دسته: حروف الفبایی س شRSS
  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ش
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ش

  ‏ ۱۴۴۷)شادمانی، جعفر: دوم خرداد ۱۳۳۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیخ علی، کشاورز بود و مادرش صفیه…..

  فرهنگ اعلام حرف س
  ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
  بدون دیدگاه

  فرهنگ اعلام حرف س

  ۱۳۶۹)سابقی، شوذب: بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، درروستای بلند پرچین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش سرخعلی،…..