دسته: حروف الفبایی ک گ

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
‏ ۲۱۰۲) گارابی، منصور: هفتم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تیمور، […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۹۹۳) کابلی، بهمن: دهم دی ۱۳۴۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۵۵) و مادرش بتول نام […]