دسته: حروف الفبایی د ذ ر ز ژ

شهید مجید ذبیحیان

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ذبیحیان، مجید: دوم دی ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، مسگر بود و مادرش حوریه نام داشت. […]

شهید ایوب ذوالفقاری

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ذوالفقاری، ایوب: ششم مرداد ۱۳۴۳‏، در روستای علی سرخ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیف الله، کشاورز […]

شهید سیامک ذوالقدر

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ذوالقدر، سیامک: دوم خرداد ۱۳۳۹‏، در روستای بهرام بیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی و مادرش […]

شهید موسی ذوالقدر

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ذوالقدر، موسی: دهم تیر ۱۳۴۱، در روستای سهرورد از توابع شهرستان زنجان به د‏نیا آمد. پدرش محمدثانی، فروشنده دوره گرد […]

شهید محمد ذوالقدری

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ذوالقدری، محمد: پنجم مهر ۱۳۴۷‏، در روستای گوندره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش کاظم، کشاورزی می کرد […]

شهید جواد ذوالقدریان

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ذوالقدریان، جواد: دهم مرداد ۱۳۴۵‏، در روستای گوندره قیدار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسن (فوت ۱۳۵۶‏) […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ز ژ

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۳۳۹)زارع، ترکعلی: سوم بهمن ۱۳۴۵‏، در روستای قشلاجوق سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فرضعلی، کشاورز بود […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ر

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۱۷۶) راهپیما، رحمان: دوم شهریور ۱۳۴۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب، سرایدار پاساژ بود و مادرش کشور […]

فرهنگ اعلام شهدا حرف د

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۲
۱۱۰۴)داداشی، عزت الله: یکم تیر ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش […]