حروف الفبایی ک گ

شهید بهمن کابلی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۱
کابلی، بهمن: دهم دی ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۵۵‏) و مادرش بتول نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. سرباز ارتش بود. بیست و یکم مرداد ۱۳۶۹‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک […]

شهید رمضان کابلی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کابلی، رمضان: دوم بهمن ۱۳۵۸‏، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفقار، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. گروهبان دوم نیروی انتظامی بود. دوازدهم آبان ۱۳۷۸‏، درایرانشهر هنگام درگیری با اشرار بر اثراصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع […]

شهید روح الله کابلی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کابلی، روح الله: یکم مهر ۱۳۴۶‏، در روستای قره بوته از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش امیراصلان، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۷‏، در میمک توسط نیروهای عراقی به شهادت […]

شهید فضایل کابلی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کابلی، فضایل: دوم اسفند ۱۳۲۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرت و مادرش حمیده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. راننده بود. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در دزفول به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

شهید صفرعلی کاظم زاده

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظم زاده، صفرعلی: پنجم فروردین ۱۳۴۷‏، در روستای گرگینی از توابع شهرستان گروس به دنیا آمد. پدرش مهرعلی (فوت ۱۳۵۸‏) و مادرش صغرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم خرداد ۱۳۶۷‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. […]

شهید آیت الله کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، آیت الله: دوم تیر ۱۳۴۲‏، در روستای احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش ربابه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. سنگکار ساختمان بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۱‏، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید جهانگیر کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، جهانگیر: دوم بهمن ۱۳۴۴‏، در روستای ‏احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، سنگ فروش بود و مادرش سکینه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز سنگ فروش بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم آبان ۱۳۶۶‏، با سمت راننده در بانه هنگام درگیری با گروه […]

شهید حمید کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، حمید: بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تیمور و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر […]

شهید رجب کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، رجب: نهم دی ۱۳۴۶‏، در روستای ونسر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد و مادرش ماهی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کفاش بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت […]

شهید یوسف کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، سیدیوسف: دوم مرداد ۱۳۴۳‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدعباس، کشاورز بود و مادرش ام لیلان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم آبان ۱۳۶۳‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت […]

شهید صمد کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، صمد: بیستم بهمن ۱۳۴۸‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورزی می کرد و مادرش یاسمن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. آلومینیوم ساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۶‏، با سمت آرپی جی زن در مریوان توسط نیروهای عراقی بر […]

شهید عین الله کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، عین الله: دهم اسفند ۱۳۲۵‏، در روستای طویله ورق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آدشیرین، کشاورز بود و مادرش گوهرچین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. فرش فروش بود. سال ۱۳۴۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن […]

شهید غلامرضا کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، غلامرضا: پانزدهم آذر ۱۳۳۱‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش خانعلی و مادرش بالاخانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. استوار یکم ژاندارمری بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو ‏پسر شد. دوازدهم شهریور ۱۳۶۲‏، در پایگاه ماچکه حسین آباد ‏دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت […]

شهید نادر کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، نادر: سوم شهریور ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش عالم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

شهید یدالله کاظمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی، یدالله: دوم تیر ۱۳۴۱‏، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش هدایت، نجار بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶‏، در ابوالفتح […]

شهید جهانگیر کاظمی قفس آبادی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاظمی قفس آبادی، جهانگیر: هفتم خرداد ۱۳۳۸‏، در روستای قفس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، نانوا بود و مادرش نیره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت. سوم شهریور ۱۳۵۹، با سمت چترباز در تپه کازرانی کامیاران هنگام درگیری با […]

شهید علی کاکایی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کاکایی، علی: نهم خرداد ۱۳۳۵‏، در روستای اوریار از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش بلقیس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی درجبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان […]

شهید حسن کامجو

 • ۱۴۰۰-۰۱-۳۱
کامجو، حسن: یکم فروردین ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیز و مادرش زرین تاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در […]
عنوان ۱ از ۹۱۲۳۴۵ » ...آخر »