دسته: حروف الفبایی ع غ

شهید علیرضا عابدی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدی، علیرضا: یازدهم خرداد ۱۳۵۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش گل عنبر نام داشت. دانش آموز سوم ابتدایی بود. هشتم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است.

شهید ناصر عابدی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدی، ناصر: نوزدهم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای ساوجبلاخ از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اکبر، در ارتش کار می کرد و مادرش مارال نام داشت.به عنوان مهناو دوم ارتش در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. بیست و ششم مهر ۱۳۵۹‏، با سمت پزشکیار در اروندرود به […]

شهید خیامعلی عابدینی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدینی، خیامعلی: یازدهم آبان ۱۳۳۱‏، در روستای قوهجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نجاتعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. به عنوان استوار یکم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مهر ۱۳۶۲‏، با سمت فرمانده تانک در مهران توسط نیروهای […]

شهید شکرالله عابدینی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدینی، شکرالله: بیستم خرداد ۱۳۳۱، درروستای قوهجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علیجان (فوت ۱۳۶۰‏) کشاورز بود و مادرش قیزقید نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان ستوان یکم ارتش درجبهه حضور یافت. بیست […]

شهید عمران عابدینی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدینی، عمران: بیست و پنجم اسفند ۱۳۴۵‏، در روستای دواسب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مالک اژدر، کشاورز بود و مادرش حدیقه نام داشت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفتم مهر ۱۳۶۵‏، در نوسود توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. […]

شهید فتح الله عابدینی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدینی، فتح الله: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در روستای هشترود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش سکینه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم خرداد ۱۳۶۱‏، با سمت خدمه آتشبار در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش […]

شهید فضل الله عابدینی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عابدینی، فضل الله: پانزدهم آذر ۱۳۳۸، درروستای قوهجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. دانشجوی دوره دکترا در رشته داروسازی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آبان ۱۳۵۹‏، در سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او […]

شهید حکمعلی عاشری

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عاشری، حکمعلی: یکم مرداد ۱۳۴۴‏، درروستای سرخه دیزج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش زیادعلی، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در سومار بر اثر انفجار سهوی نارنجک و اصابت ترکش آن به گردن، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای […]

شهید علی عاشری

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عاشری، علی: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ایوب، کارخانه کبریت سازی داشت و مادرش نازخانم نامیده می شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در جاده اهواز _ خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. پیکر او را در […]

شهید محمدعلی عاشوری

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عاشوری، محمدعلی: هفتم آذر ۱۳۳۷‏، در روستای سرخه دیزج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش گلشن (فوت ۱۳۴۶‏) نام داشت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر […]

شهید قیدارعلی عاشوری پسکوهانی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عاشوری پسکوهانی، قیدارعلی: پنجم تیر ۱۳۴۶‏، در روستای پسکوهان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۷‏، در فاو عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

شهید آیت الله عالمی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عالمی، آیت الله: سوم خرداد ۱۳۳۹‏، در روستای اوغول بی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شاطرعلی، کشاورز بود و مادرش گل خانم نام داشت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر ۱۳۶۷‏، در سکانیان […]

شهید سالار عالمی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عالمی، سالار: یکم فروردین ۱۳۳۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش بتول نام داشت. کارمند جهادسازندگی و تعمیرکار خودرو بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی جهادسازندگی در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰‏، در محور آبادان _ ماشه بر اثر اصابت ترکش و ضربه مغزی […]

شهید نظامعلی عالمی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عالمی، نظامعلی: دوم مهر ۱۳۴۳‏، در روستای اغلبیک علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش سکینه نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم مرداد ۱۳۶۴‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به دست و سوختگی، شهید شد. پیکرش را در […]

شهید یحیی عالمی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عالمی، یحیی: دوم مهر ۱۳۴۳‏، در روستای اغلیبک علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورزی می کرد و مادرش طوبا نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید ایرج عبادتی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عبادتی، ایرج: بیست و سوم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، خیاط بود و مادرش فروغ نام داشت. هشتم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است.

شهید جواد عبادی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عبادی، جواد: چهارم آذر ۱۳۴۳‏، در روستای باغ کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورز بود و مادرش صفیه نام داشت.  ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به […]

شهید صمد عبادی

 • ۱۴۰۰-۰۴-۰۸
عبادی، صمد: دوم اسفند ۱۳۳۷، در روستای چیر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش مریم نام داشت. سرپاسبان دوم شهربانی بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بیست و دوم آبان ۱۳۵۹‏، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در امامزاده سیدابراهیم شهرستان زادگاهش واقع […]
عنوان ۱ از ۱۱۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »