فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف پ

۵۹۴) پارسا، علی: پنجم دی ۱۳۴۵، در روستای چیدره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ضیاءالدین، کشاورز بود و مادرش گل گز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. سی و یکم فروردین ۱۳۶۷‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۹۵) پارسا، محمدمسعود: بیست و دوم آذر ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کارمند شرکت راه آهن بود و مادرش زهرا نام داشت. دانشجوی دوره دکترا در رشته پزشکی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶، با سمت بی سیم چی در محور سردشت- بلفت توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۶۷ ‏پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۹۶) پاشایی آغبلاغ، قربانعلی: بیست و چهارم فروردین ۱۳۴۸، در روستای قلعه جوق سادات از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر(فوت ۱۳۶۴‏) و مادرش عالیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیست و هشتم مرداد ۱۳۶۸‏، در پادگان جلدیان پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سینه و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۵۹۷) پاکداد، ابوالفضل: دهم شهریور ١٣۴٠ ‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در بستان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۵۹۸) پاک نیت، ولی الله: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نبی الله، قهوه خانه دار بود و مادرش اکرم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم مهر ۱۳۶۶، در بمباران هوایی تنگ فنی خرم آباد بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۹۹) پرویزی، فتح الله: بیست و ششم تیر ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد جواد، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷‏، در بمباران شیمیایی فکه به شهادت رسید. مزار او در روستای بناب از توابع زادگاهش واقع است.

‏۶۰۰) پرویزی، مهدی: دوم تیر ۱۳۴۵، در روستای بناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارگر شرکت راه آهن بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. به عنوان ستوان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏پرویزی ورجوی، محسن: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان شرقی.

‏۶۰۱) پرهازه، محمدنبی: یکم فروردین ۱۳۴۱، در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش صفرعلی(فوت ١٣۴٣‏) کشاورز بود و مادرش هاجر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۰۲) پزشکی، مهدی: پنجم مرداد ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، راننده سپاه پاسداران بود و مادرش رقیه نام داشت. تا دوم راهنمایی درسی خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱‏، در میرده سقز توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

‏‌۶۰۳) پناه لو، آصف: یکم خرداد۱۳۴۱‏، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اسلامعلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم شهریور ۱۳۶۱، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و قطع پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶٠۴‏) پناهی، جواد: دوم خرداد ١٣۴٨ ‏، در روستای تهم از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش بهجت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. چهاردهم آبان ۱۳۶۸‏، در دلاوران کرمانشاه بر اثر سانحه سقوط از روی تراکتور و ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶٠۵‏) پناهی، حسن: یکم دی ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پا و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

 

۶۰۶) پناهی، خسرو: پنجم فروردین ۱۳۴۵، درشهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی(فوت ۱۳۶۵‏) کشاورز بود و مادرش گلشن نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. استوار دوم ارتش بود. پنجم مرداد ۱۳۶۷، با سمت خدمه پدافند در بمباران هوایی سایت سوباشی همدان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۶۰۷) پناهی، خلیل: نهم اسفند ۱۳۴۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، فرش فروش بود و مادرش صفیه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم آبان ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۶۰۸) پناهی، رضا: سوم تیر ۱۳۳۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش لعیاخانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۱‏، در دشت آزادگان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای تهم از توابع زادگاهش واقع است.

۶۰۹) پناهی، محمدعلی: بیست و هفتم فروردین ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مالک، مصالح فروش بود و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم بهمن ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۶۱۰) پناهی، مصطفی: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای قلعه حسینیه از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۱، درارتفاعات سرکانیان عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۱۱) پورایمانی، پناهعلی: چهاردهم شهریور ۱۳۳۵، در روستای ایلی بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یارمحمد، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۶۱۲) پوررحمتی، موسی الرضا: یکم مهر ۱۳۵۱، در شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته الکترونیک هواپیما درس خواند. سرگرد ارتش بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. هفتم آبان ١٣٨٢ ‏، با سمت خلبان در روستای زرین آباد ایجرود هنگام مانور دچار سانحه هوایی شد و بر اثر سقوط هواپیما به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

 613) پورکندی عمیدآبادی، رضا: چهارم اسفند۱۳۳۰، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عربعلی و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده آمبولانس بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی هلال احمر در جبهه حضور یافت. نوزدهم آذر ۱۳۶۰‏، با سمت راننده آمبولانس در بوکان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۶۱۴) پورمیرزا، بهادر: نهم مهر ١٣۴۴ ‏، در روستای سعیدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش گل بس نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۳‏، در بمباران هوایی حمیدیه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۱۵) پوسانه، مهدی: یکم آبان ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، لباس فروش بود و مادرش افروز نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند شرکت بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق دچار مصدومیت شیمیایی شد. پنجم خرداد ۱۳۶۹، بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۱۶) پولچی، ولی الله: پنجم دی ١٣٢٩ ‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ١٣۶٣ ‏، در بمباران هوایی بانه به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۶۱۷) پهلوان افشار، جعفر: بیست و پنجم بهمن ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، ابزار فروش بود و مادرش بهجت نام داشت. دانش آموز اول متوسطه ‏بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۱۸) پیران، ولی: بیستم مهر ۱۳۴۲، در روستای مصرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۲، در محور زاغه _ کوله کردستان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۱۹) پیران، هادی: چهارم مرداد ١٣۴٠ ‏، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اکبر و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اسفند ۱۳۶۰، با سمت امدادگر در کرخه نور به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۲۰) پیرجان، جمشید: یکم فروردین ۱۳۳۵، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بخشعلی، کشاورز بود و مادرش رخساره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد وصاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶۲۱) پیرمحمدلو، روح الله: دوم شهریور ۱۳۱۱، در روستای شیلاندر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نعمت الله و مادرش سیده خانم ننه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارمند کارخانه بود. سال۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۰، در دشت عباس توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۶٢٢‏) پیرمحمدی، حمزه علی: دوم مهر ۱۳۴۰، درروستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیزکشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم شهریور ١٣۶١ ‏، درسردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۲۳) پیرمحمدی، دیدارعلی: یکم مهر ۱۳۴۳، در روستای قوه ولی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش بداغعلی، کشاورزی می کرد و مادرش بالا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم بهمن ۱۳۶۲، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶٢۴‏) پیرمحمدی، مهدی: بیست و ششم فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، میوه فروش بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند ودیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت فرمانده گردان سلمان در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر و پهلو، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۶۲۵) پیرمحمدی، یدالله: دوم مهر ١٣٢٩ ‏، در روستای شکورچی از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش علی و مادرش ثریا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. بیست‏و دوم اردیبهشت ١٣۶٢ ‏، در پاسکاه رزن همدان هنکام ‏درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۲۶) پیرمحمدی، یوسفعلی: دوم شهریور ١٣۴٧ ‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جلیل، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۶۲۷) پیرو، حکمت الله: نهم مهر ۱۳۲۷، در روستای گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، کشاورز بود و مادرش معصومه (فوت ۱۳۵۴) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سیزدهم شهریور ۱۳۶۱، در منطقه هزارکانیان دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶٢٨‏) پیری، ازبرعلی: دوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای گمش آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش داداش علی، کشاورز بود و مادرش رخساره نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ١٣۶٢ ‏، در محور سردشت _بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۲۹) پیری، جواد: سوم بهمن ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فرهاد، پاسدار بود و مادرش عصمت نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ١٣٧۵ ‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۶٣٠‏) پیری، عربعلی: بیستم اسفند ۱۳۴۲، در روستای مصرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غفارعلی، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اردیبهشت ۱۳۶۲در دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۶۳۱) پیش بین، ناصر: هشتم شهریور ۱۳۴۶، در روستای هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورزی می کرد و مادرش حکیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم مرداد ۱۳۶۶، در میمک توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها درمنطقه برجا ماند وششم بهمن ۱۳۶۲‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

 632) پیمایی جواهری، سجاد: یکم تیر ۱۳۳۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، در کارگاه نجاری کار می کرد و مادرش عشرت خانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. دکورساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم خرداد ۱۳۶۲، در بانه توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code