دسته: حروف الفبایی ک گRSS
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ

‏۲۱۰۲) گارابی، منصور: هفتم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تیمور، کشاورز…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک

۱۹۹۳) کابلی، بهمن: دهم دی ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۵۵‏) و مادرش بتول نام…..