دسته: حروف الفبایی ت ث ج

شهید اسرافیل تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، اسرافیل: هجدهم خرداد ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه […]

شهید جانعلی تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، جانعلی: بیست و نهم آذر ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نبی الله، کشاورز بود و […]

شهید حسن تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، حسن: شانزدهم مهر۱۳۴۲، در روستای سقرچین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد(فوت ١٣۶٣‏) کشاورز بود […]

شهید حسین تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، حسین: سوم دی۱۳۴۴‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، کشاورز بود […]

شهید سعید تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، سعید: چهارم تیر۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شمس الدین، روحانی بود و مادرش سیده مقدوده […]

شهید فرضعلی تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، فرضعلی: دوم آبان ۱۳۴۳‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش […]

شهید قاسم تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، قاسم: یازدهم آبان ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن رضا، در اداره برق کار می […]

شهید محمدکاظم تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، محمدکاظم: پانزدهم تیر ١٣١٣ ‏، در روستای قاضی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدقاسم […]

شهید مختار تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، مختار: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورزی می […]

شهید منوچهر تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، منوچهر: یکم مهر ۱۳۴۹، درروستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مصطفی قلی، کارگر شرکت […]

شهید ولی الله تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، ولی الله: سوم خرداد ۱۳۴۰، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش […]

شهید یونس علی تقی لو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی لو، یونس علی: ششم آذر ۱۳۲۵، در روستای جشن سرا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نقدعلی […]

شهید ابراهیم تلخابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تلخابی، ابراهیم: دوم مهر ۱۳۳۹‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و […]

شهید محمدرضا تلمخانی کشک آبادی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تلم خانی، کشک آبادی، محمدرضا: یکم تیر ۱۳۳۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کارگر بود و […]

شهید سعید تنها

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
تنها، سعید: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی لاهوتی، سهامدار کارخانه پلاستیک سازی بود و […]

شهید محمدحسین تنها

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
تنها، محمدحسین: بیست و سوم آذر ۱۳۲۱، در روستای حاج آرش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حنیفه […]

شهید زهرا توابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
توابی، زهرا: یکم مهر ۱۳۵۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، شیرینی فروش بود و مادرش فرخنده نام […]

شهید بهروز توانا

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
توانا، بهروز: یکم فروردین ۱۳۵۰، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش روح اله، راننده بود و مادرش لیلا […]
عنوان ۳ از ۱۰«۱۲۳۴۵ » ...آخر »