دسته: صدای شهداRSS
کربلا رفتن بس ماجرا دارد
۸ دی ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کربلا رفتن بس ماجرا دارد

(سکّیز ایل مقدس دفاعین دییلمه میش خاطره لری . . . ) طرح و اجرا :سید یعقوب شبیری شهید حسن باقری

یادلار خاطره لر(شهید سید مرتضی آوینی)
۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

یادلار خاطره لر(شهید سید مرتضی آوینی)

گوش دهـید یادلار_خاطره لر (سکّیز ایل مقدس دفاعین دییلمه میش خاطره لری . . . ) طرح و اجرا : سید یعقوب شبیری شهید سید مرتضی آوینی

یادلار خاطره لر(شهید روح الله شکوری)
۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

یادلار خاطره لر(شهید روح الله شکوری)

گوش دهـید یادلار_خاطره لر (سکّیز ایل مقدس دفاعین دییلمه میش خاطره لری . . . ) طرح و اجرا : سید یعقوب  شبیری شهید روح الله شکوری

یادلارخاطره لر-شهید احمد خالقی
۲ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

یادلارخاطره لر-شهید احمد خالقی

یادلارخاطره لر (سکّیز ایل مقدس دفاعین دییلمه میش خاطره لری . . . ) طرح و اجرا : سید_یعقوب_شبیری ۳ طلبه شهیداحمد خالقی

یادلار خاطره لر-شهید محمود بیاتی
۲ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

یادلار خاطره لر-شهید محمود بیاتی

یادلار_خاطره لر (سکّیز ایل مقدس دفاعین دییلمه میش خاطره لری . . . ) طرح و اجرا :سید_یعقوب_شبیری شهید محمود بیاتی