حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6302 تعداد نوشته های امروز : 2 تعداد دیدگاهها : 363×

برچسب » محمد اشتری

همه به عدالت حمید رای دادیم
3 ماه قبل

همه به عدالت حمید رای دادیم

نیمـه ی دوم اسـفند ۱۳۶۳ بـود کـه عملیـات بـدر شـروع شـده بـود. مـن، همـراه بـا بـرادر منصـور عزتـی، علیرضـا مولایی عبدالله بسطامیان به طرف تهران حرکت کردیم. از ترمینال خزانه ی تهران، یک ماشین سواری گرفتیم و تـا خرم آبـاد لرسـتان رفتیـم. ازآنجـا بـا یـک ماشـین دیگـر خودمـان را بـه اندیمشـک و اهـواز رسـاندیم. از […]

شهید محمد ناصر اشتری
3 سال قبل

شهید محمد ناصر اشتری

اشتری، محمد ناصر: دوم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صیادالله و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. ششم فروردین ۱۳۶۴‏، با سمت فرمانده تیپ ٢ ‏لشکر ۳۱ ‏عاشورا در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش […]