خمینی ای امام

خمینی ای امام ، خمینی ای امام
ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
هر زمان می رســـد از تو این ندا ای اسیران و مستضعفـــــــــــان بپا
زیر بار ستم زنــــدگی بس است نزد طاغوتیــــــــان زندگی بس است
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام

ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
چون نجات انسان شعـــار توست مرگ در راه حق افتخــــــــار توست
این توئی ، این توئی پـاسدار حق خصم اهریمنـــــــــان دوستدار حق
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام

ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
چون تو عزم صف دشمنــان کنی ترک سر ، ترک تن ، ترک جــان کنی
نازم آن عزم دشمن شکـــــار تو خشم تو قهر تو اقتــــــــــــــدار تو
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام

ای مجـــــــاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جـــــــــان در ره هدف
لرزد از نام تو پــــــــــایه ستم پشت اهریمنــــــــان گشته از تو خم
مرز توحید را چون تـــو سنگری حافظ ملت و دین و رهبـــــــــــری
بود شعــــــار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ، ز مـــــــا تو را سلام
خمینی ای امام ، خمینی ای امام

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code