حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6262 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 363×
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ت ث
3

۶۳۳) تاراسی، رحیم: سوم اردیبهشت ۱۳۳۲، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و نام مادرش نسا بود. سواد قرآنی داشت. کشاورزی می کرد. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۲، در سنندج هنگام […]

پ
پ

۶۳۳) تاراسی، رحیم: سوم اردیبهشت ۱۳۳۲، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و نام مادرش نسا بود. سواد قرآنی داشت. کشاورزی می کرد. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۲، در سنندج هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۳۴) تاران، التماسعلی: دوم آذر ۱۳۳۴‏، در روستای حسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حیدرعلی و مادرش حوریه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و ششم خرداد ١٣٨٨ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶٣۵‏) تاران، ترابعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای اشکچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگر شهرداری بود و مادرش صبیحه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، با سمت معاون فرمانده گردان در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت رسید. پیکوش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش فرهاد نیز به شهادت رسیده است.

۶۳۶) تاران، حبیب الله: دوم فروردین ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش علی حیدر و مادرش عالیه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. خیاط بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یازدهم مهر ۱۳۶۲، در سرو ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۶۳۷) تاران، حمید: یکم خرداد ۱۳۴۶، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کاظم، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شاگرد کارگاه چاقوسازی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم شهریور ۱۳۶۳‏، درپایکاه تاژان بانه هنکام درکیری با ضدانقلاب بر ‏اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۳۸) تاران، داود: نوزدهم خرداد ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم (فوت ۱۳۶۵) و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. خطاط بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم مرداد ۱۳۶۷‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۳۹) تاران، ذبیح الله: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتحعلی و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۱ در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و هشتم بهمن ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۶۴۰) تاران، رحمان: دهم شهریور ۱۳۲۹، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفعلی و مادرش گل محنبر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. مغازه کبابی داشت. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم اسفند ۱۳۵۹، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش رحیم نیز به شهادت رسیده است.

۶۴۱) تاران، عزیز: دوم خرداد ۱۳۴۷، درروستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عینعلی و مادرش زهرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد.

۶۴۲) تاران، فرهاد‏: بیستم تیر ۱۳۴۲، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگری می کرد و مادرش صبیحه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش ترابعلی نیز به شهادت رسیده است.

۶۴۳) تاران، محمدعلی: سوم خرداد ۱۳۳۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی و مادرش زینب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. راننده بود. از سوی سازمان هلال احمر در جبهه حضور یافت. نهم مرداد ۱۳۶۳‏، دربوکان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

 644) تاران، محمود ‏: نهم مرداد ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

 

۶۴۵) تاران راد، جعفر: یکم شهریور ۱۳۴۳، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مقبوله نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. خیاط بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم شهریور ۱۳۶۲ در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۴۶) تارانی، مجتبی: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۶۴۷) تاره، حمدالله: دهم فروردین ۱۳۱۸، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش صغرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۴۶ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم دی ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۴۸) تاری قلی، اسرافیل: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نورعلی(فوت ١٣۵٣‏) کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۷‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۴۹) تبادار، حسین: هفتم اسفند ۱۳۴۶، در روستای آلاچمن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورزی و کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۵۰) تجزیه چی، حسین: بیست و چهارم دی ١٣۴٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیرعلی، کمک راننده بود و مادرش مریم نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ١٣۶١ ‏، با سمت تیربارچی در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۵۱) تجلی، محمدحسین: چهاردهم خرداد ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کارمند شهرداری بود و مادرش قمرتاج نام داشت. دانشجوی رشته اجتماعی و معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، درشلمچه براثراصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

 652) تحسینی، غلامرضا: بیست و پنجم فروردین ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم، ساعت ساز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز ساعت ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم خرداد ۱۳۶۲، در پاسگاه زید عراق غرق شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۶۵۳) تختی، احمد: یکم مرداد ۱۳۲۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، لباس فروش بود و مادرش مکرمه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. سر همافر دوم نیروی هوایی ارتش بود. هجدهم بهمن ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوم تیر ۱۳۶۶، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۵۴) ترابی، سیدعلیرضا: یکم اردیبهشت ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداحمد، در بانک کار می کرد و مادرش سیده فرخنده نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی در رشته ریاضی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۵۵) ترابی، منصور: بیست و دوم آبان ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارگر کارخانه بود و مادرش قمر (فوت ١٣۵٢‏) نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. راننده لودر جهادسازندگی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم خرداد ۱۳۶۷، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۵۶) ترخوانی، علی: سوم تیر ۱۳۳۴، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی و مادرش ثمن نسا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۵۷) ترکی، ابراهیم: هجدهم مهر ۱۳۴۲، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله، بوتیکدار بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. ازدواج کرد. بیست و چهارم آبان ۱۳۷۴‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای شهرستان ابهر واقع است.

۶۵۸) ترکی، اردشیر: دوم آبان ۱۳۴۳‏، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرم، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ۱۳۶۲، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۵۹) ترکی، جعفر: دهم بهمن ۱۳۴۴، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۶۰) تقوی، ایرج: بیست و پنجم دی ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالغفار (فوت ۱۳۴۹) و مادرش سیده رفعت نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۴‏، در آبادان دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۶۱) تقوی، حسن: پنجم شهریور ۱۳۱۷، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی و مادرش گلی نام داشت. خواندن و نوستن نمی دانست. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب دو پر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت نیروی واحد تدارکات در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۶۶۲) تقی بیگلو، عابدین: هفتم اسفند ۱۳۲۴، در روستای ‏حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تقی و مادرش طاهره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۵۶، ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم بهمن ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۶۳) تقی بیگلو، عطاالله: یکم فروردین ۱۳۳۴، در ‏روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطف الله و مادرش دل افروز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. جهادگر بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کود و صاحب دو پسر و دو دختر شد. بیست و پنجم خرداد ۱۳۶۳، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۶۴) تقی بیگی، ذبیح الله: سوم خرداد ۱۳۴۶، درروستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش محبوبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم دی ۱۳۶۱‏، در دزفول بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

تقی پور، عزیزه: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان شرقی.

۶۶۵) تقی پور، محمدکاظم: بیست و نهم آبان ۱۳۳۸در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صادق، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش آراسته نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم بهمن ۱۳۶۰، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏تقی زاده کوزانی، اسماعیل: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان گیلان.

۶۶۶) تقی لو، اسرافیل: هجدهم خرداد ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی و خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۶۶۷) تقی لو، جانعلی: بیست و نهم آذر ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نبی الله، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم، مجروح شد. بیست و ششم فروردین ۱۳۷۴، در بیمارستان ساسان تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۶۸) تقی لو، حسن: شانزدهم مهر۱۳۴۲، در روستای سقرچین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد(فوت ١٣۶٣‏) کشاورز بود و مادرش قزتمام نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در بانه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۶۹) تقی لو، حسین: سوم دی۱۳۴۴‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، کشاورز بود و مادرش زلیخا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش و قطع پاها به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۷۰) تقی لو، سعید: چهارم تیر۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شمس الدین، روحانی بود و مادرش سیده مقدوده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

‏۶۷۱) تقی لو، فرضعلی: دوم آبان ۱۳۴۳‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش حبیبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه بر جا ماند و نوزدهم آبان ۱۳۶۷، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۷۲) تقی لو، قاسم: یازدهم آبان ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن رضا، در اداره برق کار می کرد و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد ادرس خواند و دیپلم گرفت. مسئول دفتر نماینده وقت زنجان بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۷۳) تقی لو، محمدکاظم: پانزدهم تیر ١٣١٣ ‏، در روستای قاضی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدقاسم و مادرش سلاطین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۳۰ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۷۴) تقی لو، مختار: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورزی می کرد و مادرش صبوره نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۶۷۵) تقی لو، منوچهر: یکم مهر ۱۳۴۹، درروستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مصطفی قلی، کارگر شرکت بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شاگرد کارگاه آلومینیوم سازی بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. یکم شهریور ۱۳۶۹، در سیلوانا ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۷۶) تقی لو، ولی الله: سوم خرداد ۱۳۴۰، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش نصرت الله و مادرش افسانه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آبان ۱۳۶۰، در جلدیان سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۶۷۷) تقی لو، یونس علی: ششم آذر ۱۳۲۵، در روستای جشن سرا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نقدعلی و مادرش ام البنین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۴، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۷۸) تلخابی، ابراهیم: دوم مهر ۱۳۳۹‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش تمام نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا و معمار بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۴‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۷۹) تلم خانی، کشک آبادی، محمدرضا: یکم تیر ۱۳۳۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کارگر بود و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بسیجی بود. ششم دی ۱۳۶۵، در پادگان پاسداران تهران بر اثر انفجار به شهادت رسید. پیکر وی را در بهشت فاطمه شهر قدس تابعه شهرستان شهریار به خاک سپردند.

‏۶۸۰) تنها، سعید: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی لاهوتی، سهامدار کارخانه پلاستیک سازی بود و مادرش رحیمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

 681) تنها، محمدحسین: بیست و سوم آذر ۱۳۲۱، در روستای حاج آرش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حنیفه و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد که ثمره آن پنج پسر و یک دختر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۷ ‏پس از تفحص در گلزار شهدای مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۸۲) توابی، زهرا: یکم مهر ۱۳۵۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، شیرینی فروش بود و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموز دوم ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۶۸۳) توانا، بهروز: یکم فروردین ۱۳۵۰، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش روح الله، راننده بود و مادرش لیلا نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. هشتم بهمن ۱۳۶۵ در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۶۸۴‏) توپچیان، حبیب الله: یکم اردیبهشت ۱۳۵۷، در روستای باغلوجه سردار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اروجعلی، کشاورز بود و مادرش عزیزه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. بیست و سوم مرداد ۱۳۷۸، در پایگاه کانی شیخ کرمانشاه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۸۵) توحیدلو، ابراهیم: هشتم بهمن ۱۳۴۰، در روستای توحیدلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش حمیده(فوت۱۳۵۱‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفتم تیر ۱۳۶۵، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۸۶) توری، ذکرالله: یکم شهریور۱۳۴۷‏، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سلمان، کشاورز بود و مادرش آسیه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

‏۶۸۷) توسلیان، علیرضا: یکم آذر ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالاحد، پارچه فروش بود و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز پارچه فروش بود. هشتم بهمن۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

۶۸۸) توکلی، پرویز: دوم آبان۱۳۳۶‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم(فوت ١٣٣٨‏) کشاورز بود و مادرش سحرناز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم فروردین۱۳۶۱‏، در جوانرود توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۸۹) توکلی، خلیل: بیستم اسفند ۱۳۴۴، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش مظفرعلی، کارگر شرکت بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۶ در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۶۹۰) توکلی زارع، مجتبی: یکم دی ۱۳۳۳، در روستای گلجه از توابع شهرستان خدابنده به ذنیا آمد. پدرش مرادعلی (فوت ۱۳۶۲) و مادرش هاجر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز و راننده بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در بانه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۹۱) توماری، اصغر: یکم فروردین ۱۳۴۸، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محبعلی، کشاورز بود و مادرش یمن نسا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در زبیدات عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۶۹۲) تیمورخانی، مصطفی: چهارم شهریور ۱۳۲۵، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله و مادرش محبوبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ١٣۶٣ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۹۳) تیموری، امامعلی: پنجم مهر ۱۳۴۵، در روستای بهرام بیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوض و مادرش مریم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، مجروح شد. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۲‏، در تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. او را امان نیز می نامیدند.

۶۹۴) تیموری، عباس: دوم اسفند ۱۳۳۸، در روستای بهرام بیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بهروز(فوت ۱۳۴۲‏) و مادرش رحیمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خیاط بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، دربمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶۹۵) تیموری، عبدالله: نهم شهریور ۱۳۳۹‏، در روستای بهرام بیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جلیل، کشاورز بود و مادرش گوزل نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

 

۶۹۶) تیموری، محمد: شانزدهم خرداد۱۳۵۷، در روستای پابند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مشتاقعلی، کشاورز بود و مادرش گنجه بانو نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. استوار یکم نیروی انتظامی بود. سال ١٣٨٠ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. سیزدهم آذر ١٣٨٧ ‏، در محور سردشت _ مهاباد توسط افراد ناشناس بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان خرمدره واقع است.

‏۶۹۷) تیموری، محمدرضا: نهم شهریور ۱۳۴۴، در روستای امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم دی ۱۳۶۲، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۹۸) تیموری پایبندی، مصطفی: هشتم اسفند ١٣۴٠ ‏، در روستای پابند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شوذب، کشاورز بود و مادرش گل صبا نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۰، درسلیمانیه عراق به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۹۹) تیموری دوست، سیروس: یکم تیر ۱۳۴۶، در روستای حصار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، فروشنده بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. پنجم بهمن ۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، سینه، پهلو و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۷۰۰) ثاقبی، محمد: یکم مهر ۱۳۴۵، در روستای درام از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش احمد، روحانی بود و مادرش مریم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار درجبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.