دسته: حروف الفبایی د ذ ر ز ژ

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ز ژ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۳۳۹)زارع، ترکعلی: سوم بهمن ۱۳۴۵‏، در روستای قشلاجوق سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فرضعلی، کشاورز بود […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ر

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۱۷۶) راهپیما، رحمان: دوم شهریور ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب، سرایدار پاساژ بود و مادرش کشور […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ذ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۱۶۹) ذبیحیان، مجید: دوم دی ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، مسگر بود و مادرش حوریه نام […]

فرهنگ اعلام شهدا حرف د

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۱۰۴)داداشی، عزت الله: یکم تیر ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش […]