دسته: حروف الفبایی س ش

شهید اسرافیل سلمان لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلمان لو، اسرافیل: سی ام شهریور ۱۳۵۰‏، در روستای آقزوج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله، کشاورزی می کرد و مادرش نرگس نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان […]

شهید جعفر سلمان مهاجر

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلمان مهاجر، جعفر: ششم خرداد ۱۳۴۸‏، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش صادق و مادرش خوشقدم نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته مدیریت نظامی درس خواند. سرگرد ارتش بود. ازدواج کرد. سی ام اردیبهشت ١٣٨١ ‏، به عنوان خلبان در فرودگاه اصفهان هنگام رزمایش دچار سانحه هوایی شد و به شهادت […]

شهید رحیم سلمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلمانی، رحیم: دوم شهریور ۱۳۴۴‏، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، پیرایشگر بود و مادرش رقیه نام داشت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم آذر ۱۳۶۴‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید رحمان سلمانی راد

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلمانی راد، رحمان: ششم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورز بود و مادرش قدمخیرخانم نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم فروردین ۱۳۶۶‏، در حاج عمران عراق بر اثر ریزش بهمن به شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای شهرستان خرمدره به خاک سپرده شد.

شهید جواد سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، جواد: سی ام اردیبهشت ۱۳۴۲‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و شکم، شهید شد. پیکرش را در […]

شهید حبیب الله سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، حبیب الله: دوم آذر ۱۳۴۶‏، درروستای توزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نجاتعلی، کشاورز بود و مادرش گل افروز (فوت ۱۳۶۰‏) نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به کتف، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

شهید رضا سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، رضا: سی ام شهریور ۱۳۴۹‏، در روستای توزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نورالله، کشاورز بود و مادرش نفیسه نام داشت. او نیزکشاورز بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به کمر و کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید روح الله سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، روح الله: بیستم آبان ۱۳۴۲‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله، کارگر بود و مادرش کبرا نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در پیرانشهر هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او […]

شهید سلیمان سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، سلیمان: یکم فروردین ۱۳۳۲، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباسعلی و مادرش حدیقه نام داشت.  سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در […]

شهید صدقعلی سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، صدقعلی: پنجم آذر ۱۳۱۴‏، در روستای قریه رزق از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب علی و مادرش گل ناز نام داشت. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید […]

شهید علی اکبر سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، علی اکبر: پنجم اسفند۱۳۳۹‏، در روستای مروارید از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رضا و مادرش شکوفه نام داشت.کاشیکار بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت […]

شهید علی حسین سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، علی حسین: سوم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش فضیه نام داشت. سال ١٣۶٢ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مهر ۱۳۶۳‏، در اهواز بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. […]

شهید قنبرعلی سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، قنبرعلی: سوم تیر ۱۳۳۸‏، در روستای خرمدره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفی الله و مادرش طیبه نام داشت. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ۱۳۶۲‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله […]

شهید ولی الله سلیمانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی، ولی الله: بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۳۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عربعلی، کارگر اداره برق بود و مادرش رقیه نام داشت. کارگر کارخانه بود. سال ١٣۵٩ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ۱۳۶۲‏، در اهواز بر […]

شهید رضا سلیمانی ابهری

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی ابهری، رضا: بیست و هشتم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نبی الله، در آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش بهجت نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق بر اثر اصابت […]

شهید عبدالرضا سلیمانی اقدم

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلیمانی اقدم، عبدالرضا: سی و یکم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش زینب نام داشت. تعمیرکار لوازم صوتی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم مرداد ۱۳۶۷‏، در ابوقویب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. پیکر او را […]

شهید آگل سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، آگل: پنجم آبان ۱۳۳۲ ‏، در شهرستان لاهیجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسن و مادرش شاه خانم نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته الکترونیک درس خواند. استوار دوم ارتش بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در چزابه بر اثر اصابت ترکش به سر، […]

شهید جواد سلیمی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۹
سلیمی، جواد: سوم اسفند ۱۳۳۵، در روستای گوزلدره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عطوف علی (فوت ۱۳۶۶‏) و مادرش زهرا نام داشت.  پاسدار بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. ششم مرداد ۱۳۶۷‏، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. […]
عنوان ۴ از ۱۳« اولین...«۲۳۴۵۶ » ۱۰...آخر »