دسته: حروف الفبایی س شRSS
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ش
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ش

‏ ۱۴۴۷)شادمانی، جعفر: دوم خرداد ۱۳۳۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیخ علی، کشاورز بود و مادرش صفیه…..

فرهنگ اعلام حرف س
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام حرف س

۱۳۶۹)سابقی، شوذب: بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، درروستای بلند پرچین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سرخعلی،…..