شهدا به ترتیب حروف الف

) آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمجید، در سازمان آب خیزداری کار می کرد و مادرش گلشن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. حسابدار کارخانه بود. سال ١٣۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. شانزدهم آبان۱۳۵۷، در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان واقع است.

 

٢ ‏) آدینه لو، ارس: یکم فروردین ١٣٣٩ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست وسوم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳ ‏) آدینه لو، بهمن: یکم مهر ‏۱۳۴۶، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارمند جهاد سازندگی بود. چهارم دی ١٣۶۳ ‏، در محور بانه – سقز بر اثر اصابت گلوله به شکم، پا و سر، شهید شد. مزار او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۴ ‏) آدینه لو، رجبعلی :دوم اسفند۱۳۴۲ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ١٣۶٢ ‏، در حاج عمران عراق هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

۵ ‏) آدینه لو، رستم: دوم خرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشد، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند۱۳۶۱ ‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، سینه و قطع پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۶ ‏) آراسته، جمشید: یکم مرداد۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شهربانی کار می کرد و مادرش سارا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر۱۳۶۷ ‏، با سمت تکاور در نهرعنبر بر اثر مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٧ ‏) آرام، پروپز: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای قره آقاج تابعه شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش زربانو نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. یازدهم مرداد۱۳۶۲‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش توپ به سینه و شکم، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٨ ‏) آربونی، رحمان: نهم آذر ١۴١٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رخساره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا و معمار بود. سال۱۳۳۷ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ١٣۶۱‏، در روستای میرده سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٩ ‏) آرن، فتح الله: نهم بهمن ۱۳۳۹‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش زلیخا نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مهر۱۳۶۰ ‏، در محور شوش – میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۰) آریس، سیده ربیعه: چهارم فروردین ۱۳۳۳ ‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش سیدفرج الله و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است. همسرش سید نجم الدین و پسرش علی روح القدس نیز به شهادت رسیده اند.

١١ ‏) آریغ، علی اکبر: یازدهم بهمن ۱۳۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قبله علی، نانوا بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. آلومینیوم کار بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵ ‏، با سمت تیربارچی در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به پاها و سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

١٢ ‏) آزادوار، پروین: یکم بهمن ۱۳۳۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار (فوت ۱۳۶۳ ‏) و مادرش افسانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است. فرزندانش مجید، سعید و حمید بیگی نیز به شهادت رسیده اند.

 

۱۳ ‏) آزادی، حسین: بیستم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جواد، نجاری می کرد و مادرش ثریا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر خشک شویی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد.. مدفن او درمزار بالای زادگاهش واقع است.

 

١۴ ‏) آزادی، ذکریا: هفدهم فروردین ۱۳۴۹ ، در روستای آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورز بود و مادرش مه لقا نام داشت. تا پایان سطح اول در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ۱۳۶۷، با سمت مبلغ در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۵ ‏) آزمون، داود: سی ام شهریور ١٣۴٨ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، مسگر بود و مادرش مقبول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز مسگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶ ‏، در پیچ انگیزه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۱۶ ‏) آسیایی، محب الله: هفتم بهمن ۱۳۴٠ ‏، در روستای گوگرچنیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم آذر۶۰ ١٣ ‏، در محور دارخوین- مارد بر اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۷‏١ ‏) آشوری، اسماعیل: هفتم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرزاجان، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٢ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۱۸ ‏) آصفی، رباب: یکم مهر ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رسول، تعمیرکار یخچال بود و مادرش رحیمه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.

 

 

١٩ ‏) آقاجانلو، بیت الله: دوم فروردین۱۳۴۵‏، در روستای کردکندی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش زیدالله، کارگری می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم مهر۱۳۶۴ ‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

‏۲۰) آقاجانلو فریدون: دوم اسفند ۱۳۴۳ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، کارگری می کرد و مادرش خوشقدم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کرکره سازبود. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. بیست و دوم آبان ۱۳۶۲ ‏، در زندان دولتو سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر قطع سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٢١ ‏) آقاجانلو، محمود: یکم مهر ۱۳۴۰ ‏، در روستای ولیاران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند مسکن و شهرسازی بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد۱۳۶۷‏، در مهران توسط نیروهای عراقی مجروح شد و به اسارت در آمد. بیست و هشتم اسفند همان سال به وطن بازگشت و بیستم تیر ۱۳۷۶، در بیمارستان دکتر بهشتی زنجان بر اثر عوارض ناشی از دوران اسارت به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

 

۲۲ ‏) آقاجانلو، مصطفی: سوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای کردکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتح الله (فوت ۱۳۵۸ ‏) و مادرش باجی خانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر ۱۳۶۷‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢٣ ‏) آقاجانلو، مظاهر: دوم تیر۱۳۴۲ ‏، در روستای کردکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و هفت دختر شد. بیستم آبان ۱۳۶۱، در سردشت بر اثر بمباران شیمیایی مجروح شد و شانزدهم تیر ١٣٨١ ‏، در همان شهرستان بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢۴ ‏) آقاجانلو، وجیه الله: یکم دی ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر کارخانه بود و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٢۵ ‏) آقاخانی، هوشنگ: بیست و دوم آبان ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارمند اداره برق بود و مادرش سهیلا نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در رشته حسابداری درس خواند. او نیز کارمند اداره برق بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر۱۳۶۴‏، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٢۶ ‏) آقاخانی نژاد، محمدتقی: پنجم آذر ۱۳۴۵ ‏، در روستای قلعه جوق از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش ملیحه نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.هفدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

۲۷ ‏) آقاعلی، حسین: یکم تیر ١٣٢۴ ‏، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد (فوت۱۳۳۴‏) کشاورز بود و مادرش لعیا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر کارخانه بود. سال۱۳۴۶ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٣ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٨ ‏) آقاعلی زاده، محمدطاهر: نهم دی۱۳۴۲ ‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش صفر، کارگر بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم فروردین ۱۳۶۳، در پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

٢٩ ‏) آقامحمدی، جعفر: یکم تیر۱۳۵۱‏، در روستای آسمان بلاغی از توابع شهرستان تکاب به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. آهنگری و جوشکاری می کرد. پاسدار وظیفه بود. بیستم مرداد ۱۳۶۸، در روستای کوتران پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه و سر، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۳۰ ‏) آقامرادی، بیت الله: نوزدهم تیر۱۳۴۷، در روستای قوزجاق سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حکمعلی، کارگری می کرد و مادرش گلبهار نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم فروردین۱۳۶۷‏، در کله قندی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و دوم فروردین ١٣٧٣ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. او را محسن نیز می نامیدند.

 

٣١ ‏)آقامرادی، صفت الله: چهارم فروردین۱۳۴۴‏، در روستای سقرچین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اوسط، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یکم فروردین۱۳۶۵‏، در فاو عراق به شهادت رسید. مزار وی در زادگاهش واقع است.

 

  • ‏آقامیرلی، سیدمجتبی: ر . ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

٣٢ ‏)آقامیری، باقر: یکم مهر ١٣۴٧ ‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بیوک آقا و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٣٣ ‏)آقامیری، جواد ‏: بیستم فروردین۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیز، کارگر کارخانه قند بود و مادرش سیده بتول نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مدفن وی در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

٣۴ ‏)آقامیری، سیدعباس: هفدهم تیر ۱۳۴۳ ‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و سوم شهریور ۱۳۶۱ ‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٣۵ ‏) آقایاری، حمدالله: ششم مرداد۱۳۳۲‏، در روستای پیرگاوگل از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فضل الله، کشاورز بود و مادرش یاخچی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز و کارگر بود. سال۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٣۶ ‏) آقایاری، رضا: دوم شهریور ۱۳۴۲‏، درشهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محمدباقر (فوت۱۳۴۵‏) کارمند شهرداری بود و مادرش افسانه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. خیاط بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم آبان۱۳۶۱ ، با سمت فرمانده دسته در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای زادگاهش واقع است.

 

‏۳۷) آقایاری، صادق: یازدهم مرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای علی آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدجعفر، کشاورز بود و مادرش مه لقا نام داشت.خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم دی۱۳۶۵‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٣٨ ‏)آقایاری، عبدالرحمان: دوم خرداد۱۳۴۲‏، در روستای خرمدرق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کارگر بود و مادرش طیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن۱۳۶۱‏، در دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٣٩ ‏)آقایاری، قربانعلی: چهارم تیر ۱۳۴۶، در روستای خرمدرق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۶، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۰) آقایی، صادق: یکم مهر ١٣۵٠ ‏، در روستای آقزوج از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کارگر بود و مادرش زینب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. قالیباف بود. سال۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

 

۴١ ‏) آقایی، محمد: یکم شهریور۱۳۴۰‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۴٢ ‏) آقکندی، صفرعلی: دهم بهمن۱۳۱۵‏، در روستای آقکند از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش اکبرعلی و مادرش سارابیگم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت۱۳۶۳،در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و چشم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

۴٣ ‏) آلاچمنی، رضا: شانزدهم بهمن۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل (فوت۱۳۴۸‏) و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. آشپز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت و کتف، شهید شد. مدفن وی در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

۴۴ ‏) آهنکار، محمدرضا: بیست و هفتم اردیبهشت۱۳۴۳‏، در شهرستان ابهر به دنیا آملد. پدرش ابراهیم، در شرکت مخابرات کار می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیت و هشتم خرداد ۱۳۶۱‏، باسمت تک تیرانداز در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

 

۴۵ ‏) آهنگری، عسگرعلی: ششم مهر ۱۳۲۴، در شهر ‏گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش صفرعلی و مادرش نیمتاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. با دفتر تبلیغات اسلامی همکاری می کرد. سال ١٣۵٠ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. بیت و هشتم تیر ۱۳۵۸، در محور دیواندره- سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۴۶ ‏) آهنگری، لطفعلی: بیستم آذر ۱۳۱۳‏، در شهر گرماب ‏از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی (فوت ۱۳۵۵) کشاورز بود و مادرش زهرا (فوت ۱۳۷۵ ‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال۱۳۴۰ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰‏، در آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۴۷)آهومند، مجید: یکم دی۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله و مادرش زبیده نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته اقتصاد بود. پاسدار بود. بیستم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۴٨ ‏) آباذری، مصطفی: پنجم بهمن۱۳۳۰‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش موسی، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. ستوان سوم ارتش بود. سال ۱۳۶۰‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بیست و دوم آبان ۱۳۶۳، در گناوی مریوان بر اثر اصابت سهوی گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۴٩ ‏) ابراهیم خانی، پیغامعلی: یکم بهمن ۱۳۳۳، در روستای اردین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ستار، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۵۰) ابراهیم خانی، حمید: دهم مرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلیمان و مادرش مه لقا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۵١ ‏)ابراهیم خانی، داود: بیست و هشتم دی ۱۳۴۷‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش هدایت، کارگر شرکت نفت بود و مادرش وجیهه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. باتری ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مدفن وی در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

 

۵٢ ‏) ابراهیم خانی، روح الله: دهم فروردین۱۳۴۴‏، در روستای اردیی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فرض الله و مادرش مرضیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در دارخوین به شهادت رسید. مدفن وی در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۵۳) ابراهیمی، خانعلی: هشتم مهر۱۳۱۵ ‏، در روستای اغلبیک علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقاعلی، کشاورز بود و مادرش زلیخا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. میوه فروش بود. سال ۱۳۴۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم دی ۱۳۶۵‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. مدفن وی در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۵۴ ‏)ابراهیمی، سعید:بیست و نهم فروردین۱۳۴۲‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش تزکیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته انسانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰‏، در محور شادگان – شوش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

۵۵ ‏) ابراهیمی، کریم: بیستم اسفند۱۳۴۹‏، در روستای سارجاقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم دی۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۵۶)ابراهیمی جم، مستوره: دهم اردیبهشت۱۳۰۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم و مادرش سیده ‏تاجی نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال۱۳۲۳‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. هشتم بهمن ۱۳۶۵، دربمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است.

 

‏۵۷)ابراهیمی، منصور: سی ام مرداد ۱۳۴۴، در روستای دینی بیک از توابع شهرستان خدابنده دیده ‏به جهان گشود. پدرش احمدعلی، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داثست. تا اول راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۱‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بسیجی بود. سوم دی ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی انبار نفت همدان بر اثر سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای همان شهرستان قرار دارد.

 

۵۸)ابوالفضلی زنجانی، اروجعلی:دوم اسفند ۱۳۴۵، در روستای گل کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلیمان(شهادت ۱۳۶۱) و مادرش مقصوره نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

۵٩ ‏) ابوالفضلی زنجانی، سلیمان: دوازدهم فروردین ١٣١٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.گچکار ساختمان بود. سال۱۳۳۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به کتف و سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است. فرزندش اروجعلی نیز به شهادت رسیده است.

 

۶۰)ابوالفضلی زنجانی، قهرمان: هشتم تیر۱۳۴۵‏، در روستای قلی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحمان، کارگر شهرداری بود و مادرش صفوره نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند۱۳۶۱‏، در پل مارد بر اثر اصابت گلوله خمپاره و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

 

۶۱) ابوبصیری، رضا: دوم مهر ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، راننده اداره برق بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد۱۳۶۲، با سمت تک تیرانداز در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۶٢ ‏)ابوطالبی، ابوطالب: دوم فروردین ۱۳۳۳، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عمران و مادرش عالم تاج نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ١٣۵٣ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۰، در دشمت عباس توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

‏۶۳)اجاق لو، احمد: یکم خرداد ۱۳۴۷، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی یار، نجار بود و مادرش قدم خیر نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. قندشکن ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

۶۴ ‏) اجاق لو، آقامعلی:بیستم آبان ۱۳۳۹، در روستای جوجرگان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش نرگس نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند۱۳۶۲، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم اردیبهشت ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرد. شد.

 

۶۵ ‏) اجاق لو، تقی: بیست وسوم بهمن ۱۳۴۶، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی، کارگر شهرداری بود و مادرش ایران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت۱۳۶۶، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۶۶ ‏) اجاق لو، داود: بیست وچهارم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش فرضعلی و مادرش زینب نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۳، با سمت تک تیرانداز و امدادگر در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و کمر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۶٧ ‏) اجاق لو، طاهر: دوم اسفند ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، لباس فروش بود و مادرش ملکه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۲‏، با ‏سمت معاون یگان طرح و عملیات لشکر علی بن ابی طالب ‏در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش قرار دارد. برادرش ناصر نیز به شهادت رسیده است.

 

۶٨ ‏)اجاق لو، قوچعلی: پانزدهم اردیبهشت ١٣۴٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خاصعلی، در شهرداری کار می کرد و مادرش ایوان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران هوایی جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش راکت به سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۶٩ ‏) اجاق لو، محمد: یکم آبان۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیادالله، خواربار فروش بود و مادرش سعادت نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت بیسیم چی در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و نهم اردیبهشت ١٣٧٧ ‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٧٠ ‏) اجاق لو، مرتضی: ششم خرداد ۱۳۳۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش سیده جمیله نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. فروشنده ‏لوازم خانگی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ١٣۶١ ‏، در محور دزفول – شوش بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٧١ ‏) اجاق لو، ناصر: نهم شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای قاهران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، لباس فروش بود و مادرش ملکه نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف و سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد. برادرش طاهر نیز به شهادت رسیده ‏است.

 

٧٢ ‏) اجاقی، بهرام: یکم مرداد ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کارگر کارخانه بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم شهریور ۱۳۷۷ ‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

 

٧٣ ‏) اجلی، داود: ششم خرداد ۱۳۴۶، در روستای پری از توابع شهرستان ماه ‏نشان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر ۱۳۶۷‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست، پا و کتف، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

۷۴) اجلی، غلامحسن: پنجم آذر ۱۳۴۷، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله و مادرش اختر نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. یکم اردیبهشت ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش مجتبی نیز به شهادت رسیده است.

 

‏۷۵) اجلی، مجتبی: دهم فروردین۱۳۴۱، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله و مادرش اختر نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۵۸، در جوانرود هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زنجان قرار دارد. برادرش غلامحسن نیز به شهادت رسیده است.

 

۷۶) احدی، حافظ: دوم تیر۱۳۴۸ ‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مشروطعلی، نانوا بود و مادرش وجیهه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. در کارگاه نجاری کار می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵ ‏، با سمت پیک گردان در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٧٧ ‏)احدی، حمید: پانزدهم تیر۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کریم، کارگری می کرد و مادرش منیره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، با سمت فرمانده گردان در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، پا و چانه، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٧٨ ‏) احدی، محمود: چهارم دی ۱۳۴۷، در روستای خراسانلو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم خوداد ۱۳۶۷، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۷۹) احدیان، محمودعلی:بیستم آذر ۱۳۳۶،در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، پیرایشگر بود و مادرش ماه جبین نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان استوار یکم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم مرداد ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او دربهشت کبرای زادگاهش واقع است. او را ابراهیم نیز می نامیدند.

 

‏۸۰) احمدخانی، رجبعلی: یکم آبان ۱۳۳۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش جواهر نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. در شهربانی کار می کرد. دوازدهم مرداد۱۳۶۱، با سمت بی سیم چی در ارومیه هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به سر و دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان خرمدره ‏واقع است.

 

٨١ ‏) احمدخانی، محرمعلی: بیستم شهریور ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کارگر بود و مادرش محترمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۵ ‏پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٨٢ ‏) احمدخانی، یدالله: دوم خرداد ۱۳۳۶، در شهرستان زنجانرود به دنیا آمد. پدرش صدقعلی و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نجار بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان۱۳۵۹، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپره ‏به شهادت رسید. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۸۳) احمدلو، باب الله: یکم فروردین ۱۳۰۴،‏در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش طرلان نام داشت. در حل خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارمند جهاد سازندگی بود. سال ۱۳۲۸ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. به عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین۱۳۶۳ ‏، در محور زنجان – بیجار بر اثر سانحه رانندگی در حین انجام ماموریت به شهادت رسید. پیکر وی را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

 

۸۴) احمدلو، حسین: سوم بهمن ۱۳۳۹ ‏، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عنایت الله و مادرش جیران نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. نانوا بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم مرداد ۱۳۶۱‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٨۵ ‏) احمدلو، محمدتقی: دوازدهم اسفند۱۳۵۳‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالله، در سازمان تامین اجتماعی کارمی کرد و مادرش بهجت نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته علوم سیاسی بود. به عنوان ستوان سوم نیروی زمینی سپاه پاسداران خدمت می کرد. سال۱۳۷۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. هفدهم مهر ۱۳۸۷‏، در ارتفاعات چلمک قران سیه چشمه چالدران هنگام درگیری با نیروهای پژاک بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن وی در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

٨۶ ‏) احمدلو، محمدحسن: یکم تیر ۱۳۴۹، در روستای شکورآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اصحابعلی، کارگربود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست ویکم تیر ۱۳۶۷‏، درشرهانی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٨٧ ‏) احمدی، احمد: یکم مرداد ۱۳۴۵‏، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش عباس (فوت ۱۳۵۰ ‏) کشاورزی می کرد و مادرش حمیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درسی خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. شانزدهم خرداد ۱۳۶۶ ‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٨٨ ‏)احمدی، ازبرعلی:شانزدهم شهریور ۱۳۴۴،درروستای حمزه لو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی یار و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷ ‏، درمهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٨٩ ‏) احمدی، اصغر: دوم دی۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، مستخدم سازمان آموزش و پرورش بود و مادرش ربابه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر مصدومیت شیمیایی و موج انفجار به شهادت رسید. مدفن وی در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

‏۹۰) احمدی، اقدس: شانزدهم مهر ۱۳۴۳، در روستای بوئین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یحیی، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد. خانه دار بود. هشتم بهمن۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

٩١ ‏) احمدی، امان الله: نوزدهم آذر ۱۳۳۲‏، در روستای پرچین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فتح الله (فوت ١٣٣۵ ‏) کشاورز بود و مادرش مدینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و در مرز ایران و عراق بر اثر بمباران شیمیایی و سوختگی مجروح شد. دوازدهم فروردین ۱۳۶۴‏، در بیمارستان های اتریش بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٩٢ ‏) احمدی، بیت الله: بیستم اردیبهشت۱۳۴۴، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کشاورزی می کرد و نام مادرش محترم بود. سواد قرآنی داشت. او نیز کشاورز بود. سال۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم خرداد ۱۳۸۰‏، پس از تفحص در گلزار شهدای پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٩٣ ‏) احمدی، جعفر: سال ۱۳۴۱‏، در روستای باغچه از توابع شهرستان ماه ‏نشان به دنیا آمد. پدرش اوجاقعلی (فوت ۱۳۶۰‏) و مادرش سعادت نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۵۹‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٩۴ ‏) احمدی، حسن: چهارم مرداد ۱۳۴۱‏، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش رکابعلی و مادرش رخابه نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مهر ۱۳۶۱، در محور مهاباد- سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٩۵ ‏) احمدی، حسنعلی: دوم اسفند ۱۳۴۱‏، در روستای قبله بلاغی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم و مادرش گل قز (فوت ١٣۵٠ ‏) نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و گلوله به پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٩۶ ‏) احمدی، حسین: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۶، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن و مادرش ملک سیما نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. ازسوی بسیج درجبهه حضور یافت. نهم خرداد ۱۳۶۳، در محور بانه – سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

۹۷) احمدی، حمدالله: دوم اسفند ۱۳۳۸‏، در روستای فلج از توابع شهرستان خرمدره ‏به دنیا آمد. پدرش صفی الله، کشاورز بود و مادرش حکیمه (فوت ۱۳۵۳) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۹‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۱‏، در فکه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٩٨ ‏) احمدی، حمدالله: یکم فروردین ١٣٠٣ ‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست.کشاورز بود. سال ۱۳۳۱‏ازدواج کرد و صاحب شش پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم اردیبهشت ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد. فرزندش محمود نیز به شهادت رسیده ‏است.

 

٩٩ ‏) احمدی، داود: هفتم شهریور ١٣۴٨ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش محترم نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. کارمند مسکن و شهرسازی، گمرک و شرکت برق منطقه ای بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. چهاردهم بهمن ١٣٨٣ ‏، در محور تبریز- زنجان بر اثر سانحه رانندگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

١٠٠ ‏) احمدی، ذوالفقار: یکم شهریور ۱۳۴۷، درروستای اردجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش گنجعلی، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم (فوت ۱۳۵۷‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم فروردین ۱۳۶۴‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۰۱) احمدی، رجبعلی: دوازدهم خرداد۱۳۴۰‏، در روستای پرچین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قوتعلی، کشاورز بود و مادرش خومار (فوت ۱۳۴۵) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۶‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۰۲) احمدی، زین العابدین: دهم مرداد ۱۳۴۰‏، در روستای احمدآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش طاهره طاهری (شهادت۱۳۶۶‏) نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم تیر ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد.

 

۱۰۳)احمدی، سیدابوالفضل: سوم فروردین ۱۳۴۱، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدفضل الله، کشاورزی می کرد و مادرش شایسته نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ١٣۶٠ ‏، در محور دارخوین – محمدیه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

 

‏‌ ۱۰۴) احمدی، سیداسماعیل: هشتم مرداد ۱۳۳۹، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدمهدی، کارگر بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

۱۰۵) احمدی، سیداصغر: سوم آبان ۱۳۴۷، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ساجدین (فوت۱۳۶۵‏) و مادرش گوهرتاج نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم دی۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

۱۰۶)احمدی، سیدجمال: بیستم مهر ۱۳۴۵‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدعمران، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته اقتصاد بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ١٣۶٢ ‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

‏۱۰۷)احمدی، سیروس: سوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بابا، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را محسن نیز می نامیدند.

 

۱۰۸) احمدی، سیف الله:دوازدهم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش قزبس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم اسفند ۱۳۶۴، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١٠٩ ‏) احمدی، صفدرعلی: بیستم مهر۱۳۴۲‏، در روستای قره ولی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش وردعلی و مادرش گل قدم نام داشت. تا اول ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در کوشک بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای روستای داشبلاغ تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

 

‏۱۱۰) احمدی، ضربعلی: یکم تیر ۱۳۴۴، در روستای انزر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، دامداری می کرد و مادرش لمعه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها درمنطقه برجا ماند وبیست وچهارم شهریور ١٣٧٠ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

١١١ ‏) احمدی، عشقعلی: بیست و سوم خرداد ۳۴۶ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتحعلی و مادرش ملکه نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

١١٢ ‏) احمدی، علی: ششم شهریور ۱۳۴۲، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کارگر بود و مادرش مستوره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آذر ۱۳۶۳، با سمت بی سیم چی در دشت هلاله توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۱۳)احمدی، علی: یکم فروردین ۱۳۱۵‏، در روستای پرچینه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش پیغمبرقلی و مادرش صفیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ١٣۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و پنج دختر شد. سی ام خرداد ١٣٧٣ ‏، در مشهد بر اثر انفجار بمب در حرم امام رضا توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

 

١١۴ ‏) احمدی، فرخ: یکم مهر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش کلثوم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۱۱۵)احمدی، قیامعلی: دوم مرداد ۱۳۴۲، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش شیرینعلی، کشاورز بود و مادرش سیده مرصع نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم آذر ۱۳۶۲‏، در مهاباد دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۱۶)احمدی، کریم: بیستم اسفند ۱۳۴۴، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش امیر، کارگری می کرد و مادرش بالقیز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ۱۳۶۴‏، در اشنویه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

١١٧ ‏) احمدی، کریم: یکم آبان ۱۳۴۷، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمدد. پدرش ایمانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صفیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷، با سمت کمک آرپی جی زن در فکه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١١٨ ‏) احمدی، محبوبعلی: یکم اسفند ۱۳۴۴، در روستای گلویم از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش ابوذر، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۴، در کوشک به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

١١٩ ‏) احمدی، محرمعلی: دوم تیر ۱۳۳۷‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی و مادرش مارال نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. سال۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۰، در بستان بر اثر انغجار مواد منفجره ‏به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۱۲۰) احمدی، محمدرضا: دهم دی ۱۳۴۳‏، در روستای خلیفه حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش گل گز نام داشت. دانشجوی دوره ‏کاردانی در رشته زبان و ادبیات فارسی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ ‏پس از تفحص در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش به خاک سپرد. شد.

 

١٢١ ‏) احمدی، محمدصالح:چهارم مرداد ۱۳۴۳، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین،کارگر بود و مادرش طیبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. مسگر بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند۱۳۶۲‏، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١٢٢ ‏) احمدی، محمود: دوم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق ‏(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۲۳)احمدی، موسی: یکم اسفند ۱۳۴۵، در روستای خلیفه حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش همتعلی، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. طلبه و پاسدار بود. ششم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١٢۴ ‏) احمدی، نادر: یکم مهر ۱۳۵۵، در روستای باغچه از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش افراسیاب، کشاورز بود و مادرش لاله بگم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. هجدهم فروردین ۱۳۷۵، در ارومیه بر اثر سانحه رانندگی مجروح شد و در بیمارستان مطهری همان شهرستان به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١٢۵ ‏) احمدی، ناصر: دوم تیر ۱۳۴۷، در روستای ملالار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله (فوت ۱۳۴۸ ‏) و مادرش زیور (فوت ۱۳۴۷‏) نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١٢۶ ‏) احمدی، نظرعلی: بیستم شهریور۱۳۳۹، در روستای قاضی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کارگر بود و مادرش آراسته نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. چاقوساز بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم تیر ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١٢٧ ‏) احمدی، نورالله: یکم دی ۱۳۳۸‏، در روستای تسکین از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم خرداد ۱۳۶۳‏، در محور سردشت – پسوه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۲۸‏) احمدی، هاشمعلی:بیست ونهم مرداد ۱۳۲۷، در روستای اردجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش ام لیلا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ١٣۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و چهار دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۶، با سمت راننده تانک در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١٢٩ ‏) احمدی، یدالله: بیست و دوم خرداد ١٣١٩ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حجت الله (فوت۱۳۴۹‏) کشاورز بود و مادرش بالابانو نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند اداره کشاورزی بود. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٣ ‏پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۱۳۰) احمدی، یوسف: هفدهم شهریور۱۳۴۶‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش صفوره نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲، در محور سردشت – بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۳۱) احمدی جوقی، علی: ششم مهر ۱۳۴۵، در روستای قلعه جوق از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش کلثوم نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم تیر ۱۳۷۶، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۱۳۲ ‏)احمدی عباس آبادی علیا، بشیر: یکم فروردین ۱۳۴۰‏، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد عیسی، کشاورز بود و مادرش سیده دختر نام داشت.تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم تیر ۱۳۶۴، با سمت خدمه توپ در بمباران هوایی گردنه شیخ پیرانشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١٣٣ ‏) اخلاق پسند، فریدون: چهارم اسفند ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. سیزدهم دی ۱۳۶۰‏، در ارتفاعات کانین شور راه بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

١٣۴ ‏) اخوان، محمدکمال: بیستم آبان۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، عطار بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی درس خواند. کارمند اداره برق بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست و سوختگی شدید، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

١٣۵) اربطی، یاورعلی: سوم اردیبهشت ۱۳۴۰، درروستای اربط از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود و مادرش کنجه خانم نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۹‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۱، در پایگاه هشتیان ارومیه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۳۶)ارجینی، رسول: هشتم مرداد ۱۳۴۴، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، در شهرداری کار می کرد و مادرش اقدس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و ششم شهریور ١٣۶١ ‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۱۳۷) ارشدی، امیرهوشنگ: دوم اردیبهشت۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند۱۳۶۰‏، در منطقه عملیاتی فتح المبین بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

١٣٨ ‏)ارفعی، رضا: بیستم مهر ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در محور شلمچه- دارخوین بر اثر اصابت ترکش به شکم و دست، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۱۳۹)ارفعی زرندی، مجتبی: ششم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای زرند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش رحیمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. هفتم مهر۱۳۵۷‏، درشهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است. او را مهدی نیز می نامیدند.

 

۱۴۰)ازگلینی باغدره، بهرامعلی: هجدهم شهریور ۱۳۴۵، در روستای باغدره از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش امیرعلی، کشاورز بود و مادرش زهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۵‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۱۴۱)اژدری عیسی زنجانی، علی: ششم بهمن۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش جده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و پنجم خرداد ١٣۵٩ ‏، با سمت انباردار مهمات در گردنه خان بانه توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۱۴۲) استجلو، جعفر: هشتم آبان ۱۳۴۰، در روستای کلکش از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش محبوبه (فوت ۱۳۶۰) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم شهریور ۱۳۶۱‏، در کوشک بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

 

۱۴۳‏)استجلو، مظفر:بیست و یکم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای کلکش از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش جعغر و مادرش مدینه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگر کارگاه جوشکاری بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۳‏، در بیمارستان طالقانی کردستان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

١۴۴ ‏) استجلو، مظفر: پنجم اسفند ۱۳۴۰، در روستای کلکش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمزه علی و مادرش ربابه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگو بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت۱۳۶۱‏، در محور شلمچه- بصره به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

١۴۵ ‏) استجلو، معرفت:سال ۱۳۴۰، در روستای کلکش از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش یحیی، کشاورز بود و مادرش هاجر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر غرق شدن در آب به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

١۴۶ ‏)استجلو، نادر: پنجم بهمن ١٣۴٠ ‏، در روستای ارشت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش جعفر، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. آشپز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۱، در چم هندی ابوقویب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله خمپاره به تانک به شهادت رسید. مدفن او در زادگاهش واقع است.

 

۱۴۷)اسحاقی، مصطفی: چهارم مهر ۱۳۳۳، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسنعلی (فوت ١٣۴٨ ‏) کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١۴٨ ‏) اسدزاده، محمدحسین: دوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای اوریاد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش پرویز، کشاورز بود و مادرش لیلی نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۴‏، درسومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

١۴٩ ‏) اسدی، اعظام: دوم اردیبهشت۱۳۴۷‏، در روستای گلین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کارگر بود و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم شهریور ١٣۶١ ‏، با سمت آرپی جی زن در سردشت هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١۵٠ ‏) اسدی، بهلول: پنجم شهریور ۱۳۴۴، در روستای قاضی کندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش ام البنی نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١۵١ ‏) اسدی، تراب: هجدهم فروردین ١٣۴٩ ‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش ترگل نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم دی ۱۳۶۳‏، در چناره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١۵٢ ‏) اسدی، حبیب الله: هشتم شهریور ١٣۴۴ ‏، در روستای قوهیجان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش رحیم الله، کشاورز بود و مادرش عجب ناز نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران هوایی سومار بر اثر اصابت ترکش به گردن و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۵۳)اسدی، حمزه علی: دوازدهم فروردین ۱۳۴۱، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کارگر بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۸‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام بهمن ۱۳۶۰، در دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای فاطمیه روستای شناط تابعه شهرستان ابهر واقع است.

 

١۵۴ ‏) اسدی، حمید: یکم تیر ١٣۴١ ‏، در روستای چمه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیافعلی، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آذر ۱۳۶۱، در پایگاه کنکان ارومیه هنگام درگیری با گروههای ضدانقلاب به اسارت درآمد و پس از شکنجه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است. برادرش سعید نیز به شهادت رسیده ‏است.

 

‏۱۵۵) اسدی، سیدعلی: هشتم فروردین ۱۳۴۸، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیزالله، کارمند شرکت راه ‏آهن بود و مادرش اعظم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۵‏، در بانه هنگام درگیری با گروههای ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش مین به دست و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۵۶)اسدی، سیدمحمود:پنجم فروردین ۱۳۴۴، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سید مجتبی، کشاورز بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۱۵۷) اسدی، سیدناصر: دوم دی ١٣٣٠ ‏، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدتقی و مادرش معصومه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر کارخانه بود. سال ١٣۵٢ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١۵٨ ‏) اسدی، طاهر:دوم شهریور ۱۳۴۵، در روستای زنجانرود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم مرداد ١٣٧۵ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

 

١۵٩ ‏) اسدی، علی: بیستم مرداد ۱۳۴۷، در روستای قلعه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فاضل، کارگری می کرد و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۸ ‏، در محور اسلام آبادغرب – باختران دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١۶٠ ‏) اسدی، علیرضا: نهم تیر ١٣۴٧ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اقبال، مغازه ‏خشک شویی داشت و نام مادرش فهیمه بود. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم دی ۱۳۶۵‏، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

۱۶۱)اسدی، عمران: دوم شهریور ۱۳۴۵، در روستای چلگان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فیاض و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش و عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهاد‏ت رسید. مدفن او د‏ر مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۱۶۲) اسدی، عیسی: یکم شهریور ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به د‏نیا آمد. پدرش علی، قهوه خانه دار بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. صافکار بود. به عنوان سرباز وظیفه در ژاندارمری خدمت می کرد. در بمباران هوایی تهران مجروح شد و بیست و پنجم فرورد‏ین ۱۳۶۷، در بیمارستان امام خمینی همان شهرستان بر اثر جراحات ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۶۳)اسدی، مجید: یکم فرورد‏ین ۱۳۴۷، در روستای حماملو سفلا از توابع شهرستان زنجان به د‏نیا آمد. پدرش عبدالعلی، کشاورز بود و مادرش گلی نام داشت. تا پایان دوره ابتدای‌ درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم مهر ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کتف، دست و شکم، شهید شد. مزار او در زاد‏گاهش واقع است.

 

۱۶۴)اسدی، محمود: سیزدهم اردیبهشت۱۳۳۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدقاسم و ماد‏رش فاطمه نام د‏اشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آبان ١٣۵٩ ‏، در سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر وی را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

 

١۶۵ ‏) اسدی، محمد: هفتم دی ۱۳۵۰، در شهرستان تهران به د‏نیا آمد. پدرش قامت، مغازه خشک شویی داشت و مادرش مهین نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مدفن او د‏ر مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۱۶۶)اسدی، نعمت الله: پنجم اسفند ۱۳۴۵، در روستای چمه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر و مادرش کلثوم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

‏۱۶۷)اسدی فلاح، ولی الله: دوم اردیبهشت ١٣۴٣ ‏، در روستای قورچاق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نبی الله و مادرش والیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۳، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، سر و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۱۶۸)اسفاری، سعید: پانزدهم مهر ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، لباس فروش بود و مادرش بتول نام داشت. دانشجوی سال دوم دوره کارشناسی در رشته شیمی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم تیر ١٣۶١ ‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۱۶۹) اسکندری، ابراهیم اشتر: سی ام شهریور ١٣١٩ ‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مصیب (فوت ۱۳۵۳ ‏) کشاورز بود و مادرش مدینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش محمدعلی نیز به شهادت رسیده است.

 

١٧٠ ‏) اسکندری، احد: بیستم شهریور ۱۳۴۵، در روستای کردکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفر، کارگر بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. میوه فروش بود. سال ۱۳۶۳‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال۱۳۷۶ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۱۷۱)اسکندری، احمد: چهارم تیر ۱۳۴۱، در روستای کردکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم دی ۱۳۶۰‏، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به صورت و سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۱۷۲)اسکندری، بهمن: دهم شهریور۱۳۴۳، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش رحیم، میوه فروش بود و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم دی ۱۳۶۵، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۸۷پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

 

۱۷۳)اسکندری، بیت الله: نهم خرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای بهستان از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عزت الله و مادرش طوطی بیگم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم شهریور ١٣۶٢ ‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۷۴)اسکندری، حسن: هفتم خرداد۱۳۴۳، در روستای خوش از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش راضیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۳، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۱۷۵)اسکندری، رحمانعلی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۸، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش محمدمنصور، کشاورزبود ومادرش محترم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۷۶)اسکندری، فخرالدین: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای قلایچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفور، کارگر بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۵، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۱۷۷)اسکندری، محسن: بیستم تیر ۱۳۴۴،در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کارگری می کرد و مادرش حوریه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. چارق دوز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۵ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۱۷۸)اسکندری، محمدعلی: سوم آذر ۱۳۳۴‏، در روستای زوینق از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش مصیب (فوت ١٣۵٣ ‏) کشاورز بود و مادرش مدینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۱، با سمت تک تیرانداز در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه، شهید شد. مزار او در شهر سجاس تابعه شهرستان زادگاهش قرار دارد. برادرش ابراهیم اشتر نیز به شهادت رسیده است.

 

۱۷۹)اسکندری، مصطفی: بیستم آبان ۱۳۴۲، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت، نانوا بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم دی ۱۳۶۶در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت خمپاره به انبار مهمات و اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

‏۱۸۰)اسکندری، مهدی: دوم آذر ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کارگر شهرداری بود و مادرش بالاقیز نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اردیبهشت۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

۱۸۱) اسلامی، آقایار: چهارم فروردین ۱۳۴۷، در روستای گل تپه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شهریار، کشاورز بود و مادرش فیروزه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳‏، در سیچان بانه توسط نیروهای حزب خبات بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۸۲)اسلامی، احمدعلی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کارگر بود و مادرش مکرمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگر بود. سال ۱۳۶۴‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۱۸۳)اسلامی، باقر: دوم فروردین ۱۳۴۰، در روستای حاج آرش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شاه علی و مادرش محبوبه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. سال ۱۳۶۱‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۶، در اهواز غرق و شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۱۸۴)اسلامی، عباس: دوم شهریور ۱۳۵۲، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش ام سلمه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. چهاردهم تیر ١٣٧٢ ‏، در منطقه ماهدشت کرمانشاه دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١٨۵) اسلامی، قمرتاج: دوم فروردین ۱۳۵۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مطلب و مادرش وجیهه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. ششم اسفند ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.

 

۱۸۶) اسلامیان، بتول: پنجم دی ۱۲۸۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش لیلا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد. دوم بهمن۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.

 

‏۱۸۷)اسماعیلی حسین آبادی، رضا: دوم آذر۱۳۴۴ ‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی محمد و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم اسفند ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در دشت توتمان مریوان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

١٨٨ ‏) اسماعیلی محمودآبادی، کوچک آقا: نهم خرداد ۱۳۴۴‏، در روستای محمودآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را فیروز نیز می نامیدند.

 

١٨٩) اسماعیلی، اسماعیل: نهم بهمن ۱۳۲۷‏، در روستای گورجق از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش محمدشفیع، روحانی بود و مادرش خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خواربار فروش بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد وصاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۲، در دزفول به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و بیستم دی همان سال، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد. برادرش علی اکبر نیز شهید شده است.

 

۱۹۰) اسماعیلی، ثریا: بیست و نهم مرداد ١٣٠٣ ‏، در روستای قارخوتلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ایمان و مادرش نرگس نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال ۱۳۳۰‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. هشتم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

١٩١ ‏)اسماعیلی، ربعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای دگاه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اشرفعلی، کارگر بود و مادرش حوریه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگر بود. سال۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران هوایی  سرپل ذهاب بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شر. مدفن او درمزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

١٩٢ ‏) اسماعیلی، سهراب: بیستم خرداد۱۳۴۰ ‏، درروستای قارخوتلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درسی خواند و دیپلم گرفت. سال۱۳۵۸‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲، با سمت فرمانده گردان علی ابن ابیطالب در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد. برادرش قنبر نیز به شهادت رسیده است.

 

۱۹۳)اسماعیلی، شاهپور: دوم تیر ۱۳۳۹، در روستای قارخوتلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم اژدر، کارگر بود و مادرش قمر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم آذر ۱۳۶۴‏، در چنگوله بر اثر اصابت سهوی گلوله به شکم و پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

١٩۴ ‏)اسماعیلی، شعبانعلی: دوم دی۱۳۴۴، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی افضل، کشاورز بود و مادرش سلطنت نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. سال۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم فروردین۱۳۶۵‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

١٩۵ ‏) اسماعیلی، علی اکبر: بیست و دوم اردیبهشت ١٣٢۵ ‏، درروستای گورجق از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش محمدشفیع، روحانی بود و مادرش خانم نام داشت. تا سطح دوم در حوزه علمیه درس خواند. او نیز روحانی بود. سال ۱۳۵۲‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی جهاد سازندگی در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، با سمت مبلغ درخرمشهر بر اثر اصابت ترکش به گردن و شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان قرار دارد. برادرش اسماعیل نیزبه شهادت رسید. است.

 

۱۹۶)اسماعیلی، قنبر: بیست و هشتم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار و مادرش طیبه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفتم فروردین ۱۳۶۱‏، در شادگان بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

‏۱۹۷)اسماعیلی، مقصود: دوم بهمن ۱۳۴۷‏، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفی الله، کارگر ساختمانی بود و مادرش شمامه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی و پاسدار بود. سی و یکم شهریور ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۱۹۸)اسماعیلی، ولی الله: هفتم مرداد ۱۳۵۱، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش نیم تاج نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۶، در ارتفاعات لری بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۱۹۹)اسماعیلی، یدالله: سوم مرداد ۱۳۴۰‏، در روستای زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فتح الله (فوت ١٣۵٩ ‏) کشاورز بود و مادرش معصومه (فوت۱۳۶۰‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سال ۱۳۷۶ پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۲۰۰)اسماعیلی محمودآبادی، حجت الله: دهم مرداد ۱۳۱۵‏، در روستای محمودآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی یار (فوت ۱۳۵۶ ‏) کشاورز بود و مادرش سروناز (فوت ۱۳۵۴‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراو بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

  • اسم خانی، شهریار:ر.ک فرهنگ اعلام شهدای استان قم.

۲۰۱ ‏)اشتری، محمدناصر: دوم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیادالله، کارمند دانشکده بود و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. ششم فروردین ۱۳۶۴‏، با سمت فرمانده تیپ ٢ ‏لشکر ۳۱ ‏عاشورا در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

‏۲۰۲)اشرفی سفیدآب، ذکرعلی: دهم خرداد ۱۳۴۲‏، در روستای حبش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، فروشنده دوره گرد بود و مادرش گرجی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ‏یکم بهمن ۱۳۶۲‏، در محور کتیگه – بوکان هنگام درگیری ‏با نیروهای حزب کومله بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۲۰۳) اشرفی، اصغر: سی ام شهریور ۱۳۴۶، در روستای نیک پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله (فوت ۱۳۵۲‏) و مادرش حبیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۲۰۴)اشرفی، آراض: دوم شهریور ۱۳۳۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیوضعلی (فوت ١٣۵١ ‏) و مادرش شکوفه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۵۸ازدواج کرد. بیست و چهارم خرداد ۱۳۶۶، با سمت فرمانده ‏گردان امام حسین در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۲۰۵) اشرفی، جبار: پانزدهم آذر ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش سکینه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

٢٠۶ ‏) اشرفی،محمد: پانزدهم فروردین ۱۳۳۴‏، در روستای نیک پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هاشم (فوت ١٣۵۵ ‏) کارگر بود و مادرش بالقز نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. نجار بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

‏۲۰۷)اشکانی، مختار: بیستم شهریور ١٣۴٣ ‏، در روستای آقکند از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش نرگس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و بر اثر مصدومیت شیمیایی مجروح شد. شانزدهم فروردین ١٣۶۴ ‏، در بیمارستان آلمان بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

٢٠٨ ‏) اصانلو، بهمن: پنجم شهریور ۱۳۴۷، در روستای چنگور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اویس، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و یکم مرداد ۱۳۷۴‏، پس از تفحص درزادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٠٩ ‏) اصانلو، قنبر: دهم مهر ۱۳۴۱‏، در روستای ینگی کندی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش یعقوب و مادرش سارا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم بهمن ۱۳۶۰، در چزابه بر اثر اصابت ترکش به گردن و سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

٢١٠ ‏) اصانلو، محمد: یکم خرداد۱۳۲۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ستار و مادرش طاهره نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. آشپز بود. سال ۱۳۵۵‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. سوم بهمن۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.

 

۲۱۱)اصحابی، ابراهیم: پنجم تیر ۱۳۴۲، در روستای حسین آباد غنی بیگلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اشتر و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. آهنگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر۱۳۶۲ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع اسمت.

٢١٢ ‏) اصغری، ابراهیم: دوم تیر ۱۳۳۶، در روستای مزرعه از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد، عکاس بود و مادرش سکینه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته ادبیات فارسی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۲۱۳) اصغری، فرامرز: دوم شهریور ١٣٩۵ ‏، در روستای دوتپه سغلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. پانزدهم تیر ١٣٧٨ ‏، در ایرانشهر بر اثر گرمازدگی شدید و خونریزی گوارشی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢١۴ ‏) اصولی، منصور: دوم آبان ۱۳۴۳‏، در روستای کزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، کشاورز بود و مادرش ام نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. شانزدهم آبان ۱۳۵۷‏، در شهرستان زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢١۵ ‏) افشار، رجبعلی: سوم تیر ۱۳۴۷، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورزی می کرد و مادرش پری نسا نام داشت. دانش آموز اول متوسطه در دانشسرای تربیت معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳ ‏، با سمت امدادگر در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۱۶)افشار، رحیم: سوم دی ١٣٣٨ ‏، در روستای عینجیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم شهریور ۱۳۶۰‏، در ماهشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۱۷)افشار، سیف الله: یکم فروردین ۱۳۴۹‏، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش وجیه الله (فوت ۱۳۷۶) کشاورز بود و مادرش ماه فرح نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۵‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و نهم دی۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر قطح پا مجروح شد. دوازدهم مهر ١٣٨٩ ‏، در یکی از بیمارستان های تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.

 

٢١٨ ‏) افشار، قندعلی: نهم اسفند ۱۳۳۹، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدموسی، باغدار بود و مادرش گلستان نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۵۹، در گیلانغرب دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢١٩ ‏) افشار، گرزعلی: سوم مهر ۱۳۴۴‏، در روستای دولجین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش گل بس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. دوم شهریور ۱۳۶۸‏، در اشنویه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۲۲۰)افشاری، ابراهیم: دهم بهمن ۱۳۳۳، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدیرعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش اسماعیل نیز به شهادت رسیده است.

 

٢٢١ ‏)افشاری، اسماعیل: یکم آبان ۱۳۳۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدیرعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم آبان۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به چشم، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش ابراهیم نیز به شهادت رسیده است.

 

٢٢٢ ) افشاری، اکبر: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده دوره گرد بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳، با سمت تخریب چی در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٢٣ ‏) افشاری، بهرامعلی:شانزدهم اردیبهشت ۱۳۴۴، در روستای کسیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش کتابعلی، کشاورز بود و مادرش ریحانه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۶‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. پاسدار وظیفه بود. بیست و چهارم فروردین ۱۳۶۷‏، در بمباران هوایی دانشکده افسری تهران بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٢۴ ‏) افشاری، حسن: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای ارمغانخانه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، کارگر بود و مادرش وجیهه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۲۵‏)افشاری، حسین: بیستم دی ۱۳۴۴، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش سیده بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در عین خوش توسط نیروهای عراقی براثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٢۶ ‏) افشاری، حسینعلی: ششم دی ۱۳۳۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله توپ و متلاشی شدن بدن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۲۷)افشاری، حکمت الله:چهارم اسفند ۱۳۳۳،در روستای چنگ الماس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش ساره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم دی۱۳۵۹‏، در کنجان چم مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۶۱ پس از تفحص در روستای شریف آباد تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٢٨ ‏) افشاری، داود: سی ام شهریور۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیرالله، کارگرکارگاه موزاییک سازی بود و مادرش شهربانونام داشت. دانش آموزسوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٢٢٩ ‏) افشاری، رزاق: دوم فروردین ۱۳۴۵، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اسکندر ‏(فوت ١٧٣٩ ‏) کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سال ۱۳۷۳ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٣٠ ‏) افشاری، رسول: بیستم آبان ۱۳۴۳،در روستای فیله ورین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش فیروزه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. گروهبان یکم ارتش بود. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵، با سمت مسئول واحد تدارکات در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢٣١ ‏) افشاری، رسول: بیستم فروردین ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، پشم فروش بود و مادرش صدف نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۲۳۲)افشاری، سعید: هشتم فروردین۱۳۴۲‏، در روستای ویک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مهر ١٣۶٢ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، دست و پا، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

 

٢۳۳)افشاری، علی: یکم فروردین ۱۳۴۷، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۳۴)افشاری، علی اصغر: چهارم مرداد۱۳۳۹، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، ارتشی بود و مادرش ربابه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته مکانیک بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر واقع است.

 

۲۳۵)افشاری، علی اکبر: یکم تیر ۱۳۴۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسف و مادرش نیم تاج نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ١٣۶٣ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۳۶)افشاری،فرامرز: دوم خرداد ١۴٣٢ ‏، در روستای ارمغان خانه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش منصور، کشاورز بود و مادرش سیده علویه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۸۱‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و سی ام تیر ١٣٨١ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

‏۲۳۷)افشاری، فرضعلی: دوم بهمن ۱۳۵۰‏، در روستای قیطول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفعلی و مادرش گوهر نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. سرباز ارتش بود. دهم مرداد ١٣٧٠ ‏، در آلان سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

  • افشاری، قربانعلی:ر.ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۲۳۸)افشاری، مجید: یکم دی۱۳۴۵،در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش اقدس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۷‏، در محور نفت شهر – سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٣٩ ‏) افشاری، محمد: چهارم دی ۱۳۴۱‏، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش قیزبس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر شرکت بود. سال ۱۳۶۳‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۲۴۰)افشاری، محمد: هفتم شهریور ۱۳۳۷، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش موسی، کشاورز بود و مادرش امینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ١٣۶٣ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

  • افشاری، محمدعلی: ر .ک فرهنگ امحلام شهدای استان قم.

٢۴١ ‏) افشاری، نظامعلی: چهارم فروردین ۱۳۳۴، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ولی الله (فوت ۱۳۵۰‏) و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر شرکت بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد ١٣۶٧ ‏، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۴۲)افشاری، هاشم: دهم خرداد ١٣٢٠ ‏، در شهر گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش محترمه نام داشت. تا پایان دوره تکمیلی در نهضت سوادآموزی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۵۸‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۴ ‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوم مرداد ١٣٧۴ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۲۴۳)افشاری راد،سعید: هشتم فروردین ۱۳۴۲‏، در روستای ویک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند ودیپلم گرفت. به عنوان پاسداردرجبهه حضور یافت. هجدهم مهر ١٣۶٢ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش قدرت الله نیز شهید شده است.

 

٢۴۴ ‏) افشاری راد، قدرت الله: یکم مرداد ۱۳۴۷‏، در روستای ویک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش سعید نیز به شهادت رسیده است.

 

٢۴۵ ‏) اکبری، اسماعیل: هفتم مهر ۱۳۴۶، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اکبر، کارگر بود و مادرش اثمر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در روستای ینگجه از توابع شهرستان خدابنده به خاک سپرده شد.

 

٢۴۶ ‏) اکبری،اصغر: یکم مهر ۱۳۴۸‏، در روستای قولی قصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحمت الله، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درسی خواند. او نیز کشاورز بود.به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۷‏، در زیوه ‏ارومیه هنگام درگیری با گروه ‏های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۲۴۷ ‏) اکبری، افضل: یکم خرداد ۱۳۴۹‏، در روستای قارقولی چم از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رازعلی، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. هغدهم مهر ۱۳۶۷، در زنجان بر اثر انفجار سهوی نارنجک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۴٨ ‏)اکبری، اکبر: یکم خرداد ۱۳۳۸، در شهرستان خرمدره ‏به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش عزیزه ‏نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم تیر ۱۳۵۹‏، در کامیاران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٢۴٩ ‏) اکبری، حسین: دوازدهم فروردین ۱۳۳۸، در روستای تختمشلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتحعلی، لوله کش بود و مادرش آمنه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز لوله کش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم مرداد ۱۳۶۳، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

‏۲۵۰) اکبری، شمسعلی:چهارم فروردین ۱۳۴۰‏، در روستای الگریز از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مهمانعلی، کشاورز بود و مادرش امی نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۴، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. تاکنون اثری از پیکرش به دست نیامده ‏است.

 

٢۵١ ‏) اکبری،علی: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قوتعلی، آسفالت کار بود و مادرش نرگس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم شهریور۱۳۶۶‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

 

٢۵٢ ‏)اکبری، فیروزعلی: چهارم تیر۱۳۴۰ ‏، در روستای پاوه رود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش فیض الله، کشاورز بود و مادرش ربیعه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۰‏، در رقابیه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۵۳)اکبری،محرابعلی: دوم تیر ۱۳۴۸، در روستای پابند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نجات الله و مادرش سیران نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۵۴ ‏) اکبری،محمد: بیست و سوم آبان ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد.پد‏رش میکاییل، کارگر کارخانه بود و مادرش افسانه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم سفند۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٢۵۵ ‏) اکبری، محمدابراهیم: سوم آذر۱۳۴‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد.پد‏رش فتحعلی، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مهر ۱۳۶۵‏، با سمت کمک تیربارچی در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

‏۲۵۶)اکبری،محمدباقر: پانزدهم اردیبهشت۱۳۳۰، در روستای آزادسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حکمعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نجار و کشاورز بود. سال ۱۳۵۴‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم فروردین ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۵٧ ‏) اکرادی،محرمعلی: دهم تیر ١۴۴٣ ‏، در روستای ینگی کند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. دانش آموز اول متوسطه در رشته انسانی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود وی در گلزار شهدای شهر قیدار تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢۵٨ ‏) الله مرادی،عبدالحسین: دوم تیر ۱۳۳۵‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد.پدرش محمدحسین و مادرش کوکب نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. پاسدار بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. پانزدهم دی ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت سهوی گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۵٩ ‏) الله مرادی، غلامحسین: ششم اردیبهشت ۱۳۳۶‏، در روستای لاچوان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش افسانه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پا و کمر، شهید شد. مدفن او در زادگاهش واقع است.

 

‏۲۶۰)الله وردی، قیاسعلی: دوم مهر ١۴٣٠ ‏، در روستای کسران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزت الله، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ١٣۶١ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۶١ ‏) الله وردی، نقدعلی: سوم شهریور ۱۳۴۷، در روستای آجی کهریز از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کشاورز بود و مادرش خیرالنسا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد۱۳۶۶، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مزار او در روستای خلیفه از توابع شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۲۶۲‏) الله وردی، هوشنگ: بیست و دوم دی ۱۳۴۳‏، ‏در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارگر کارخانه بود و مادرش فرخ لقا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲، با سمت فرمانده دسته در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۲۶۳‏) الله وردی لو، غلامعلی: دهم دی ۱۳۳۷‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش حکمعلی و مادرش سعادت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درسی خواند. گروهبان یکم ارتش بود. سال ۱۳۶۱‏ازدواج کرد. بیست و چهارم اردیبهشت۱۳۶۱‏، با سمت امدادگر در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

٢۶۴ ‏) الله وردی لو، یدالله: سوم تیر ۱۳۴۰‏، در روستای خضرشاه از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش مسیب، کارگو بود و مادرش سلمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و واژگون شدن خودرو به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۶۵ ‏) الله یاری، اصغر: هشتم شهریور۱۳۲۲، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسکندر و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر شعبه نفت بود. سال ۱۳۵۵‏ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به مورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۶۶ ‏) الله وردی، حسین: دوم فروردین۱۳۳۹‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

 

٢۶٧ ‏) الله یاری، قدرت: هجدهم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای دولت آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احسان الله، کشاورز بود و مادرش مقدس (فوت ١٣۵٩ ‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۰، درمحورمهاباد -میاندوآب هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۶۸) اللهی حسین آبادی، رجبعلی: یازدهم مهر ۱۳۴۱، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، کشاورز بود و مادرش اکرام نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در محور اهواز – خرمشهر بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢۶٩ ‏)الماسی، حسن:دهم فروردین ١٣۴٢ ‏، در روستای ینگی کند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود و مادرش مکرمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای شهرستان تهران واقع است.

 

‏۲۷۰)الماسی، حکمعلی:هفدهم فروردین ۱۳۴۶،در روستای چهره آباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سعیدعلی، کارگری می کرد و مادرش زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. صافکار خودرو بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ۱۳۶۵، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و یکم اردیبهشت ١٣٧٧ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

 

‏۲۷۱)الماسی، حیدرعلی: یکم تیر ۱۳۴۴، در روستای قمچقای از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش حسنقلی، راننده بود و مادرش هاجر نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارهم آذر ۱۳۶۱، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۲۷۲)الماسی،خانجان: یکم مرداد ۱۳۴۶، در شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش وجیه الله، کارگری می کرد و مادرش سیاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۷، در پنجوین عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و چهاردهم اردیبهشت ١٣٧٠ ‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

 

٢٧٣ ‏) الماسی،علی:بیستم اردیبهشت ۱۳۴۴،در روستای ینگی کند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، میوه فووش بود و مادرش معصومه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۲، با سمت تیربارچی در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۲۷۴)الماسی، غفارعلی: هفدهم اسفند ۱۳۴۶، در روستای چهره آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقاجان، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢٧۵ ‏)الماسی، منصور: بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، کارگر بود و مادرش هاجر نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

‏۲۷۶)الوانی، ابوالفضل: یکم فروردین ۱۳۴۴، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، درمحور آبادان – خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٧٧ ‏) امامی، امیدعلی:بیست و چهارم اردیبهشت ١٣٢٢ ‏، در روستای تقی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نباتعلی و مادرش طاوس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. پیمانکار بود. سال ۱۳۴۳‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۲۷۸)امامی، رحمان: هجدهم اسفند ۱۳۴۵، در روستای تقی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرتضی علی و مادرش سیده معظمه (فوت ۱۳۵۹‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم مرداد ۱۳۶۲‏، با سمت نیروی واحد توپخانه در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢٧٩ ‏) امامی، عبدالعلی: نهم اسفند ۱۳۴۰، در روستای سرچم از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فضلعلی و مادرش سیده صدیقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم فروردین ۱۳۶۱‏، در تنگه چزابه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۸۰)امامی،غریبعلی: نوزدهم شهریور ۱۳۴۳، در روستای کوسج آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شهبازعلی، کشاورز بود و مادرش بالاخانم نام داشت.در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٨١ ‏)امام یاری، اصغر: سوم فروردین۱۳۴۱‏، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نیازعلی و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال۱۳۶۰‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم شهریور ۱۳۶۰‏، درسرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٢٨٢ ‏)امانی اختصار، جلیل:بیست و پنجم مرداد۱۳۳۶‏، در شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش زکیه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در رشته برق درس خواند. تکنسین برق و پاسدار بود. بیست و دوم دی ۱۳۵۹‏، در سلیمانیه عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

٢٨٣ ‏)امیدی،زلفعلی:یکم شهریور ۱۳۳۹‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش قوچعلی، کارگر بود و مادرش معصومه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر کارخانه بود. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۲‏، در منطقه عملیاتی خیبر به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند وبیست و یکم خرداد ۱۳۷۳‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٨۴ ‏) امیدی،کاظم: نهم شهریور ۱۳۳۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، سیم فروش بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند جهاد سازندگی بود. شانزدهم تیر ۱۳۶۳‏، با سمت فرمانده گروهان در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٢٨۵ ‏) امیدی حسین آبادی، اکبر: بیستم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش صفرعلی و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان دوم ژاندارمری بود. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد. هجدهم اسفند ۱۳۶۳، در بمباران هوایی پادگان جلدیان ارومیه به شهادت رسید. مزار او در شهرستان خرمدره واقع است.

 

٢٨۶ ‏) امیرخانی، باب الله: دوم تیر ۱۳۴۸، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفی الله، کشاورزی می کرد و مادرش مخلوقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز و پاسدار بود. دهم دی ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۸۷)امیرخانی، داود: پنجم شهریور ۱۳۴۹، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورزی می کرد و مادرش راحله نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶‏، در ابوالفتح عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند ‏و دوازدهم شهریور ۱۳۷۷، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٨٨ ‏) امیرخانی، سعید: دهم آذر ۱۳۴۸‏، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش عبدالرحمان، کشاورز بود و مادرش معصومه خانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو و دست،شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٨٩ ‏) امیرخانی، عباس: دوم خرداد ۱۳۴۳، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحمت الله، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. پاسدار بود. بیست و پنجم شهریور ۱۳۶۱‏، در سردشت توسط نیروهای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید ‏به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۲۹۰)امیرخانی،موسی: یکم دی ۱۳۴۳، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش خیرالله و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم خرداد۱۳۶۷، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۲۹۱)امیرسعادتی،رحیم:دهم اردیبهشت۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش امامعلی، باغبانی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. جهادگر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

٢٩٢ ‏) امیرفضلی،عبدالله: بیستم فروردین ١٣٢٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی، آشپز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. قصاب بود. سال ۱۳۴۹‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آبان ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۲۹۳)امیری، حسینعلی: دوازدهم مهر ۱۳۴۵، در روستای الینجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قامتعلی و مادرش مکرمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی۱۳۶۵‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

٢٩۴ ‏) امیری، علی النقی: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۱‏، در روستای توتورقان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۱،در ‏پایگاه شهید صالحی مهاباد هنگام درگیری با گروه های ‏ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٢٩۵ ‏) امیری، فرامرز: بیستم مهر ۱۳۳۶، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عبدالله و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و پنجم آبان ۱۳۶۵‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

٢٩۶ ‏) امیری، ولی الله: بیستم آذر ۱۳۴۳، در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قهرمان و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۳، در ابوقریب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٢٩٧ ‏) امیریان، رضا: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۰، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم (فوت ١٣۵٧ ‏) و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. برقکار ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۰، در کرخه نور بر اثر انفجار مهمات و اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد. برادرش عزیزالله نیز به شهادت رسیده است.

 

٢٩٨ ‏)امیریان، عزیزالله: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم (فوت ۱۳۵۷‏) و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته حسابداری درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار درجبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، دست و پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد. برادرش رضا نیز به شهادت رسیده است.

 

٢٩٩ ‏) امین زاده، حسن: یکم خرداد ١٣۴٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی شهرت و مادرش ربابه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

۳۰۰)امینی،توکل:سوم فروردین ١٣۴٩ ‏، در روستای خنداب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم خرداد ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۰۱)امینی،جلیل:چهارم اسفند ۱۳۴۳‏، در روستای قلابرسفلا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش شاه محمد و مادرش حوا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر نانوایی بود. سال ۱۳۵۷‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳‏، در بمباران هوایی بانه به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۳۰۲)امینی،رجبعلی:یکم بهمن ۱۳۴۶، در روستای کشک آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فتاح، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم تیر ۱۳۶۷‏، در جنگل های آلواتان سردشت بر اثر انفجار سهوی نارنجک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۰۳)امینی،رحیم:یکم خرداد ١٣۵٠ ‏، در روستای هندی کندی از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سرباز ارتش بود. بیست ویکم آبان ۱۳۶۹‏، در زبیدات عراق بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۳۰۴)امینی،سیدجعفر: سال۱۳۳۷، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدتقی (فوت ۱۳۶۳‏) کشاورزی می کرد و مادرش لیلا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

 

۳۰۵)امینی،سیدخلیل: یکم بهمن ۱۳۴۴، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیداحد، کارمند سازمان آموزش و پرورش بود و مادرش مخدره نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر ماندن زیر چرخ های تانک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۳۰۶)امینی،سیدمحمد: سیزدهم مهر ۱۳۴۰، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدرئوف، کشاورزی می کرد و مادرش طرلان نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم مرداد۱۳۶۰‏، در شورشیرین گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت مواد آتش زا به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۳۰۷)امینی،سیده موسی: پنجم آذر ۱۳۴۳‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بهرام، فروشنده بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ۱۳۶۲‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را محمد نیز می نامیدند.

 

۳۰۸)امینی،فاطمه:چهارم خرداد ۱۳۵۶،در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عمران، جوشکار بود و مادرش سیده عالیه نام داشت. دانش آموز چهارم ابتدایی بود. هشتم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است.

 

‏۳۰۹)امینی،فرامرز: هشتم تیر۱۳۴۴، در روستای هندی کندی از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عجمعلی، کشاورز بود و مادرش خاور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مرداد ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۳۱۰)امینی،محمود: پنجم فروردین ۱۳۲۸، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی (فوت ۱۳۶۰‏) کشاورز بود و مادرش آسیه (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. کارمند بهداری بود. سال ۱۳۵۵‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت بهیار و آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۱۱)امینی،نادر: بیست و چهارم اردیبهشت ١٣۵٠ ‏، در روستای بلند پرچین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غیبعلی، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم خرداد ۱۳۶۷ ‏، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۳۱۲)امینی،نوروزعلی: نهم مرداد ۱۳۴۵، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سالار، کشاورزی می کرد و مادرش مقصوره نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. پاسدار بود. سال ۱۳۶۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بیست و دوم تیر ١٣٧٢ ‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٣١٣ ‏)امینی کشک آبادی،نادعلی: هشتم آذر۱۳۴۳‏، در روستای کشک آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مختار، کشاورز بود و مادرش علویه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۴‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۴، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به صورت، دست ها و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۱۴)انباری،مرتضی: یکم خرداد ۱۳۴۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رمضان ( فوت۱۳۴۵‏) و مادرش ماه جبین نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ۱۳۶۳، در جزیره مجنون عراق بر اثر موج انفجار و عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.

 

۳۱۵)انجم شعاع،فرامرز: بیست و پنجم شهریور ۱۳۱۴، در روستای رباط از توابع شهرستان کرمان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند اداره کشاورزی بود. سال ۱۳۴۰‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. به عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۱‏، در کرخه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

 

۳۱۶)انصاری،امیرهوشنگ: بیست وسوم مرداد ۱۳۴۴‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش هدایت الله و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. هفتم اسفند ۱۳۶۶، با سمت فرمانده واحد اطلاعات – عملیات در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای عمیدآباد از توابع زادگاهش واقع است.

 

۳۱۷)انصاری،تیمور: دوم خرداد ۱۳۴۸،در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، کارگری می کرد و مادرش صدیقه نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۴‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

٣١٨ ‏)انصاری،جلال: دهم فروردین ۱۳۳۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظرعلی و مادرش مهرنسا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. راننده سازمان هلال احمر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. سی و یکم تیر ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۳۱۹)انصاری،حجت الله: هفتم مهر ۱۳۴۱، در روستای ونونان از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش آقاجان و مادرش ننه قز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد۱۳۶۱‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مزار او در روستای قره بلاغ شهرستان ابهر واقع است.

 

‏۳۲۰)انصاری،حسین:دوازدهم آذر ۱۳۴۴‏، در روستای ونونان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد (فوت ۱۳۶۵) و مادرش محترم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. گروهبان سوم ارتش بود. دوازدهم اسفند ۱۳۶۵، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٣٢١ ‏) انصاری،رجب: یکم اردیبهشت ١٣۴۴ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدتقی، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم شهریور ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۲۲)انصاری،علی اکبر: دهم شهریور۱٣١٣ ‏، در روستای بوئین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، معلم بود و مادرش نرگس نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ١٣۵١ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ١٣۶١ ‏، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۲۳)انصاری،علی محمد:ششم شهریور۱۳۳۸،در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدعیسی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بیست و هشتم خرداد ١٣۶٠ ‏، در شهر صنعتی البرز توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۲۴)انصاری،کریم: بیست و یکم فروردین ۱۳۳۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. زرگر بود. سال ۱۳۵۷‏ازدواج کرد و صاحب سه پر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در شوش بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۳۲۵)انصاری،مصطفی:بیست وششم اردیبهشت۱۳۴۴‏،در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عباس، راننده بود ومادرش موچول نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. ازسوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن اودر مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

 

۳۲۶)انصاری،منورعلی: دوم فروردین ۱۳۴۵،در روستای قلعه حسینیه از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش مروتعلی، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در حاج عمران عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

‏۳۲۷)انصاری،یدالله: دوم خرداد ١٣۵١ ‏، در روستای ارجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیف الله، کارگری می کرد و مادرش ثمررخ نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مرداد۱۳۶۷‏، در اهواز بر اثر گرمازدگی به شهادت رسید. مزار او در شهر سلطانیه تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۳۲۸)انصاری حسینیه،اسلام: دوم اردیبهشت ۱۳۴۷، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش امامعلی (فوت ١٣۵٢ ‏) و مادرش سث مینه (فوت ١٣۵٠ ‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر۱۳۶۷‏، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در روستای قلعه حسینیه از توابع زادگاهش واقع است.

 

٣٢٩ ‏)انصاری حسینیه،عباس: دهم اسفند ۱۳۴۳‏، در روستای قلعه حسینیه از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش مارال نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. بیستم تیر ۱۳۶۳، با سمت آرپی جی زن درکانی سفید مهاباد توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

‏۳۳۰)اوجاق لو،اکبر: پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله و مادرش بنیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. آشپز بود. سال ١٣۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۶، با سمت فرمانده گردان علی اصغر در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

۳۳۱)اوجاق لو، اصغر: یکم شهریور ١٣٢٨ ‏، در روستای قاهران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تراب، کشاورزی می کرد و مادرش شاه صنم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جهادگر بود. سال ١٣۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. بیست و پنجم خرداد ۱۳۶۳، با سمت مسئول واحد تدارکات در سقز هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهی واقع است.

 

۳۳۲)اوجاق لو،خیبر: دوم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای قاهران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش عادله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ١٣۶٧ ‏، در محور سردشت – سقز بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٣٣٣ ‏) اوجاق لو، فرهاد: یکم فروردین ١٣۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار(فوت۱۳۵۷) و مادرش مقدوده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سرباز ارتش بود. پانزدهم فروردین ١٣۶٩ ‏، در فکه بر اثر انفجار سهوی نارنجک در حین نگهبانی به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای زادگاهی واقع است.

 

٣٣۴ ‏) اوجاق لو،محمدرضا: یکم شهریور ۱۳۴۳، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، باتری ساز بود و مادرش رفعت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۴، در ارتفاعات کله قندی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

 

٣٣۵ ‏) اوجاق لو، ناصر: پانزدهم مرداد ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و ششم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت فرمانده گروهان در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

 

۳۳۶)اوحدیان فردمقدم،رسول: بیست و ششم فروردین ۱۳۳۹،در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یعقوب، کارگر بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۵۹، در ایلام توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

‏۳۳۷) بیست و نهم بهمن ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلام و مادرش سیده فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۳۳۸)اوسطی پرچینی،ابوطالب: هفتم اردیبهشت ١٣٢٧ ‏، در روستای بلندپرچین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط و مادرش شیدا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ١٣۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سو و پهلو، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

٣٣٩ ‏) اوصالی،جلیل: چهارم دی ۱۳۴۶،در شهرستان ‏زنجان به دنیا امد. پدرش غلامعلی، نگهبان سازمان جنگلداری ‏بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سی ام بهمن ۱۳۶۵‏، با سمت نیروی واحد اطلاعات در محل استقرار لشکر نجف اشرف بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

‏۳۴۰)ایثاربخش،سیدعزیز: سوم تیر ۱۳۴۳، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر دیده به جهان گشود. پدرش سیدمحمود و مادرش اقدس نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۴‏، در میمک بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.

 

۳۴۱)ایده لویی، جبار: یکم شهریور ۱۳۵۰، در روستای ایده لو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محبتعلی، درب و پنجره ساز بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آبان ۱۳۶۶‏، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

۳۴۲)ایده لویی،جبرائیل: دوم شهریور۱۳۴۳‏، درروستای ایده لو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کارگر بود و مادرش آسیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم مرداد۱۳۶۴،در گوشینه کرمانشاه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سوم دی ۱۳۷۰، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۳۴۳)ایده لو،محمد:بیستم آذر ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قوچعلی (فوت ۱۳۶۲) و مادرش عتیقه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. مسگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳‏، با سمت تک تیراند‏از در بمباران هوایی بانه بر اثر سوختگی به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

 

۳۴۴)یکم مهر ۱۳۴۸،در روستای ایده لو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فضلعلی و مادرش ام هانی نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در زبیدات عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و نهم خرداد۱۳۷۲‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

۳۴۵)ایم،حیدر: دهم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش جهان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آبان۱۳۶۰‏، در ارتفاعات الله اکبر بر اثر انفجار مواد منفجره و اصابت ترکش آن به سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

 

۳۴۶)ایمانی،حاتم: دهم خرداد ۱۳۳۹‏، در روستای مرصع از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غریبعلی (فوت ۱۳۶۰‏) و مادرش گلزار نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ١٣۶٠ ‏، در بستان بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

‏۳۴۷)ایمانی،حسین: چهارم تیر ۱۳۵۰، در روستای ینگجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش افضل، نانوا بود و مادرش ربابه (فوت۱۳۶۶‏) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۷‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

٣۴٨ ‏) ایمانی،داود: نهم خرداد ۱۳۳۹، در روستای مرصع از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط، کشاورز بود و مادرش امینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین۱۳۶۱‏، در شوش بر اثر اصابت ترکش خمپاره به صورت و پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

 

٣۴٩ ‏) ایمانی،روح الله:چهارم آذر ١٣۴٧‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کارگری می کرد و مادرش رحیمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۶، در ماووت عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶،پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

 

‏۳۵۰)ایمانی،سلامتعلی: سوم اسفند۱۳۴۶‏، در روستای محمدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم خرداد۱۳۶۶، در بمباران هوایی مریوان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۵۱)ایمانی،کاظم: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای کزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم فروردین‏ ۱۳۶۷، در حلبچه عراق بر اثر عوارض ناشی از بمباران شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۳۵۲) هفتم مهر۱۳۴۷‏، در روستای المالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ساعتعلی، کارگری می کرد و مادرش جمیله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

  • ر . ک فرهنگ اعلام شهدای ‏استان تهران.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code