دسته: حروف الفبایی ج چ

شهید نجاتعلی چوپقلو

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۸
چوپقلو، نجاتعلی: بیستم خرداد ۱۳۳۴، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، کشاورز بود و […]

شهید سهرابعلی چراغی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۸
چراغی، سهرابعلی: سوم اسفند۱۳۱۵، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش […]

شهید براتعلی چرخنده

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۸
چرخنده، براتعلی: دهم تیر۱۳۰۷‏، در روستای ناجت از توابع شهرستان هشترود به دنیا آمد. پدرش صمد و مادرش سکینه نام […]

شهید صدقعلی چلقویی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
چلقویی، صدقعلی: سوم مهر ۱۳۳۹، در روستای اولی بیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش آدینه قلی، کشاورز […]

شهید مقتدا چنگیزی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
چنگیزی، مقتدا: هفدهم اردیبهشت ۱۳۴۵، در ‏شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اشرف، کارگر بود و مادرش زهرا نام […]

شهید شمسعلی چوپانی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
چوپانی، شمسعلی: نهم مهر۱۳۴۵‏، در روستای حلب سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش […]

شهید جواد چوپانی زنجانی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
چوپانی زنجانی، جواد: سوم فروردین۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، پاسدار بود و مادرش اکرم نام داشت. […]

شهید ایرج چهل امیرانی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
چهل امیرانی، ایرج: بیستم مهر ۱۳۴۶، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش منوچهر، کشاورزی می […]

شهید محسن چهل امیرانی

  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۷
چهل امیرانی، محسن: دوازدهم تیر۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم، کارگر کارخانه بود و مادرش صفورا نام […]

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ج

  • ۱۳۹۷-۰۵-۲۴
۷۰۱) جارچی، صمد: سی ام خرداد ۱۳۳۸، در روستای سهندعلیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد، […]