دسته: شهدای انقلابRSS
  موسی جوادی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  موسی جوادی

  موسی جوادی فرزند محبعلی در پنجم خرداد ۱۳۳۷در روستای هلیل آباد زنجان به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود.او نزد پدرتلاوت…..

  عبدالحسین جلیل خانی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  عبدالحسین جلیل خانی

  شهید عبدالحسین جلیل خانی فرزند محمدحسین در تاریخ اول فروردین ۱۳۳۴ در روستای زنگین از توابع زنجان به دنیا آمد……

  محمد حسن دخت هاشمی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  محمد حسن دخت هاشمی

  محمدحسن دخت هاشمی فرزند آدشیرین در روستای زرین آباد زنجان در یک خانواده کم درآمد متولد گردید وی با بینش…..

  هدایت الله زمانی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  هدایت الله زمانی

  هدایت زمانی فرزند یدالله در تاریخ ۱۳۲۵/۱۱/۲۶در روستای تقی کندی به دنیا آمد. پدرش مردی آهنگر بود او در ایام…..

  شهید نجفعلی خدایی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  شهید نجفعلی خدایی

  نجفعلی خدایی فرزند هاشم در سال ۱۳۰۷ روستای آقجه پیره زنجان به دنیا آمد.اودر خانواده کشاورزپرورش یافت و در سنین…..

  محمدعلی شجاعی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  محمدعلی شجاعی

  محمد علی شجاعی فرزند اسدالله و زهرا احمدخانی در مورخه ۱۳۴۲/۴/۲ در روستای حاج آرش زنجان به دنیا آمد. با…..

  شهید نقی بنایی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  شهید نقی بنایی

  نقی بنایی فرزند تقی در سال ۱۳۳۶ در محله سیلاب شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بقال بود.نقی پس از…..

  شهید منصور اصولی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  شهید منصور اصولی

  منصور اصولی فرزند محمد حسن در مورخه ۱۳۴۲/۸/۲ در روستای کزبر زنجان به دنیا آمد.در سال ۱۳۴۸ قدم به دبستان…..

  شهید شعبان شعبانی
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  شهید شعبان شعبانی

  شعبان شعبانی فرزند علی محمد در تاریخ ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در روستای باشیز زنجان به دنیا آمد و پس ازچندی قدم به…..

  شهید خلیل نوروزی مقدم
  ۱۹ بهمن ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  شهید خلیل نوروزی مقدم

  شهید خلیل نوروزی مقدم فرزند علی در تاریخ ۱/۱/۱۳۲۶ در شهرستان زنجان به دنیا آمد. شهید نوروزی مقدم تا مقطع…..