دسته: حروف الفبایی ف ق

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ق

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۸۹۹) قادری، فرضعلی: یکم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای قره آقاجلو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش عینعلی و […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ف

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۳
۱۸۵۴) فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، […]