پ
پ

٢٧٩۵) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧٩۶) واعظی، صفی الله: پنجم اردیبهشت ۱۳۲۳، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۴۷ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان ستوانیار ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰ ، در چزابه بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۷۹۷) واعظی، عبدالعلی: دوم مرداد ۱۳۴۵ ، در روستای داشبلاغ از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش دوستعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مقدس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم آذر ۱۳۶۶ در نوسود هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧٩٨) واعظی، عبدالله: پنجم فروردین ۱۳۴۰ ، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذکرالله و مادرش طوبا نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم آذر ۱۳۵۹، در سلیمانیه عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧٩٩) واعظی، مرتضی: دوم فروردین ۱۳۴۷ ، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمود، فروشفده بود و مادرش بیوک خانم نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ، با سمت امدادگر در دریاچه نمک فاو عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۰۰) واعظی، یعقوب: دوم مرداد ١٣۵٠ ، در روستا ی صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سرباز ارتش بود. هشتم آذر ۱۳۷۰، در محور سردشت – بیوران هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨٠١) والی، باقر: یکم بهمن ۱۳۴۵ ، در روستای قره بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم دی ۱۳۶۵، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨٠٢) والی، رمضان: یکم فروردین۱۳۴۷ ، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد و مادرش نرگس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. تعمیرکار ماشین آلات سنگین بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم مرداد ۱۳۶۷، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره و ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۰۳) والی، محمد ابراهیم: یازدهم خرداد ١٣٢۴ ، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مروتعلی (فوت ۱۳۶۴) و مادرش طوبا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند اداره برق بود. سال ۱۳۵۰ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم دی ۱۳۶۵، با سمت مسئول دفتر مهندسی در محور بانه _سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۰۴) ورقایی، بهمن: دوم خرداد ۱۳۴۱ ، درروستای آزادعلیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قارداشعلی، کارگر بود و مادرش نقره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در اهواز بر اثر اصابت ترکش به سر و پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۰۵) ورقایی، رسول: دوازدهم اسفند ۱۳۴۰ ، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. گچکار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۵، دراشنویه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش مین به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۸۰۶) وزیری، جواد علی: یکم فروردین ۱۳۴۵ ، درروستای اوغلبیک علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورزبود و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورزبود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶، با سمت تیربارچی در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سو و پا، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۸۰۷) وصالی، حسینعلی: دوازدهم آبان ١٣١٨ ، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و نام مادرش کلثوم بود. سواد قرآنی داشت. سال ۱۳۴۷ ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۴ ، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨٠٨) وفا، اکبر: نهم اردیبهشت ۱۳۴۶، در روستای اندآباد علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقاجان، کشاورز بود و مادرش راضیه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست ویکم تیر ١٣۶٧ ، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۸۰۹) وفا، محمدعلی: سوم تیر ۱۳۲۹ ، در روستای دره لیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش مریم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۸۲ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در بمباران شیمیایی بانه مجروح شد. بیست و ششم خرداد ۱۳۸۶، در بیمارستان ولیعصر شهرستان زادگاهش بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان واقع است.

۲۸۱۰) وفا، محمود : هفدهم خرداد۱۳۴۶ ، در روستای اند آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش زین العابدین، کشاورز بود و مادرش گلزار نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۴ ، در محور سردشت _ بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨١١) وفایی، اکبر: هفتم فروردین ۱۳۴۲ ، در روستای خوئین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش صفر، کشاورز بود و مادرش خاتون نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰، در رقابیه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨١٢) وفایی لو، نازعلی: دوم تیر ۱۳۴۱ ، در روستا ی جزلا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش نیازعلی، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۱، در مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨١٣) وقف چی، حسین: پانزدهم خرداد ۱۳۵۰ ، در روستا ی تشویر از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش کاظم و مادرش عظمت نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. متاهل بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۵، در محور شوشتر _ اهواز بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨١۴) ولمزیاری، ذبیح الله: چهارم خرداد ۱۳۴۴، در روستا ی زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم فروردین ۱۳۶۵ ، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در شهر زرین رود تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

٢٨١۵) ولی، اسفندیار: سی و یکم اردیبهشت ۱۳۴۳، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش عبدالحمید، کشاورز بود و مادرش گلزار نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. سال ۱۳۴۳ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۳ ، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۱۶) ولی حصار، عبدالله: نهم فروردین ١٣۴۴ ، در روستا ی حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله، کشاورز بود و مادرش آغاننه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم مرداد۱۳۶۴، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۱۷) ولی خانی، لشکر: پنجم شهریور ۱۳۴۳ ، در روستای خدابنده از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش وجیهه الله، کشاورز بود و مادرش گل خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفد هم اسفند ۱۳۶۳ ، در بمباران هوایی پیرانشهر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨١٨) ولی خانی فرد، منصور: سی ام فروردین ۱۳۳۷ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر، در کارخانه کار می کرد و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم دی ۱۳۶۰ ، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨١٩) ولی دوتپه سفلا، شیرعلی: نوزدهم اسفند ۱۳۰۱ ، در روستای دوتپه سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۳۵ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دخترشد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳ ، در دوسینه بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۲۰) ولی دو تپه سفلا، محمد رضا: یکم خرداد ۱۳۴۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورزی می کرد و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ١٣۶٢ ، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

٢٨٢١) ولی محمدی، علیرضا: ششم خرداد ۱۳۴۷، در روستای سوکهریز از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد پدرش اسمعلی، کشاورز بود و مادرش مبارکه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم آبان ۱۳۶۷، در دارخوین هنگام آموزش نحرو و شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨٢٢) ولیی، مصطفی: یکم فروردین ۱۳۴۵ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، در سازمان آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش سیده علویه نام دارد. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨٢۳) ونده شاد، حسن: یکم فروردین ۱۳۴۷ ، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مسلم، کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴ ، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش محرم نیز به شهادت رسیده است.

٢٨٢۴) ونده شاد، محرم : نهم فروردین ۱۳۴۰، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش مسلم، کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سیزدهم تیر ۱۳۶۳، در دوبیه کردستان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش حسن نیز به شهادت رسیده است.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.