دسته: حروف الفبایی الف

شهید اروجعلی الله یاری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
الله‌یاری ، اروجعلی: در سال ۱۳۴۵، در شهرستان ابهر از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش امیرعلی و مادرش عمه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. فرمانده دسته بود.هفتم بهمن ۱۳۶۶، در ماووت بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بی بی سکینه کرج واقع است.

شهید موسی الله ویرن

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
الله ویرن ، موسی: دوم اسفند ۱۳۳۹، در زنجان به دنیا آمد. پدرش عزیز و مادرش ثریا نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت.سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در امامزاده طاهر کرج واقع است.

شهید فرضعلی اکبری سلیم

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
اکبری سلیم ، فرضعلی: چهارم خرداد ۱۳۳۵، در زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش زری نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون براثر اصابت ترکش به شهادت رسید . مزار او در امامزاده محمد واقع است.

شهید بهروز اکبری دو تپه سفلی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
اکبری دوتپه سفلی ، بهروز: بیستم فروردین ۱۳۴۲، در شهرستان صائین قلعه از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش سلیمان و مادرش مبارکه نام داشت. نهم بهمن ۱۳۶۵، به شهادت رسید.

شهید جمشید افغانی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
افغانی ، جمشید: سال ۱۳۴۳، در زنجان به دنیا آمد. پدرش بایرامعلی و مادرش قزلار خانی نام داشت. هشتم آبان ۱۳۶۵، در شوشتر در بمباران هوایی براثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

شهید قربانعلی افشاری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
افشاری ، قربانعلی: بیستم مهر ۱۳۳۰، در روستای عمید آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بابا و مادرش معصومه نام داشت. هشتم بهمن ۱۳۵۷، جلوی دانشگاه تهران بر اثر اصابت گلوله توسط مزدوران پهلوی به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع بود.

شهید عبادالله افشاری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
افشاری ، عبادالله: سال ۱۳۲۱ ، در زنجان به دنیا آمد. پدرش محبوب نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

شهید رستم افشاری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
افشاری ، رستم: سال ۱۳۳۴ ، در شهرستان خدابنده از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش خدیجه نام داشت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۵۹، در ایلام براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای امامزاده جعفر واقع است.

شهید ذبیح الله افشاری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۴
افشاری، ذبیح اله: یکم مهر ۲۵۲۵ در زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرالله و مادرش نوش آفرین نام داشت. یکم مرداد ۱۳۶۷، در شلمجه به شهادت رسید. مزار او در امامزاده محمد واقع است.

شهید نصرالله اصیل ادب

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اصیل ادب، نصراله: دوم فروردین ۱۳۳۲، در شهرستان ابهر از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش شوکت نام داشت. درس خواند و لیسانس گرفت. به عنوان خلبان از نیروی هوایی ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آبان ۱۳۶۰، در خاک عراق  بر اثر سقوط هواپیما هنگام فرود با چتر نجات بر اثر […]

شهید خلیل اشرفی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اشرفی ، خلیل: دوم اسفند ۱۳۳۶، در نیک پی از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش علویه نام داشت. درس خواند و در رشته تجربی دیپلم گرفت.  به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت.  فرمانده گروهان بود. یازدهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق به شهادت رسید پیکرش مدتها در منطقه به جا […]

شهید ابراهیم اشرفی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اشرفی ، ابراهیم: سال ۱۳۲۳، در روستای قره بلاغ از توابع شهرستان سلطانیه به دنیا آمد. پدرش محمدحسن و مادرش فاطمه نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۵، در فاو براثر  اصابت تیر و حمله شیمیایی دشمن، مجروح و شیمیایی شده دوازدهم فروردین ۱۳۷۱، در  اسلامشهر تهران به شهادت رسید. […]

شهید حسین اسمی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اسمی ، حسین: هفتم خرداد ۱۳۴۳، در روستای توزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عزیزاله و مادرش مقصوره نام داشت. هشتم خرداد ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

شهید یدالله اسمعیلی ابهری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اسمعیلی ابهری ، یداله: بیستم اسفند ۱۳۱۲ ، در شهرستان ابهر از توابع زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر و مادرش هاجر نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۴، در فاو بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

شهید ایوب اسمعیلی ابهری

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اسمعیلی ابهری ، ایوب: بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۴۵، در زنجان به دنیا آمد. پدرش یداله و مادرش زرین تاج نام داشت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۰، در چزابه براثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

شهید اسماعیل اسماعیلی گورجق

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اسماعیلی گورجق، اسماعیل: نهم بهمن ۱۳۲۷، در قریه گورجق به دنیا آمد. پدرش محمدشفیع روحانی بود و مادرش خانم نام داشت . از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۲، در دزفول عملیات والفجر مرحله اول براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای پایین زنجان واقع است. برادرش علی […]

شهید شهریار اسمخانی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اسم خانی ، شهریار: دوم مهر ۱۳۴۳، در زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش اثمر نام داشت. پاسدار وظیفه بود. هشتم آبان ۱۳۶۵، در شوشتر بر اثر اصابت ترکش در بمباران هوایی به شهادت رسید. مزار او در امامزاده ابراهیم قم واقع است.

شهید اصغر اسلامی

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
اسلامی ، اصغر: نهم مهر ۱۳۳۷، به دنیا آمد. پدرش علی اکبر و مادرش زهرا نام داشت. بیست و چهارم آذر ۱۳۵۷، در میدان آستان مقدس حضرت معصومه (س) در تظاهرات علیه رژیم طاغوتی بر اثر اصابت گلوله توسط سفاکان مزدور رژیم طاغوتی به شهادت رسید.
عنوان ۱ از ۲۲۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »