دسته: حروف الفبایی س ش

شهید جلیل سعادتی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سعادتی، جلیل: یکم تیر ۱۳۴۵‏، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش رضاعلی، کشاورزی می کرد و مادرش محبوبه نام داشت.راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اسمت.

شهید لطف الله سعادتی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سعادتی، لطف الله: یکم فروردین ۱۳۲۸‏، در روستای کناوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش عجب نسا نام داشت. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید […]

شهید محمدعلی سعیدلو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سعیدلو، محمدعلی: دوم شهریور ۱۳۴۰‏، در روستای ینگی کند سادات از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمدد. پدرش عسگرعلی، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم خرداد ۱۳۶۲‏، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر […]

شهید حبیب سعیدی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سعیدی، حبیب: پانزدهم مهر ۱۳۰۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش نسا نام داشت. آهنگر و جوشکار بود. سال ۱۳۳۹ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دختر شد. بیست و نهم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای […]

شهید حبیب الله سعیدی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سعیدی، حبیب الله: سوم فروردین ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی و مادرش شکوفه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۵۹‏، در سنندج هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین […]

شهید رسول سعیدی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سعیدی، رسول: هفتم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای ساریجالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کارگر بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج به جبهه رفت. هفتم اسفند ۱۳۶۴‏، در فاو عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود وی در […]

شهید عبدالله سقایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سقایی، عبدالله: نهم شهریور ۱۳۴۴‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یدالله، فروشنده بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱ ‏، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها […]

شهید جوادعلی سلامی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلامی، جوادعلی: شانزدهم آبان ۱۳۴۱‏، در روستای بلند پرچین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نصرالله، خدمه بیمارستان بود و مادرش جمیله نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش را در گلزار […]

شهید رستم سلطان محمدی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطان محمدی، رستم: نهم خرداد ۱۳۴۱‏، در روستای قشلاجوق علیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۳‏، در سرو توسط گروه های ضدانقلاب بر […]

شهید بهمن سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، بهمن: سی ام آذر ۱۳۳۷، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سیاوش و مادرش فاطمه نام داشت. استوار دوم ارتش بود. نهم آبان ۱۳۶۰‏، در بستان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در امامزاده سیدابراهیم شهرستان زنجان به خاک سپرده شد. برادرش ساسان نیز به شهادت رسیده […]

شهید توکل سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، توکل: یکم اردیبهشت۱۳۴۸‏، در روستای بیرونده از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش اثمر نام داشت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز وظیفه در ارتش خدمت می کرد. بیست و چهارم دی۱۳۷۰‏، در سرپل ذهاب دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکر او را […]

شهید جبار سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، جبار: دوم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای نجی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش نبوت (فوت ۱۳۶۲‏) نام داشت. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷‏، در فکه بر اثر اصابت گلوله به شکم و پا، شهید شد. پیکرش را در مزار […]

شهید حاج علی سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، حاج علی: دوم آبان ۱۳۴۰‏، در روستای والارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش عالیه نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم اردیبهشت ۱۳۶۴، در محور اهواز- خرمشهر دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک […]

شهید حشمت الله سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، حشمت الله: سی ام فروردین ۱۳۲۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش قیصر نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در دانشکده افسری درس خواند. به ارتش پیوست. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرگرد ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۰‏، در محور بندر […]

شهید داود سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، داود: یکم مهر ١٣۴٧ ‏، در روستای والارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کارگری می کرد و مادرش آراسته نام داشت. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان […]

شهید ساسان سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، ساسان: دهم دی ۱۳۴۳‏، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سیاوش و مادرش فاطمه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم فروردین ۱۳۶۱‏، در محور بندر ماهشهر- بستان به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣۶٨ ‏پس از تفحص در […]

شهید غلامحسن سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، غلامحسن: دوم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای والارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش انعام علی و مادرش مطهره نام داشت. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم شهریور ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکرش در مزار […]

شهید فرهاد سلطانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۳۰
سلطانی، فرهاد: نهم تیر ۱۳۴۹‏، در روستای قشلاجوق سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسن (فوت ۱۳۶۵‏) و مادرش بتول نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک […]
عنوان ۳ از ۱۳«۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »