دسته: حروف الفبایی ن وRSS
  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و
  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و

  ٢٧٩۵) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین،…..

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن

  ٢۶۴۵)نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش هدایت…..