دسته: شهدای انقلابRSS
شهید انقلاب نجفعلی خدایی
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید انقلاب نجفعلی خدایی

بسیاری از ارتشیان با تجهیزات و لباس نظامی به مردم پیوستند ولی شهربانی شدیدا مقاومت میکرد. مردم انقلابی برای تصرف…..

شهید انقلاب عباس سهرابی
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید انقلاب عباس سهرابی

صبح پانزدهم محرم بود.عباس نمازش را خواند و برای ماموریتی که از طرف انقلابیون به او محول کرده بودند از…..

شهیدانقلاب ابوالفضل آدینه لو
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهیدانقلاب ابوالفضل آدینه لو

ابوالفضل فرزند عبدالمجید و گلشن در سال ۱۳۲۹ در روستای دولاناب به دنیا آمد.او تا ششم ابتدایی درس خواند و…..

شهید انقلاب احمد مرتضایی
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید انقلاب احمد مرتضایی

در سال‌های ۵۷-۱۳۵۶ زنجان در تب و تاب انقلاب می سوزد، شهر در بستری از خون و قیام آرمیده است،…..

شهید انقلاب عبدالحسین جلیل خانی
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید انقلاب عبدالحسین جلیل خانی

زندگی بر محمدحسین کشاورز در روستای کلکته سخت شده بود.به همین دلیل برای تامین امرار معاش به شهر مهاجرت کرد.برای…..

شهید خلیل نوروزی مقدم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید خلیل نوروزی مقدم

در ازدواجش حلقه ی طلای مردانه برایش خریده بودیم.پس فرستاد و خود انگشتر عقیقی خرید که رویش حدیث(حسین منی و…..

شهیدانقلاب مجتبی ارفعی زرندی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهیدانقلاب مجتبی ارفعی زرندی

آخرین باری که خانه آمد گفت:مادر قراره امروز همه ی شراب فروشی ها برچیده شوند.گفتم:مجتبی بیرون نرو مادر خطرناک !…..

شهیدانقلاب منصور اصولی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهیدانقلاب منصور اصولی

۱۶ آبان ۵۷ بود.منصور به جمع جمعیت خروشان شهر پیوسته است.درگیری به خیابان های اطراف آمریکایی کشیده شده.جمعیت شعار می…..

شهید انقلاب اسماعیل رستمی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شهید انقلاب اسماعیل رستمی

پدر و مادر اسماعیل ساکن روستا بودند و او برای ادامه تحصیل به زنجان آمده بود ودرمان دایی اش زندگی…..