دسته: حروف الفبایی ن و

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۴
٢٧٩۵) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
٢۶۴۵)نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش هدایت […]