فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م

۲۱۵۷) مالکی، رضا: چهارم آذر ۱۳۴۱‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلامعلی، کشاورزی می کرد و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۴ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۵۸) ماماغانی نیا، علی: یکم خرداد ۱۳۳۵، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قنبرعلی، کشاورز بود و مادرش حکیمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۵۹) مجتهدی، محمد: دوم مرداد ۱۳۴۸‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، روحانی و محضردار بود و مادرش سیده مطهره نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، با سمت نیروی واحد مخابرات در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد. برادرش محمدحسن نیز به شهادت رسیده است.

شهید محمد مجتهدی
‏۲۱۶۰) مجتهدی، محمد: دهم اسفند ۱۳۴۷، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵‏، درشلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا و کتف، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

شهید محمدحسن مجتهدی
۲۱۶۱) مجتهدی، محمدحسن: دوم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، روحانی و محضردار بود و مادرش سیده مطهره نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته اقتصاد بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و مصدومیت شیمیایی، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش محمد نیز به شهادت رسیده است.

شهید نقی مجتهدی
۲۱۶۲) مجتهدی، نقی: هفدهم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش باقر و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در محور شوش _ دزفول بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۶۳) مجیدی، رحمان: سوم تیر ۱۳۴۸‏، در روستای آزادسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۸‏) و مادرش عزیزه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۷‏، در کوشک بر اثر گرمازدگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۶۴) مجینه، ابوالفضل: شانزدهم خرداد ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عظیم و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق صنعتی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۱۶۵) محبی، اصغرعلی: سوم فروردین ۱۳۳۸‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کارگر بود و مادرش هاجر نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۵۹‏، در محور سلیمانیه اهواز بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

محبی، پرویز: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان غربی.

۲۱۶۶) محبی، حسینعلی: هشتم مرداد ۱۳۳۹‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش خیرالنسا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم مهر ۱۳۵۹‏، در خوزستان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


‏۲۱۶۷) محبی، رجبعلی: دوم تیر ۱۳۳۵، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محبعلی و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آذر ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۶۸) محبی، رحمان: یکم اسفند ۱۳۴۷‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش ام لیلا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیستم شهریور ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۶۹) محبی، عزیزالله: چهارم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم شهریور ۱۳۶۴‏، با سمت تکاور در سیدکان عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم مهر ۱٣٧٢، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۷۰) محبی، علی: هفتم مهر ۱۳۴۳‏، در روستای چنگوری از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نژادعلی، کشاورز بود و مادرش آق گل نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ‏ششم اردیبهشت ۱۳۶۴‏، در پاسگاه نصیریان دهلران هنگام ‏درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۷۱) محبی، غلامحسین: ششم اسفند ۱۳۳۹‏، در روستای کاروانسرا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش گوزل نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کرکره ساز بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در گلزار شهدای مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند. او را یوسف نیز می نامیدند.


۲۱۷۲) محبی، کریم: هفتم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباسی و مادرش سکینه نام داشت. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و چهارم مهر ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۷۳) محبی، مسلم: دوم تیر ۱۳۴۶، در روستای ساغرچی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کشاورز بود و مادرش نارستان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۷۴) محبی، نظامعلی: چهارم شهریور ۱۳۴۱‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۰، در بستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۷۵) محرم خانی، پرویز: دهم بهمن ۱۳۴۶‏، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷‏، با سمت تیربارچی در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند ‏و بیستم اردیبهشت ۱۳۷۷‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۷۶) محرم خانی، محرمعلی: پنجم فروردین ۱۳۳۷، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش خیرقدم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مهر ۱۳۵۹‏، در دزفول بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۱۷۷) محرمی، اصغر: دوازدهم خرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خالق و مادرش اعظم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ۱۳۶۴‏، در بمباران شیمیایی شلمچه به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۱۷۸) محرمی، رسول: یکم آذر ۱۳۴۸‏، در روستای احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، فروشنده بود و مادرش شکوفه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله و ترکش به صورت، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۷۹) محرمی، عبدالعلی: دوم فروردین ۱۳۴۳‏، در روستای سرچم از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسداردرجبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یکم اسفند ۱۳۷۳‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۸۰) محرمی، علی: بیست و یکم آبان ۱۳۳۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شمس الله و مادرش ام البنین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. پیمانکار بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۵‏، با سمت نیروی واحد تدارکات در هورالعظیم دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۸۱) محرمی شاه بکندی، گنجعلی: پانزدهم بهمن ۱۳۴۵‏، در روستای شوراب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مسیب، کشاورز بود و مادرش ساره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٨ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۸۲) محرمی قیداری، قربانعلی: پنجم خرداد ۱۳۴۶‏، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدرسول، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم خرداد ۱۳۶۶‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۸۳) محمد حسینی، قوچعلی: یکم مرداد ۱۳۴۷‏، در روستای ینگی کند از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیستم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۸۴) محمدخانی، محسن: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نورمحمد و مادرش کبرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.


۲۱۸۵) محمدزاده، مسلم: دهم آبان ۱۳۴۰‏، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش غریبعلی (فوت ۱۳۵۹‏) کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه‏زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۴ ‏پس از تفحص در شهرستان خرمدره به خاک سپرده شد.


محمدزاده تولون، ایاز: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان اردبیل.

 


۲۱۸۶) محمد سعیدی، رجبعلی: چهاردهم مهر ۱۳۴۱‏، در روستای گروس از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش زیور نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم مرداد ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و چشم، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۸۷) محمدلو، داود‏: ششم خرداد ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. یکم اسفند ۱۳۶۴‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۸۸) محمدلو، رمضان: دوم بهمن ۱۳۴۸‏، در روستای قاهران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزاآقا، کشاورزی می کرد و مادرش بتول نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۸۹) محمدلو، عیسی: دوم فروردین ۱۳۳۴‏، در روستای قشلاق از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش اسمعلی و مادرش عزیزه خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. چرغ ساز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۹۰) محمدلویی حق، ابراهیم: چهارم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در روستای مهاباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش خانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۰‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۹۱) محمدوردی، محمدعلی: نهم تیر ۱۳۴۷‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۱۹۲) محمدی، اباسلط: نهم بهمن ۱۳۳۹‏، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدقلی و مادرش شهربانو نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۱۹۳) محمدی، ابوالفضل: پنجم آبان ۱۳۴۷‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم مرداد ۱۳۶۶‏، با سمت تخریب چی در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر و سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۱۹۴) محمدی، اذن الله: بیست و پنجم بهمن ۱۳۴۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کارگر بود و مادرش رقیه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۹۵) محمدی، اسدالله: هشتم دی ۱۳۳۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش صدیقه خانم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. راننده آژانس بود. ازدواج کرد و صاحب سه پر و یک دختر شد. سوم خرداد ١٣٨٠ ‏، در محور جاسک _ بشاگرد هنگام درگیری با اشرار بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۱۹۶) محمدی، اسرافیل: یکم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای دستجرده از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش حبیب الله و مادرش منور نام داشت. تا پایان دوره کاردانی در رشته بهداشت درس خواند. کارمند بهداری بود. به عنوان گروهبان سوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶‏، با سمت امدادگر در بمباران هوایی روستای تمرچین پیرانشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۱۹۷) محمدی، اسماعیل: یکم شهریور ۱۳۴۵‏، در شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش رکابعلی، آشپز بود و مادرش نرگس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.


۲۱۹۸) محمدی، اشرفعلی: هشتم اردیبهشت ۱۳۴۸‏، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عبدالحسین، کشاورزی می کرد و مادرش لیلا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


۲۱۹۹) محمدی، اکبر: دوم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خاصعلی، بنا بود و مادرش راضیه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۶‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و دوم مهر ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۰۰) محمدی، اکبر: دوم آذر ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کارگری می کرد و مادرش قدمخیر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نقاش خودرو بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۴‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۰۱) محمدی، اکبر: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته اقتصاد بود. ازسوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۰۲) محمدی الیاس: چهاردهم بهمن ۱۳۳۵‏، در روستای سفیدکمر از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش نوروز، کشاورز بود و مادرش زرافشان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی ستاد جنگ های نامنظم دکتر چموان در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۵۹‏، در سوسنگرد بر اثر انفجار مواد منفجره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۰۳) محمدی، امامعلی: یکم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای پایین کوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۶۲‏) و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۲۰۴) محمدی، امیرعلی: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش ملک سیما نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم تیر ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش مهدی نیز به شهادت رسیده است.


۲۲۰۵) محمدی، انعام الله: هشتم اسفند ۱۳۴۰‏، در روستای سلطان آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامعلی، کشاورزی می کرد و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در موسیان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۲۰۶) محمدی، ایظام: نهم آذر ۱۳۳۷، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش سلطان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و بیست و یکم بهمن ۱۳۷۸‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


‏۲۲۰۷) محمدی، آبس: چهارم فروردین ۱۳۴۶‏، در روستای صائین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش جهانگیر (فوت ۱۳۵۰‏) کشاورزی می کرد و مادرش مدینه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


۲۲۰۸) محمدی، باب الله: یکم خرداد ۱۳۴۶‏، در روستای جزلان دشت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عزیز، کشاورز بود و مادرش خاور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۶‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش قطع نخاع شد و سی و یکم تیر ۱۳۷۵‏، در زنجان بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۰۹) محمدی، بخشعلی: سوم اسفند ۱۳۱۶‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش مسیب و مادرش حدیقه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۴۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


‏۲۲۱۰) محمدی، بهرام: پانزدهم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای دوزکندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم مهر ۱۳۶۲‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۲۱۱) محمدی، بهنام: شانزدهم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خان اوغلان، کارمند اداره کار و امور اجتماعی بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۶۶‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر او در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۲۱۲) محمدی، تورج: یازدهم تیر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمدد. پدرش اکبر، کارگر شرکت بود و مادرش عفت نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم خرداد ۱۳۶۷‏، در زبیدات عراق بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۱۳) محمدی، توکل: دوم اسفند ۱۳۴۶‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذکریا، گاوداری داشت و نام مادرش شاه بیگم بود. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کفاش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۳‏، با سمت بی سیم چی در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۱۴) محمدی، جعفر: چهارم مرداد ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، کارگر کارخانه بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. مامور شهربانی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۱۵) محمدی، جواد: دوم مهر ۱۳۴۱‏، در روستای شهرک از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدباقر، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۱‏، در پیرانشهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۲۲۱۶) محمدی، حبیب الله: یکم مهر ۱۳۴۶‏، در روستای ریحان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوطالب و مادرش عالیه نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۲۱۷) محمدی، حجت الله: ششم تیر ۱۳۴۵‏، در روستای دوتپه سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محب الله، کشاورز بود و مادرش قدمخیر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر ۱۳۶۷‏، درقلاویزان توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.


۲۲۱۸) محمدی، حسن: نهم دی ۱۳۴۰‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورز بود و مادرش کوکب نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۱۹) محمدی، حسین: چهارم شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای قلعه حسینیه از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش اسحاق، کشاورز بود و مادرش رغیبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام شهریور ۱۳۶۵‏، در رودخانه خلف آباد امیدیه غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

محمدی، حسین: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.


۲۲۲۰) محمدی، حسین: شانزدهم تیر ۱۳۴۸‏، در روستای دوزکندی از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در ابوغریب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

‏۲۲۲۱) محمدی، حسین: یکم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای کهیا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اسلام و مادرش حنیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. نهم بهمن ۱۳۶۸‏، در کالیک خوی بر اثر بیماری به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۲۲) محمدی، حسین: یکم مهر ۱۳۴۷‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۲۳) محمدی، حق وردی: یکم فروردین ۱۳۳۸‏، در روستای زرده ‏از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود و مادرش بنفشه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۲۲۴) محمدی، حمید: بیست و هشتم آذر ۱۳۳۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدتقی و مادرش افروز نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه و بسیجی بود. یکم مهر ۱۳۵۹‏، در زنجان بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.


۲۲۲۵) محمدی، حمید: دوم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای شاه‏بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم مرداد ۱۳۶۶‏، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و دوازدهم شهریور ١٣٧٧ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.


۲۲۲۶) محمدی، حمید: یازدهم شهریور ١٣۴٢ ‏، در روستای دوتپه سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدشفیع (فوت ۱۳۶۴‏) کشاورز بود و مادرش زری نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۲۷) محمدی، داود: دوم فروردین ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظام و مادرش صغرا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت بی سیم چی در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش را در گلزار شهدای پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۲۸) محمدی، دولتعلی: نهم مهر ۱۳۴۴‏، در روستای درگرماندرسی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، کشاورز بود و مادرش مقدوده نام داشت. درحد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم دی ۱۳۶۴‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و کمر، شهید شد. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٨٧ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۲۹) محمدی، رجبعلی: نهم اردیبهشت ۱۳۴۰‏، در روستای صائین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش غیبعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سادات نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم دی ۱۳۶۰‏، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۳۰) محمدی، رضا: یکم شهریور ۱۳۴۲‏، در روستای چپر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، در شرکت کار می کرد و مادرش مکرمه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای پایین شهرستان زادگاهش واقع است.


۲۲۳۱) محمدی، رضاعلی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۷‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رکابعلی (فوت ۱۳۶۵‏) کشاورز بود و مادرش عظمت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۷ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهثست ۱۳۶۷‏، در فاو عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


۲۲۳۲) محمدی، روح الله: یکم اسفند ۱۳۴۱‏، در روستای بویین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۲‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شر. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۳۳) محمدی، زین العابدین: یکم آذر ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذوالفقار، کارگر بود و مادرش شمامه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶‏، با سمت تخریب چی در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و دست، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۳۴) محمدی، ساجدین: دوم خرداد ۱۳۲۶‏، در روستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورز بود و مادرش بیوک ننه نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم اسفند ۱۳۵۹‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۳۵) محمدی، سبزعلی: سیزدهم فروردین ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی، کشاورز بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. جوشکار بود. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ‏ژاندارمری در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۳‏، در پایگاه چاوشان ارومیه توسط نیروهای عراقی بر اثر انفجار گلوله توپ و اصابت ترکش آن به سر، شهید شد. پیکرش را در روستای دوزکندی از توابع شهرستان ایجرود به خاک سپردند.


۲۲۳۶) محمدی، سلطانعلی: یکم بهمن ۱۳۴۳‏، در روستای انزر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش اسماعیل (فوت ۱۳۶۲‏) و مادرش خانم نسا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۲۳۷) محمدی، سیدجلال: نوزدهم شهریور ۱۳۴۱‏، در روستای تشویر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سیدابراهیم، کشاورز بود و مادرش رخساره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۳۸) محمدی، سیدعظیم: یکم اسفند ۱۳۴۵‏، در روستای هزاررود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سیدسجاد، کشاورز بود و مادرش سیده صغرا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر غرق شدن در آب شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۲۳۹) محمدی، سیفعلی: دوم خرداد ۱۳۴۲‏، در روستای محمدآباد از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش ‏رجبعلی، کشاورز بود و مادرش فرنگیز (فرنگیس) نام داشت. تا ‏چهارم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۴۰) محمدی، سیفعلی: نهم اسفند ۱۳۴۰‏، در روستای مشمپا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش سیده ‏محبوبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۱‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 

۲۲۴۱) محمدی، شربتعلی: دهم تیر ۱۳۰۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش گوهر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. بیست و یکم بهمن ۱۳۵۷‏، در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

۲۲۴۲) محمدی، شکرالله: یکم فروردین ۱۳۳۹‏، در روستای شکربلاغی از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش برجعلی، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. دوم شهریور ۱۳۶۱‏، در مریوان توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۴۳) محمدی شهاب الدین: چهارم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای لهنه از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش ضیاءالدین، کشاورز بود و مادرش طوعه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۲۴۴) محمدی، شیرینعلی: سوم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سعدالله، کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢۴۵‏) محمدی صمد: یازدهم شهریور ۱۳۴۶ ‏درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفدر، مسگربود و مادرش عالیه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج به جبهه رفت. بیست و پنجم اسفند ١۴۶٣ ‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.


‏۲۲۴۶‏) محمدی عباس: دوم خرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستا ی دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد (فوت ۱۳۵۲‏) و مادرش مقبوله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۶ با سمت فرمانده اطلاعات -عملیات لشگر در دوپازا سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۲۴۷‏) محمدی عباس: هفتم خرداد ۱۳۴۶، در روستای جوقین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. بیست و هشتم بهمن ۱۳۶۴ ‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢۴٨‏) محمدی عبدالرحیم: هشتم آبان ۱۳۴۳ ‏، در روستای گلابر از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش مسیب، کشاورز بود و مادرش رخشنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم آذر ۱۳۶۲‏، در سومار دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در گلزار شهدای روستای میانج شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


٢٢۴٩‏) محمدی عبدالرضا: دوم شهریور ۱۳۴۷ ‏، در روستای مشکین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمید و مادرش ربابه نام داشت. دانش آموزدوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۱در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکرش را ‏در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


‏۲۲۵۰) محمدی، عبدالله: دوم خرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای ملاپری از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش خاتون نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نانوا بود. سال ۱۳۶۴‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۶ در بوالحسن بانه بر اثر سانحه رانندگی مجروح شد و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۶‏، در بیمارستان امام خمینی تبریز بر اثرعوارض ناشی از آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢۵١‏) محمدی، عبدالله: نهم خرداد ۱۳۳۹ در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرشدعلی، کشاورز بود و مادرش گلزار نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم مهر ۱۳۵۹ ‏، در تیله کوه سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


٢٢۵٢‏) محمدی، عبدالله: هثتم آبان ١٣۴۴ ‏، در روستای کرسف از توابح شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مسلم، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی پادگان مریوان بر اثر اصابت ترکش به کمر و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢۵٣‏) محمدی، عزیز علی: دوم اسفند ۱۳۴۲ ‏، در روستای حسن آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمزه محلی، کشاورز بود و مادرش مه جبین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به محنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. نوزدهم دی ۱۳۶۸ ‏، در قصرشیرین غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٢۵۴‏) محمدی، عزیز: دوازدهم مرداد ١٢٩١ ‏، در روستای یوسف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ملک محمد و نام مادرش شهربانو بود. سواد قرآنی داشت. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم مرداد ۱۳۶۳ ‏، در سه راهی دیواندره دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢۵۵‏) محمدی، عسگر علی: دوم اسفند ۱۳۴۵ ‏، در روستای ملک چمن از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد علی کشاورزی می کرد و مادرش معصومه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقح است.


۶۶۵۶‏) محمدی، علی: چهارم مرداد ١٣۴٢ ‏، در روستای بویین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و یکم دی ۱۳۶۱ ‏، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه ایران خواه سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


‏۲۲۵۷‏) محمدی، علی: دوم فروردین ۱۳۵۱ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حبیب الله، کشاورزی می کرد و مادرش قمررخ نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیت و سوم مرداد ل۱۳۶۶ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٠ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢٢۵٨‏) محمدی، علی: سوم مرداد ۱۳۴٠ ‏، در روستای بادامستان از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش قربت (فوت ١٣٩٧‏) و مادرش سلطنت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. فوشباف بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ۱۳۶۲ ‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.


‏ ٢٢۵٩‏) محمدی، علی: هفتم مرداد ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورز بود و مادرش طاهره ‏نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فکه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۲۶۰‏) محمدی، علی: یکم خرداد ۱۳۴۷ ‏، در روستای درام از توابح شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش بیت الله و مادرش فرخنده ‏نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. بافنده ‏بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اسفند ۱۳۶۶، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.


٢٢۶١‏) محمدی، علی اصغر: بیست و دوم بهمن ۱۳۴۹ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورزی می کرد و مادرش عفت نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. شغلش آزاد بود. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. دهم خرداد ۱۳۷۰ ‏، در روستای چشمه زیارت زاهدان هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در زادگاهش به خاک سپرد ه شد.


٢٢۶٢‏) محمدی، علی اصغر: نهم تیر ۱۳۱۵ ‏، در روستای حی از توابع شهرستان ‏ خدابنده به دنیا آمد. پدرش فرضعلی (فوت ۱۳۵۶) کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۳۸ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و شش دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۶۳‏) محمدی، علی حسین: چهارم ۱۳۴۴، در روستای ملک باغی از توابع شهوستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نورعلی و مادرش عادله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶ ‏، در ارتفاعات باباهادی بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد مزار یادبود او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.


۲۲۶۴‏) محمدی، عمران: یکم شهریور ۱۳۴۶‏، درروستای علارود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش خیراله و مادرش آتکه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷‏، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.


۲۲۶۵‏) محمدی، عوضعلی: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در روستای محلارود از توابح شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزت اله، کشاورز بود و مادرش سلبی نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷ ‏، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۲۶۶‏) محمدی، غضنفر: دوم خرداد ۱۳۳۹‏، در روستای ماری از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش انعام الله و مادرش غریب ناز نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال۱۳۵۴‏ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶‏، در آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۶۷‏) محمدی، فتاح: سوم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای بیدگینه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش روح الله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شغلش آزاد بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکراو در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. ‏


۲۲۶۸‏) محمدی، فرهاد: دوم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آملد. پدرش برجعلی و مادرش مانوس نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در دارخوین بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٠ ‏پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۶۹‏) محمدی، فرهاد: سوم خرداد ۱۳۴۷ ‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش خداقلی و مادرش مرصع نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷ ‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٨١ ‏پس از تفحص در روستای حسن آباد چای کند تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢٢٧٠‏) محمدی، فرهاد: سوم مهر ۱۳۴۳ ‏، در روستای مزیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، کشاورز بود و مادرش هاجر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در مرز ایران و عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٧١‏) محمدی، فیروز: بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۴ ‏، در روستای ارس حومه از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش حکمعلی، آسفالتکار بود و مادرش سم زر نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در محور سردشت _ بانه بر اثر انغجار مین به شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۲۷۲‏) محمدی، فیضعلی: یکم تیر ١٣۴٣ ‏، در روستا ی بایندر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی، سرایدار بود و مادرش آراسته نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عواقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۷۳‏) محمدی، قارداشعلی: یکم اسفند ۱۳۴۷ ‏، در روستای کلوج از توابح شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزبود و مادرش خرده خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷ ‏، در فکه بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی و اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۷۴‏) محمدی، قاسم: دوم شهریور ۱۳۴۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی، خراز بود و مادرش مقبوله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم دی ۱۳۶۵ ‏، با سمت غواص در جزیره بوارین عراق به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۷۵‏) محمدی، قدرت الله: نهم آذر ۱۳۳۳ در روستای گل تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش الله وردی و مادرش گلابتون نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا و معمار بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم دی ۱۳۶۴ ‏، در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سو، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


٢٢٧۶‏) محمدی، قهرمان: یکم اسفند ١٣۵٠ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عونعلی و مادرش رخشنده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


‏۲۲۷۷‏) محمدی، کاسی: یکم تیر ۱۳۴۷ ‏، در روستا ی چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگری می کرد و مادرش حسنیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ ‏، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بو جا ماند و نهم آذر ١٣٨٢ ‏، پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۲۷۸‏) محمدی، کمکعلی: سوم خرداد ۱۳۴٠ ‏، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶٠ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳ ‏، در دوسینه بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۷۹‏) محمدی، محبت الله: چهارم تیر ١٣٢٧ ‏، در روستای جرلاندشت از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرثی مختار و مادرش گل عنبر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم شهریور ۱۳۶۵ ‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۲۸۰‏) محمدی، محرمعلی: نهم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در روستای قره داش از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش اکبرعلی، کشاورزی می کرد و نام مادرش گلناز بود. سواد قرآنی داشت. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۲‏، در مرز ایران و عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


٢٢٨١‏) محمدی، محمد: بیستم دی ۱۳۳۳، در روستای حی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش میرزا حسین، کشاورز بود و مادرش عالیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۶۴ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٨٢‏) محمدی، محمد: دوم اسفند ۱۳۴۳در روستای پایین کوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عرب، دامدار بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه دررشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. ‏


۲۲۸۳‏) محمدی، محمد: سوم تیر ۱۳۴٠ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش غنچه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درسی خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶٠ ‏، در چزابه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


٢۴٨۴‏) محمدی، محمد: سوم خرداد ١٣۵٠ ‏، در روستای گوندره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش جمشید، کشاورزی می کرد و مادرش افروز نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. کارگربود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶ در ابوالفتح عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۲ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

٢٢٨۵‏) محمدی، محمد: یکم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در روستای دواسب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورزی می کرد و مادرش فضه نام داشت. تا اول راهنمایی درسی خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست وپنجم مهر ۱۳۷۵ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢٢٨۶‏) محمدی محمد باقر: دوم بهمن ۱۳۴۴ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی (فوت ۱۳۵۴‏) کشاورز بود و مادرش ایران خانم نام داشت. تا پایان دور ٠ ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ١٣۶٢‏، در سردشت هنگام درگیری با گرو ه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٨٧‏) محمدی محمد رحیم: بیست و نهم اسفند ۱۳۴۷ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش حدیقه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم فروردین ۱۳۶۴ ‏، در بصره ‏عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در شهرستان زنجان واقع است.


٢٢٨٨‏) محمدی محمد رضا: دوم فروردین ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلمان و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان ١٣۶٩ ‏، در سورکوه ‏بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢٢٨٩‏) محمدی محمد رضا: یکم شهریور ۱۳۳۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانشجوی سال دوم کاردانی در رشته تربیت معلم نابینایان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شدپیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۲۹۰‏) محمدی محمدعلی: دوم دی ١٧٣٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطفعلی و مادرش زهرا نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سیمانکار بود. از سوی بیسج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ۱۳۶۴ ‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده ‏شد. برادرش یعقوبعلی نیز به شهادت رسیده ‏است.


٢٢٩١‏) محمدی محمدعلی: سی ام تیر ۱۳۵۰ ‏، در روستای حی از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش توران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم بهمن ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٩٢‏) محمدی محمد ولی: نهم آذر ۱۳۳۶ در روستای انگوران از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد پدرش نبی الله و مادرش گل نسا نام داثست. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۱ ‏، در هویز. بر اثر اصابت گلوله به سر و شکم، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۲۹۳‏) محمدی، مرتضی: هشتم تیر ۱۳۲۹ ‏، در روستای قریه نوشاد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی مراد و مادرش حلیمه نام داشت. دانشجو کاردانی در رشته دبیری زبان انگلیسی و معلم بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۰ در بستان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢٢٩۴‏) محمدی، مرحمت الله: چهارم مرداد ۱۳۱۵ ‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان ‏ خدابنده به دنیا آمد. پدرش عوض (فوت ١٣۵٨‏) کشاورز بود و مادرش نازخانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۴ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٩۵‏) محمدی، مرسل: دوم اسفند ۱۳۴۵ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش شرف نسا نام داشت. تا پایان دور ه ‏راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۶۵درشلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


٢٢٩۶‏) محمدی، مشهود: نهم اردیبهشت ۱۳۴۰ ‏، در روستای قره کول از توابع شهرستان ماهنشان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم مهر ۱۳۶٠ ‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر انفجار مواد منفجره و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۷ ٢٢٩‏) محمدی، مصطفی: سیزدهم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در روستای اندآباد سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قارداشعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم آذر ۱۳۶۰ ‏، در ماهشهر بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٩٨‏) محمدی، مصطفی: نهم اردیبهشت ۱۳۴۱‏، در روستای کوسج علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیغه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم دی ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٢٩٩‏) محمدی، مظاهر: نهم آذر ۱۳۴۶، در روستای تسکین از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش الله یار، کشاورز بود و مادرش گل صبا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷ ‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۳۰۰‏) محمدی، منصور: یکم فروردین ۱۳۵۹ ‏، در روستای سلطان آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کارگری می کرد و مادرش کوچک خانم نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. جوشکار بود. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. یازدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ ‏، در محور دهلران _موسیان بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۳۰۱‏) محمدی، مهدی: نهم آبان ۱۳۴۴ ‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی و مادرش سکینه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. جوشکار بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۶ ‏، در چنگوله توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش نارنجک به سر و گردن، شهید شد. مزار او در روستای خیرآباد شهرستان زنجان واقع است.


۲۳۰۲‏) محمدی مهدی: نهم فروردین ۱۳۳۰ ‏، در روستای گل تپه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد پدرش اسدالله و مادرش ملک سیما نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. بنا و معمار بود. سال ۱۳۵١ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۶۱‏، در خرمشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. برادرش امیرعلی نیز به شهادت رسیده است.

۲۳۰۳‏) محمدی، نبی الله: دوم مرداد ۱۳۴۲ ‏، در روستای حی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نجفعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ‏، در چشم سری ابوغریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏‌ ۲۳۰۴‏) محمدی، نبی الله: یکم شهریور ۱۳۵۰ ‏، در روستای اورتابولاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غیبعلی، کارگر کارخانه بود و مادرش تلناز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. آهنگری و جوشکاری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دهم مرداد ۱۳۶۷ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۰۵‏) محمدی، نورعلی: یکم شهریور ۱۳۴۵ ‏، درروستای قزلچه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام آذر ۱۳۶۲ ‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکراو را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۰۶‏) محمدی ولی الله: دهم شهریور ۱۳۴۴‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم شهریور ۱۳۶۵ ‏، با سمت آرپی جی زن درسردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب براثراصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در روستای خیرآباد شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.


‏۲۳۰۷‏) محمدی، ولی الله: یکم فروردین ۱۳۳۵، در روستای حلب از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش صفرعلی و مادرش بتول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۶، در شوشتر غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


‏۲۳۰۸‏) محمدی، یدالله: دوم بهمن۱۳۴۰ ‏، در روستای پایین کوه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قنبرعلی و مادرش گرجی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به محنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم مهر ۱۳۶۰ ‏، در محور آبادان _ماهشهر بر اثر اصابت ترکش مواد منفجره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏


۲۳۰۹‏) محمدی، یدالله: هشتم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای اغولبیک سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرالله، کارگر بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کشاورزی می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۲ ‏، با سمت نیروی واحد تدارکات در مریوان توسط نیروهای عراقی بو اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۳۱۰) محمدی، یدالله: یکم فروردین ١٣٢٧ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابوطالب و مادرش مطهره نام داشمت. تا سوم متوسطه درس خواند. ستوان یار سوم ارتش بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. نهم شهریور ۱۳۶۱ ‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۱۱‏) محمدی، یعقوبعلی: سوم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در روستای چمرود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش لطفعلی و مادرش زهرا نام داثست. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۵ ‏، با سمت فرمانده گردان ولیعصر در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرش محمدعلی نیز به شهادت رسیده است.


۲۳۱۲‏) محمدی، یعقوبعلی: ششم تیر۱۳۳۰ ‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند ‏و دیپلم گرفت. در حوزه علمیه درس خواند روحانی بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. چهاردهم اسفند ۱۳۵۷‏، در شهرستان زادگاهش توسط گروه های ضد انقلاب مورد سوء قصد قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند. او را شیخ نیز می نامیدند.


۲۳۱۳‏) محمدی، یوسف: پانزدهم مرداد۱۳۴۸‏، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد پدرش غیبعلی، کشاورز بود و مادرش گل نسا نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم دی ۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


۲۳۱۴‏) محمدی، یوسف: هفتم مهر ۱۳۴۱ ‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قاسم، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم شهرریور ۱۳۶۵ ‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۱۵‏) محمدی ابهری، رضا: بیستم آذر ۱۳۴۸ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، فروشنده بود و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه و پا، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.


۲۳۱۶) محمدی ارهانی، احمد: یازدهم اسفند۱۳۴۴‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش جانعلی، کارگر بود و مادرش جمیله نام داشت. او نیز کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر ۱۳۶۱ ‏، در کوشک به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٨٠ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


‏۲۳۱۷‏) محمدی اردهانی، محمدرضا: بیستم خرداد ١٣٢٩ ‏، در روستا ی ارهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بخشعلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه (فوت ۱۳۶۱‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. گچ کار بود. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی سپاه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۶۵، با سمت راننده آمبولانس در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در روستای عمیدآباد شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


۲۳۱۸‏) محمدیان، اصغر: دوم اردیبهشت ۱۳۳۹در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جلال، پارچه فروش بود و مادرش منیره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱ ‏، با سمت فرمانده گردان شهدا در شوش بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۳۱۹) محمدیان، علی: دوازدهم خرداد ۱۳۱۶ در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درسی خواند و دیپلم گرفت. سروان ارتش بود. سال ۱۳۴۲ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. نوزدهم بهمن ۱۳۶۱ ‏، در بستان بر اثر اصابت ترکش به پا و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


‏۲۳۲۰‏) محمدی بوئینی، محمد: ششم خرداد ۱۳۴۷ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش امامعلی، راننده بود و مادرش سیده رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم شهریور ۱۳۶۷ ‏، در چهل چشمه دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


۲۳۲۱‏) محمدی پسکوهانی، رجبعلی: دوم تیر ۱۳۴۲ ‏، در روستای ارقین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش مه جبین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم شهریور ۱۳۶۴ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت، دست و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۲۲‏) محمدی پسکوهانی، محمد رضا: دهم فروردین ۱۳۳۹ ‏، در روستای پسکوهان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ذوقعلی، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۱ ‏، در پایگاه گوگ تپه کردستان هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۲۳‏) محمدی پور، کریم: چهارم مرداد ۱۳۳۸‏، در روستای شهرک از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش فیض الله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سرباز ارتش بود. هشتم آذر ۱۳۶۰ ‏، در زادگاهش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مزار او در همان روستا واقع است.

۲۳۲۴‏) محمدی حسینیه صفی الله: هفتم اسفند ۱۳۴۳ ‏، در روستای قلعه حسینیه از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش نصرالله، کشاورز بود و مادرش خیرقدم (فوت ۱۳۶۲‏) نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم آبان ۱۳۶۳ ‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۲۵‏) محمدی خطیبی مالک: پنجم تیر ۱۳۴۵ ‏، در روستای سیامان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسین، فروشنده دوره گرد بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شغلش آزاد بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. هجدهم آذر ۱۳۶۸ ‏، به عنوان بسیجی و با سمت راننده در جاده بانه _ سقز دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


۲۳۲۶‏) محمدی دو تپه سفلا عطاءالله: دوم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای دوتپه سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حجت الله، کشاورز بود و مادرش سیده ربابه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم خرداد ۱۳۶۸ ‏، به عنوان بسیجی در بانه غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۳۲۷‏) محمدی زنجانی، ابوالفضل: سی ام شهریور ۱۳۴۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، فروشنده دوره گرد بود و مادرش عصمت نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴ ‏، با سمت بی سیم چی و غواص در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


‏ ۲۳۲۸) محمدی زنجانی مسکن حسین: دهم فروردین ۱۳۲۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. رانند ه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم خرداد ۱۳۶۳، با سمت راننده ‏در محور خرمشهر _اهواز دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۳۲۹‏) محمدی صادقی، یوسف: یکم مهر ۱۳۵۸ ‏، در روستای چیسب از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش احمد علی، کشاورز بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. بیست و سوم مرداد ۱۳۷۸ ‏، در سومار بر اثر انغجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۳۳۰‏) محمدی فرد، جواد ‏: دوم خرداد ۱۳۴۶ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش دوستعلی، کشاورزی می کرد و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دور. ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم آبان ۱۳۶۶در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، سینه و صورت، شهید شر. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏محمدی قوامی، کریم: ر. ک فرهنگ امحلام شهل ای استان تهران.

۲۳۳۱‏) محمدی قیداری حسین: یکم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان خدابند ٠ ‏به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم بهمن ۱۳۶۶، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۳۲‏) محمدی کبود چشمه، عطاءالله: یکم خرداد ۱۳۲۹ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عبدالعظیم و مادرش گلبهار نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خیاط بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم آذر ۱۳۵۹ ‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۳۳۳‏) محمدی کبود چشمه، عمرانعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۱ ‏، در روستای کبودچشمه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حیدرقلی، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۶۰‏ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴ ‏، در اروندرود بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۳۴‏) محمدی گوندره، احمد: ششم مرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای گوند ره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش عاتکه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۵‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم فروردین ۱۳۶۶ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۳۵‏) محمدی گوندره، رمضان: شانزدهم مرداد ۱۳۴۰ ‏، در روستای گوندره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عیوضی، کشاورز و باغدار بود و مادرش لاله زار نام داثست. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم دی ۱۳۵۹ ‏، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر انفجار مواد منفجره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۳۶‏) محمدی گوندره، یعقوبعلی: پنجم مرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستای گوندره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد پدرش لطفعلی، فروشنده بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏ ۲۳۳۷‏) محمدی وطن زاده، محمود: یکم خرداد ۱۳۳۶ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قاسم و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۳۳۸‏) محمدی ها، پرویز: هفتم خرداد ۱۳۴۷، در روستا ی قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر کارخانه بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷ در بمباران شیمیایی فکه به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۳۹‏) محمدی، بهرامعلی: دوم خرداد ۱۳۲۲ ‏، در روستا ی مصرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسینعلی (فوت ۱۳۶۰‏) کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶١ ‏، در دارخوین به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۴۰‏) محمودی، احمد: بیستم تیر ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت االله، آشپز بود و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۴ ‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۴۱‏) محمودی، اسدالله: یکم مهر ١٣٢١ ‏، در روستای شیوه از توابع شهوستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالعلی و نام مادرش ام البنین بود. سواد قرآنی داشت. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۳۴۲‏) محمدی، ذوقعلی: دوم خرداد ١٣۴۴ ‏، در روستای مهتر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش گرزعلی و مادرش صفوره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. سال ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یکم آبان ۱۳۶۹‏، در بانه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۴۳) محمودی، سلمان: دوم دی ۱۳۴۳‏، در روستای دواسب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اباذر، دامدار بود و مادرش قدسیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مرداد ١۱۳۶۲ ‏، در پیرانثهر هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

 

۲۳۴۴‏) محمودی، عروجعلی: چهارم آبان ۱۳۴۶، در روستای داودگر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش گنجعلی و مادرش قدمخیر نام دامشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. ستوان سوم نیروی انتظامی بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. هفتم شهریور ١٣٨١ ‏، در ابهر هنگام درگیری با اشرار بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در روستای شناط تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۴۵‏) محمودی عینعلی: هشتم آبان ۱۳۴۳ ‏، در روستای سها از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش خانم نسا نام داشت. تا پایان دوره‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. به مجنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ۱۳۶۷ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۴۶‏) محمودی محمد: بیت دی ۱۳۴۶ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزاآقا و مادرش عالم تاج نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۳ ‏، در سرو ارومیه هنگام درگیری با گرو های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۳۴۷‏) محمودی، محمد: دهم شهریور۱۳۴۶ ‏، در روستای گله خانه از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش رمضان، کشاورز بود و مادرش تاجمان نام داشت. تا پایان دور ه ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۵ ‏، با سمت تیربارچی و نیروی واطلاعات عملیات در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و کمر، شهید شد. پیکرش در روستای شناط شهرستان ابهر به خاک سپرد شد.

٢۴۴٨‏) محمودی محمدعلی: نهم اسفند ۱۳۳۶ ‏، درروستای شو ه ‏از توابع شهرستان خدابند ه به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دهم اسفند۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۴۹‏) محمودی مقصود: چهارم شهریور ۱۳۳۶، در روستای شیوه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رحمان، کشاورز بود و مادرش منیژه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ١٣۶٢ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۵۰‏) محمودی، نصرالله: نهم شهریور ۱۳۴۱ ‏، در روستای گاوخس از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش مظاهر و نام مادرش رخساره بود. سواد قرآنی داشت. کاشیکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در حملات موشکی خلیج فارس به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۵۱‏) محمودی، نصرالله: یکم فروردین ۱۳۴۴ ‏، در روستای آسمان بلاغی از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش احمد (فوت ۱۳۵۱‏) و مادرش گلزار نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر شیرینی پزی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۳ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در شهرستان تهران به خاک سپرده شد.

۲۳۵۲‏) محمودی، ورقه: دهم فروردین ۱۳۴۳ ‏، در روستای مرشون از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی و مادرش ماه نسا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۵۳) محمودیون، محسن: پانزدهم شهریور ۱۳۵۹ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر، بافنده بود و مادرش سیده منیره نام داشت. دانش آموز اول ابتدایی بود. دوم بهمن۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکراو را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند.

۲۳۵۴‏) مختاری، خلیل: یکم بهمن ۱۳۴۵‏، در روستای هزار رود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سهراب، کارگر بود و مادرش حسنیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در پیرانشهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۳۵۵‏) مختاری، عباس: چهارم فروردیئ ۱۳۴۸ ‏، در روستای عمیدآباد از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورزی می کرد و مادرش بتول نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم شهریور ۱۳۶۵ ‏، در ارتفاعات لری بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۵۶‏) مختاری علی اصغر: چهارم خرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۳ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

‏۲۳۵۷‏) مخترع، مرتضی: دوازدهم تیر ۱۳۴۱ ‏، در روستای رضاییه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عسگر، کارگر شرکت راه آهن بود و مادرش لطیف خانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. تراشکار و بهیار بود. از سوی هلال احمر در جبهه حضور یافت. ششم خرداد ۱۳۶۰ ‏، با سمت امدادگر در محور آبادان _ماهشهر بر اثر اصابت ترکش خمپار ه ‏به پا و اصابت گلوله به سر، شهیدشد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۵۸‏) مداحی، مجتبی: یازدهم مرداد ۱۳۴۴ ‏، درروستای آهارمشکین از توابع شهرستان ‏ خدابنده به دنیا آمد. پدرش عوضعلی و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۳ ‏، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان ابهر واقع است. ‏

٢٣۵٩‏) مداحی، محمدحسن: بیستم آذر ۱۳۲۸، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش نیمتاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. راننده بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دخترشد. پانزدهم مرداد ۱۳۷۰، به عنوان بسیجی در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله خمپاره به خودرو و سوختگی، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۳۶۰‏) مددی، عشقعلی: سوم خرداد ۱۳۳۴ در روستای علی بلاغی از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یدالله، کشاورز بود و مادرش ام النسا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲ ‏، با سمت آرپی جی زن در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط شهرستان زادگاهش واقع است.


٢٣۶١‏) مددیان، جواد ‏: هشتم فروردین ۱۳۴۲ ‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسداالله، در سازمان آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش جمیله نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته ادبیات بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دهم مرداد ۱۳۶۷ ‏، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر و پا، شهید شد. مزار او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.


۲۳۶۲‏) مرادخانی، علی: دوم تیر ۱۳۴۴‏، در روستا ی گوالی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نظرعلی، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درسی خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام بهمن ۱۳۶۳‏، در میمک دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏


۲۳۶۳‏) مرادخانی، محمود: چهارم بهمن ۱۳۴۴ ‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عنایت الله، کارگر بود و مادرش بالقیز نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سینه، سر و چشم، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۳۶۴‏) مرادخانی، منصور: بیست و پنجم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقامعلی و مادرش رخساره نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. آلومینیوم کار بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴ ‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.


٢٣۴۵‏) مرادلو، حسین: یکم آبان ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله (فوت ۱۳۴۸‏) و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. مسگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم آذر ۱۳۶۴ ‏، در کله قندی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


٢٣۶۶‏) مرادلو، حمید: دوم مرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای مجینه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عرب، کارگری می کرد و مادرش آمنه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم شهریور ۱۳۶۱ ‏، در محور سردشت – بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۶۶ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


‏۲۳۶۷‏) مرادی، احدالله: دوم شهریور ۱۳۴۸ ‏، در روستای باریک آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب الله، کشاورز بود و مادرش ایران نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم خرداد ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۳۶۸‏) مرادی، اسفندیار: هفتم خرداد ۱۳۳۹ ‏، در روستای کبودگنبد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش الیاس، کشاورز بود و مادرش هاجر نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان گروهبان یکم ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم آذر ١٣۶٠ ‏، در بستان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهر سلطانیه تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.


۲۳۶۹‏) مرادی، اکبر: دوم خرداد ۱۳۴۹ ‏، در روستای مهتر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حکمعلی، کارگری می کرد و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموزسوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.


‏۲۳۷۰‏) مرادی، امیدعلی: دهم تیر ١٣١٣ ‏، در روستا ی باریک آب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مختار و نام مادرش نشرجهان بود. سواد قرآنی داشت. کارگر بود. سال ۱۳۳۲ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم فروردین ۱۳۶۳ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٣٧١‏) مرادی، ایرج: یکم مرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای جیا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش هاشم، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم مراد۱۳۶۶‏، در ابوالفتح عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد. او را مصطفی نیز می نامیدند.


۲۳۷۲‏) مرادی، بهرامعلی: دوم بهمن ۱۳۴۶ ‏، در روستای عباس آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش قدمخیر نام داشت. تا پایان دوره ابتداایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و دوم مهر۱۳۶۷ ‏، در بیوران سردشت دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر واژگون شدن خودرو به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۷۳‏) مرادی، بهروز: دهم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در روستای نظرقلی از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٧٧۴‏) مرادی، جمال: چهارم آذر ۱۳۳۶ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عینعلی، منشی بود و مادرش طرلان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند بهداری بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت بهیار در جزیره ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و قطع پا، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

 

‏۲۳۷۵‏) مرادی، حیدر: نهم آذر ۱۳۴۰ در روستای نهاویس از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نعمت االله، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خوا ند نقاش ساختمان بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم مهر ۱۳۶۲‏، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش صفدر نیز به شهادت رسیده ‏است.

۲۳۷۶‏) مرادی، خلیل: چهارم خرداد ۱۳۴۱ ‏، در روستای عمیدآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم آذر۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۳۷۷‏) مرادی، رسول: ششم شهریور ۱۳۴۰ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش زیاد علی و مادرش آمنه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای روستای علم کندی از توابع شهرستان ماه نشان واقع است.

۲۳۷۸‏) مرادی، رضا: دوم فروردین ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی و مادرش ریحانه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳ ‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


۲۳۷۹‏) مرادی، صفدر: یکم شهریور ۱۳۵۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نعمت الله، کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خوا ند قالیباف بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند. برادرش حیدر نیز به شهادت رسیده است.


‏۲۳۸۰‏) مرادی، صیادالله: نهم فروردین۱۳۴۴ ‏، در روستای چیسب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر و مادرش زهرا نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏
٢٣٨١‏) مرادی، عباس: چهاردهم اردیبهشت ۱۳۳۲ ‏، در روستای علم کندی از توابع شهرستان ما. نشان به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم (فوت ۱۳۴۶‏) و مادرش خانم بس نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. تکنسین برق شرکت را ه آهن بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم تیر ۱۳۶۱ ‏، با سمت نیروی واحد تدارکات در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست و سینه، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.


۲۳۸۲‏) مرادی، عباسعلی: پانزدهم فروردین ۱۳۴۷ ‏، در روستای اغلبیک سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ذیدالله(زیدالله)، کشاورز بود و مادرش مقبوله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۸۳‏) مرادی، عبدالله: نوزدهم اسفند ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، چاه کن بود و مادرش گل ثمن نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج به جبهه رفت. هغدهم آبان ۱۳۶۵ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در شهرستان خرمدره ‏واقع است. او را مجید نیز می نامیدند.


٢٣٨۴‏) مرادی، عزیز: دوم مرداد ۱۳۳۴ ‏، در روستا ی کبودگنبد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. مدتی کارگری می کرد. جهادگر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سال ١٣۵٢ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج به جبهه رفت. شانزدهم دی ۱۳۶۲ ‏، با سمت راننده ‏در محور سقز دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در شهرستان خرمدره واقع است.


۲۳۸۵‏) مرادی، علی: دوم آبان ۱۳۴۲ ‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی، کشاورز بود و مادرش حکیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۸۶‏) مرادی، علی: یکم خرداد ۱۳۴۹ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش امین، خواربار فروش بود و مادرش توران نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. آهنگری و جوشکاری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام شهریور ۱۳۶۵ ‏، با سمت آرپی جی زن در ارتفاعات لری بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۳۸۷‏) مرادی، فاطمه: چهاردهم دی ١٣۵٠ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی (فوت ۱۳۵۸‏) و مادرش گل گز نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد.


۲۳۸۸‏) مرادی، فریدون: ششم تیر ۱۳۴۱ ‏، در روستای نظرقلی از توابع شهرستان خدابنده دیده به جهان گشود. پدرش ذوقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.


٢۴٨٩‏) مرادی، گنجعلی: یکم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در روستای الوارلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش سیمین زر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اردیبهشت ‏۱۳۶۲، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۹۰‏) مرادی، مالک: نوزدهم خرداد ۱۳۴۶ ‏، در روستای الوارلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدیرعلی و مادرش عالم تاج نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم خرداد ۱۳۶۷ ‏، در محور سردشت _ بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢٣٩١‏) مرادی، مجید: بیستم بهمن ۱۳۴۳ ‏، در روستای کبودگنبد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش نجاتعلی، کشاورز بود و مادرش قیزتمام نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم شهریور ۱۳۶۳ ‏، در دارخوین غرق و شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٣٩٢‏) مرادی، محمد: هجدهم فروردین ۱۳۴۹ ‏، در روستای اولنگ از توابع شهرستان ابهر به ذنیا آمد. پدرش حکمعلی، نگهبان سازمان آموزش و پرورش بود و مادرش رقیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. نجار بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. دوم شهریور ۱۳۶۸ ‏، در اشنویه هنگام درگیری با گروه ‏های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

٢٣٩٣‏) مرادی، محمد حسین: هفتم آذر ۱۳۳۷ ‏، در روستای برکاب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قهرمان و مادرش بهشت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خواربار فروش بود. ازدواج کرد وصاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیر ه مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۳۹۴‏) مرادی، مرتضی: یکم اسفند ۱۳۴۶ ‏، در روستای لار از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش طهماسب، کشاورز بود و مادرش شاه نسا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اردیبهشت۱۳۶۶ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۹۵‏) مرادی، منوچهر: یکم فروردین ١٧۴٧ ‏، در شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش عین الله و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پانزدهم مهر۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۲۳۹۶‏) مرادی، نادر: دوم شهریور ۱۳۴۷ ‏، در روستای الوارلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، کارگر بود و مادرش جمیله نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ ‏، در سقز بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهد ای روستای سرچم شهرستان زادگاهش واقع است.


‏۲۳۹۷‏) مرادی پابندی، حسینعلی: هفتم مهر ۱۳۴۳ ‏، در روستای پابند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی، کشاورزی می کرد و مادرش کوکب (فوت ۱۳۵۳) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۳ ‏، در دیواندره بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۹۸‏) مرادی داشلوجه، فیروز: چهارم خرداد ١٣۴٣ ‏، در روستای داشلوجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحنیفه، کشاورز بود و مادرش تاجمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۷ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۳۹۸‏) مرادی داشلوجه، نباتعلی: چهارم خرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای داشلوجه از توابع شهرستان خدابنده دیده به جهان گشود. پدرش حکمعلی، کشاورزی می کرد و مادرش حدیقه نام داشت. تا اول ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به محنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم مرداد ۱۳۶۶‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم بهمن ١٣٨٣ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۴۰۰‏) مرادی کشک آبادی، احسان الله: پنجم اسفند ۱۳۴۵ ‏، در روستای کشک آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ذکرالله، کشاورز بود و مادرش منصوره (فوت ۱۳۵۷‏) نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم دی ۱۳۶۵ ‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏‌۲۴۰۱‏) مرادی کشک آبادی محمدحسن: دوم بهمن ۱۳۴۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، کارگر شهرداری بود و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳ ‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.


۲۴۰۲) مرادی محمد آبادی، یحیی: هفتم شهریور ۱۳۳۵، درروستای محمودآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسنعلی، کشاورز بود و مادرش عجب ناز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز و کارگر بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را حسن نیز می نامیدند.


‏‌۲۴۰۳‏) مرادی نظر قلی، الله بخش: ششم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در روستای نظرقلی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش حمیده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازسوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۴۰۴‏) مرتضایی، احمد: دهم فروردین ۱۳۴۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزت الله و مادرش حشمت نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. ششم شهریور ۱۳۵۷ ‏، در زادگاهش هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏‌ ۲۴۰۵‏) مرتضایی، یوسفعلی ‏: در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، خواربار فروش بود و مادرش الفت نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر کارخانه بود. سال ١٣۵١ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. هفدهم آبان ۱۳۶۹ ‏، به عنوان بسیجی و با سمت راننده در محور بیجار – زنجان دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۴۰۶‏) مرتضوی، سید محسن: یکم فروردین ۱۳۴۹، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید سجاد، کشاورزی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسداروظیفه خدمت می کرد. دهم خرداد ۱۳۶۹ ‏، در بانه بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏ مرتضوی، محمد ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان البرز


٢۴٠٧‏) مردانی، احمد: هشتم شهریور ١٣۴٠ ‏، در روستای میموندره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حشمت الله، کشاورز بود و مادرش هاجمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم مرداد ۱۳۶۳‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۴۰۸‏) مردانی، عباس: یکم اردیبهشت ۱۳۴۶، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم فروردین ۱۳۶۱ ‏، در شوش بر اثر اصابت گلوله و سوختگی به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۴۰۹‏) مرادنی ها، یوسف: سی ام اردیبهشت ۱۳۵۱ ‏، در روستای چهارطاق از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نبی الله، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بیست و هفتم خرداد ۱۳۷۲ ‏، در اشنویه بر اثر بیماری به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


۲۴۱۰‏) مردی، رجبعلی: دوم تیر ۱۳۴۶ ‏، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمد اسحاق و مادرش طاهره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نانوا بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی اهواز به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


٢۴١١‏) مرسلی، حسن: دهم خرداد ۱۳۴۶، در روستا ی قره بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگری می کرد و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۴ ‏، در فاو عراق به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 
٢۴١٢‏) مرسلی، شعبان: هفتم فروردین ۱۳۴۳ ‏، درشهرهیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یدالله (فوت ۱۳۵۱‏) و مادرش کبرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم اردیبهشت ۱۳۶۰‏، با سمت فرمانده گروهان در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴١٣‏) مرسلی، علی اوسط: یکم آبان ١٣۴٢ ‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش زلفعلی، کشاورز بود و مادرش گرجی نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم تیر ۱۳۶۲ ‏، در چزابه بر اثر اصابت توکش خمپاره به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۴١۴‏) مرسلی، محسن: بیست وچهارم تیر۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، راننده شهرداری بود و مادرش مقدسه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. نهم تیر ۱۳۶۹‏، در عین خوش بر اثر گرمازدگی به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۴١۵‏) مرشدی، برجعلی: ششم شهریور ۱۳۳۸‏، در روستای ساریجالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جانعلی و مادرش لعیا نام داشت. درحد خواندن ونوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. چهارم فروردین ۱۳۶۲، در پایگاه مسلم ماهشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


۲۴۱۶‏) مرشدی، مجید: سی و یکم مرداد ۱۳۴۱ ‏، درشهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کشاورز بود و مادرش خیرقدم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورزبود. به عنوان سربازارتش درجبهه حضور یافت. بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏


٢۴١٧‏) مروتی، حسین: بیستم تیر ۱۳۴۷ ‏، در روستای چومالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش حسنیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نوزدهم آبان ۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴١٨‏) مساکنی، موسی: یازدهم بهمن ۱۳۲۹، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر و مادرش اصلی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.


٢۴١٩‏) مسعودی مقدم، رضا: چهاردهم دی ۱۳۴۱ ‏، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، در شهربانی کار می کرد و مادرش رحیمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۶۲ازدواج کرد و صاحب یک دخترشد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. او را امیررضا نیز می نامیدند. ‏

‏۲۴۲۰‏) مسگری، تقی: بیست و ششم آبان ۱۳۴۷‏، در شهرستان ابهر دیده به جهان گشود. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام خرداد ۱۳۶۷ ‏، در بمباران هوایی گولان مهران بر اثر سوختگی شدید به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. ‏


٢۴٢١‏) مسلمی، روح الله: یکم فروردین۱۳۴۷ ‏، در روستای کک آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۷‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴٢٢‏) مسلمی، محسن: سی و یکم شهریور ۱۳۶۴‏، در روستای قره چریان از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. پاسدار بود. بیست وچهارم مهر ۱۳۸۷ ‏، در روستای ایری دره چالدران هنگام درگیری با نیروهای گروه پژاک بر اثر اصابت گلوله به سر و سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد.


۲۴۲۳‏) مسلمی، محمد: سوم مرداد ۱۳۴۰ ‏، در روستای کاکاآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد پدرش حسین و مادرش طوبا نام داشت. تا پایان دوره ابتد ایی درس خواند. فرشباف بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام آبان ۱۳۶۰ ‏، در پایگاه کوسه کهریز سه راه بوکان – مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢۴٢۴‏) مسلمیون، حمید: سیز دهم دی ۱۳۴۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد پدرش غلامعلی، قصاب بود و مادرش بهجت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.


٢۴٢۵‏) مصری، فتح الله: بیت مرداد ۱۳۴۲ ‏، در روستای مصرآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش ماه پاره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در آبادان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در روستای گرماب تابعه شهرستان زادگاهش واقع است. ‏


۲۴۲۶‏) مصطفوی، اشرفعلی: دوم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در روستای اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتد ایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


‏۲۴۲۷‏) مصطفوی، اکبر: دوم تیر ۱۳۳۷‏، در روستا ی اسفجین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش قمرتاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. نهم اردیبهشت ۱۳۶۸ ‏، به عنوان بسیجی در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴٢٨‏) مصطفوی، جاوید: دوازدهم خرداد ‏، در شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش هیبت الله، کشاورز بود و مادرش افشان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به کتف و سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


٢۴٢٩‏) مصطفوی، حسین: چهارم مهر ۱۳۴۲ ‏، درشهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش وهاب، کارگر کارخانه بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم آبان ۱۳۶۲ ‏، با سمت دیده بان دربانه هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب براثر اصابت گلوله به پا، شهید شد مزار او در بهشت زهرای زادگاهش واقع است.


‏ ۲۴۳۰‏) مصطفوی، سید اصغر: یکم فروردیئ ۱۳۲۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدابراهیم، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جهادگر و مسئول اکیپ و نماینده ولی فقیه بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. دوم خرداد ۱۳۶۷ ‏، با سمت فرماند ه گردان مهند سی ذوالفقار در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر و دست، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.


٢۴٣١‏) مصطفوی، شاهپور: سوم تیر ۱۳۴۵ ‏، در روستای حاج آرش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، بنا بود و مادرش زینب نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. صافکار بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم آذر ۱۳۶۱ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

  
٢۴٣٢‏) مصطفوی، علی: پنجم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در روستای تشویر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محمدولی و مادرش نجیبه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. چاقوساز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش هنگام درگیری با نیروهای عراقی غرق و شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


۲۴۳۳‏) مصطفوی، محمد: یکم آبان ۱۳۴۵ ‏، در روستای حاجی آرش از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، روحانی بود و مادرش فاطمه نام داشمت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. با کمیته امداد همکاری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

  
٢۴٣۴‏) مصطفوی، مهدی: هفدهم خرداد ۱۳۵۱ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، کارگر شرکت بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم فروردین ۱۳۶۶ با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و گلوله به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۸۰ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.


٢۴٣۵‏) مصلی، جواد: سوم بهمن ١٣۴٨ ‏، در روستا ی نعلبندان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی (فوت ١٣۶٠‏) کشاورز بود و مادرش لاله زار نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷ ‏، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان ابهر قرار دارد. برادرش قدرت الله نیز به شهادت رسیده است.

 


۲۴۳۶‏) مصلی، علیرضا: پنجم مرداد ۱۳۵۲ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صدقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش ماه منظر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سرباز نیروی انتظامی بود. هفدهم خرداد ۱۳۷۲ ‏، در ایرانشهر هنگام درگیری با اشرار و قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به سینه و پا، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای زادگاهش واقع است.


‏۲۴۳۷‏) مصلی، قدرت الله: نهم آبان ۱۳۴۰ ‏، در روستای نعلبدان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی (فوت ۱۳۶۰‏) کشاورز بود و مادرش لاله زار نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۱ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، سینه و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش جواد نیز به شهادت رسیده است.

 
٢۴٣٨‏) مطلبی، رضا: پنجم فروین١٣۴۴ ‏، در شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش قاسم، عطار بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم آبان ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکرش او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

 
٢۴٣٩‏) مظفری، ابوالفضل: ششم فروردین ۱۳۴۷ ‏، در روستای بولاماجی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درمی خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

 
۲۴۴۰‏) مظفری، بخشعلی: هشتم شهریور ۱۳۴۴ ‏، در روستای بولاماجی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد قاسم، کشاورز بود و مادرش سلطان نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳ ‏، در دوسینه بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۴۴۱‏) مظفری، مسعود ‏: هجدهم دی ۱۳۴۶، در روستای بولاماجی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش عذرا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارهم تیر ١٣۶٣ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴۴٢‏) معارفی، زهرا: نهم دی ۱۳۵۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدجواد، تعمیرکارلوازم خانگی بود و مادرش لعیا نام داشت. دانش آموز دوم ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهوستان به خاک سپرده شد.


٢۴۴٣‏) معاصری، اکبر: نوزدهم دی ۱۳۱۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب، کشاورز بود و مادرش فرنگیس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ١٣٣٩ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳ ‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود وی در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.


٢۴۴۴‏) معبودی، سعید: هشتم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش نعمت الله، کارگر شرکت بود و مادرش زیور نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست وهفتم اسفند ۱۳۶۰ ‏، در دشت عباس توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرش علیرضا نیز به شهادت رسیده است.


٢۴۴۵‏) معبودی، علیرضا: یکم فروردین ۱۳۴۷‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش نعمت الله، کارگر شرکت بود و مادرش زیور نام داشمت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بو جا ماند و پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد. برادرش سعید نیز به شهادت رسیده است.
۲۴۴۶‏) معجزاتی، سعید: ششم فروردین۱۳۳۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درمی خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم شهریور ۱۳۶۰‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت ترکش خمپاره به صورت و کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند


‏۲۴۴۷‏) معجزاتی، محمود: ششم اسفند۱۳۲۸ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ادریس، زرگر بود و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱ با سمت راننده هلال احمر در سقز هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند


معرفی، یوسف: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران


۲۲۴۸)‏ معروف خانی، صفر: یکم دی ۱۳۳۱ ‏، در روستای شناسوند از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش کرمعلی، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۵۱ ‏ازدوج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۱‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در بهشت کبرای شهرستان ابهر به خاک سپردند.


۲۲۴۹‏) معروف خانی، علی: هفتم اردیبهشت ۱۳۴۱ ‏، در روستای شاسوند از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش حیدر، فروشنده بود و مادرش ثریا نام داشمت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. برادرش یاور نیز به شهادت رسیده است.


۲۴۵۰‏) معروف خانی، محرمعلی: پنجم دی ۱۳۴۶، در روستای شناسوند از توابع شهرستان تاکستان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارگر بود و مادرش گوهر نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در فاو عراق براثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در روستای شناط تابعه شهرستان ابهر به خاک سپرده شد.


۲۴۵۱‏) معروف خانی، یاور: شانزدهم مهر ۱۳۳۷‏، در روستای شناسوند از توابع شهرستان تاکستان به دنیا آمد. پدرش حیدر، فروشنده بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۱ ‏، با سمت فرمانده گردان در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکر او را در روستای شناط شهرستان ابهر به خاک سپردند. برادرش علی نیز به شهادت رسیده است.


۲۴۵۲) معصومی، ابراهیم: بیست و ششم اسفند ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید مرتضی، در شهربانی کار می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام شهریور ۱۳۶۴‏، در پسوه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.


۲۴۵۳) معصومی، اسماعیل: دوازدهم اردیبهشت ۱۳۴۰ ‏، در روستا ی شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش ملیحه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱ ‏، در دشت عباس توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش موشک به شهادت رسید. پیکرش را زادگاهش به خاک سپردند.


۴۴۵۴‏) معصومی، جلال: دوم دی ۱۳۴۴ ‏، در روستای نیماور از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فیاض، کشاورز بود و مادرش وجیهه نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام تیر ۱۳۶۳ ‏، در نفت شهر توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴۵۵‏) معصومی، حجت: سی ام مهر ١٣١٢ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش رجب (فوت۱۳۳۳‏) و مادرش حدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سوادآموخت. در شرکت راه آهن کار می کرد. سال ۱۳۳۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و شش دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و سوختگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴۵۶‏) معصومی، عیسی: نهم فرور دین ۱۳۴۱، د‏ر روستای زرین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت۱۳۶۱‏، در کرخه نور بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


‏۲۴۵۷‏) معصومی، فرهادعلی: هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶، در روستای حصار از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی (فوت ۱۳۴۰‏) کشاورز بود و مادرش بلور نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. بازاری بود. سال ١٣۵٢ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. هفدهم آذر ۱۳۵۷ ‏، در روستای شناط ابهر توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در همان روستا به خاک سپردند.


٢۴۵٨‏) معصومی، قاسم: هفدهم دی۱۳۴۶د‏ر روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حکمت الله، کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در میمک توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


٢۴۵٩‏) معصومی، نورالدین: سی ام مراد۱۳۴۱ ‏، در روستای ایتگنه از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش رخشنده نام داشت. تا اول راهنمایی درمی خواند. او نیز کارگر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۰ ‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.


‏ ‏۲۴۶۰‏) معصومی چمنی، شکرالله: یکم فروردین ۱۳۴۶، در روستای چمن وزیری از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عین الله، کشاورزی می کرد و مادرش کلثوم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. گچکار و بنا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 
معینی، صفر: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان مازندران.

 
۲۴۶۱‏) معینی، علی: دوازدهم بهمن ١٣۴٧ ‏، در شهر صائین قلعه به دنیا آمد. پدرش فضل الله، کشاورزی می کرد و مادرش سیده صغرا نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۶۴ ‏، در شوشتر غرق شد و به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 
۲۴۶۲‏) معینی، علیرضا: هشتم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش منور نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آبان ۱۳۶۵ ‏، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.


‏ ۲۴۶۳‏) معینی، نادر: بیست و پنجم آذر ۱۳۳۹ ‏، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علیرضا و مادرش شوکت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. شغلش آزاد بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۳۶۰ ‏، در بستان بر اثر انفجار مواد منفجره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۴۶۴‏) مغان لو، جانعلی: دوم مرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای ساری کندعلیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یعقوب، کشاورزی می کرد و مادرش بالابیگم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏مغان لو، ستار: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان قزوین.


۲۴۶۵‏) مغان لو، سلطانعلی: سی ام مهر ۱۳۳۳ ‏، در روستای ساری کندعلیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش امان بس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بیسج در جبهه حضور یافت. شانزدهم بهمن ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، گردن و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.


۲۴۶۶‏) مغان لو، عزیز: ششم اسفند ١٣۵٠ ‏، در روستای قره آقاج سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش درویش، کشاورز بود و مادرش یمن نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷ ‏، در مهران غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.


‏۲۴۶۷) مغان لو، میرزاعلی: یکم مهر ۱۳۴۸ ‏، در روستای نوروزآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حکمعلی، کشاورز بود و مادرش گوگرچین نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۷ ‏، در اسلام آبادغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.


مقدسی ریسه، محمدمهدی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۲۴۶۸) مقدم، بلال: یکم مرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستای زر زر از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش هاشمعلی، کشاورزی می کرد و مادرش اکرام نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۴۶٩‏) مقدم، جعفر: بیست و دوم شهریور ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عوضعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. لوله کش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۲ ‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۴۷۰) مقدم، حسین: چهارم دی ۱۳۴۲ ‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورز بود و مادرش افسانه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ ‏، پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۲۴۷۱) مقدم، حسین رضا: دوم خرداد ۱۳۳۹ ‏، در روستای خراسانلو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش کوکب نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰ ‏، در فیاضیه آبادان بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۴٧٢‏) مقدم، خلیل الله: بیست و هشتم خرداد ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش وجیه الله، در شهربانی کار می کرد و مادرش ارثه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی در رشته تجربی درس خواند. به عنوان گروهبان دوم وظیفه ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۴۷۳‏) مقدم، ذبیح الله: دوم خرداد ۱۳۲۸ ‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اروجعلی و مادر ثریا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱ ‏، در دزفول بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۴۷۴) مقدم، ذکرالله: هشتم تیر ۱۳۴۲ ‏، درروستای چرگر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش یاقچی خانم نام داشت. تا اول راهنمایی درمی خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۵، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۴۷۵‏) مقدم، رضا علی: چهارم خرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستای کوه زین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رحمتعلی، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتد ایی درس می خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت تیربارچی در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. او را ریزعلی نیز می نامیدند.

۲۴۷۶‏) مقدم، صمد: دوم بهمن ۱۳۳۹ ‏، در روستای اسفناج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نباتعلی، کارگر بود و مادرش هوریه (حوریه) نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگر بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کود و صاحب یک پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم اردیبهشت ١٣۶١ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢۴٧٧‏) مقدمی، عباس: بیست و دوم مهر ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، خواربار فروش بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. دهم مرداد ۱۳۷۰ ‏، در بانه توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر امابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

۲۴۷۸‏) مقدم، عبدالله: سوم تیر۱۳۳۲ ‏، در روستای سارمساقلو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش مستوره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

۲۴۷۹‏) مقدم، علی: چهارم مهر۱۳۳۹ ‏، در روستای چرگر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله، کشاورز بود و مادرش عالمتاج نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۵۹ ‏، در محور آبادان – ماهشهر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۲۴۸۰‏) مقدم، دوستعلی: دوم تیر ۱۳۴۱ ‏، در روستای یامچی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش نجیبه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت فرمانده گروهان در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

 

٢۴٨١‏) مقدم، علی اوسط: دوم فروردین۱۳۴۴، در روستای چرگر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش احمدعلی، کشاورز بود و مادرش فخری نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۶ ‏، درگامو بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۴۸۲‏) مقدم، عمران: دوم اردیبهشت ۱۳۳۷ ‏، در روستای سارمساقلواز توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ١٣۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۴۸۳‏‏) مقدم، غیبعلی: ششم فروردین ١٣۴٨ ‏، در روستای خوش از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حجت الله، کارگر بود و مادرش جیران نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وششم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. پیکرش او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۲۴۸۴‏) مقدم، کاظم: یکم فروردین ١٣٢١ ‏، در روستا ی خراسانلو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسینقلی و مادرش ایران نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و چهار دخترشد. به عنوان ستوان دوم ژاندارمری در جبهه حضور یافت. هشتم شهریور ۱۳۶۳ ‏، در سوسنگرد بر اثر سکته قلبی به شهادت رسید. پیکرش را در شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

 

۲۴۸۵) مقدم، کریم: بیستم شهریور ۱۳۴۸ ‏، در روستای خراسانلو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حجت الله، کشاورز بود و مادرش گلناز نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگر بنایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیست و دوم تیر ۱۳۶۸‏، با سمت تیربارچی در مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثراصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۴٨۶‏) مقدم، محمد حسین: هفتم تیر ۱۳۴۳ ‏، در روستای آقاجری از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربتعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صفوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم خرداد ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۴۸۷‏) مقدم، موسی: دوم خرداد ۱۳۲۳ ‏، در روستا ی اسفناج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیروانعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳ ‏، در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. سرشهید او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢۴٨٨‏) مقدم زرندی قربان: دهم خرداد ۱۳۴۶، در روستای زرند از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش مسیح، کشاورزی می کرد و مادرش عادله نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. به عنوان سربازارتش درجبهه حضور یافت. بیست و پنجم دی ۱۳۶۵ ‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در زادگاهش واقع است.

۲۴۸۹‏) مقدم کوهی، ایوب: چهارم فروردین ۱۳۴۳‏، در روستای انجلیین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش رهبر، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۱، با سمت خدمه خمپاره انداز درموسیان توسط نیروهای عراقی براثراصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش حسین نیز به شهادت رسیده است.

۲۴۹۰‏) مقدم کوهی، حسین: دهم شهریور ۱۳۵۰ ‏، در روستای انجلین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش رهبر، کشاورزی می کرد و مادرش فاطمه نام داشت. در حد دوره راهنمایی درس خواند. پاسدار وظیفه بود. سی و یکم تیر ۱۳۶۸ ‏، با سمت بی سیم چی در بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به سر و صورت، شهید شد. پیکرش او را در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. برادرش ایوب نیز به شهادت رسیده است.

۲۴۹۱‏) مقدم کوهی، شاهپور: نهم آبان ۱۳۴۶ ‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش سلمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ۱۳۶۷، با سمت تکاور در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. پیکرش او را در زادگاهش به خاک سپردند. وی را مهدی نیز می نامیدند.

   

٢۴٩٢‏) مقدم کوهی، علی: دوم خرداد ۱۳۴۲‏، در روستای کوه زین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش آفرین نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست وهشتم شهریور ۱۳۶۲‏، در پاسگاه ایران خواه سقز هنکام درکیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. پیکر او را در روستای گاودره شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏ ۲۴۹۳‏) مقدم کوهی، علی: دهم آذر ۱۳۴۷‏، در روستای علی آباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش اکبر، کارگری می کرد و مادرش حدیقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. گچکار و راننده بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷ ‏، با سمت راننده در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در شهرستان خرمدره به خاک سپردند.

‏مقدمی، عبدالعلی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان قم.

٢۴٩۴‏) مکاریان، جلیل: دوازدهم آذر ١٣١٩ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. راننده سازمان آموزش و پرورش بود. دوم بهمن ١٣۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد٢۴٩۵‏) مکرمی، ایپکعلی: بیستم اردیبهشت ١٣٢٣ ‏، در شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش امیرعلی و مادرش نسیبه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. پیکر او را در گلزار شهدای روستای قندرقالو از توابع شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۲۴۹۶‏) مکی، حمید: ششم آذر۱۳۳۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، در اداره پست کار می کرد و مادرش زهرا نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی در رشته برق بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش مجید نیز به شهادت رسیده است.

۷‏۲۴۹‏) مکی، مجید: دوم مرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد، در اداره پست کار می کرد و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش حمید نیز به شهادت رسیده است.

 

٢۴٩٨‏) ملامحمدپور زنجانی، صادق: دوازدهم مرداد ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی، خواربار فروش بود و مادرش معصومه نام داشت. تا دوم راهنمایی درسی خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.
‏ ٢۴٩٩‏) ملایی، شیرالله: دوم خرداد ۱۳۴۵ ‏، در روستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین (فوت ۱۳۶۰‏) و مادرش مخدره خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم آبان ۱۳۶۵‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢۵٠٠‏) ملایی، علی: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای کرزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فضایل، کشاورز بود و مادرش آق گل نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۷ ‏، در حلبچه عراق بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵٠١‏) ملایی، محمود: یکم مهر۱۳۴۶ ‏، در روستای کرزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد مهدی، کشاورز بود و مادرش بهجت نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم فروردین۱۳۶۷‏، در شیخ صالح بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۵۰۲‏) ملک محمدی نژاد: نهم مهر ۱۳۴۵ ‏، درروستای قشلاجوق علیا از توابع شهوستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر و مادرش ماه زر نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کفاش بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد ۱۳۶۵‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۵۰۳) ملکی، حسن: سوم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای دستجرده از توابع شهوستان طارم به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کشاورز بود و مادرش جمیله نام داشمت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۶ ‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کتف، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏ ۲۵۰۴) ملکی، حسین: سوم مهر ۱۳۳۷ ‏، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسن و مادرش ریحان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسد ار در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد ۱۳۶۳‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

‏‌۲۵۰۵): ملکی، رحیم سوم مهر ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نقی ومادرش عالم تاج نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۰ ‏، با سمت تک تیرانداز در دشت عباس توسط نیروهای عراقی براثراصابت گلوله به پا وسر، شهید شد. پیکرش او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۵۰۶) ملکی، رضا: نوزدهم فروردین ۱۳۴۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مسلم و مادرش خدیجه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۰‏، در کرخه نور بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. او را علیرضا نیز می نامیدند.

‏۲۵۰۷‏) ملکی، عشقعلی: دهم شهریور ۱۳۴۱ ‏، درروستای چیر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، در شهرداری کارگری می کرد و مادرش ثریا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. شاگرد نجار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ١٣۶٢ ‏، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد.

٢۵٠٨‏) ملکی، علیرضا: یکم خرداد ١٣۴٧ ‏، در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان خرمدره ‏به دنیا آمد. پدرش فتحعلی، کشاورز بود و مادرش خانمتاج نام داشت. تا پایان دور ٠ ‏ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷ ‏، در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدتی در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

۲۵۰۹‏) ملکی، کوثرعلی: هفتم تیر ۱۳۴۰ ‏، در روستا ی بلندپرچین از توابع شهرستان ماهنشان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، درشلمچه براثراصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۵۱۰‏) ملکی، محمد باقر: دوم اردیبهشت ١٣۴٢ ‏، در روستای اوریاد از توابع شهرستان ما هنشان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۶١ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و نهم تیر ۱۳۷۵ ‏، پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده ‏شد.

٢۵١١‏) ملکی، مسلم: چهارم خرداد ۱۳۴۷ ‏، در روستای خاکریز از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش باقر، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درسی خواند. نانوا بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. نوزدهم مهر ۱۳۶۶ ‏، در شهرستان زادگاهش بر اثر ابتلا به بیماری به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده ‏شد.

٢۵١٢‏) ملکی، یعقوبعلی: نهم دی ۱۳۳۱، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حنیفه و مادرش آسیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بازاری بود. سال ۱۳۵۶ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵١٣‏) ملکی سیامان، رضا: هفتم فروردین ۱۳۴۴ ‏، در روستای سیامان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدباقر، کشاورزی می کرد و مادرش فرخنده نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم فروردین ۱۳۶۱ ‏، با سمت آرپی جی زن در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر شکنجه و اصابت گلوله به دست، شهید شد. پیکرش او را در زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵١۴‏) ممقانی، بهرامعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴ ‏، در روستا ی صالح آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزبود و مادرش ملیحه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳ ‏، درجزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵١۵‏) ممقانی، محرمعلی: هجدهم خرداد ۱۳۵۰‏، در روستا ی قلعه جوق از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم بهمن ۱۳۶۶ ‏، با سمت راننده در شلمچه دچار سانحه رانندگی شد و بر اثر ضربه مغزی به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند
۲۵۱۶‏) منتجبی، محمد جعفر: دهم فروردین ۱۳۴۰ ‏، در روستای رازبین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمود، پارچه فروش بود و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. شاگرد پارچه فروش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، با سمت بی سیم چی در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. ‏
‏۲۵۱۷‏) منتجبی، مسعود: یکم دی ١٣۴٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مشهود و مادرش رشیده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۱ ‏، در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
٢۵١٨‏) منتخبی، عباس: یکم خرداد ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش فضایل، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته برق بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵ ‏، با سمت غواص در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم خرداد ١٣٨٠ ‏، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.
٢۵١٩‏) منصوری، اردشیر: دوم فروردین ۱۳۴۰ ‏در روستای کینه ورمی از توابع شهرستان ابهر به دنیاآمد. پدرش عین الله، کشاورز بود و مادرش حمایل نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم فروردین ۱۳۶۱، در شوش به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
‏۲۵۲۰‏) منصوری، اکبر: یکم مرداد ۱۳۳۸ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش خدیجه نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته اتومکانیک بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت فرمانده گردان در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٢١‏) منصوری، بهزاد ‏: هفتم آذر ١٣۴١ ‏، در روستا ی پیرسقا از توابع شهرستان ابهر دیده به جهان گشود. پدرش محمد حسین، کشاورزی می کرد و مادرش عشرت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خوا ند. گروهبان دوم ارتش بود. سی ام دی ۱۳۶۲‏، در محور پیرانشهر – سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٢٢‏) منصوری، جهانگیری: دوم مهر ۱۳۳۹ ‏، در روستای داشبلاغ از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله، کشاورزی می کرد و مادرش قیزبانو نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم مهر ١٣۵٩ ‏، در دزفول براثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏
٢۵٢٣‏) منصوری، حبیب الله: هشتم مرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نصرالله و مادرش فاطمه (فوت ۱۳۵۹‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. شانزدهم دی ۱۳۶۲‏، در پایگاه کاولان محور سردشت- مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر و صورت، شهید شد. پیکرش را در روستای پالاس از توابع زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٢۴‏) منصوری، رسول: سوم تیر ۱۳۵۱ ‏، در روستای قلی کند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اباصلت، راننده بود و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم شهویور ۱۳۷۰ ‏، در ارتفاعات سورکوه بانه بر اثر انغجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵٢۵‏) منصوری، رضا: یکم فروردین ۱۳۳۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میکاییل و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر بر اثراصابت ترکش به صورت شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٢۶‏) منصوری، عبدالله: ششم فروردین ١٣۴٣ ‏، در روستای نظرقلی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدولی، کشاورز بود و مادرش قدمخیر نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳ ‏، در بمباران هوایی بانه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏۲۵۲۷‏) منصوری، وجیهه: چهاردهم آذر ١٣١٨ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بختیار و مادرش سکینه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپردند
۲۵۲۸‏) منصوری نژاد، مصدق: دوازدهم مهر ۱۳۴۲ ‏، در روستای نعلبندان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورزی می کرد و مادرش عصمت نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵٢٩‏) منفرد، محرم: بیست و پنجم بهمن ۱۳۳۹، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قاسمعلی، کشاورز بود و مادرش یمن خانم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند۱۳۶۶ ‏، در سقز توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
۲۵۳۰‏) منوچهری، سیامک: دوازدهم اسفند ۱۳۵۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، در آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش سرورالزمان نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. دوم بهمن۱۳۶۵ ‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین همان شهرستان به خاک سپرده شد. ‏
٢۵٣١‏) موحد، علیمردان: یکم مهر ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فرخ، جهادگر بود و مادرش سکینه نام داثست. دانشجوی دوره کاردانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم مهر ۱۳۶۱ ‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵٣٢‏) موسوی، جواد: هفدهم خرداد ۱۳۴۷ ‏، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، نجار بود و مادرش مقدسه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیر ه ‏مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٣۴‏) موسوی، ذبیح الله: دهم مرداد ۱۳۴۸‏، در روستای قره ولی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سجاد، کشاورز بود و مادرش اختر نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۶ ‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا شهید شد پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.
٢۵۳۴‏) موسوی، سیدابوالحسن: دوم اسفند ۱۳۴۳ ‏، در روستای مشکین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید رحیم، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و سوم ۱۳۶۴در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٣۵‏) موسوی، سید ابوالحسن: سی ام شهریور۱۳۰۶ ‏، در روستای قراگول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید قدیر و مادرش سیده مجیبه نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. سال ۱۳۳۴ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. نهم مرداد۱۳۶۶ ‏، در مکه مکرمه هنگام شرکت در راهپیمایی برائت از مشرکین توسط عوامل رژیم سعودی به شهادت رسید. پیکرش را درگلزار شهدای پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند
‏٢۵۳۶‏) موسوی، سیدابولفضل: سوم خرداد ١٣۴٢ ‏، در روستای سهرورد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، کشاورز بود و مادرش تل ناز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ١٣۶٧ ‏، در دربندیخان عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
۷ ٢۵٣‏) موسوی، سید اشرفعلی: یکم تیر ۱۳۴۴ ‏، در روستای شقاقی اندر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سیداسدالله، کشاورزی می کرد و مادرش گلدسته نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۶، در بمباران شیمیایی حلبچه عراق به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵٣٨‏) موسوی، سید اصغر: دوازدهم دی ١٣۴٣ ‏، در روستای ساریجالو از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش میرحنیفه، کشاورزی می کرد و مادرش فضه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم شهریور ۱۳۶۳ ‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب براثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵٣٩‏) موسوی، سید امیر حسین: سوم فروردین ۱۳۳۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدابراهیم، روحانی و کشاورز بود و مادرش سیده ربابه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درمی خواند و دیپلم گوفت. کارمند آموزش و پرورش بود. سال۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
‏۲۵۴۰‏) موسوی، سید بشیر: دهم تیر ۱۳۵۲‏، در روستای زواجر از توابع شهرستان خدابنده په دنیا آمد. پدرش سیدعلی، کشاورز بود و مادرش کافیه نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته ریاضی درس خواند. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. بیست و ششم بهمن ١٣٧٣ ‏، در پادگان قدس سنندج بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵۴١‏) موسوی، سید جواد: یکم فروردین ١٣۴٨ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید مرتصی، بنا بود و مادرش خانم گل نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم دی ۱۳۶۵‏، با سمت بی سیم چی در بمباران هوایی شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵۴۴‏) موسوی، سید حسین: بیست و یکم آذر ١٣٠٨ ‏، در روستای قره محمداز توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیدنصرالله (فوت ۱۳۵۱‏) کشاورزی می کرد و نام مادرش زهرا بود. سواد قرآنی داشت. کارگربود. سال ۱۳۳۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم بهمن ۱۳۶۴ ‏، دربانه توسط نیروهای عراقی براثراصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵۴٣‏) موسوی، سید حسین: یکم آبان ۱۳۳۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمشهود، روحانی بود و مادرش صغرا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج به جبهه رفت. بیستم تیر ۱۳۶۴ ‏، درخرمشهربر اثرموج گرفتگی به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد
٢۵۴۴‏) موسوی، سید دواود: دوازدهم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدعلی اکبر(فوت ۱۳۵۴‏) و مادرش عذرا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲ ‏، در پنجوین عراق بر اثراصابت ترکش به سرو دست، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۴۵‏) موسوی، سید داود: دوم شهریور ۱۳۳۷ در روستای گلجیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید محمد و مادرش صاحبه نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۴۶‏) موسوی، سید رسول: دوم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداسرافیل (فوت ۱۳۶۱‏) و مادرش گل اثر نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیر. مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم دی ۱۳۷۵، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرد ه شد. برادرش سیدعلی نیز به شهادت رسید ه است.
‏۲۵۴۷‏) موسوی، سید رسول: یکم اردیبهشت ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش سید منصور و مادرش گوهر نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرد ه شد.
‏موسوی، سید رشید: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.
٢۵۴٨‏) موسوی، سید رضا: دوم مرداد ۱۳۴۶ درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدحسن، روحانی بود و مادرش ایران نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم مهر ۱۳۶۵ ‏، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به پهلو و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند. ‏
٢۵۴٩‏) موسوی، سید صادق: یکم تیر ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان قم به دنیا آمد. پدرش سید اسماعیل، روحانی بود و مادرش شکوفه نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ‏، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکرش او را در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپردند. .
۲۵۵۰) موسوی، سید صالح: نهم مرداد ۱۳۴۷‏، در روستای اینچه علیا از توابع شهرستان ماه ‏نشان به دنیا آمد. پدرش علی یار، کشاورز بود و مادرش قزخانم نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتد ایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶ ‏، در پیچ انگیزه بر اثر اصابت ترکش خمپار ه به سر و کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏۲۵۵۱‏) موسوی، سید صمد: نهم اسفند ۱۳۴۲ ‏، درروستای دولاناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، بنگاه ‏معاملات املاک داشت و نام مادرش مریم بود. تا دوم راهنمایی درسی خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲ ‏، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۵٢‏) موسوی، سید سیاف: دوازدهم تیر ۱۳۳۸ ‏، در روستای ابرال از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمیرآقا و مادرش ملیحه نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. پاسدار بود. سال ۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. بیست و هفتم شهریور ۱۳۷۴ ‏، در شهرستان زادگاهش دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۵۳‏) موسوی، سید ضیا ء الدین: سوم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای جزلان دشت از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش سید علی اکبر، قهوه خانه دار بود و مادرش سیده ماه پاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیوه مجنون عراق براثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در گلزار شهدای روستای درام شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
‏موسوی، سید عابدین: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان البرز.
٢۵۵۴‏) موسوی، سید علی: دوم آبان ۱۳۴۱، در روستای مشکین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدجلال و مادرش آراسته نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار موتور بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم اردیبهشت ۱۳۶۲ ‏، در محور قلاویزان – سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۵۵‏) موسوی، سید علی: نهم تیر ۱۳۴۹ ‏، در شهرستان خرم آباد به دنیا آمد. پدرش سیداسرافیل (فوت ۱۳۶۱‏) و مادرش گل اثر نام داشت. تا اول راهنمایی درمی خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست ویکم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. برادرش سیدرسول نیز به شهادت رسیده است.
٢۵۵۶‏) موسوی، سید عیسی: یکم دی ۱۳۴۶، در روستای خلج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمجتبی، کشاورز بود و مادرش آقابانو نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم بهمن ۱۳۶۶، در بیات دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏۲۵۵۷‏) موسوی، سید قاسم: پنجم اسفند ۱۳۴۶ در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیدهاشم، کشاورز بود و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم آذر ۱۳۶۶ ‏، با سمت معاون فرمانده ‏گروهان در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت توکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵۵٨‏) موسوی، سید مجتبی: پنجم آبان ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید هادی و مادرش سکینه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. کارمند اداره ‏زمین شهری بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در فکه بر اثر اصابت ترکش به صورت، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۵٩‏) موسوی، سید محمد: چهارم دی ۱۳۱۳ ‏، در روستای اینچه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدجلیل، کشاورز بود و مادرش شمامه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام خرداد ۱۳۶۱‏، در خرمشهر به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
۲۵۶۰‏) موسوی، سید محمد: یکم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید مجتبی، نماینده امام در سپاه پاسداران بود و مادرش زهرا نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم اسفند ١۱۳۴۶ ‏، در دریاچه نمک فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۶١‏) موسوی، سید مرتضی: دوم تیر ۱۳۵۱‏، در روستای زواجر از توابع شهرستان خدابند ه ‏به دنیا آمد. پدرش سیدمقتدا، کشاورزی می کرد و مادرش سیده خدیجه نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵۶٢‏) موسوی، سید مقتدا: دوم شهریور۱۳۴۵ ‏، در روستای مشکین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداحمد، روحانی بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۳ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
۲۵۶۳‏) موسوی، سید موسی: نهم اردیبهشت ۱۳۳۸ ‏، در روستای قزل تپه بیات از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداسلام و مادرش مرضیه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶‏، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و کتف، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.
٢۵۶۴‏) موسوی، سید هدایت: دوم خرداد ۱۳۳۳ ‏، در روستای بوغداکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمجتبی و نام مادرش رحیمه بود. سواد قرآنی داشت. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست، صورت و سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
٢۵۶۵‏) موسوی، ناصر: پانزدهم مهر ۱۳۰۳ ‏، در روستای محمدخلج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش حلیمه (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ١٣٣٠ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳ ‏، در دوسینه بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏
۲۵۶۶‏) موسوی بابایی، سید غنی: دوم خرداد ١٣۴٨ ‏، در روستای فیله خاصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدنصرالله (فوت ۱۳۴۹‏) و مادرش صدیقه (فوت ۱۳۴۹‏) نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیست و هفتم تیر ۱۳۶۹‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.
‏۲۵۶۷‏) موسوی بابایی، سید لطیف: دوم شهریور ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدفاضل، کشاورزی می کرد و مادرش بالاخانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. قالیباف بود. به عنوان پاسدار وظیفه کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. یکم مرداد ۱۳۶۷‏، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢۵۶٨‏) موسوی بابایی، سید محمود ‏: دوم خرداد ۱۳۳۸، در روستای فیله خاصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدحسین و مادرش سیده زهرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. جهادگر بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. بیست وچهارم دی ۱۳۶۶، با سمت مسئول واحد مخابرات در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای پایین شهرستان زادگاهش واقع است.
٢۵۶۹‏) موسوی پابندی، یدالله: هشتم شهریور ۱۳۵۰‏، در روستای پابند از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ولی، کشاورز بود و مادرش سعادت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم خرداد۱۳۶۷، در بمباران شیمیایی ماووت عراق به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏ موسوی زره شوران، سید محمد: ر. ک فرهنک اعلام شهدای استان آذربایجان غربی.
۲۵۷۰‏) موسوی عباسی، سید رحمان: یکم آذر ۱۳۴۳ ‏، در شهرستان همد ان به دنیا آمد. پدرش سید سلیمان (فوت ل۱۳۵۶‏) کشاورز بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳، در بمباران هوایی بانه به شهادت رسید. پیکرش در شهرستان خدابنده به خاک سپرده شد.
‏٢۵۷۱‏) موسوی قلعه جوق، سید جعفر: نهم مهر ۱۳۳۴ ‏، در روستای گاوگل از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمجتبی، پاسدار بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم مرداد ۱۳۶۶، در ابوالفتح عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٧٢‏) موسوی گوندره، اسدالله: یکم شهریور ۱۳۴۸ ‏، در روستای گوندره از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش کوچک، فروشنده بود و مادرش آفاق نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی ام تیر ۱۳۶۶، در گرمابه عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
۲۵۷۳‏) موسوی محمدی، محمود: نهم آذر ۱۳۳۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کارگر بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. به عنوان پاسد ار در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم مهر ۱۳۵۹‏، در سلیمانیه عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای زادگاهش قرار دارد.
‏ ‏۲۵۷۴) موسوی نژاد، سید حسن: دهم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدکاظم، آشپز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. بسیجی بود. یازدهم آذر ۱۳۶۸ ‏، در سقز بر اثر سانحه رانندگی وضربه مغزی به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند. برادرش سیدمحسن نیز به شهادت رسیده ‏است.
۲۵۷۵‏) موسوی نژاد، سید محسن: چهارم فروردین ۱۳۴۰ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدکاظم و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره ‏متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. پاسدار بود. هشتم شهریور ۱۳۶۰‏، در زادگاهش مورد سو، ~ نیروهای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) قرار گرفت و به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد. برادرش سیدحسن نیز به شهادت رسید. است.
۲۵۷۶‏) موسوی، سید اسلام: یکم شهریور ۱۳۴۶ ‏، در روستای جزلاندشت از توابع شهرستان طارم دیده به جهان گشود. پدرش سید سجاد، کشاورز بود و مادرش سیده ‏کلثوم نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهاردهم ااسفند۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به صورت و پا، شهید شد. مزار او در شهر قدس تابعه شهرستان شهریار قرار دارد.
۲۵۷۷‏) مولایی، ابوالفتح: چهاردهم مهر ۱۳۳۷ ‏، در روستای کله خانه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسن (فوت ۱۳۴۵‏) و مادرش خدیجه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه ‏های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکر او را در روستای شناط تابعه شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٧٨‏) مولایی، اکبر: چهارم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، آسفالتکار بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵ ‏، با سمت راننده در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٧٩‏) مولایی، باب الله: سوم آبان ۱۳۴۸ ‏، در روستای آزادعلیا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میرزاعلی، کارگری می کرد و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. بنا بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷ ‏، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٨٠‏) مولایی، حیدرعلی: سوم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای مادآباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورز بود و مادرش باجی خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم دی ۱۳۶۶، در فکه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵٨١‏) مولایی، سید مرتضی: دوم اسفند ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یونس و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم فروردین ۱۳۶۱ ‏، در پاوه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٨٢‏) مولایی، عبدالله: دهم دی ۱۳۲۳ ‏، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ذکرالله، کشاورز بود و مادرش بیوک خانم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۴۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان ستوانیار سوم ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم مهر ۱۳۶۴ ‏، در ابوقریب بر اثر انفجار تانکر بنزین و سوختگی شدید به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٨۳‏) مولایی، علی: پنجم خرداد ۱۳۴۵‏، در روستای کینه ورس از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم مرداد ۱۳۶۶، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۵٨۴‏) مولایی، علیرضا: بیست و چهارم شهریور ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان مراغه به دنیا آمد. پدرش حمدالله، در ارتش کار می کرد و مادرش دلشاد نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم آذر ۱۳۶۵ ‏، با سمت فرمانده گردان روح الله تیپ ٢٨ ‏لشگر ۳۱ ‏عاشورا در بمباران هوایی دزفول بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. پیکرش در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.
٢۵٨۵‏) مولایی، مرطوبعلی: هشتم مهر ١٣۴۴ ‏، در روستای گاوخس از توابع شهرستان طارم چشم به جهان گشود. پدرش رضاعلی (فوت ۱۳۶۱) و مادرش یاخچی نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام مهر ۱۳۶۵‏، در پیچ انگیزه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵٨۶‏) مولایی، ناصر: دوم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر دید ه به جهان گشود. پدرش عسگرعلی، کشاورزی می کرد و مادرش خیرالنسا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسد ار وظیفه در جبهه حضور یافت. سیزدهم فروردین ۱۳۶۷ ‏، در شاخ شمیران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵۸۷‏) مولایی، یوسف: دهم بهمن ۱۳۴۳ ‏، در روستای چالچوق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش سرین گل نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواندو دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست ویکم تیر ۱۳۶۷ ‏، در نهرعنبر توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
٢۵٨٨‏) مولایی قشلاقی، سرخعلی: هفتم فروردین ۱۳۴۶، در روستای انگوران از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیت و هفتم فروردین ۱۳۶۶ ‏، با سمت نیروی واحد تدارکات در سردشت توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
٢۵٨٩‏) مهاجری، اصغر: بیست و چهارم شهریور ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تقی و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. چاقوساز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۴‏، در سقز هنگام درگیری با گووه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر و شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٩٠‏) مهاجری، اکبری: بیستم اسفند ۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر و مادرش ایران نام داشت. تا پایان دوره متوسط در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سوباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در فکه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۳ ‏پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢۵٩١‏) مهاجری، عباس: یکم خرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای بلاماجی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خدمتعلی، کارگری می کرد و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دور ه ‏ابتدایی درس خواند. مسگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳ ‏، با سمت آرپی جی زن در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شم دت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵٩٢‏) مهاجری، محمود: دوم تیر ۱۳۴۴ ‏، در روستای بلاماجی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کارگر کارخانه بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم بهمن ۱۳۶۳ ‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. ‏
٢۵٩٣‏) مهاجری، مصطفی: بیستم فروردین ۱۳۴۵ ‏، در روستای بلاماجی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش مقصورا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ۱۳۶۴ ‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و قطع پاها، شهید شد. پیکر او را در شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٩۴‏) مهدوی، منصور: بیست و چهارم مرداد ۱۳۳۶‏ شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احمد و مادرش حمیده نام داشت. دانشجوی سال سوم دوره کارشناسی دررشته علوم سیاسی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مهر ۱۳۶۰ ‏، در آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵٩۵‏) مهدوی اوغلی، علی: چهاردهم خرداد ۱۳۴۶، در شهرستان تبریز به دنیا آمد. پدرش مهدی، در ارتش کارمی کرد و مادرش حلیمه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.
٢۵٩۶‏) مهدوی خان لو، تقی: یکم مرداد ۱۳۴۴‏، در روستای جداقیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قهرمان، کشاورز بود و مادرش نارزن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان پاسداروظیفه در جبهه حضور یافت. یکم دی ۱۳۶۳‏، درسقز بر اثر اصابت سهوی گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏۲۵۹۷‏) مهدی خان لو، سیروس: هشتم آذر ۱۳۴۷ ‏، در روستای ترکانده از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش راضیه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۵٩٨‏) مهدوی خان لو، یوسف: چهارم شهریور ۱۳۴۴‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا پدرش بهرامعلی و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند۱۳۶۶، در شیخ صالح محو او بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
٢۵٩٩‏) مهدی خانی، سید خالص: هشتم خرداد ۱۳۳۹ ‏، در روستای پیرسقا از توابع شهرستان ابهر به دنیا پدرش سید اشرف و مادرش مبارک نام داثست. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزذهم تیر ۱۳۶۰ ‏، با سمت آرپی جی زن در دارخوین بر اثر انفجار مواد منفجر. به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. ‏
‏۲۶۰۰) مهدی خانی، محمد تقی: دهم آذر ۱۳۳۶ ‏، در روستای شقاقی از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش مهرعلی و مادرش زهرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. آشپز و کارگر کارخانه بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر ویک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره ‏مجنون عراق و بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.
۲۶۰۱‏) مهدی خانی هدایت الله: پنجم تیر ۱۳۴۷ ‏، در روستای رامین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. تا چهارم ابتدا ایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۲ ‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
۲۶۰۲‏) مهدی خانی سرو جهانی، بخشعلی: ششم خرداد ۱۳۴۳ ‏، درروستای سروجهان از توابع شهرستان ابهربه دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم تیر ۱۳۶۲‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۱ ‏پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.
۲۶۰۳‏) مهدی خانی سرو جهانی، صدقعلی: ششم مهر ۱۳۳۱ ‏، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حیدر، کشاورز بود و مادرش فضه (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. درحد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق او بر اثر مصد ومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است
۲۶۰۴‏) مهدی خانی سرو جهانی، محمد ابراهیم: دوم فروردین ۱۳۴۱ ‏، در روستای سروجهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش مبارکه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زیدعراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و چهارم مهر ۱۳۷۴‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.
۲۶۰۵‏) مهدی رضایی خمسه، رضا: دوم آذر ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هدایت الله، فروشنده دوره گرد بود و مادرش نصیبه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگرکارخانه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۶، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
۲۶۰۶‏) مهدی زاده، شمس الله: دهم آذر ۱۳۴۲ ‏، درروستای تکیه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معرفت الله و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۷ ‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت ترکش و گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.
‏ ۲۶۰۷‏) مهدی عراقی، علیرضا: هفتم تیر۱۳۴۷، درشهرستان تبریز به دنیا آمد. پدرش جلال و مادرش رقیه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته ریاضی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. سی ویکم اردیبهشت ۱۳۶۳‏، در بانه توسط نیروهای عراقی براثراصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.
۲۶۰۸‏) مهدی لو، داود: دوم دی ۱۳۴۲‏، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حیدرعلی و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتد ایی درس خواند. کارگر نانوایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ۱۳۶۲‏، در محور تکاب _ دیواندره هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر و سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
۲۶۰۹‏) مهدی لو، همت: سی ام خرداد ۱۳۴۳ ‏، در روستای پاپایی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جمشید و مادرش جمیله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. دوم خرداد ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد‌
۲۶۱۰‏) مهدیون، اذن الله: بیستم آذر۱۳۴۶‏، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کشاورز بود و مادرش زینب نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۶ ‏، با سمت آرپی جی زن در سردشت توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
۲۶۱۱‏) مهدیون، اسرافیل: دوم آبان ۱۳۴۲ ‏، در روستای قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. به محنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۶ ‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
٢۸١٢‏) مهدیون، بهرام: بیست و سوم بهمن ۱۳۳۲ ‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش علی اشرف و مادرش صفیه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان استوار دوم ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۳‏، در مریوان توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به دست، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان قرار دارد.
٢۶١۳‏) مهدیون، علی: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستا ی قره بوطه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیسی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم آذر ۱۳۶۲، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶١۴‏) مهدیون، قیدارعلی: دوم اسفند۱۳۴۱، در روستای نیک پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قنبر، کشاورزی می کرد و مادرش حبیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر سازمان جنگل بانی بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم فروردین ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در تنگه چزابه بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶١۵‏) مهرابی، نبی الله: پانزدهم مهر ‏۱۳۳۸ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش کاظم و مادرش شاه نسا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر موج انفجار و اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.
۲۶۱۶‏) مهرپویان، جعفر: دوازدهم ۱۳۴۸‏، در شهرستان قائم شهر به دنیا آمد. پدرش محمدرضا، باغبان بود و مادرش اقدس نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثراصابت ترکش نارنجک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏ ۲۶۱۷‏) مهری، خلیل: یکم خرداد ۱۳۴۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسمعلی، میوه فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتد ایی درس خواند. آهنگری و جوشکاری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام فروردین ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد. ‏
٢۶١٨‏) مهری، ربعلی: یکم مهر ۱۳۴۵‏، در روستای حاجی سیران از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش گچگ نام داشت. تا پایان دور ه ‏ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۶۵‏، در مریوان هنگام درگیری با گرو ‏های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶١٩‏) مهری، محمودعلی: دوم مرداد ۱۳۴۶ ‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قوچعلی، کشاورز بود و مادرش قمررخ نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم اردیبهشت ۱۳۶۶ ‏، با سمت رانند ه‏لودر در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکر او را در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.
۲۶۲۰‏) مهری، مهدی: پانزدهم شهریور ۱۳۵۰ ‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، خواربار فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دور ه ابتدایی درس خواند از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٢١‏) مهری، مهدی: سوم فروردین ۱۳۵۰‏، در روستای قراتپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فرامرز، کشاورزی می کرد و مادرش فرحناز نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. پاسدار وظیفه بود. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۸ ‏، در مریوان بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
۲۶۲۲‏) میراعلایی، سید مهدی: بیست و ششم آبان ۱۳۴۷‏، در شهرستان شیراز به دنیا آمد. پدرش سیدحسین و مادرش صدیقه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوازدهم اسفند۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.
۲۶۲۳‏) میربها، محمد: یکم فروردین ۱۳۴۳‏، در روستای اندیمشک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسماعیل و مادرش اشرف خانم نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
٢۶٢۴‏) میرزاجانی، محمد: ششم اردیبهشت ۱۳۳۸ ‏، در روستای شریف آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش طوعه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر شرکت بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم فروردین ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر بمباران شیمیایی و موج گرفتگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٢۵‏) میرزایی، حسین: هفتم فروردین ۱۳۴۶ ‏، در روستای بیگم آغا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدموسی، کشاورز بود و مادرش سکینه (فوت ۱۳۵۰‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم خرداد ۱۳۶۱ ‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٢۶‏) میرزایی، داود: یکم فروردین۱۳۳۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدباقر و مادرش بتول نام داشت. دانشجوی سال اول دوره کاردانی در رشته علوم تربیتی بود. هجدهم اردیبهشت ۱۳۵۷ ‏، در دانشگاه تبریز هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. او را پرویز نیز می نامیدند.
‏۲۶۲۷‏) میرزایی سبزعلی: سی ام فروردین ۱۳۴۲ ‏، در روستای منطش از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کشاورزی می کرد و مادرش بتول نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و قلب، مجروح شد. چهارم دی ۱۳۶۱‏، در بیمارستان های اندیمشک بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.
٢۶٢٨‏) میرزایی، یاورعلی: چهارم تیر ۱۳۳۹ ‏، درروستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شمسعلی، کشاورز بود و مادرش گل افروز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سیمانکار بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، گردن و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٢٩‏) میرزایی آزاد، علی اصغر: یکم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان گرگان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم آذر ۱۳۶۰‏، دربستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.
۲۶۳۰‏) میرزایی فلاح، سلمان: یکم مهر ۱۳۴۴ ‏، در روستای آقکند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلامعلی (فوت ۱۳۴۵‏) و مادرش بتول نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۳ ‏، در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در روستای قره ناز شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.
٢۶٣١‏) میرزایی، عمران: چهارم فروردین ۱۳۴۶، در روستای جزلا از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش عابدین، کارگر بود و مادرش قیزخانم نام داشت. تا اول راهنمایی درسی خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٣٢‏) میرزایان، اروجعلی: ششم شهریور ١٣۴٢ ‏، در روستای پری از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگر بود و مادرش گلی نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وششم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
‏میرزاییان، محمدرضا: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.
میرسیاهی، اصحابعلی ‏: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.
۲۶۳۳‏) میرصدری، سید کمال: یکم فروردین ۱۳۳۷ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش میراسدالله و مادرش راحله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر موج انفجار به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.
۲۶۳۴‏) میرلو، قارداشعلی: یکم مرداد ۱۳۴۶، در روستای اوغول بیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورزی می کرد و مادرش پریزاد نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت تیربارچی در بانه هنگام درگیری با نیروهای سازمان مجاهد ین خلق(منافقین) بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
۲۶۳۵‏) میرلو، موسی: دوم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستا ی اقجه قلعه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مارش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ویکم تیر ۱۳۶۷‏، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.
‏ ۲۶۳۶‏) میرمحمد رضایی، محمدرضا: نهم بهمن ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، مغازه دار بود و مادرش طلعت نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و پاها، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
‏۲۶۳۷‏) میر محمدلو، البرز: نهم اردیبهشت ۱۳۴۷ ‏، در روستای اولی بیک از توابع شهرستان خدابند ه به دنیا آمد. پدرش غیب الله(فوت ١٣۶٣‏) کشاورز بود و مادرش ام لیلان نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷، در بمباران شیمیایی فکه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٣٨‏) میر محمدلو، شاهپور: پنجم آذر ۱۳۵۰ ‏، در روستای اولی بیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورزی می کرد و مادرش مدینه نام داشت. دانش آموز اول متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴ ‏، با سمت مسئول واحد تدارکات در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.
٢۶٣٩‏) میری، سید ابوالفضل: پانزدهم فروردین ۱۳۱۲ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدکلام و مادرش زلیخا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درمی خواند. مرغ فروش بود. سال ۱۳۳۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ١٣۶١ ‏، در محور شوش- دزفول بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
‏۲۶۴۰‏) میری، سید جواد: بیت و دوم مرداد ۱۳۱۹ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدفضلعلی و مادرش سیده معصومه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر کارخانه بود. ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶ ‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.
۲۶۴۱‏) میری، سید یعقوب: یکم اسفند ۱۳۴۱ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رزاق و مادرش زرافشان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در دزفول بر اثر اصابت گلوله به پا، کمر و موج انفجار به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.
۲۶۴۲‏) میری، مجتبی: دوم بهمن ١٣۵٠ ‏، در روستا ی ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرم، کشاورز بود و مادرش جده نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اردیبهشت ۱۳۶۶ ‏، در ارتفاعات لری بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.
۲۶۴۳‏) مینا خانی، خیبرعلی: ششم مهر۱۳۳۶ ‏، در روستای باغ کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قدرت الله، کشاورز بود و مادرش مکرمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کاشیکار بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثراصابت ترکش به سو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند. او را بویر نیز می نامیدند
۲۶۴۴‏) مینا خانی، صفت الله: دوم تیر ۱۳۴۵ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش احسان الله، کارگر بود و مادرش گلزار نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ۱۳۶۳ ‏، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code