حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6262 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 363×
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ق
0

۱۸۹۹) قادری، فرضعلی: یکم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای قره آقاجلو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش عینعلی و مادرش ربابه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. در بانه توسط نیروهای عراقی […]

پ
پ

۱۸۹۹) قادری، فرضعلی: یکم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای قره آقاجلو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش عینعلی و مادرش ربابه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، مجروح شد و سی ام خرداد ۱۳۶۳‏، در بیمارستان همان شهرستان به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

‏۱۹۰۰) قارخوتلویی، نبی الله: دوم آذر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار تراکتور بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در لولان اشنویه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. او را کریم نیز می نامیدند.

۱۹۰۱) قاسم لو مهر، محمد: بیست و پنجم تیر ۱۳۲۸‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش الله وردی، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مهر ۱۳۶۲‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان قیدار واقع است.

قاسم لو، ابوالفضل: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان البرز.

۱۹۰۲) قاسم لو، حسین: ششم شهریور ۱۳۳۹‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش خیرالله، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در دانشسرای تربیت معلم درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در بهشت کبرای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۰۳) قاسم لو، شادعلی: یکم فروردین ۱۳۱۳‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کشاورز بود و مادرش زهرا (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. او را شادی نیز می نامیدند.

‏۱۹۰۴) قاسم لو، علی الله: دوازدهم مهر ۱۳۴۵‏، در روستای آهارمشکین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. چهاردهم اسفند ۱۳۶۵‏، در محور زنجان – سلطانیه دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۰۵) قاسم لو، علی اوسط: یکم خرداد ۱۳۴۸‏، درروستای گل تپه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یونس، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت و پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۹۰۶) قاسم نژاد، عبدالله: دهم شهریور ۱۳۴۷‏، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان بسیجی درجبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فاو عراق غرق شد و به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

‏۱۹۰۷) قاسمی، ابراهیم: دهم مهر ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفتح و مادرش مولود نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. دوازدهم شهریور ۱۳۶۵‏، در مهاباد دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۰۸) قاسمی، ابوالفضل: چهارم مهر ۱۳۳۷‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علم الله و مادرش عادله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. چاه کن بود. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۱‏، در سقز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۰۹) قاسمی، الله وردی: دوم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای خاک ریز از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مالک اشتر، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۸‏، در مریوان دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۱۰) قاسمی، رسول: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای دره لیگ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، بنگاه معاملات ملکی داشت و مادرش طیبه نامیده می شد. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام فروردین ۱۳۶۴‏، در روستای عباس آباد بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۱۱) قاسمی، سلام الله: یکم اسفند ۱۳۴۷‏، در روستای پرچم از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش زیادعلی، کشاورز بود و مادرش طاوس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم آذر ۱۳۶۶‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۱۲) قاسمی، علی: هفتم شهریور ۱۳۴۴‏، در روستای آلاچمن از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کارگر بود و مادرش وجیهه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۲‏، در سردشت توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۱۳) قاسمی، قربانعلی: نهم اسفند ۱۳۴۶‏، در روستای پرچم از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش احمدعلی و مادرش مدینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۶۶، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۱۴) قاسمی، محمدعلی: چهاردهم آبان ۱۳۴۹‏، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شمس الله، کشاورز بود و مادرش کبرا (فوت ۱۳۵۸‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم خرداد ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۱۵) قاسمی، معرفت الله: چهارم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای آلاچمن از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

‏۱۹۱۶) قاسمی پور، حسین: بیست و ششم خرداد ۱۳۲۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، خواربار فروش بود و مادرش سکینه (فوت ۱۳۵۹‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. رئیس اتحادیه تاکسی رانی بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. هشتم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

‏۱۹۱۷) قاسمی پور، مشتاقعلی: دوم آذر ۱۳۴۴، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عسگرعلی، کشاورز بود و مادرش سارا نام داشت. تا دوم راهنمایی درسی خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم آبان ۱۳۶۲‏، در مرز ایران و عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۱۸) قاسمی راد، سوار: سی ام مهر ۱۳۰۲‏، در روستای گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی (فوت١٣٩٣‏) کشاورز بود و مادرش ام سلمه (فوت ۱۳۵۱‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۱۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم خرداد ۱۳۶۲‏، در هزارکانیان دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و قطع پا و دست، شهید شد. مزار او در روستای مصرآباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۹۱۹) قاسمی ویری، یوسف: یکم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سیده خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیستم اردیبهشت ١٣٧۴ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۲۰) قاصدی، ابراهیم: بیستم مرداد ۱۳۳۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، خواربار فروش بود و مادرش مولود نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز خواربار فروش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم تیر ۱۳۵۹‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۲۱) قاضی لو، رزاق: یکم خرداد ۱۳۳۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش خدیجه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. هشتم آذر ۱۳۶۰‏، در سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۲۲) قاضی لو، سیدغدیر: پانزدهم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداسدالله و مادرش طوبا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

۱۹۲۳) قامی، اسمعلی: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای قر باتلاق از توابع شهرستان ماه‏نشان بدنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش ماه پاره ‏نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده ‏است.

۱۹۲۴) قدیری، اسمعلی: سوم اسفند ۱۳۴۷‏، در روستای تشویر از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش جنت نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. از سوی جهاد سازندگی درجبهه حضور یافت. با سمت جهادگر در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، مجروح شد و نهم تیر ۱۳۶۴‏، در بیمارستان ۵٢٠ ‏کرمانشاه به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۲۵) قدیمی، اصغر: یکم آبان ۱۳۴۲‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش مدینه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. تعمیرکارخودرو و آلومینیم کاربود. بیست و یکم دی ۱۳۶۰‏، به عنوان بسیجی در زادگاهش هنگام آموزش نظامی بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۱۹۲۶) قدیمی، حسین: دوم شهریور ۱۳۴۳‏، در روستای کهناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، کشاورز بود و مادرش طاهره ‏نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۳‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۹۲۷) قدیمی، محمد: بیستک فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای خلیفه حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفت الله، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۲۸) قدیمی، محمدرضا: سوم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در روستای کهناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله، درکارخانه تولید قند کار میکرد و مادرش مریم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. بیست و هشتم مهر ۱۳۶۲‏، درمرز ایران و عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۲۹) قربانلو، اسماعیل: دوم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قندعلی، معمار بود و مادرش مدینه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و قطع سر، شهید شد. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۳۰) قربانی، اسدالله: نوزدهم اردیبهشت ۱۳۳۰، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامرضا (فوت ۱۳۴۲‏) کشاورز بود و مادرش فاطمه (فوت ۱۳۴۲‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دخترشد. ازسوی بسیج درجبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۴‏، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۳۱) قربانی، بیوک آقا: دوم مرداد ۱۳۵۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حافظ، کارگری می کرد و مادرش تمام زر نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

۱۹۳۲) قربانی، حسنعلی: یکم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای امیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کارگری می کرد و مادرش رخساره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. صافکار بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۶‏، درجبهه غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۹۳۳) قربانی، حسین: یکم تیر ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حاجعلی، کارگر بود و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم خرداد ۱۳۶۷‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۹۳۴) قربانی، حمزه علی: چهارم خرداد ۱۳۴۸‏، در روستای قره بلاغ از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صدقعلی و مادرش جیران نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۳۵) قربانی، داود: دوم مهر ۱۳۴۳‏، در روستای کوسه لر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلام و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یکم تیر ۱۳۷۸‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۱۹۳۶) قربانی، رستمعلی: دوم آبان ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش عظمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان ستوان سوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم فووردین ۱۳۶۵‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۱۹۳۷) قربانی، سلام الله: دوم خرداد ۱۳۴۴‏، در روستای تازه کند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، کارمند شرکت راه آهن بود و مادرش طاهره نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۳۸) قربانی، طیب: یکم تیر ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورز بود و مادرش ستاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست ‏و یکم مرداد ۱۳۶۹‏، در پایگاه ورده سردشت هنگام درگیری ‏با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش مظاهر نیز به شهادت رسیده است.

۱۹۳۹) قربانی، عباس: دوم مهر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، مسگر بود و مادرش وجیهه نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۴۰) قربانی، عباس: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در روستای امیرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبان و مادرش اصلی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم دی ۱۳۶۵‏، در ام الرصاص عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم خرداد ۱۳۸۰‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۴۱) قربانی، علی: یکم شهریور ۱۳۵۱‏، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیستم مهر ۱۳۷۰‏، در مریوان توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۴۲) قربانی، علی ماشاءالله: بیستم آبان ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، ارتشی بود و مادرش منیرآغا نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم آذر ۱۳۶۲‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۴۳) قربانی، عوضعلی: دهم تیر ۱۳۴۰‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسلامعلی، کشاورز بود و مادرش ستاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آذر ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۴۴) قربانی، قربانعلی: دوم مرداد ۱۳۴۹‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوح الله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۶‏، در گرمک عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، پهلو و پا، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۴۵) قربانی، محمد: یکم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در روستای شرور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نجات الله، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۷ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار وی در زادگاهش واقع است.

۱۹۴۶) قربانی، مرتضی: چهارم خرداد ۱۳۴۰‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، در بازار کار می کرد و مادرش مهرین تاج نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۹۴۷) قربانی، مظاهر: بیست و هشتم شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای کوشکن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورزی می کرد و مادرش ستاره نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. نقاش ساختمان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۲‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش طیب نیز به شهادت رسیده است.

۱۹۴۸) قربانی، ملکعلی: چهارم خرداد ۱۳۳۳، در روستای امیرآباد از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش رکابعلی و مادرش طاوس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر کارخانه بود. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۵‏، در بمباران شیمیایی فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۹۴۹) قربانی، ناصر: بیستم آبان ۱۳۳۰‏، در روستای کهلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن (فوت ۱۳۵۳‏) کشاورز بود و مادرش خاور (فوت ۱۳۶۰‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۵۰) قربانی، یوسف: بیستم شهریور ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صمد و مادرش ایران نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست و صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۵۱) قربانیان، صفی الله: چهارم دی ۱۳۱۲‏، در شهر گرماب از توابع شهرستان قیدار به دنیا آمد. پدرش عبدالرضا (فوت ۱۳۴۳‏) کشاورز بود و مادرش فرخنده ‏نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۲ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران هوایی جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هشتم خرداد ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۵۲) قربانی پور، فتحعلی: یکم تیر ۱۳۲۲‏، در روستای مصرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۵۳) قربتی، اعتماد‏: دوم اسفند ۱۳۴۲‏، در روستای چوزک علیا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش سلیمان، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۳‏، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۵۴) قرجه لو، روح الله: دهم مرداد ۱۳۳۵، در روستای سها از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کارگر بود و مادرش طیبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

۱۹۵۵) قرخانی، جواد: سوم مرداد ۱۳۴۵‏، در روستای قرخانلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفی الله و مادرش طاوس نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۵۶) قره بقلو، بهروز: دوم تیر ۱۳۴۶‏، در روستای گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش نقره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند‏. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۹۵۷) قره جلو(بهشتی پور)، یدالله: دوم تیر ۱۳۴۲‏، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش زیدالله، کشاورز بود و مادرش خیرالنسا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در دزفول براثر اصابت ترکش و گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۵۸) قره جلو، حمید: سوم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در روستای آقکند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در محور سردشت _مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سکته قلبی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۵۹) قره جلو، رسول: چهارم خرداد ۱۳۳۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، روحانی بود و مادرش وجیهه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت فرمانده گردان در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۶۰) قره جلو، محمدحسین: یکم شهریور ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسحاق و مادرش اقدس نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم بهمن ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۹۶۱) قره جلو، سلیم: یکم مهر ۱۳۵۲‏، در روستای قولی قصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی و مادرش محترم نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. سی ام آذر ۱۳۷۱‏، در صالح آباد ایلام بر اثر اصابت سهوی گلوله به کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۶۲) قره جلو، علی: هفتم آبان ۱۳۴۶‏، در روستای آق کند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، روحانی بود و مادرش زبرجد نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۹۶۳) قره خانی، جواد‏: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای قارختلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیبرعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۴‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

قره داغی، حکمعلی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۱۹۶۴) قره گوزلو، علی: یکم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته انسانی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم مهر ۱۳۶۲‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر سوختگی شدید و اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۹۶۵) قزلباش، پیروز: هجدهم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش فهیمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ادبیات درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در محور شوش- دزفول بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. او را حسین نیز می نامیدند.

۱۹۶۶) قزلباش، جلال: یکم اسفند ۱۳۴۴‏، در روستای سرخه دیزج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفی الدین، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

قزلباش، داود: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۱۹۶۷) قزلباش، فرض الله: بیستم مهر ۱۳۴۶‏، در روستای سرخه دیزج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یدالله، کشاورز بود و مادرش بهیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم تیر ۱۳۶۷‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۶۸) قزلباش، مالک: نهم تیر ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یونس، در کارخانه کبریت سازی کار می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم آذر ۱۳۶۰‏، در بستان بر اثر انفجار مواد منفجره و اصابت ترکش به پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۶۹) قزوینی ابهری، اکبر: یکم آذر ۱۳۳۶، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یحیی، کاسب بازار بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نوزدهم آذر ۱۳۵۹‏، در محور ماهشهر – آبادان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش قرار دارد. برادرش عبدالرسول نیز به شهادت رسیده است.

‏۱۹۷۰) قزوینی ابهری، عبدالرسول: ششم اردیبهشت ۱۳۴۷‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یحیی، بازاری بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم خرداد ۱۳۶۷‏، با سمت تیربارچی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش قرار دارد. برادرش اکبر نیز به شهادت رسیده است.

۱۹۷۱) قسمتی، حسن: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود و مادرش زینب نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۱‏، در جنگل های اتو فکه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۷۲) قشمی، ذکریا: پنجم تیر ۱۳۳۰‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش حمزه علی، کشاورز بود و مادرش سعادت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، درجزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم شهریور ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۹۷۳) قشمی، کمال: دهم اسفند ۱۳۴۲‏، در روستای سبراییل از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، بنگاه معاملات املاک داشت و نام مادرش سکینه بود. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم تیر ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۹۷۴) قشمی، محمدحسین: نهم اردیبهشت ۱۳۳۱‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش شکوفه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۱‏، در شوش بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۹۷۵) قلعه جوقی، محمدحسین: نوزدهم آذر ۱۳۴۵‏، در روستای قلعه جوق از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محسن، کشاورز بود و مادرش مستوره نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم فروردین ۱۳۶۴‏، در اروندرود به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد. او را ابوسعید نیزمی نامیدند.

۱۹۷۶) قلندری، حافظ: سال ۱۳۴۴، در روستای مینان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ترابعلی، کارگر بود و مادرش ماه جبین نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

‏۱۹۷۷) قلی اسماعیلی، قدرت: یکم آبان ۱۳۴۷، در روستای کردی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش کوکب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم فروردین ۱۳۶۷‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۷۸) قلی اصل، مسیب: هشتم شهریور ۱۳۴۰‏، در روستای کردی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش مالک اژدر و مادرش حوریه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم شهریور ۱۳۶۰‏، در کرخه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۷۹) قلی ئی، خدمتعلی: چهاردهم دی ۱۳۴۰‏، در روستای آهارلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش سلطنت نام داشت. در حد خواندن و ‏نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مهر ۱۳۶۲‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای توحیدلو از توابع شهرستان قیدار واقع است.

۱۹۸۰) قنبرلو، حسن: چهارم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای آقجه قیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، کشاورزی می کرد و مادرش زیور نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. شغلش آزاد بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۹۸۱) قنبری، ابراهیم: یکم مرداد ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، کارگر بود و مادرش خورده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵، در تنگه بیشگان سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی ‏به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۹۸۲) قنبری، حسینعلی: دوازدهم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای قلعه جوق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مسلم، فروشنده بود و مادرش مرجان (فوت ۱۳۵۶‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم فروردین ۱۳۶۴‏، با سمت تخریب چی در پادگان شهید کاظمی ارومیه هنگام آموزش بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به پاها و سر، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۹۸۳) قنبری، رمضانعلی: پنجم مهر ۱۳۴۵‏، در روستای دلایرعلیا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش چراغعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۶‏، در دهلران دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر شکستگی سر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۸۴) قنبری، علی: ششم فروردین ۱۳۴۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غیبعلی، کارگر بود و مادرش حوریه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام فروردین ۱۳۶۴‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۸۵) قنبری، غلامرضا: سوم خرداد ۱۳۰۵‏، در روستای پنبه زبان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش امینعلی، کشاورز بود و مادرش شوکت (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳‏، در پاسگاه سیچال کردستان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای حسین آباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۹۸۶) قنبری، محمدحسین: بیستم فروردین ۱۳۴۷، در روستای پنبه زبان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسدالله، روحانی بود و مادرش گوهرتاج نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ۱۳۶۷‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۸۷) قنبری، مسلم: بیستم بهمن ۱۳۴۷‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورز بود و مادرش ام سلمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۶، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۹۸۸) قوجان برجی، نقی: هشتم آبان ۱۳۳۶‏، در روستای برجی از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی و مادرش ماهیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

قورت بیگلی، رحمان: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای ‏استان قزوین.

۱۹۸۹) قهرمانی، سیف الله: بیستم بهمن ۱۳۵۱‏، در روستای المکی از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شربتعلی و مادرش سیده آهو نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گوفت. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. بیست و هفتم دی ۱۳۷۵‏، در جاده کوهک _اسفند سراوان توسط اشرار و قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۱۹۹۰) قهرمانی، کرمعلی: سوم خرداد ۱۳۳۷‏، در روستای علی آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کتابعلی، کارگر بود و مادرش خانم ننه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. میوه و تره بار فروش بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۱‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۹۹۱) قهرمانی، منصور: یازدهم شهریور ۱۳۴۴‏، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش ایوب و مادرش صدیقه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۹۹۲) قیداری، تورج: پدرش خلیل نام داشت. از سوی سپاه پاسدارن عازم جبهه شد. هفتم مرداد ۱۳۶۶‏، بر اثر سانحه رانندگی شهید شد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.