حاشیه ای برجنگ

حاشیه ای بر جنگ شهید

“جسمم را به خاک، روحم را به خدا و راهم را به آیندگان می سپارم.”

این کلمه طیبه اگر چه وصیت شهید، اما حسب حال همه شهدای جنگ است و از جمله خود جنگ؛ جنگی که شهید شد.

بعضی مرگ جنگ را آرزو کردند.توهم کردند که از جنگ جنازه ای فقط باقی می ماند که به خاکش باید سپرد و فراموشش باید کرد.

بعضی دیگر به سوگ جنگ نشستند و در فراقش نوحه ساختند.عکس هایش را به دیوار کوبیدند و سالگرد برایش گرفتند.اما برای آنها هم جنگ”مرده” بود.

از دست رفته بود.

کاش می شد حق جنگ را به نوحه ای یا سوگی یا سالگردی ادا کرد.

کاش می شد در سالگرد جنگ به وجب کردن تپه های مرزی بسنده کرد و نفسی به راحتی کشید و کوله تکلیف را به فراغت بر زمین گذاشت.کاش از جنگ جنازه ای می ماند و نامی و عکسی و دیگر هیچ. بر جنازه اش پرچمی می گماریم و نامش را با قدس سره می بریم و عکس هایش را بر دیوارها می کوبیم و دیگر هیچ.

جنگ دوباره آغاز می شود؛یک بار در روز شروع و بار دیگر در روز پایان.

اینکه”جنگ هشت ساله”(که پس از پایان، چنین نامیده شد)،برعکس خود جنگ ۱۳۵۹-۱۳۶۷ مفهومی در زمان حال است؛ تلقی ای است که در فرهنگ امروز، درباره ان واقعه شکل گرفته یا می گیرد.این تلقی پویاست و می تواند متحول شود.

صدها سال در تاریخ، واقعه ای وجود داشت.بسیاری تلاش کردند عاشورا معنایی بیش از “واقعه تاریخی” نداشته باشد، اما”مفهوم” عاشورا هزار و ۴۰۰ سال بعد، دوباره ظهور کرد و شعار”کل یوم عاشورا” محقق شد.

امروز هم دو گروه دست اندر کار محدود کردن جنگ در گذشته اند.گروه اول جنازه جنگ را تشریح می کنند و از ویرانه ها و عقب افتادگی ها آمار می دهند و گروه دیگر به روح این جنازه دخیل می بندند و در فضائل و مناقبش حماسه می سرایند و از اخلاص ها و ایثارهایی که اتفاق افتاده است،”خاطرات” می گویند. از”راه” جنگ شهید اما سخنی نیست.

“هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها ازآن بهره جسته ایم.ما انقلاب مان را در جنگ صادر نموده ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده ازاز چهره تزویر جهان خوارن کنار زدیم. ما درجنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم و از همه اینها مهم تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت”(پیام امام به روحانیت،۱۳۶۷)

اسلام انقلابی راهی است که از عاشورا باقی مانده است؛ از جنگ باقی مانده است.پیام شهدای جنگ ما و جنگ شهید ما همان است؛

“جسمم را به خاک، روحم را به خدا و راهم را به آیندگان می سپارم.”

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code