دسته: حروف الفبایی ن وRSS
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و

٢٧٩۵‏) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین،…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن

 ٢۶۴۵‏) نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ‏، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش…..