حروف الفبایی ف ق

شهید حیدر فتحی پور

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۴‏، در بمباران هوایی بانه بر […]

شهید حسین فاتحی نژاد

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فاتحی نژاد، حسین: دهم اسفند ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میکاییل و مادرش زینب نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش […]

شهید سیدساعد فتاحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتاحی، سید ساعد: بیست و دوم آذر ۱۳۴۳‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، فرهنگی بود و مادرش بدری نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران هوایی پیرانشهر بر اثر اصابت ترکش به […]

شهید اسماعیل فتح اللهی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتح اللهی، اسماعیل: پنجم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورز بود و مادرش بهجت نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم فروردین ۱۳۶۷‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای […]

شهید محمدباقر فتح اللهی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتح اللهی، محمدباقر: بیست و نهم بهمن ۱۳۴۱‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت.  در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه براثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار […]

شهید محمدرضا فتح اللهی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتح اللهی، محمدرضا: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، فرش فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۴‏، در دراو کرمانشاه توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید اصغر فتحعلی بیگلو

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحعلی بیگلو، اصغر: دوم فروردین ۱۳۳۷، ‏در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش عصمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰‏، در چزابه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای […]

شهید رمضان فتحعلی لو

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحعلی لو، رمضان: سوم فروردین ۱۳۳۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، در سازمان تربیت بدنی کار می کرد و مادرش مقبوله نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آبان ۱۳۵۹‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار […]

شهید اژدر فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، اژدر: هفتم مرداد ۱۳۴۴‏، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یقینعلی و مادرش حمیده نام داشت. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار […]

شهید اسماعیل فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، اسماعیل: بیست و سوم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای خاتون کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش سیمین زر (فوت ۱۳۵۰‏) نام داشت. سال ١٣۴١ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت […]

شهید بهمن فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، بهمن: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای زماین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله و مادرش فاطمه نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۷‏، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید محمدرضا فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، محمدرضا: بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۳۷‏، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش شهربانو نام داشت. ازدواج کرد وصاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفدهم شهریور ۱۳۶۱‏، با سمت فرمانده گردان در ‏سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب […]

شهید غلامرضا فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، غلامرضا: یکم شهریور ۱۳۴۹‏، در روستای گلابرسفلا از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارگری می کرد و مادرش قمری نام داشت. به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها […]

شهید محراب فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، محراب: بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در روستای خاتون کندی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش امام وردی، کشاورز بود و مادرش عذرا نام داشت. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۲‏، در ابوقریب هنگام درگیری با […]

شهید مصطفی فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، مصطفی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در روستای حسن ابدال از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش مرضیه نام داشت. کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید نادر فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، نادر: پنجم مرداد ۱۳۴۴‏، در روستای تازه کند از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدکریم، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت.او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۶۵‏، با سمت امدادگر در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار […]

شهید یوسف فتحی

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی، یوسف: سیزدهم تیر ۱۳۴۸‏، در روستای شیوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یونسعلی و مادرش گل قز نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۷‏، در شیلر کردستان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان […]

شهید سید عبدالصمد فتحی ابهری

  • ۱۴۰۰-۰۳-۳۱
فتحی ابهری، سید عبدالصمد: بیستم بهمن ۱۳۳۴، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدهاشم و مادرش طیبه نام داشت. استوار یک ارتش بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در نهرعنبر به اسارت نیروهای عراقی درآمد و بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۸‏، پیکر […]
عنوان ۱ از ۸۱۲۳۴۵ » ...آخر »