فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن

٢۶۴۵)نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش هدایت و مادرش یاخچی خانم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم شهریور۱۳۶۶ ، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در امامزاده محمد شهرستان کرج واقع است.

۲۶۴۶) نادری، سیروس: هفتم بهمن ۱۳۴۶ ، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرثی فیروز، در نیروی انتظامی کار می کرد و مادرش بهجت نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفتم شهریور ۱۳۶۷، با سمت مسئول واحد تدارکات در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۴۷) نادری، عبدالله: پنجم فروردین ۱۳۴۴ ، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲ ، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶۴٨) نادری فرد، مسعود : سی ام دی ١٣۴٧ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزمحلی و مادرش شهربانو نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم خرداد ۱۳۶۷، در نفت شهر بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۶۴٩) نادمی، صفت الله: هشتم فروردین ۱۳۵۰ ، در روستای قره ناسی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حاج نظرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش جمیله نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۶۵۰) نادی، عزیزالله: هفتم مهر ۱۳۴۴ ، در روستا ی شورآب از توابع شهرستان خد ابنده به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورزی می کرد و مادرش حمیده نام داشت. تا اول ابتدایی درس خواند. کشاورز و کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ١٣۶٢ ، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢۶۵١) نادی، محب الله: دهم تیر ١٣۴٨ ، در روستا ی ینگجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۶ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره و ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶۵٢) نادی شورابی، محمد: یکم دی ١٣۴۴ ، در روستای شوراب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قدرت، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا دوم ابتد ایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بو جا ماد و نوزدهم بهمن ١٣٧۵ ، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۶۵٣) ناصحی منفرد، محمود: دوم مرداد ۱۳۴۶ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کارگر بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درسی خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، با سمت آرپی جی زن در بمباران شیمیایی نهرعنبر به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۶۵۴) ناصر احمدی، غلامحسین: دوم خرداد ۱۳۴۳ ، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صادق، کارگر شرکت راه آهن بود و مادرش حکیمه نام داشمت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت مسئول طرح و عملیات در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مد ت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و پنجم مهر۱۳۷۵، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. او را مصدق نیز می نامیدند.

٢۶۵۵) ناصری، سید جلال: دوازدهم فروردین ۱۳۴۱ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم، کارگری می کرد و مادرش اقدس نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰ ، در شوش بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢۶۵۶) ناصری، فرید: پانزدهم فروردین۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یحیی، کارمند کارخانه دخانیات بود و مادرش صدیقه نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی و معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲ ، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۵۷) ناودل، حسن: بیست و نهم مهر ١٣٢٢ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، در آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش لیلا (فوت ۱۳۵۰) نام داشت. تا پایاذ دوره کاردانی درمی خواند. معلم بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ١٣۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا، دست و پهلو، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۵۸) نباتچیان، اکبر: نوزدهم دی ۱۳۴۰ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسداالله، راننده بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۰ ، در مریوان هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۶۵۹) نبات چیان، عباس: پنجم خرداد ۱۳۴۶ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرالله، بازاری بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۷ ، در قلاویزان دچار سانحه رانندگی ثمد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۶۰) نباتی، ابراهیم: دوم فروردین ۱۳۵۰ ، در شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، در شرکت نفت کار می کرد و مادرش اختر نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۶، در ماووت عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۶۱) نبی لو منفرد، محرمعلی: یکم اسفند۱۳۴۷ در روستای آهک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سرباز ارتش بود. نوزدهم دی ۱۳۶۹، با سمت تخریب چی در کله قندی بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به سر و شکم، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۶۶۲) نجاتی، محمد حسین: دهم دی ۱۳۳۹ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفر و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم مهر ۱۳۶۰، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۶۳) نجف پور، آیت: دهم فروردین ۱۳۴۱، در روستای خلیفه لو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، کارگر بود و مادرش ام السلمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم آذر ۱۳۶۱ ، در سنندج بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان خرمدره واقع است.

۲۶۶۴) نجف لو، ذبیح الله: دوم شهریور ۱۳۴۷ ، در روستای ولارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کارگری می کرد و مادرش شیرین نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند۱۳۶۲ ، با سمت بی سیم چی در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش عبادالله نیز به شهادت رسیده است.

۲۶۶۵) نجف لو عبادالله: دوم اسفند ۱۳۴۱، در روستای ولارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کارگر شرکت بود و مادرش شیرین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان ۱۳۵۹ ، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. برادرش ذبیح الله نیز به شهادت رسیده است.

٢۶۶۶) نجف لو، معرفت الله: دوم خرداد ١٣۴۴ ، درروستای باری از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جلال و مادرش صبیحه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درمی خواند. لوله کش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۱ ، درعین خوش توسط نیروهای عراقی براثراصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۲۷) نجف لو، ناصر: پنجم آبان ۱۳۴۴ ، در روستا ی والارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزا، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. تا سوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱ ، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶۶٨) نجف لی، عزت الله: دهم تیر ۱۳۳۵ ، در روست ی شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد. به عنوان استوار یکم ارتش درجبهه حضور یافت. ششم مرداد ۱۳۶۱ ، درخوزستان به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود وی در شهرستان زادگاهش واقع است.

٢۶۶۹) نجفی، آقامعلی: نهم بهمن ۱۳۴۰ ، در روستای سهرین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. شغلش آزاد بود. سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۰، در دشت عباس توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢۶٧۰) نجفی، ابراهیم: چهارم تیر ۱۳۴۱ ، در روستای آق بلاغ سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش تقی، کشاورز بود و مادرش زینب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۶۷۱) نجفی، اسمعلی: نهم مهر۱۳۴۶، درروستای تشویراز توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش غیبعلی، کارگری می کرد و مادرش مکرمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورزبود. به عنوان سربازارتش درجبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۷۲) نجفی، اصغر: بیستم مردادا ۱۳۵۷، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، پیرایشگربود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. پاسداربود. بیست و ششم آذر ۱۳۷۷ ، با سمت مسئول واحد خدمات در قزوین هنگام رزمایش بر اثر انفجار سهوی گلوله توپ به شهادت رسید. پیکراو در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۶۷۳) نجفی، اصغر: دوم آذر ۱۳۳۷، در روستای شیوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر نانوایی بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ١٣٧۵ ، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۶٧۴) نجفی، اصغر: یکم تیر ۱۳۴۴ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان۱۳۶۱ ، با سمت تیربارچی در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۶٧۵) نجفی، بهرام: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵ ، در روستای زرنی از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اسلام، کشاورز بود و مادرش مه جبین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درمی خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آذر ۱۳۶۵، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۷۶) نجفی، حاجعلی: یکم شهریور۱۳۴۶ ، در روستای گوهراز توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش ذکرالله، کشاورز بود و مادرش نازی نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در دهلران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۶۷۷) نجفی، حسین: سوم مرداد ۱۳۳۷ در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابند ه به دنیا آمد. پدرش باباعلی و مادرش شوکت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ١٣۵١ ازدواج کرد وصاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا و کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۷۸) نجفی، حمید: بیستم تیر ١٣۴٢ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی و مادرش وجیهه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۵۹، در سلیمانیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢۶٧٩) نجفی، علی: دوم تیر ۱۳۳۹ ، درروستای خرمدرق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدرت الله و مادرش مستوره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورزی می کود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم شهریور ١۴۶٠ ، در رودخانه کارون غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۸۰) نجفی، فرضعلی: دوم شهریور ۱۳۴۵ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله، فروشنده لوله های سیمانی بود و مادرش سیده زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درمی خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴ ، با سمت غواص در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. پیکراو را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

نجفی، فیض الله: ر. ک فرهنک اعلام شهدای استان تهران.

٢۶٨١) نجفی، محمدعلی: دوم آبان ۱۳۴۴ ، در روستا ی چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیفعلی و مادرش بلقیس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴ ، با سمت مسئول واحد تدارکات در فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶٨٢) نجفی، موسی: دوم شهریور ۱۳۴۰ ، در روستای زرنی از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرمعلی (فوت ١٣۵٨) و مادرش گرجی نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۷، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۸٨٣) نجفی پور مایانی، صفدر: سوم مرداد ۱۳۴۰ ، در روستای مایان از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش رمضان، کشاورز بود و مادرش فرنگ (فوت ١٣۵٢) نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۳ ، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط تابعه شهرستان ابهر واقع است.

٢۸٨۴) نجفی خوش دل، ذکریا: یکم فروردین ۱۳۳۰ ، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش محمدعلی و مادرش زیبنده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارمند و بسیجی بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵، دربمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

٢۶٨۵) نجفی راد، قیاسعلی: یکم شهریور ١٣٢٢ ، در روستای سهرین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش همدمعلی و مادرش کلثوم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۴۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم ۱۳۶۲ ، در جزیره مجنون عراق، بر اثر اصابت ترکش به کمر و قطع نخاع مجروح شد و یکم بهمن ۱۳۶۴، در بیمارستان شفیعیه شهرستان زادگاهش به شهادت رسید پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

٢۶٨۶) ندرخان لو، عباس: هشتم تیر ۱۳۵۲، در روستای چلاخور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. سی و یکم مرداد ۱۳۷۲ ، در مارمیشو ارومیه هنگام درگیری با نیروهای ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیل. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۶۸۷) ندرلو، اصغر: چهارم فروردین۱۳۴۰ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم مهر ۱۳۵۹، در خرمشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢۶٨٨) ندرلو، ذبیح الله: یکم مهر ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نعمت الله و مادرش زیور نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق بر اثر موج انفجار و غرق شدن در آب به شهادت رسید. مزار او در شهرستان تهران قرار دارد. برادرش یدالله نیز به شهادت رسید ه است.

٢۶٨٩) ندرلو، ذکرالله: دوم بهمن ۱۳۳۸ ، در روستا ی بوئین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شکرالله و مادرش کبریا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد و صاحب سه پسر ویک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵ ، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۶۹۰) ندرلو، شجاع الدین: سوم فروردین ۱۳۴۴، در شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش جعغر، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۳ ، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢۶٩١) ندرلو، عباس: دهم فروردین ۱۳۳۱ ، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش کوکب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر نانوایی بود. سال ۱۳۵۰ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در حمیدیه اهواز بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۹۲) ندرلو، عبدالله: یکم دی ۱۳۴۶ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، دامدار بود و مادرش محترمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم مرداد ۱۳۶۶ ، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای همایون زادگاهش واقع است.

٢۶٩٣) ندرلو، علی اوسط: نهم تیر ۱۳۴۷ ، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم دی ۱۳۶۵ ، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۹۴) ندرلو، عیوض: دهم بهمن ۱۳۱۰، درروستا ی قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علیجان و مادرش طیبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۳۹ ازدواج کرد وصاحب چهار پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم دی ۱۳۶۵ ، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به پا و دست، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۹۵) ندرلو، یدالله: یکم فروردی۱۳۳۵ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نعمت الله، کارگر بود و مادرش زیور نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. مسگر بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش ذبیح الله نیز به شهادت رسیده است.

٢۶٩۶) ندرلو، یونس: بیست و پنجم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش بتول نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی و خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۱ ، با سمت آرپی جی زن در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۹۷) نصرالدینی فرد زنجانی، جواد: ششم فروردین ۱۳۴۱ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کامل، رادیاتورساز بود و مادرش عفت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ویکم تیر ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۶۹۸) نصرتی، حسین: سوم شهریور ۱۳۴۵، در روستای وایخر از توابع شهرستان ماه نشان به دنیاآمد. پدرش محمدرضا، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. هجد هم آذر ۱۳۶۴، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۶۹۹) نصیری، ابوالفضل: پانزدهم شهریور ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش خانم تاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفد هم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۰۰) نصیری، حجت الله: بیتم دی ۱۳۴۹ ، در روستای جندحسین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خانعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سرباز ارتش بود. یکم شهریور ۱۳۷۰ ، در رودخانه بیات دهلران غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۷۰۱) نصیری، حجت الله: دوم اردیبهشت ١٧٣۵ ، در روستای بایندر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی، فرش فروش بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق غرق شد و به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم شهریور ۱۳۷۷ ، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۷۰۲) نصیری، حسن: پانزدهم اردیبهشت ۱۳۳۹ ، در روستا ی ولیاران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قهرمان و مادرش لیلان نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر ساختمانی بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم آبان ۱۳۶۷ ، در رود کارون هنگام آموزش غرق و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۰۳) نصیری، خلیل: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای رزنان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله، کارگر بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ ، در سومار هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر سقوط از ارتفاع به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۷۰۴) نصیری، سیف الله: دوم شهریور ١٣۴٢ ، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی و نام مادرش راضیه بود. سواد قرآنی داشت. کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳ ، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای رضاآباد شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۷۰۵) نصیری، شمسی: یکم مهر ۱۳۴۷، در روستای پنبه جوق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یعقوب، کشاورزی میکرد و مادرش مکرمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خانه دار بود. ازدواج کرد. سیزدهم اسفند ۱۳۶۶، در بمباران هوایی شیراز به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

٢٧٠۶) نصیری، علی: یکم فروردین ۱۳۴۷، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتحعلی، کشاورز بود و مادرش ملکه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۰۷ نصیری، مالک اشتر: دوم اسفند ۱۳۴۱ ، درروستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۰ ، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت ترکش خمپار ه به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۰۸) نصیری، محمد: یازدهم فروردین۱۳۴۳ ، در روستای کهلاآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدولی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آذر ۱۳۶۶، در نهرعنبر توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۰۹) نصیری، محمد رضا: ششم دی ۱۳۱۱ ، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عشقعلی و مادرش لقمانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست وچهارم فروردین ۱۳۶۳ ، در جزیر ه مجنون عراق بر اثر بمباران هوایی و موج گرفتگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است‌.

۲۷۱۰) نصیری، معرفت الله: نهم فروردین ۱۳۴۵، در روستای هیرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قسمت الله (فوت ۱۳۴۹) باغدار بود و مادرش خوشقدم نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷، با سمت مسئول واحد تدارکات درمهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۱۱) نصیری راد، اصغر: هفتم بهمن ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، فروشند. دوره گرد بود و مادرش حوریه (فوت ۱۳۶۲) نام داشت. تا پایان دور ه ابتدایی درس خواند. شاگرد باطری سازی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اسفند ۱۳۶۶ ، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۱۲) نصیری زرندی، یدالله: نهم مرداد ۱۳۴۶، در روستای زرند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کشاورزی می کرد و مادرش طاهره نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۱۳) نظری، ابوالفضل: بیستم خرداد ۱۳۴۶، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم بهمن ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۱۴) نظری، ابوالقاسم: یکم مهر ۱۳۴۸ ، در شهرستان ایجرود دیده به جهان گشود. پدرش کاظم، کارگری می کرد و مادرش اقدس نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد. او را سعید نیز می نامیدند.

۲۷۱۵) نظری، جمشید: هفتم مرداد ۱۳۴۵، در روستای اینچه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، بنگاه دار معاملات مسکن بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۱۶) نظری، حافظ: دوم خرداد ١٣۴۴ ، در روستا ی سیف آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خانبالا، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتد ایی درس خواند. نقاش بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد. به عنوان پاسد ار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳ ، در بمباران هوایی جزیر ه مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم و سوختگی، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۷۱۷) نظری، حسین: نهم مرداد ۱۳۴۲ ، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش سلطنت نام داشت. تا پایان دور ه راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم بهمن ۱۳۶۲ ، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧١٨) نظری، داود: بیستم اسفند ۱۳۳۹ ، در روستای تازه کند از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش آقاوردی، کارگری می کرد و مادرش خانم ننه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کرکره سازبود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۲ ، در کوله وزاغه بیجار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سو، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۲۷۱۹) نظری، رسول: دوم شهریور ۱۳۴۸ ، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش مطلب، کشاورزی می کرد و مادرش نجیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۲۰) نظری، سلمان: سوم تیر ۱۳۴۲، در روستای چوزک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رجب، کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم خرداد ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گرو ه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۲۱) نظری، مجتبی: دوم آبان ۱۳۴۴ ، در روستای قهاب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظام، کارگر شهرداری بود و مادرش فرنگیز (فرنگیس) نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. ششم دی ۱۳۶۶ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢٧٢٢ نظری، مرتضی: یکم فروردین ۱۳۳۸، درشهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش قیاسعلی و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم مهر ١٣۵٩ ، در آبادان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای زادگاهش واقع است.

۲۷۲۳) نظری، میکاییل: دوم شهریور ١٣۴٧ ، در روستای باغلوجه سردار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اشرف، کشاورز بود و مادرش سلطان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۷، در محور دیواندره – چهل چشمه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۲۴) نظری، ناصر: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای سعیدآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غضنفر و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ۱۳۶۷، با سمت آرپی جی زن در حاج عمران عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۲۵) نظری، نبی الله: دهم فروردین ۱۳۴۳ ، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش حبیب، کشاورز بود و مادرش گلستان نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به محنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۳، در صالح آباد بر اثر عارضه تنفسی به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زنجان واقع است.

۲۷۲۶) نظری، یعقوبعلی: پانزدهم اسفند ۱۳۴۹ ، در روستای کلوج از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی، کشاورز بود و مادرش گل صبا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم خرداد ۱۳۶۷ ، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

٢٧٢٧) نظریان، علی: دوم مهر ۱۳۳۶ ، در روستای گل تپه از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش احمد (فوت ۱۳۶۰) و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته حقوق درس خواند. دادستان بود. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد. به عنوان ستوان دوم وظیفه ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۰ ، با سمت نیروی واحد تخریب در فیاضیه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۲۷۲۸) نظری جوقی، موسی: سوم اردیبهشت ۱۳۴۰ ، در روستا ی حلب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کود. بیست و سوم دی ۱۳۵۹ ، در محور آبادان _ ماهشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۲۹) نظری چوزکی، حجت الله: نهم بهمن ۱۳۴۳ ، در روستای چوزک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمودعلی، کشاورز بود و مادرش محادله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷ ، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۳۰) نعمتی، اصغر: بیستم شهریور ۱۳۴۵ ، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳ ، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢٧٣١) نعمتی، ایران: یکم مهر ١٣٢٨ ، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، فروشنده لوازم خانگی بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۴۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. چهارم فروردین ۱۳۶۷ ، در حملات موشکی تهران بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای همان شهرستان واقع است. فرزندانش امید و مژگان شعبان زنجانی نیز به شهادت رسیده اند.

۲۷۳۲) نعمتی، سید مجتبی: دوم اردیبهشت ۱۳۵۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدبیوک آقا، فروشنده لوازم یدکی بود و مادرش سیده فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته نقشه کشی درسی خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه و پاسدار بود. سال ۱۳۷۵ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. چهارم اسفند ۱۳۸۵ ، با سمت رزمدار دوم پاسدار در منطقه جهنم دره خوی هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۳۳) نعمتی، عطاء الله: دوم خرداد ١٣٣٩ ، در روستای شکرچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، کشاورز بود و مادرش ساریه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. ازدواج کرد وصاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. نوزدهم تیر۱۳۶۳ ، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢٧٣۴) نعمتی، علی: یکم تیر ۱۳۴۷ ، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اکبرعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خوا ند . به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم بهمن ۱۳۶۶، در سومار بر اثر گازگرفتگی ذغال در داخل نفربر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۳۵) نعمتی، نظامعلی: یکم دی ۱۳۴۴ ، در روستا ی شکورچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش معصومه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی درس بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۱ ، در عین خوش توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۳۶) نعمتی، نیت الله: دوم خرداد ۱۳۴۳، در روستای شکورچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش زبیده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم شهریور ۱۳۶۲ ، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۷۳۷) نعمتیان، یدالله: بیست و نهم مهر ۱۳۳۷ ، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حکمت و مادرش آسیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم بهمن ۱۳۶۰ ، با سمت راننده در چزابه بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

نعمتی آذر گیگلو، رشید: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان اردبیل.

۲۷۳۸) نقد زاده، خلیل: هفتم مهر ۱۳۴۴ ، در روستای ماریکندی علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش زیدالله، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم بهمن ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧٣٩) نقدی، علی اصغر: ششم اردیبهشت ۱۳۴۸ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد علی، خواربار فروش بود و مادرش ایران نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر و موج انفجار، شهید شد. . پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند. برادرش علی اکبر نیز به شهادت رسیده است.

۲۷۴۰) نقدی، علی اکبر: دوم اردیبهشت ١۴٣۴ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، خوابارفروش بود و مادرش ایران نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند. برادرش علی اصغر نیز به شهادت رسیده است.

۲۷۴۱) نقی لو، حسین: هشتم فروردین ۱۳۴۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیرالله (فوت ۱۳۴۶) و مادرش باغدارگل نام داشت. در حلدخواندن و نوشتن سواد آموخت. فروشنده دوره گرد بود. سال ١٣۵٩ ازدواج کرد وصاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیت و نهم آبان ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در پنجوین عراق بر اثر بمباران هوایی و موج گرفتگی مجروح شد و پانزدهم آذر ۱۳۶۹ ، در زادگاهش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند. او را خلیل نیز می نامیدند.

۲۷۴۲) نقی لو، حسین: هفدهم اسفند ۱۳۴۸ ، در روستای طاقکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسنعلی، کارگر بود و مادرش اقلیمه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اردیبهشت ۱۳۶۵ ، بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

٢٧۴٣) نقی لو، عباس: چهارم آذر ١٣۴۴ ، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش ودود، کشاورز بود و مادرش گوهر نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳ ، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۴۴) نقی لو، محمد حسن: هفتم شهریور ۱۳۴۵ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خدمتعلی، کشاورزی می کرد و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان گروهبان سوم ارتش درجبهه حضور یافت. سیزدهم آذر ۱۳۶۶ ، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧۴۵) نوایی، علی اکبر: پنجم بهمن ۱۳۳۰ ، در روستای دلایرعلیا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ماشاءالله (فوت ١٣۴٣) کشاورز بود و مادرش لعیا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هغتم مرداد ۱۳۶۱ ، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۴۶) نوحی، حمید: پانزدهم شهریور ۱۳۴۵ ، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدنبی، کشاورز بود و مادرش مطهره نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر) ۱۳۶۲، در محور سردشت _ بانه توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧۴٧) نورانی، علی: دهم اسفند ۱۳۴۶، درشهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، فروشنده بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اسفند ۱۳۶۶ ، با سمت آرپی جی زن درسرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۰ پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۷۴۸) نور محمدی، اکبر: دوم فروردین ۱۳۳۹، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نقدعلی (فوت ۱۳۴۹) و مادرش ربابه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم دی ۱۳۵۹، در خرم آباد توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۷۴۹) نورمحمدی، امیرالله: چهارم ۱۳۳۹ ، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش زیور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو جهاد سازندگی بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۳ ، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضل انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۵۰) نور محمدی، حبیب الله: دهم اسفند ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خوا ند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم آبان ۱۳۶۱، در دزفول به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۵۱) نور، محمدی، ولی الله: بیستم اسفند۱۳۴۱ ، در شهر سلطانیه از توابع شهوستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کیف ساز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم مهر ۱۳۶۰ ، در محور اهواز _خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧۵٢) نوروزی، اصغر: بیست و دوم خرداد ۱۳۴۱، در شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش افضل علی و مادرش بتول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم فروردین ۱۳۶۱ ، در شوش بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٢٧۵٣) نوروزی، اصغر: دهم خرداد ۱۳۲۷ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، بنا بود و مادرش نرگس نام داشت. تا اول راهنمایی درسی خواند. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵ ، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢٧۵۴) نوروزی، تاری وردی: پانزدهم شهریور ١٣٢٧ ، در روستای قوهجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بالاخان، کشاورزبود و مادرش نیمتاهه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان استوار یکم ارتش در جبهه حضور یافت. یکم آبان ۱۳۵۹، با سمت مسئول واحد مخابرات در دزفول به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۷۵۵) نوروزی، حسین: سوم مرداد ۱۳۴۶، در روستای ایالو از توابع شهرستان انگوران به دنیا آمد. پدرش امامعلی، کشاورزی می کرد و مادرش محترم نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگر قالیشویی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم فروردین ۱۳۶۷ ، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٢٧۵۶) نوروزی، داود: سوم شهریور ۱۳۵۱، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی و مادرش صفوره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مرداد ۱۳۶۶ در ابوالفتح عراق به شها دت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و یکم بهمن ١٣٧٨ ، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۷۵۷) نوروزی، دوستعلی: دوم اسفند ۱۳۳۰ ، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲، در طلائیه دچار مصدومیت شیمیایی شد و به اسارت درآمد. ششم آبان ١٣٧٩ ، در زادگاهش بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در همان روستا واقع است.

۲۷۵۸) نوروزی، طهماسب: سوم خرداد ۱۳۳۶ ، در روستای آزادسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کشاورز و پاسدار بود. سال ۱۳۵۷ ازدواج کرد و صاحب چهار دختر شد. سی و یکم تیر ۱۳۶۸ ، با سمت فرمانده گروهان در بانه هنگام خنثی سازی مین گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

نوروزی، عبدالحسین: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان غربی.

۲۷۵۹) نوروزی، گنجعلی: نهم تیر ۱۳۴۲، در روستای شیخلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود و مادرش باغده گل نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. پا نزدهم دی ۱۳۶۱ ، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۶۰) نوروزی، مرتضی: ششم فروردین ۱۳۴۳ ، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم خرداد ۱۳۶۳ ، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر شکنجه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧۶١) نوروزی، نادر: سال ۱۳۴۳ ، در روستای دولاب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش اقدس نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم خرداد ۱۳۶۳، در کوشک بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۶۲) نوروزی، نعمت: بیست و هفتم بهمن ١٣۴٣ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، کارمند شرکت راه آهن بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز کارمند شرکت راه آهن بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

نوروزی، نعمت الله: ر. ک فرهنک اعلام شهدای استان تهران

۲۷۶۳) نوروزی، نورالدین: نهم اردیبهشت ۱۳۴۴ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارگاه مسگری بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۲ ، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۶۴) نوروزی، یدالله: دوم تیر ١٣۴٢ ، در روستا ی خورجهان از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش گلبهار نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۳ ، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش و قطع پا به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۶۵) نوروزیان، علیرضا: یازدهم دی ۱۳۴۵ ، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فضلعلی، کارگر بود و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ، با سمت کمک آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش محمدرضا نیز به شهادت رسیده است.

۲۷۶۶) نوروزیان، محمدرضا: یکم دی، ۱۳۴۷، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فضلعلی، کارگری می کرد و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز دوره راهنمایی و بسیجی بود. سی و یکم شهریور ۱۳۶۲ ، در زادگاهش هنگام انجام رزمایش بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در همان روستا قرار دارد. برادرش علیرضا نیز به شهادت رسیده است.

۲۷۶۷) نوروزی رامینی، ارسطو: هجدهم شهریور ۱۳۵۷ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمید، در کارگاه تراشکاری کار می کرد و مادرش فیروزه نام داشت. دانش آموز دوم ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۲۷۶۸) نوروزی مقدم، خلیل: یکم فروردین ۱۳۲۶ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارمند اداره پست بود. سال ۱۳۵۱ ازدواج کرد وصاحب یک پسر ویک دختر شد. شانزدهم آذر ۱۳۵۷ ، در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

۲۷۶۹) نوری، ابوالفضل: بیست و دوم آبان ۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲ ، با سمت فرمانده گردان کمیل در فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۷۰) نوری، ابوتراب: هفتم خرداد ۱۳۳۸ ، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بیوک آقا و مادرش زهرا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. آهنگر و جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست ویکم دی۱۳۶۰ ، با سمت آرپی جی زن در دشت عباس توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢٧٧١) نوری، احمد: هشتم آبان ۱۳۴۵ ، در روستای مزیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش ملک خانم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم مرداد ۱۳۶۵ ، با سمت راننده لودر در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۷۲) نوری، حسنعلی: بیست و چهارم مهر ۱۳۴۰ ، در شهرستان شیراز به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم فروردین ۱۳۶۲ ، در قوشچی ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در شهرستان خرمدره به خاک سپردند.

٢٧٧٣) نوری، رجبعلی: هشتم مهر ۱۳۲۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوثتن سواد آموخت. نانوا بود. سال ۱۳۴۷ ازدواج کرد و صاحب یک پسر وچهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۱ در زبیدات عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپردند.

۲۷۷۴) نوری، رحمت الله: یکم فروردین ۱۳۴۰، در روستای شکربلاغی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش شهربانو نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. شغلی آزاد بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۰، در بوکان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزارا و در شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۷۷۵) نوری، رضا: دوم اسفند ۱۳۴۸، در روستای یدی بلاغ از توابع شهرستاذ زنجان به دنیا آمد. پدرش حیدر و مادرش توران نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر ۱۳۶۷ ، در کوشک بر اثر اصابت سهوی گلوله به شکم و پهلو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهی به خای سپردند.

٢٧٧۶) نوری، شعبان: دوازدهم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اشرف، درسپاه پاسداران کار می کرد و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ١٣۶٣ ازدواج کرد. برقکار بود. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۶۳ ، درمهاباد براثراصابت سهوی گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۷۷) نوری، صفرعلی: سوم خرداد ١٣۴٣ ، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی، کارگر بود و مادرش سکینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورزی می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی ۱۳۶۲، در کوشک بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧٧٨) نوری، عباس: دوم شهریور ۱۳۴۶ ، در روستای قره ناس از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش دل آرام نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٨٠ پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢٧٧٩) نوری، علی اکبر: هفتم مهر ۱۳۴۸ ، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کارگری می کرد و مادرش زلیخا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۸۰) نوری، علیرضا: پانزدهم دی ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کارمند شرکت راه آهن بود و مادرش سکینه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲، با سمت تک تیرانداز در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

٢٧٨١) نوری، مریم: هجدهم تیر ۱۳۵۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حاتم و مادرش بدری نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۲۷۸۲) نوری، معرفت الله: یکم فروردین ١٣۴٩ ، در روستای دوران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جبار، کشاورز بود و مادرش عذرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲ ، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢٧٨۳) نوری، مهرعلی: سوم بهمن ١٣۴٣ ، در روستای حاجی بچه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۳ ، در جزیر ه مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۸۴) نوری، ناصرعلی: دهم تیر۱۳۳۹، در روستا ی چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اصلان، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کاشیکار بود. سال ۱۳۶۲ ازد واج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی ۱۳۶۵، با سمت رانند. آمبولانس در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا و قطع آن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۸۵) نوری، نورمحمد: یکم فروردین ۱۳۴۷، در ر روستای صالح آباد از توابع شهرستان خدابنده به ذنیا آمد. پدرش جمشید، کشاورز بود و مادرش گوهرتاج نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۴ ازد واج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۸۶) نوری ستوده، بهروز: بیستم بهمن ۱۳۴۷، روستای والایش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش جهانگیر، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۸۷) نوری شورابی، حسن: چهارم خرداد ۱۳۵۱ ، در روستای ینگجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش بیت الله، کشاورز بود و مادرش گل نسا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز و کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و نهم مرداد ١٣٧١ ، با سمت بی سیم چی در ارتفاعات آهنگران سرپل ذهاب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۷۸۸) نیازی، عوضعلی: نهم فروردین ۱۳۴۶ در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش کوثر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بو جا ماند و سی ام اردیبهشت ١٣٧۵ ، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢٧٨٩) نیتی، داود: هفدهم فروردین ۱۳۴۷ ، در روستای اغولبیک علیا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش صاحبعلی، کشاورزی می کرد و مادرش محترم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نانوا بود. عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم مهر ۱۳۶۶ ، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۷۹۰) نیرومند، رقیه: یکم شهریور ١٣۵٢ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش فریده نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد. او را لیلا نیز می نامیدند.

۲۷۹۱) نیک خواه، اکبر: پنجم شهریور ۱۳۱۶ ، در روستای جعغرآباد از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش محب الله، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۳۷ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و شش دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۰ ، در صلوات آباد بیجار هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش قوار دارد. برادرش علی عگسر نیز به شهادت رسیده است.

نیک خواه، علی عسگر: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان کردستان.

۲۷۹۲) نیک فر، محمد ابراهیم: یکم تیر ۱۳۳۸ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. شغلش آزاد بود. سال ١۳۶۵ ازدواج کرد وصاحب دو پسر شد. ششم شهریور ۱۳۵۷ ، توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر ضرب و جرح سر و گردن، مجروح شد و هفتم خرداد ۱۳۷۰ ، در بیمارستا ن های تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۷۹۳) نیک نژاد، حسن: سوم شهریور ۱۳۳۸ ، در روستای خانجین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش قدرت و مادرش گلزار نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم مهر ۱۳۶۱، در بوکان هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۷۹۴) نیکویی، حسن: یکم تیر ۱۳۵۳ ، درروستای سیاه رود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش خلق الله، فروشنده دوره گرد بود و مادرش بی بی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فرشباف بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. یازدهم موداد ١٣٧٣ ، در آذرشهر هنگام آموزش بر اثر اصابت سهوی ترکش موشک کاتیوشا به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان قرار دارد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code