دسته: حروف الفبایی ت ث ج

شهید اسرافیل تاری قلی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تاری قلی، اسرافیل: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نورعلی(فوت ١٣۵٣‏) کشاورز […]

شهید حسین تبادار

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تبادار، حسین: هفتم اسفند ۱۳۴۶، در روستای آلاچمن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورز بود و […]

شهید حسین تجزیه چی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تجزیه چی، حسین: بیست و چهارم دی ١٣۴٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیرعلی، کمک راننده بود […]

شهید محمدحسین تجلی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تجلی، محمدحسین: چهاردهم خرداد ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کارمند شهرداری بود و مادرش قمرتاج نام […]

شهید غلامرضا تحسینی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تحسینی، غلامرضا: بیست و پنجم فروردین ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم، ساعت ساز بود و مادرش […]

شهید احمد تختی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تختی، احمد: یکم مرداد ۱۳۲۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، لباس فروش بود و مادرش مکرمه نام […]

شهید سیدعلیرضا ترابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ترابی، سیدعلیرضا: یکم اردیبهشت ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداحمد، در بانک کار می کرد و مادرش […]

شهید منصور ترابی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ترابی، منصور: بیست و دوم آبان ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کارگر کارخانه بود و مادرش […]

شهید علی ترخوانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ترخوانی، علی: سوم تیر ۱۳۳۴، در روستای بزوشا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی و مادرش ثمن […]

شهید ابراهیم ترکی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ترکی، ابراهیم: هجدهم مهر ۱۳۴۲، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش آیت الله، بوتیکدار بود و مادرش زرین تاج […]

شهید اردشیر ترکی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ترکی، اردشیر: دوم آبان ۱۳۴۳‏، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرم، کشاورز بود و […]

شهید جعفر ترکی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ترکی، جعفر: دهم بهمن ۱۳۴۴، در روستای نورین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش رحیمه […]

شهید ایرج تقوی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقوی، ایرج: بیست و پنجم دی ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالغفار (فوت ۱۳۴۹) و مادرش سیده […]

شهید حسن تقوی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقوی، حسن: پنجم شهریور ۱۳۱۷، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی و مادرش گلی […]

شهید عابدین تقی بیگلو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی بیگلو، عابدین: هفتم اسفند ۱۳۲۴، در روستای ‏حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تقی و مادرش […]

شهید عطاالله تقی بیگلو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی بیگلو، عطاالله: یکم فروردین ۱۳۳۴، در ‏روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطف الله و […]

شهید ذبیح الله تقی پور

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی بیگی، ذبیح الله: سوم خرداد ۱۳۴۶، درروستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورزی […]

شهید محمدکاظم تقی پور

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تقی پور، محمدکاظم: بیست و نهم آبان ۱۳۳۸در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صادق، در شرکت راه آهن کار […]
عنوان ۲ از ۱۰«۱۲۳۴۵ » ...آخر »