دسته: حروف الفبایی ص ط

شهید اصلان صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، اصلان: سوم مرداد ۱۳۴۶‏، در روستای قره تپه از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله و مادرش خاور نام داشت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ۱۳۶۷‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه و قلب، شهید شد. مزار او […]

شهید حسین صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، حسین: یکم شهریور ۱۳۵۰‏، در روستای مشمپا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظرعلی، کشاورز بود و مادرش شکرخانم نام داشت.  او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم مهر ۱۳۶۷‏، با سمت مسئول واحد تخریب در کوشک بر اثر انفجار مین به […]

شهید داود صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، داود: دهم دی ۱۳۴۹‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالرزاق، کارگری می کرد و مادرش بتول نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت پیک در اروندرود بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار […]

شهید سید احمد صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، سید احمد: پانزدهم مهر ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرسل و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰‏، با سمت آرپی جی زن در رقابیه بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکر او را در […]

شهید سیدحسین صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، سیدحسین: نهم آبان ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلام، سمسار بود و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش گلوله تانک […]

شهید سید رضا صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، سید رضا: بیست و پنجم خرداد ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدکریم، در شهربانی کار می کرد و مادرش ربابه نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت بی سیم چی در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله […]

شهید سید سجاد صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، سیدسجاد: یکم مهر ۱۳۴۹‏، در روستای مشمپا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سید شفیع، کشاورز بود و مادرش سیده خدابس نام داشت. داراری مدرک دیپلم بود. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم خرداد ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. […]

شهید عباس صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، عباس: بیستم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شیرینعلی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم آبان ۱۳۶۷‏، با سمت راننده […]

شهید محمدحسین صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، محمدحسین: سوم آبان ۱۳۴۲‏، در روستای قلتوق از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش علی حسین، کشاورز بود و مادرش کوکب نام داشت.دارای مدرک دیپلم بود. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم خرداد ۱۳۶۳‏، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید […]

شهید محمدعلی صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، محمدعلی: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورزی می کرد و مادرش شکوفه نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۶‏، در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. 

شهید میکائیل صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، میکاییل: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای قلتوق از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش حمزه علی، کارگر نانوایی بود و مادرش لعیا نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. او نیز نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم خرداد ۱۳۶۷‏، در قلاویزان دچار سانحه رانندگی شد و به […]

شهید نجم الدین صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، نجم الدین: دهم فروردین ۱۳۴۶‏، در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش یحیی، کارمند بنیاد شهید بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گوفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم بهمن ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین […]

شهید یحیی صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، یحیی: دوم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم آبان ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار […]

شهید یدالله صادقی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی، یدالله: دهم اردیبهشت ۱۳۳۷‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ترابعلی و مادرش نجیبه نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. لوله کش بود. دوم فروردین ۱۳۵۷‏، در شهرستان زادگاهش هنگام مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر انفجار نارنجک دست ساز به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان […]

شهید روح الله صادقی جهانی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی جهانی، روح الله: سوم آذر ۱۳۴۲‏، در روستای حسن آباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، کارمند فرمانداری بود و مادرش اکرم نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش […]

شهید علی اکبر صادقی سرخه دیزجی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۷
صادقی سرخه دیزجی، علی اکبر: یکم شهریور ۱۳۴۷‏، در روستای سرخه دیزج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش زیدالله (فوت ۱۳۵۰‏) کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم آبان ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر […]

شهید اکبر صالحی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۶
صالحی، اکبر: یازدهم آذر ۱۳۳۳‏، در روستای چاثین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نصرت الله و مادرش لاله زار نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند بیمارستان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مهر ۱۳۶۱‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید جعفر صالحی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۲۶
صالحی، جعفر: بیست و چهارم آبان ۱۳۴۰‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سلیمان، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. دارای مدرک دیپلم بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۲‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش […]
عنوان ۱ از ۷۱۲۳۴۵ » ...آخر »