دسته: حروف الفبایی ت ث ج

شهید حیدر حسین‌خانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۲
حسین خانی، حیدر: دوم تیر ١٣۴٣ ‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورزی می کود و نام مادرش اکرام بود. سواد قوآنی داشت. او نیز کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲، در محور سردشت _ بانه توسط نیروهای عراقی […]

شهید حنانی محمود

 • ۱۴۰۰-۰۳-۲۰
حنانی، محمود: هفتم اسفند ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کارمند آموزش و پرورش بود و مادرش زهرا نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

شهید میکاییل حیدری

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
حیدری، میکاییل: پنجم مرداد ۱۳۴۱‏، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش رخشنده ‏نام داشت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۱‏، با سمت راننده آمبولانس در کوشک بر اثر اصابت ترکش به شکم و پهلو، شهید […]

شهید رحیم تاراسی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاراسی، رحیم: سوم اردیبهشت ۱۳۳۲، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و نام مادرش نسا بود. کشاورزی می کرد. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۲، در سنندج هنگام درگیری با گروه های […]

شهید التماسعلی تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، التماسعلی: دوم آذر ۱۳۳۴‏، در روستای حسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حیدرعلی و مادرش حوریه نام داشت. سال۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در […]

شهید ترابعلی تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، ترابعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در روستای اشکچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کارگر شهرداری بود و مادرش صبیحه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳، با سمت معاون فرمانده گردان در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت رسید. […]

شهید حبیب الله تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، حبیب الله: دوم فروردین ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش علی حیدر و مادرش عالیه نام داشت. خیاط بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یازدهم مهر ۱۳۶۲، در سرو ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده […]

شهید حمید تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، حمید: یکم خرداد ۱۳۴۶، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کاظم، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. شاگرد کارگاه چاقوسازی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم شهریور ۱۳۶۳‏، درپایکاه تاژان بانه هنکام درکیری با ضدانقلاب بر ‏اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. […]

شهید داود تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، داود: نوزدهم خرداد ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم (فوت ۱۳۶۵) و مادرش خدیجه نام داشت. خطاط بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم مرداد ۱۳۶۷‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پیشانی، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

شهید ذبیح الله تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، ذبیح الله: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتحعلی و مادرش فاطمه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۱ در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و هشتم بهمن ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در مزار […]

شهید رحمان تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، رحمان: دهم شهریور ۱۳۲۹، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفعلی و مادرش گل محنبر نام داشت. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم اسفند ۱۳۵۹، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به […]

شهید عزیز تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، عزیز: دوم خرداد ۱۳۴۷، درروستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عینعلی و مادرش زهرا نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد.

شهید فرهاد تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، فرهاد‏: بیستم تیر ۱۳۴۲، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش صبیحه نام داشت. چاقوساز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک […]

شهید محمدعلی تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، محمدعلی: سوم خرداد ۱۳۳۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی و مادرش زینب نام داشت. از سوی سازمان هلال احمر در جبهه حضور یافت. نهم مرداد ۱۳۶۳‏، دربوکان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

شهید محمود تاران

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران، محمود: نهم مرداد ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی و مادرش نرگس نام داشت. راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

شهید جعفر تاران راد

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۸
تاران راد، جعفر: یکم شهریور ۱۳۴۳، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مقبوله نام داشت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم شهریور ۱۳۶۲ در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده […]

شهید مجتبی تارانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تارانی، مجتبی: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار […]

شهید حمدالله تاره

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۷
تاره، حمدالله: دهم فروردین ۱۳۱۸، در روستای محسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش صغرا نام داشت. سال ۱۳۴۶ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم دی ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر […]
عنوان ۱ از ۱۰۱۲۳۴۵ » ...آخر »