دسته: حروف الفبایی ب پ

شهید علی بیانلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیانلو، علی: پانزدهم آبان ۱۳۳۲، در شهرستان ری به دنیا آمد. پدرش نادعلی، کشاورز بود و مادرش لیلا نام داشت. […]

شهید ناصر بیانلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیانلو، ناصر: دوازدهم آبان ۱۳۴۰، در روستای قلقانی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش آسیه […]

شهید غلامرضا بیاور

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیاور، غلامرضا: دوازدهم مرداد ۱۳۴۸‏، درشهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش سلمان، کارگر بود و مادرش مقدس نام داشت. تا […]

شهید اباصلت بیرامی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیرامی، اباصلت: چهارم آبان ۱۳۴۲‏، در روستای اغولبیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فراست […]

شهید اسکندر بیستونی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیستونی، اسکندر: دوم فروردین۱۳۴۴‏، در روستای حلب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدصادق، کشاورز بود و مادرش […]

شهید ذبیح الله بیسوده

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیسوده، ذبیح الله: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود […]

شهید عزت الله بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگ آبادی، عزت الله: بیست و یکم بهمن ۱۳۴۶، ‏در روستای بلند پرچین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا […]

شهید برجعلی بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، برجعلی: پنجم خرداد ۱۳۴۸‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود […]

شهید حکمعلی بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، حکمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۶ ‏، در ‏روستای قجور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شکرالله، کشاورز بود […]

شهید رشید بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، رشید: بیستم آبان ۱۳۳۳‏، در روستای محمدخلج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالعلام و مادرش مختومه […]

شهید علی اوسط بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، علی اوسط: دوم تیر ۱۳۴۱‏، در روستای کهلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش براتعلی، کشاورز بود […]

شهید قاسمعلی بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، قاسمعلی: بیستم اسفند ۱۳۳۷، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود […]

شهید محمدحسین بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، محمدحسین: یکم خرداد ۱۳۴۰، در روستای زرین رود از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود […]

شهید محمدرضا بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، محمدرضا: یکم شهریور ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کارگر بود و مادرش زبیده نام داشت. […]

شهید محمدعلی بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
  بیگدلو، محمدعلی: پنجم آذر ۱۳۰۸، در روستای ‏محمدخلج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود […]

شهید ملکعلی بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، ملکعلی: در روستای ‏آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورز بود و مادرش قدم خیر […]

شهید یعقوبعلی بیگدلو

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلو، یعقوبعلی: یکم خرداد ۱۳۳۵‏، در روستای ‏آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورز بود و […]

شهید ابراهیم بیگدلی

 • ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
بیگدلی، ابراهیم: دوم آذر ۱۳۴۴‏، در روستای ‏زرین رود از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود […]
عنوان ۱ از ۷۱۲۳۴۵ » ...آخر »