دسته: حروف الفبایی الف

شهید ابولفضل آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو‏، ابوالفضل: یکم بهمن ١۴٢٩‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالمجید، در سازمان […]

شهید ارس آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، ارس: یکم فروردین ١٣٣٩ ، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و […]

شهید بهمن آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، بهمن: یکم مهر ‏۱۳۴۶، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر و مادرش […]

شهید رجبعلی آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، رجبعلی: دوم اسفند۱۳۴۲‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرحیم، کشاورز بود و […]

شهید رستم آدینه لو

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آدینه لو، رستم: دوم خرداد ١٣۴٣، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشد، کشاورز بود […]

شهید جمشید آراسته

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آراسته، جمشید: یکم مرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شهربانی کار می کرد و مادرش […]

شهید پرویز آرام

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آرام، پرویز: دوم تیر ۱۳۴۱، در روستای قره آقاج تابعه شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش […]

شهید رحمان آربونی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آربونی، رحمان: نهم آذر ١۴١٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش رخساره نام داشت. در […]

شهید فتح الله آرن

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آرن، فتح الله: نهم بهمن ۱۳۳۹‏، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرم و مادرش […]

شهید سیده ربیعه آریس

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آریس، سیده ربیعه: چهارم فروردین ۱۳۳۳‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش سیدفرج الله و مادرش ربابه نام داشت. […]

شهید علی اکبر آریغ

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آریغ، علی اکبر: یازدهم بهمن ۱۳۴٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قبله علی، نانوا بود و مادرش […]

شهید پروین آزادوار

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزادوار، پروین: یکم بهمن ۱۳۳۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار (فوت ۱۳۶۳‏) و مادرش افسانه نام […]

شهید حسین آزادی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزادی، حسین: بیستم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جواد، نجاری می کرد و مادرش ثریا […]

شهید ذکریا آزادی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزادی، ذکریا: هفدهم فروردین ۱۳۴۹، در روستای آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورز بود […]

شهید داود آزمون

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آزمون، داود: سی ام شهریور ١٣۴٨، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، مسگر بود و مادرش مقبول نام […]

شهید محب الله آسیایی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آسیایی، محب الله: هفتم بهمن ۱۳۴۰ ‏، در روستای گوگرچنیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورزی […]

شهید اسماعیل آشوری

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آشوری، اسماعیل: هفتم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرزاجان، کشاورز بود […]

شهید رباب آصفی

 • ۱۳۹۹-۱۲-۲۷
آصفی، رباب: یکم مهر ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رسول، تعمیرکار یخچال بود و مادرش رحیمه نام […]
عنوان ۱ از ۲۰۱۲۳۴۵ » ۱۰۲۰...آخر »