دسته: حروف الفبایی ف ق

شهید عشقعلی فیوجی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۲
 فیوجی ، عشقعلی: پنجم مرداد ۱۳۴۶ در زنجان به دنیا آمد. پدرش باباخان و مادرش نازنین نام داشت. بیست و یکم دی ماه ۱۳۶۵ به شهادت رسید.

شهید صفرعلی فیض بیگدلی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۲
فیض بیگدلی، صفرعلی: یکم آبان ۱۳۰۹ در خدابنده به دنیا آمد. پدرش رحیم و مادرش رخشنده نام داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ در جزیره مجنون مفقود الاثر شد.

شهید سلطانعلی فرهادی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۲
فرهادی، سلطانعلی: نهم آذر ۱۳۲۶ ، در زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی و مادرش طیبه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم بهمن ۱۳۶۵ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در اسلامشهر تهران واقع است.

شهید محمدرضا فخرایی همدانی

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۲
فخرائی همدانی، محمدرضا: دوم فروردین ۱۳۴۰، در زنجان به دنیا آمد. پدرش یحیی و مادرش نرگس نام داشت. به عنوان سرباز در جبهه حضور یافت. هجدهم آذر ۱۳۶۰ ، در گیلانغرب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسیدمزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید علیرضا فخاریه

 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۲
فخاریه، علیرضا: پنجم دی ۱۳۴۴، در زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش راحله نام داشت. درس خواند و در رشته اقتصاد دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آذر ۱۳۶۵ ، در فکه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در امامزاده محمد کرج واقع […]

شهید محمود فتحی

 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳
فتحی ، محمود: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۴، در زنجان به دنیا آمد. پدرش هاشم و مادرش و جیهه نام داشت.بیست ویکم دی ۱۳۶۶ ،دردهلران دشت بیات برا اثر اصابت ترکش به شهادت رسید مزار او در امامزاده عقل (ع) واقع است.

شهید یدالله فاطمی

 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳
فاطمی، یدالله:نهم آبان ۱۳۴۰ ، در روستای کرسف از توابع خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش سکینه نام داشت. چهاردهم دی ۱۳۶۰، به شهادت رسید.

شهید حیدر فتحی پور

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۴‏، در بمباران هوایی بانه بر […]

شهید حسین فاتحی نژاد

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فاتحی نژاد، حسین: دهم اسفند ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میکاییل و مادرش زینب نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش […]

شهید سیدساعد فتاحی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتاحی، سید ساعد: بیست و دوم آذر ۱۳۴۳‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، فرهنگی بود و مادرش بدری نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران هوایی پیرانشهر بر اثر اصابت ترکش به […]

شهید اسماعیل فتح اللهی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتح اللهی، اسماعیل: پنجم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورز بود و مادرش بهجت نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم فروردین ۱۳۶۷‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای […]

شهید محمدباقر فتح اللهی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتح اللهی، محمدباقر: بیست و نهم بهمن ۱۳۴۱‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت.  در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه براثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار […]

شهید محمدرضا فتح اللهی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتح اللهی، محمدرضا: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، فرش فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۴‏، در دراو کرمانشاه توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید اصغر فتحعلی بیگلو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحعلی بیگلو، اصغر: دوم فروردین ۱۳۳۷، ‏در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش عصمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰‏، در چزابه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای […]

شهید رمضان فتحعلی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحعلی لو، رمضان: سوم فروردین ۱۳۳۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، در سازمان تربیت بدنی کار می کرد و مادرش مقبوله نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آبان ۱۳۵۹‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار […]

شهید اژدر فتحی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، اژدر: هفتم مرداد ۱۳۴۴‏، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یقینعلی و مادرش حمیده نام داشت. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار […]

شهید اسماعیل فتحی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، اسماعیل: بیست و سوم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای خاتون کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش سیمین زر (فوت ۱۳۵۰‏) نام داشت. سال ١٣۴١ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت […]

شهید بهمن فتحی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، بهمن: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای زماین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله و مادرش فاطمه نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۷‏، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
عنوان ۱ از ۱۰۱۲۳۴۵ » ...آخر »