حروف الفبایی الف

شهید ابولفضل آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمجید، در سازمان آب خیزداری کار می کرد و مادرش گلشن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. حسابدار کارخانه بود. سال ١٣۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. شانزدهم آبان۱۳۵۷، در شهرستان […]

شهید ارس آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، ارس: یکم فروردین ١٣٣٩ ، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست وسوم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید […]

شهید بهمن آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، بهمن: یکم مهر ‏۱۳۴۶، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارمند جهاد سازندگی بود. چهارم دی ١٣۶۳ ‏، در محور بانه – سقز بر اثر اصابت گلوله به شکم، پا و سر، شهید شد. مزار او در […]

شهید رجبعلی آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، رجبعلی: دوم اسفند۱۳۴۲‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ١٣۶٢ ‏، […]

شهید رستم آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، رستم: دوم خرداد ١٣۴٣، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشد، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش […]

شهید جمشید آراسته

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آراسته، جمشید: یکم مرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شهربانی کار می کرد و مادرش سارا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ ‏، با سمت تکاور در نهرعنبر بر […]

شهید پرویز آرام

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آرام، پرویز: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای قره آقاج تابعه شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش زربانو نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. گروهبان یکم ارتش بود. یازدهم مرداد ۱۳۶۲‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش توپ به سینه و شکم، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان […]

شهید رحمان آربونی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آربونی، رحمان: نهم آذر ١۴١٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رخساره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا و معمار بود. سال۱۳۳۷ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱، در روستای […]

شهید فتح الله آرن

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آرن، فتح الله: نهم بهمن ۱۳۳۹‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش زلیخا نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مهر۱۳۶۰ ‏، در محور شوش – میمک توسط نیروهای عراقی بر […]

شهید سیده ربیعه آریس

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آریس، سیده ربیعه: چهارم فروردین ۱۳۳۳‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش سیدفرج الله و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵ ، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. مدفن او در مزار […]

شهید علی اکبر آریغ

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آریغ، علی اکبر: یازدهم بهمن ۱۳۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قبله علی، نانوا بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. آلومینیوم کار بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵ ‏، با سمت تیربارچی در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به پاها و […]

شهید پروین آزادوار

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزادوار، پروین: یکم بهمن ۱۳۳۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار (فوت ۱۳۶۳‏) و مادرش افسانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن […]

شهید حسین آزادی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزادی، حسین: بیستم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جواد، نجاری می کرد و مادرش ثریا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر خشک شویی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. . مدفن […]

شهید ذکریا آزادی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزادی، ذکریا: هفدهم فروردین ۱۳۴۹، در روستای آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورز بود و مادرش مه لقا نام داشت. تا پایان سطح اول در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد […]

شهید داود آزمون

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزمون، داود: سی ام شهریور ١٣۴٨، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، مسگر بود و مادرش مقبول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز مسگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶ ‏، در پیچ انگیزه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید […]

شهید محب الله آسیایی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آسیایی، محب الله: هفتم بهمن ۱۳۴۰ ‏، در روستای گوگرچنیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم آذر۶۰ ١٣ ، در محور دارخوین- مارد بر اثر […]

شهید اسماعیل آشوری

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آشوری، اسماعیل: هفتم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرزاجان، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. […]

شهید رباب آصفی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آصفی، رباب: یکم مهر ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رسول، تعمیرکار یخچال بود و مادرش رحیمه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.
عنوان ۱ از ۲۰۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »