دسته: حروف الفبایی ک گ

شهید محمدعلی کیانی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کیانی، محمدعلی: پنجم مرداد ۱۳۴۴، در شهرستان خلخال از توابع اردبیل به دنیا آمد. پدرش درویشعلی ومادرش مدینه نام داشت.  به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲ ، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

شهید محمد حنیفه کورانی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کورانی، محمدحنیفه: هفتم مرداد ۱۳۴۸، در زنجان به دنیا آمد. پدرش عیسی و مادرش لاله نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷، در موسیان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید مزار او در بهشت فاطمه شهر قدس واقع است.

شهید ولی کماسی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کماسی، ولی: دهم مهر ۱۳۳۸ ، در روستای حصار شیوان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علیمردان و مادرش راضیه نام داشت. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. یکم مرداد۱۳۶۷، در خوزستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای عباس آباد واقع است.

شهید امیرمنصور کلوپ

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلوپ، امیر منصور: بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۴۰، در زنجان به دنیا آمد. پدرش ماشالله و مادرش معصومه نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.بیستم بهمن ۱۳۶۱، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است. برادرش محسن نیز به شهادت رسیده است.

شهید علیرضا کلم فروش

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلم فروش، علیرضا: پنجم اسفند ۱۳۴۳، در زنجان به دنیا آمد پدرش ابو القاسم نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.

شهید محمدحسین کلاهدرازی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلاهدرازی، محمدحسین: یکم تیر ۱۳۲۵، در شهر چورزق از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.

شهید غلامعلی کلانتری

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلانتری، غلامعلی: پنجم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورزی می کرد و مادرش زینب نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ۱۳۶۹، در زاهدان هنگام درگیری با اشرار بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او […]

شهید منصور کلانتری

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلانتری، منصور: نهم دی ۱۳۴۳، در شهرستان سلطانیه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش سکینه نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مرداد ۱۳۶۴، در سردشت بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید معرفت الله کلانتری

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلانتری، معرفت الله: دوم اسفند ۱۳۴۰ در شهرستا سلطانیه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش رقیه نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت.یازدهم تیر ۱۳۶۵در قلاویزان بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید مصطفی کلانتری

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلانتری، مصطفی: هشتم تیر ۱۳۳۱ در شهرستان سلطانیه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش ماهی شاه گل نام داشت. سیزدهم آبان ۱۳۶۲ در بوکان، مهاباد بر اثر  اصابت ترکش  به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید اکبر کلانتری

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلانتری، اکبر: دوم آذر ۱۳۴۴، در شهرستان سلطانیه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیز و مادرش عصمت نام داشت به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان ۱۳۶۲ در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید اصغر کلانتری

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کلانتری، اصغر: سوم فروردین۱۳۴۴، در شهرستان سلطانیه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش عالمتاج نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷، در ابوقریب به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید مجتبی کریمی عمیدآبادی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کریمی عمیدآبادی، مجتبی: یکم بهمن ۱۳۴۴، در شهرستان سلطانیه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش تقی و مادرش مخدره نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوازدهم دی ۱۳۶۲، در جزیره مجنون به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرا یتهران واقع است.

شهید نعمت الله کریمی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کریمی، نعمت الله: سوم تیر ۱۳۳۲، در زنجان به دنیا آمد. پدرش فتح الله نام داشت. بیست وچهارم اردیبهشت ۱۳۶۹، به شهادت رسید.

شهید محمدعلی کریمی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کریمی، محمدعلی: پنجم دی ۱۳۴۱ در زنجان به دنیا آمد. پدرش حمزعلی و مادرش ملکه نام داشت. پنجم مهر ۱۳۶۴، به شهادت رسید.

شهید علی اصغر کریمی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کریمی، علی اصغر: یکم تیر ۱۳۲۸ ،در زنجان به دنیا آمد . پدرش حمزه علی و مادرش رقیه نام داشت. در رشته ریاضی فیزیک درس خواند و دیپلم گرفت. پنجم آذر ۱۳۶۴ ، در کردستان بدست منافقین به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید عباس کریمی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کریمی ، عباس: سوم بهمن ۱۳۴۰ در زنجان به دنیا آمد. پدرش علی نام داشت. پانزدهم اسفند ۱۳۶۳، به شهادت رسید.

شهید احد کریمی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
کریمی، احد: هشتم آبان ۱۳۴۰‏، در روستای دهنه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در کرخه بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در […]
عنوان ۱ از ۱۱۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »