حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6262 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 363×
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ف
2

۱۸۵۴) فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. […]

پ
پ

۱۸۵۴) فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۴‏، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در روستای فلج تابعه شهرستان خرمدره واقع است.

۱۸۵۵) فاتحی نژاد، حسین: دهم اسفند ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میکاییل و مادرش زینب نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۵۶) فتاحی، سید ساعد: بیست و دوم آذر ۱۳۴۳، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، فرهنگی بود و مادرش بدری نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران هوایی پیرانشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زنجان واقع است.

۱۸۵۷) فتح اللهی، اسماعیل: پنجم شهریور ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورز بود و مادرش بهجت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم فروردین ۱۳۶۷، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۸۵۸) فتح اللهی، محمدباقر: بیست و نهم بهمن ۱۳۴۱، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۵، در شلمچه براثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۵۹) فتح اللهی، محمدرضا: یکم فروردین ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، فرش فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۴، در دراو کرمانشاه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۸۶۰) فتحعلی بیگلو، اصغر: دوم فروردین ۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش عصمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰، در چزابه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۶۱) فتحعلی لو، رمضان: سوم فروردین ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، در سازمان تربیت بدنی کار می کرد و مادرش مقبوله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. لوله کش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آبان ۱۳۵۹، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۶۲) فتحی، اژدر: هفتم مرداد ۱۳۴۴، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یقینعلی و مادرش حمیده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۸۶۳) فتحی، اسماعیل: بیست و سوم تیر ۱۳۱۹، در روستای خاتون کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش سیمین زر (فوت ۱۳۵۰) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. بنا بود. سال ١٣۴١ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. او را اسحاق نیز می نامیدند.

۱۸۶۴) فتحی، بهمن: دوم خرداد ۱۳۴۷، در روستای زماین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۷، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۱۸۶۵) فتحی، محمدرضا: بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۳۷، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش شهربانو نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. نانوا بود. ازدواج کرد وصاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفدهم شهریور ۱۳۶۱، با سمت فرمانده گردان در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر ا´ثر سوختگی شدید به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۸۶۶) فتحی، غلامرضا: یکم شهریور ۱۳۴۹، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارگری می کرد و مادرش قمری نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. ۱۳۶۲ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و پنجم مهر ۱۳۷۵، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۱۸۶۷) فتحی، محراب: بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۰، در روستای خاتون کندی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش امام وردی، کشاورز بود و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. نانوا بود. سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲، در ابوقریب هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۶۸) فتحی، مصطفی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۳، در روستای حسن ابدال از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۶۹) فتحی، نادر: پنجم مرداد ۱۳۴۴، در روستای تازه کند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدکریم، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۶۵، با سمت امدادگر در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای خانجین شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۸۷۰) فتحی، یوسف: سیزدهم تیر ۱۳۴۸، در روستای شیوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یونسعلی و مادرش گل قز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۷، در شیلر کردستان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۸۷۱) فتحی ابهری، سید عبدالصمد: بیستم بهمن ۱۳۳۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدهاشم و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. استوار یک ارتش بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در نهرعنبر به اسارت نیروهای عراقی درآمد و بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۸، پیکر وی به وطن بازگشت. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۷۲) فتحی پور، نورالدین: دهم فروردین ۱۳۴۲، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ایوب (فوت ۱۳۵۱) و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۴، پس از تفحص در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۷۳) فتحی قفس آبادی، قبله علی: ششم مرداد ۱۳۴۳، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تیمور، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم آذر ۱۳۶۳، در هلاله میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۸۷۴) فتحی نیا، یوسف: یکم بهمن ۱۳۲۳، در روستای آزادعلیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارگر بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ١٣۵٢ ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۸۷۵) فرانژاد، حسین: پنجم اسفند ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، پارچه فروش بود و مادرش سیده اشرف خانم نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۰، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۱۸۷۶) فراهانی نیا، اکرم: یکم خرداد ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کارمند سیلو بود و مادرش فریده نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۱۸۷۷) فرایی، حمیدرضا: پنجم خرداد ۱۳۴۶، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش زهرا نام داشت. تا اول متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم خرداد ۱۳۶۶، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۷۸) فرخ نیا، قربانعلی: چهاردهم آبان ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کارگر کارخانه بود و مادرش ترلان نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اسفند ۱۳۶۳، با سمت بی سیم چی در بدر آبادان به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧۴ پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. او را بهروز نیز می نامیدند.

۱۸۷۹) فرش بهنام، جمشید: چهاردهم آذر ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباسعلی و مادرش طیبه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه و بسیجی بود. سیزدهم اسفند ۱۳۶۱، در زادگاهش بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۱۸۸۰) فروزنده، رحمان: دوم بهمن ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش غلامرضا، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره دکترا در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. سرتیپ تمام ارتش بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بیست و یکم آذر ۱۳۸۹، با سمت فرمانده لشکر ٢١ حمزه درگردنه یونس نهاوند هنگام انجام ماموریت دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.

فرهادی، سلطانعلی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۱۸۸۱) فرهادی، محمدرضا: دهم تیر ۱۳۴۵، در روستای دلایرعلیا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش وهابعلی، کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در ابوغریب بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۸۲) فضلی، روح الله: چهارم خرداد ۱۳۳۶، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیوضعلی، کشاورزی می کرد و نام مادرش آسیه بود. سواد قرآنی داشت. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۸۳) فضلی، سلیمان: دوم تیر ۱۳۱۲، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس و نام مادرش یاخچی بود. سواد قرآنی داشت. کشاورز بود. سال ۱۳۲۳ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۳، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۸۴) فغفوری، احد: یازدهم اسفند ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، در شرکت مخابرات کار می کرد و مادرش نیمتاج نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، در کوشک به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

۱۸۸۵) فلاح، اسماعیل: نهم فروردین ۱۳۱۸، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلام و مادرش معصومه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. کشاورز بود. بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷، در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۱۸۸۶) فلاح قراقلو، رحمان: نهم مرداد ۱۳۴۶، در روستای قزلجه قشلاق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کارگر بود و مادرش طلان نام داشت. در حل خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۱۸۸۷) فولادی، باب الله: سوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای ارشت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش ابوالحسن و مادرش سیمین زر نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم مرداد ۱۳۶۴، در میش داغ آبادان بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۸۸) فولادی، رضا: چهارم اردیبهشت ۱۳۴۱، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش نصیر، کشاورزی می کرد و نام مادرش ام کلثوم بود. سواد قرآنی داشت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۰، در هفت تپه بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۸۹) فولادی، مهدی: سوم خرداد ۱۳۶۶، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش پروین نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. مربی کاراته بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. هفتم خرداد ۱۳۸۶، در سلماس هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در گلزار شهدای بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۸۹۰) فهرستی، عباس: چهارم بهمن ۱۳۴۴، در روستای ینگی کند الماسی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، فروشنده دوره گرد بود و مادرش مطهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ۱۳۶۱، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۱۸۹۱) فیروزی، اباذر: هفتم شهریور ۱۳۳۷، در روستای اردجین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم بهمن ۱۳۶۵، با سمت فرمانده گردان ثامن الائمه در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. مزار او در شهرستان ابهر واقع است.

۱۸۹۲) فیروزی، حسن رضا: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۰، در روستای اردجین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۸۹۳) فیروزی، فضل الله: بیستم دی ۱۳۴۰، در روستای اردجین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش صفیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مهر ۱۳۶۰، با سمت تک تیرانداز در شوش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۱۸۹۴) فیروزی، ناصر: چهاردهم فروردین ۱۳۵۰، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش فضه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر اصابت گلوله به پاها، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان خرمدره واقع است.

۱۸۹۵) فیروزی پسکوهانی، محمدطاهر: چهارم شهریور ۱۳۳۷، در روستای کره چال از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کارگر بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۵۷ ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۳، با سمت آشپز در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، پهلو و دست، شهید شد. مزار او در روستای پسکوهان تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۱۸۹۶) فیضی، قربانعلی: سی ام مهر ۱۳۵۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار و مادرش باغداگل نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. ازدواج کرد وصاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. نهم اردیبهشت ۱۳۷۹، در ایرانشهر هنگام درگیری با اشرار دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۱۸۹۷) فیضی، ولی الله: یکم اردیبهشت ۱۳۴۵، در روستای گلجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحمت الله و مادرش رقیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه باقی ماند و بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۷۶، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۱۸۹۸) فیلو، رمضان: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای توزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود و مادرش قدمخیر نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم اسفند ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.