دسته: اسلایدر صفحه اول

به بهانه ترور دانشمند هسته شهید محسن فخری زاده

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۷
بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‌شود این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد […]

بسیج شجره طیبه

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۲
حضرت امام خمینی که همیشه بر نقش مردم و اهمیت حیاتی آن در تأمین سلامت و موفقیت نظام تأکید می […]