دسته: حروف الفبایی س ش

شهید حسین سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، حسین: دوم آذر ۱۳۵۰‏، در روستای گوزل دره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش مینا نام داشت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم بهمن ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در گلزار شهدای زادگاهش […]

شهید حسین سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، حسین: دوم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای قلعه جوغ سیاه منصور از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عباس، نانوا بود و مادرش سکینه نام داشت. او نیز نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در […]

شهید عظمت سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، عظمت: یکم تیر ۱۳۴۵‏، در روستای تقی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش مخدره نام داشت. از سوی بسیج در حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی چی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به […]

شهید علی الله سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، علی الله: بیست و یکم آذر ۱۳۴۷، در روستای کبوترک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله و مادرش جمیله نام داشت. پاسدار بود. سال ۱۳۶۸ ‏ازدواج کرد. هشتم خرداد ۱۳۶۹‏، با سمت معاون فرمانده واحد تخریب در بانه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکر او را در مزار […]

شهید مالک اژدر سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، مالک اژدر: سوم خرداد ۱۳۴۵، در روستای انگوران از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، نجار بود و مادرش لالاعذرا نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مهر ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم اردیبهشت ١٣٧٧ […]

شهید محمدآقا سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، محمدآقا: دهم بهمن ١٣١٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف (فوت ۱۳۵۵‏) کشاورز بود و مادرش سریه (فوت ۱۳۴۹‏) نام داشت. خیاط بود. سال ۱۳۳۲ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم آذر ۱۳۵۹‏، در آبادان بر اثر […]

شهید عبدالله سلیمی ویری

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی ویری، عبدالله: بیستم فروردین ۱۳۳۸، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اثبات الله (فوت ۱۳۶۲‏) کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به […]

شهید جمال سلیمی توپقرا

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی توپقرا، جمال: یکم بهمن ۱۳۶۶‏، در روستای توپقرا از توابع شهرستان خدابنده دیده به جهان گشود. پدرش جلال، کشاورز بود و مادرش سریه نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیست و ششم خرداد ۱۳۸۷‏، در روستای میرآباد سردشت توسط نیروهای حزب پژاک بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او […]

شهید صادق سنمار

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سنمار، صادق: بیستم بهمن ۱۳۲۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، قندریز بود و مادرش سیده عصمت نام داشت. سال ۱۳۵۱‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان ۱۳۵۹‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به […]

شهید معرفت سودی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سودی، معرفت: دوازدهم شهریور ۱۳۴۶، در روستای آمنه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش گل گز نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم شهریور ۱۳۶۶‏، در بانه توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین […]

شهید منصور سودی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سودی، منصور: دهم اردیبهثت ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتحعلی، کارگر کارخانه بود و مادرش صدیقه نام داشت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶‏، با سمت مسئول واحد اطلاعات -عملیات در ابوالفتح عراق به شهادت رسید. اثری […]

شهید حسینعلی سهابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهابی، حسینعلی: نهم شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای پشتوک از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدباقر و مادرش حبیبه نام داشت. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید اباصلت سهرابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهرابی، اباصلت: هجدهم خرداد ۱۳۲۲‏، در روستای شیخ جابر از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش اسمعلی و مادرش لیلان نام داشت. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۴۶ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. چهاردهم آذر ۱۳۵۷‏، در زنجان هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در […]

شهید ابراهیم سهرابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهرابی، ابراهیم: دوم مرداد ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، فروشنده دوره گرد بود و مادرش نجیبه نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. شانزدهم مرداد۱۳۷۱‏، در سر قشلاق سنندج هنگام رزمایش غرق و شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

شهید صفی الله سهرابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهرابی، صفی الله: دوم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای تقی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش نورنسا، نام داشت. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم بهمن ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش […]

شهید عباس سهرابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهرابی، عباس: دوم شهریور ۱۳۴۰‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی و مادرش نرگس نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. چهاردهم آذر ۱۳۵۷‏، در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.

شهید علیرضا سهرابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهرابی، علیرضا: هشتم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در روستای شیخ جابر از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۴‏، در کوشک بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش […]

شهید محمود سهرابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سهرابی، محمود: دوم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۴۸‏) و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵‏، با سمت معاون گروهان غواصی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار […]
عنوان ۵ از ۱۳« اولین...«۳۴۵۶۷ » ۱۰...آخر »