دسته: حروف الفبایی چ ح خ

شهید نجفعلی خدایی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خدایی، نجفعلی: یکم فروردین ۱۳۰۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هاشم، کارگر بود و مادرش کشور نام داشت. […]

شهید رحمان خدایی حسین آبادی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خدایی حسین آبادی، رحمان: بیست و نهم اسفند ۱۳۴۴‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. […]

شهید بندعلی خسروی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خسروی، بندعلی: دوم فروردین ۱۳۴۳، در روستای دگرمان‌دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط، کشاورزی می […]

شهید بیت الله خسروی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خسروی، بیت الله: پنجم فروردین ۱۳۲۹‏، در روستای گوجه ییلاق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کشاورز […]

شهید رخساره خسروی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خسروی، رخساره: نهم فروردین ١٣٢٨ ‏، در روستای دگرمان دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ملکعلی و […]

شهید گل محمد خسروی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خسروی، گل محمد: نهم مهر ۱۳۱۵‏، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش پیرعلی و مادرش […]

شهید مالک اژدر خسروی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خسروی، مالک اژدر: دوم تیر ۱۳۲۲‏، در روستای قوزلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگر بود […]

شهید اباذر خسروی راد

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خسروی راد، اباذر: چهارم مرداد ۱۳۳۵، در روستای قشلاجوق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگر بود […]

شهید جلال خضری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خضری، جلال: هشتم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود […]

شهید حیدر خضری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خضری، حیدر: سوم مرداد ۱۳۴۱‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود […]

شهید محرمعلی خلجی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلجی، محرمعلی: هفتم فروردین ۱۳۴۷‏، در روستای کره‌‏شال از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود […]

شهید محمدعلی خلجی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلجی، محمدعلی: سوم تیر ۱۳۳۹‏، در روستای خلج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عین الله و مادرش […]

شهید یونس خلجی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلجی، یونس: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای تقی‌کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر بود و […]

شهید باب الله خلجی قیداری

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلجی قیداری، باب الله: یازدهم مرداد ۱۳۴۲‏، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۴‏) کشاورز بود و […]

شهید علی الله خلجی کره شالی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلجی کره‌شالی، علی الله: سوم اردیبهشت ۱۳۴۲‏، در روستای کره شال از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدنقی، […]

شهید حسین خلخالی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلخالی، حسین: یکم اسفند ۱۳۴۷، در روستای نیک‌پی از توای شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرسل، در شرکت راه […]

شهید علی خلخالی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلخالی، علی: نهم اسفند ۱۳۴۲‏، درروستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش […]

شهید فیاض خلخالی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۱۲
خلخالی، فیاض: نهم اسفند ۱۳۴۱‏، در روستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورز بود […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »