حروف الفبایی ن و

شهید رمضان نادرخانی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ‏، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش هدایت و مادرش یاخچی خانم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم شهریور۱۳۶۶ ‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به […]

شهید سیروس نادری

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادری، سیروس: هفتم بهمن ۱۳۴۶ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرثی فیروز، در نیروی انتظامی کار می کرد و مادرش بهجت نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفتم شهریور ۱۳۶۷، با سمت مسئول واحد تدارکات در اسلام آباد غرب توسط […]

شهید عبدالله نادری

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادری، عبدالله: پنجم فروردین ۱۳۴۴ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲ ‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر […]

شهید مسعود نادری فرد

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادری فرد، مسعود ‏: سی دی ١٣۴٧، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزمحلی و مادرش شهربانو نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم خرداد ۱۳۶۷‏، در نفت شهر بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. پیکر او در مزار […]

شهید صفت الله نادمی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادمی، صفت الله: هشتم فروردین ۱۳۵۰ ‏، در روستای قره ناسی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حاج نظرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش جمیله نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید […]

شهید عزیزالله نادی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادی، عزیزالله: هفتم مهر ۱۳۴۴ ‏، در روستا ی شورآب از توابع شهرستان خد ابنده به دنیا آمد. پدرش عین الهی، کشاورزی می کرد و مادرش حمیده نام داشت. تا اول ابتدایی درس خواند. کشاورز و کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ١٣۶٢ ‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت […]

شهید محب الله نادی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادی، محب الله: دهم تیر ١٣۴٨ ‏، در روستا ی ینگجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت الهی، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره و […]

شهید محمد نادی شورابی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نادی شورابی، محمد: یکم دی ١٣۴۴ ‏، در روستای شوراب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قدرت، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا دوم ابتد ایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در […]

شهید محمود ناصحی منفرد

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ناصحی منفرد، محمود: دوم مرداد ۱۳۴۶ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کارگر بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درسی خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در بمباران شیمیایی […]

شهید غلامحسین ناصراحمدی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ناصر احمدی، غلامحسین: دوم خرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستای مهرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صادق، کارگر شرکت راه آهن بود و مادرش حکیمه نام داشمت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت مسئول طرح و عملیات در […]

شهید سید جلال ناصری

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ناصری، سید جلال: دوازدهم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم، کارگری می کرد و مادرش اقدس نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰ ‏، در شوش بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در […]

شهید فرید ناصری

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ناصری، فرید: پانزدهم فروردین۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یحیی، کارمند کارخانه دخانیات بود و مادرش صدیقه نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی و معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار […]

شهید حسن ناودل

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ناودل، حسن: بیست و نهم مهر ۱۳۲۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، در آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش لیلا (فوت ۱۳۵۰‏) نام داشت. تا پایاذ دوره کاردانی درمی خواند. معلم بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم […]

شهید اکبر نبات چیان

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نبات چیان، اکبر: نوزدهم دی ۱۳۴۰، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسداالله، راننده بود و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۰ ‏، در مریوان هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید. اثری از […]

شهید عباس نباتچیان

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نبات چیان، عباس: پنجم خرداد ۱۳۴۶ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرالله، بازاری بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۷ ‏، در قلاویزان دچار سانحه رانندگی شد و […]

شهید ابراهیم نباتی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نباتی، ابراهیم: دوم فروردین ۱۳۵۰ ‏، در شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، در شرکت نفت کار می کرد و مادرش اختر نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۶، در ماووت عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. […]

شهید محرمعلی نبی لو منفرد

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نبی لو منفرد، محرمعلی: یکم اسفند۱۳۴۷ در روستای آهک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سرباز ارتش بود. نوزدهم دی ۱۳۶۹، با سمت تخریب چی در کله قندی بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به سر […]

شهید محمد حسین نجاتی

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۶
نجاتی، محمد حسین: دهم دی ۱۳۳۹ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفر و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم مهر ۱۳۶۰‏، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در مزار پایین […]
عنوان ۱ از ۱۱۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »