دسته: حروف الفبایی ب پ

شهید جمال بابابیگلو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
بابا بیگلو، جمال: چهارم فروردین ١٣٣٠‏، در ‏شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر و مادرش عذرا نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

شهید احمد باباجمادی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
باباجمادی، احمد: یکم بهمن ۱۳۴۲‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در حاج عمران عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش […]

شهید حسن باباخانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
باباخانی، حسن: یازدهم شهریور۱۳۴۲‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش ملکه نام داشت.  سال۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم شهریور ۱۳۶۷، در دیواندره ‏هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و غرق شدن […]

شهید روشنعلی باباخانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
باباخانی، روشنعلی: هفتم خرداد ۱۳۴۶، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش منور نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ پس از تفحص در […]

شهید لطفعلی باباخانی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
باباخانی، لطفعلی: نهم اسفند ۱۳۳۹‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محبعلی و مادرش راضیه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان […]

شهید نجفعلی بابازاده

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۳
بابازاده، نجفعلی: پنجم خرداد ۱۳۵۹، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. سیزدهم اردیبهشت ١٣٧٩ ‏، در میمک بر اثر اصابت سهوی گلوله […]

شهید سعید بابایی قزوینی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی قزوینی، سعید: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوطالب و مادرش لعیا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و پا، شهید شد. مدفن […]

شهید رمضانعلی بابالو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابالو، رمضانعلی: دوم خرداد ۱۳۵۰، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فرمانعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. پاسدار وظیفه بود. نهم اردیبهشت ۱۳۶۸، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید فیاض بابالو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابالو، فیاض: یکم فروردین۱۳۵۱‏، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده دنیا آمد. پدرش اباذر (فوت۱۳۵۴‏) کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵‏، در مریوان بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید محمد موسی بابالو

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابالو، محمدموسی: دوم تیر ۱۳۴۶، در روستای دندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش الله وردی، کشاورز بود و مادرش لاچین نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم تیر۱۳۶۶‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی براثراصابت ترکش وگلوله به سر، پا و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش […]

شهید صفرعلی بابالویی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابالویی، صفرعلی: دهم آذر ۱۳۳۷‏، در روستای دندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی (فوت ۱۳۵۲) و مادرش خورده نام داشت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا و دست، شهید […]

شهید جلال بابامرادی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابامرادی، جلال: سوم بهمن ۱۳۴۲، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حبیب الله و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵در فکه زیر چرخ های تانک ماند و به شهادت رسید. مزار او […]

شهید اسماعیل بابایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی، اسماعیل: یازدهم مرداد۱۳۴۰، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورزی می کرد و مادرش سعادت نام داشت. او نیز کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۱، در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش […]

شهید اصغر بابایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی، اصغر: یکم تیر ١٣۴۴، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش مهریه نام داشت.از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از […]

شهید اکبر بابایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی، اکبر: بیست و دوم دی ۱۳۴۳‏، در روستای خرمال آباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش قمری نام داشت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به […]

شهید بهرامعلی بابایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی، بهرامعلی: بیستم فروردین ۱٣٢٨ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش سلطنت نام داشت. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به […]

شهید پیرمحمد بابایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی، پیرمحمد: نهم اسفند ۱۳۴۶، در روستای پشتوک از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یونس، کشاورز بود و مادرش ریحان نام داشت. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یکم تیر۱۳۶۶‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید […]

شهید حسین بابایی

 • ۱۴۰۰-۰۳-۱۲
بابایی، حسین: یکم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شاه علی، کارگر بود و مادرش گلناز نام داشت. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳‏، با سمت فرمانده گروهان در شرق بصره عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا […]
عنوان ۱ از ۱۶۱۲۳۴۵ » ۱۰...آخر »