دسته: شهدای غواص

شهید یولعلی عزیزی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۸/۸/۹   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان زندگینامه شهید یولعلی عزیزی شهید یولعلی عزیزی فرزند زوج کرم‌علی و سکینه محمودی در سال ۱۳۴۸ در روستای امیرآباد از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش کشاورز […]

شهید جمال حبیبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: رئوف محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۵   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان زندگینامه شهید جمال حبیبی جمال حبیبی ششمین فرزند رئوف و طیبه مجیدی در سال ۱۳۴۵ در شهر زنجان دیده به جان گشود. او ۲ برادر و ۳ خواهر […]

شهید داود ابراهیم خانی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: هدایت محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۷/۱۰/۸   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای بالای زنجان زندگینامه شهید داود ابراهیم‌خانی داود ابراهیم خانی فرزند وجیهه ابراهیم خانی و هدایت در بیست و هشتمین روز دی‌ماه ۱۳۴۷ در تهران دیده به جهان گشود او ۲ […]

شهید اسماعیل قربانلو

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: قندعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۵/۱/۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۰  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان زندگینامه شهید اسماعیل قربانلو اسماعیل قربانلو فرزند قندعلی در سال ۱۳۴۵ در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معمار ساختمان بود و اسماعیل ۳ برادر و ۵ خواهر […]

شهید رضا آلاچمنی اصل

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: اسماعیل محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۶/۱۲/۴۵   تاریخ شهادت: ۲۰/۱۰/۶۵  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای بالای زنجان   زندگینامه شهید رضا آلاچمنی اصل رضا آلاچمنی اصل فرزند اسماعیل و عالیه حبیبی در شانزدهمین روز از بهمن سال ۱۳۴۵ در زنجان دیده به جهان گشود. او […]

شهید رسول محرمی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: حسین محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۸/۹/۱   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۰  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان   زندگینامه شهید رسول محرمی شهید رسول محرمی در ۱/۹/۴۸ در خانواده مذهبی و متوسط حسین و شکوفه شعبانی در روستای احمدکندی متولد شد. او ۳ برادر و […]

شهید مرسل محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: عباس محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۵/۱۲/۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان   زندگینامه شهید مرسل محمدی مرسل محمدی فرزند عباس و شرف النساء محمدی در دومین روز از اسفند ماه ۱۳۴۵ در زنجان دیده به جهان گشود. مرسل پنجمین […]

شهید اصغر بسطامیان

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: محمدحسین محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۶/۹/۴   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان زندگینامه شهید اصغر بسطامیان اصغر بسطامیان از پدر و مادری به نام‌های جمیله بیگدلی و محمدحسین در چهارم آذر ماه ۱۳۴۶ در شهرستان زنجان به دنیا آمد. اصغر […]

شهید ابوالفضل خدامرادی وطن

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: حبیب‌اله محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌ عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان زندگینامه شهید ابوالفضل خدامرادی وطن ابوالفضل خدامرادی‌وطن فرزند زوج حبیب‌اله و بتول سلمانی به سال ۱۳۴۲ در شهرستان زنجان در یکی از مناطق قدیمی زنجان در محله […]

شهید محمود سهرابی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: خلیل محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۳/۱/۲ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار شهدای پایین زنجان زندگینامه شهید محمود سهرابی محمود سهرابی فرزند زوج خلیل و معصومه در سال ۱۳۴۳ در یکی از مناطق زنجان به نام ۱۷ شهریور به دنیا آمد. پدرش […]

شهید علیرضا داورپناه

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: محمدعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۳/۱/۱   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار پایین شهدای زنجان     زندگینامه شهید علیرضا داورپناه  علیرضا داورپناه فرزند محمدعلی و جمیله پرواز در اولین روز از مردادماه ۱۳۴۳ در زنجان دیده به جهان گشود. پدرش مغازه فرش […]

شهید یوسف قربانی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: صمد محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۵   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار پایین شهدای زنجان  روایت عشق راوی: عباس راشاد وقت چیدن است … نماز صبح را که می‌خوانم از چادر بیرون می‌روم و بعد از برگشتن یوسف را می‌بینم که گوشه چادر […]

شهید علیرضا عبدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۵/۴/۴۷   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: تنگه چزابه محل شهادت: — مزار شهید: مزار پایین شهدای زنجان    زندگینامه شهید علیرضا عبدی علیرضا عبدی فرزند زوج علی و قدم‌خیر به سال ۱۳۴۷ در شهرستان آبادان به دنیا آمد. پدرش نظامی بود و علیرضا اولین […]

شهید قاسم محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۲/۶/۴۶ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقهعملیاتی: بوارین محل شهادت: — مزار شهید: گلزار پایین شهدای زنجان زندگینامه شهید قاسم محمدی قاسم محمدی فرزند یونسعلی و مقبوله اجاقلو در دومین روز از شهریور ماه ۱۳۴۶ در زنجان دیده به جهان گشود. قاسم ۶ برادر و […]

شهید حسین حبیبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: اصغر محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳/۳/۴۳ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقهعملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: گلزار پایین شهدای زنجان زندگینامه شهید حسین حبیبی حسین حبیبی فرزند اصغر و گلی رستمی در سیزدهمین روز از خردادماه ۱۳۴۸ در زنجان دیده به جهان گشود. او هفت خواهر و چهار […]

شهید یعقوبعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: لطفعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۰ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۴ نام عملیات: کربلای ۴ منطقه عملیاتی: امالرصاص محل شهادت: — مزار شهید: گلزار بالای شهدای زنجان زندگینامه شهید یعقوبعلی محمدی یعقوبعلی محمدی فرزند لطفعلی و زهرا محمدی در سال ۱۳۴۳ در زنجان به دنیا آمد. پس از اتمام دوره ابتدایی، دوره راهنمایی را […]

شهید سیداصغر احمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: سیدساجدین محل تولد: تهران تاریخ تولد: ۴۷/۸/۳ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۳ نام عملیات: کربلای ۴ منطقه عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: جاویدالاثر زنددگینامه شهید سیداصغر احمدی سیداصغر احمدی فرزند زوج سیدساجدین و  گوهرتاج سال ۱۳۴۷ در یکی از روستاهای سلطانیه به نام عباس آباد به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و ۳ […]

شهید عباس منتخبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: فضایل محل تولد: تهران تاریخ تولد: ۱/۳/۴۳ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقه عملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: مزار پایین شهدای زنجان زندگینامه شهید عباس منتخبی فرزند میکائیل و فاطمه جزپناهی در یکم خرداد ماه سال ۱۳۴۶ در تهران متولد شد. او فرزند سوم خانواده بود و چهار برادر […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »